Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

NIE

10 de marzo de 2023

​Zájemce o číslo NIE napíše e-mailem (volnou formou) svou žádost na adresu Konzulárního oddělení: emb.praga.info@maec.es   Lze psát česky, anglicky nebo španělsky. V odpovědi budou zaslány nezbytné formuláře a bude navržen termín pro podání žádosti, který zájemce potvrdí e-mailem. V případě nevyhovujícího termínu si žadatel napíše o náhradní.

Následně bude žádost o číslo NIE podána osobně na Konzulárním oddělení Velvyslanectví Španělska, Badeniho 4, Praha 7. Zájemce předloží vyplněné, ale NEPODEPSANÉ FORMULÁŘE, dále relevantní doklad k žádosti a platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Po uplynutí 3 – 5 týdnů bude zájemce vyrozuměn o udělení čísla NIE e-mailem. Telefonicky se rozhodnutí o udělení nesděluje.

Poplatek za tento administrativní úkon se přepočítává aktuálním kurzem €/Kč a činí cca 477​ Kč:  platba pouze v hotovosti.


Cizinci, kterí se budou stěhovat, pracovat a bydlet ve Španělsku, musí požádat o NIE na místní Cizinecké policii. 
​​Odpověd policie, kterou dostáváme pri podání těchto  žádostí na Velvyslanectví je následující:
 
estarán OBLIGADOS a solicitar personalmente ante la oficina de extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Dicha solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de registro en el que constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad de extranjero, y la fecha de registro.