Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

Informații de interes pentru străini


CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA ȘI ALTE NAȚIONALITĂȚI
 
Pentru a călători în Spania cetățenii cu anumite naționalități, stabilite în normativă comunitară și europeană, trebuie să dețină viză.
 ​
Cererile de viză uniformă sau „Schengen” pentru a călători în Spania se pot prezenta la Ambasada Spaniei la București de către cetățenii care au rezidență legală în România sau în Republica Moldova. Cetățenii care au rezidență în Republica Moldova au și posibilitatea de a prezenta cererea la Ambasada Republicii Cehe la Chișinău (Moldova).
 
Incepând cu data de 28 aprilie 2014 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nº 259/2014 al Parlamentului Europei și al Consiliului, din 3 aprilie 2014, în virtutea căruia sunt scutiți de viza de scurtă ședere  cetățenii Republicii Moldova posesori ai pașaportului biometric.
 
Vizele naționale spaniole se pot solicită la Ambasada Spaniei la București de către cetățenii cu rezidență legală în România sau în Republica Moldova și la Ambasada Spaniei la Kiev (Ucraina) de către cetățenii moldoveni sau de alte naționalități rezidenți în Republica Moldova.​

 
Pentru cererile de viza, în scopul de a dovedi existența mijloacelor de subzistență, extrasele conturilor bancare trebuie să fie obligatoriu ștampilate de către banca. (Nu se admit scrisori bancare, nici extrase de cont obținute prin internet).
 
VIZE PENTRU MEMBRI DE FAMILIE AI CETĂȚENILOR UE, NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN ȘI ELVEȚIA
(NUMAI PENTRU CĂLĂTORII ÎN SPANIA)​

Conform Directivei 2004/38/CE și a Decretului Regal 240/2007 prin „Membru de familie al unui cetățean UE  sau al altui stat parte al Acordului SEE " se înțelege :
a) Soţul/soţia.
b) Partenerul cu care are o relație analogă cu cea conjugală înscrisă într-un registru public într-un stat membru UE sau SEE.
c) Descendenţii direcţi ai cetăţeanului din U.E. şi/sau ai soţului/soţiei sau a partenerului perechii (litera b).
  1. Mai mici de 21 de ani​
  2. Mai mari de 21 de ani dar în situație de dependență​
  3. Sunt fără putere de exercițiu.​
d) Ascendenţii direcţi ai cetăţeanului din U.E. şi /sau ai partenerului perechii (litera b) care depind economic de acesta.
 
Posesia permisului de rezidență pentru membru de familie al unui cetățean  al Uniunii Europene, valabil și în vigoare, permite intrarea în teritoriul spaniol fără a fi nevoie de viza.
 
Aceia care nu posedă un permis de rezidență de membru de familie al unui cetățean al Uniunii Europene, valabil și în vigoare, sunt obligați să solicite viza dacă sunt cetățeni ai țărilor supuse acetei obligații. Eliberarea vizei este gratuită, iar demersurile au caracter preferențial cînd însoțesc pe cetățeanul din Uniune sau se reunesc cu el.
 
Țările din Uniunea Europeană: Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Slovenia, Spania, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Olanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, Republica Slovacă, România și Elveția.
 
În cazul călătoriilor cu avionul, escale sau traversarea altor teritorii naționale se recomandă să se ia legătură în prealabil cu companiile aeriene și autoritățile respective pentru a verifică care sunt documentele necesare.