Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

AVISO IMPORTANTE: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE VISADOS NACIONALES EN LAS OFICINAS DE RECEPCIÓN DE VISADOS PARA ESPAÑA

20 de octubre de 2023

A partir del día 1 de noviembre de 2023, BLS International Services Ltd. ampliará sus servicios como centro de recepción de solicitudes de visados para la Embajada de España en Hanoi y empezará a recibir también solicitudes de visados nacionales.

A partir de la indicada fecha, los solicitantes de visados, tanto Schengen (estancias de hasta 90 días) como nacionales (estancias mayores de 90 días) deberán acudir únicamente al  Centro de Recepción de Visado BLS, en una de sus oficinas en Hanoi o Ciudad Ho Chi Minh:

 

HANOI:                                       

BLS Spain Visa Application Center

13th floor, Hoa Binh Office Towers

106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay

Hanoi

TEL:     +84 (0) 24 321 917 55

Email:  info.han@blshelpline.com      

Website: https://vietnam.blsspainvisa.com

 

CIUDAD HO CHI MINH:           

BLS Spain Visa Application Center

4st floor, ABO Building

25 Nguyen Van Nguyen, Tan Dinh Ward, District 1

Ho Chi Minh City

TEL: +84 (0) 28 353 571 02

Email:  info.hcmc@blshelpline.com

Website: https://vietnam.blsspainvisa.com

 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: NỘP THỊ THỰC QUỐC GIA TẠI TRUNG TÂM TIẾP NHẬN THỊ THỰC ĐI TÂY BAN NHA

Kể từ ngày 1/11/2023, công ty BLS International Services Ltd. sẽ mở rộng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cho Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội và sẽ bắt đầu tiếp nhận thêm thị thực quốc gia.

Kể từ ngày nêu trên, các đương đơn xin thị thực, kể cả thị thực Schengen (lưu trú tới 90 ngày) lẫn thị thực quốc gia (lưu trú trên 90 ngày), đều bắt buộc phải nộp đơn xin thị thực của minh tại một trong hai văn phòng tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh của Trung tâm tiếp nhận thị thực BLS:

 

HÀ NỘI:                                    

 Trung tâm Tiếp nhận thị thực BLS

Tầng 13, Tòa nhà Hòa Bình

106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Hà Nội

Đt:        +84 (0) 24 321 917 55

Email:  info.han@blshelpline.com      

Website: https://vietnam.blsspainvisa.com

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:   

Trung tâm Tiếp nhận thị thực BLS

Tầng 4, Tòa nhà ABO

25 Nguyen Van Nguyen, Tan Dinh Ward, District 1

64 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Đt: +84 (0) 28 353 571 02

Email:  info.hcmc@blshelpline.com

Website: https://vietnam.blsspainvisa.com


IMPORTANT NOTICE: PRESENTING NATIONAL VISA APPLICATIONS AT THE CENTER FOR VISA APPLICATIONS TO SPAIN

Starting next 1 November 2023, BLS International Services Ltd. will broaden its services as a reception center for visa applications for the Spanish Embassy in Hanoi and will start receiving also national visa applications to Spain.

From the indicated day on, all applicants for both Schengen (stays up to 90 days) and national visas (stays longer than 90 days) must go exclusively to the BLS Visa Reception Center, at one of its offices in Hanoi or Ho Chi Minh City:

HANOI:                                      

BLS Spain Visa Application Center

13th floor, Hoa Binh Office Towers

106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay

Hanoi

TEL:     +84 (0) 24 321 917 55

Email:  info.han@blshelpline.com      

Website: https://vietnam.blsspainvisa.com

 

CIUDAD HO CHI MINH:           

BLS Spain Visa Application Center

4st floor, ABO Building

25 Nguyen Van Nguyen, Tan Dinh Ward, District 1

Ho Chi Minh City

TEL: +84 (0) 28 353 571 02

Email:  info.hcmc@blshelpline.com

Website: https://vietnam.blsspainvisa.com