Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

​​Giờ làm việc, trụ sở và liên hệ ​​

Văn phòng Đại sứ quán Tây Ban Nha
4 Lê Hồng Phong
Ba Đình
Hà Nội​


LIÊN HỆ​

Điện thoại gọi từ Tây Ban Nha: 0084 24 3771 52 07/08/09
Điện thoại: (024) 3771 52 07
Fax: (0084) (024) 3771 52 06
Lưu ý: Chỉ quay các số trong ngoặc đơn nếu gọi từ ngoài Hà Nội

e-mail riêng của Bộ phận lãnh sự: emb.hanoi.vis@maec.es 

(bảo hộ công dân, thị thực, v.v.)

e-mail riêng cho các vấn đề về hộ tịch (khai sinh, kết hôn, v.v.): emb.hanoi.rgc@maec.es

e-mail riêng của Bộ phận văn hóa: emb.hanoi.sc@maec.es​ 

e-mail chung của Đại sứ quán:     emb.hanoi@maec.es ​