Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

Vēstniecība: funkcijas un vēsture

Spānijas vēstniecības galvenās funkcijas ir:

  • Aizstāvēt Spānijas valsts, tās valstspiederīgo un uzņēmumu intereses Latvijas Republikā.
  • Informēt Spānijas valdību par Latvijas iekšpolitikas un ārpolitikas norisēm un attīstību.
  • Veicināt Spānijas un Latvijas draudzīgās attiecības, attīstīt valstu savstarpējās saites ekonomikā, kultūrā un zinātnē.
  • Popularizēt Spānijas tēlu Latvijā.