Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

Permise de conducere

25 noiembrie 2021

​​Titularul unui permis de conducere eliberat în Spania poate solicita reînnoirea acestuia prin intermediul ambasadei Spaniei corespunzatoare locului sau de resedinta. 

De asemenea, poate solicita emiterea unui duplicat în caz de furt, pierdere sau deteriorare a originalului sau atunci când datele personale au fost modificate.

În cazul în care titularul își are reședința într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat cu care Spania are un acord privind recunoașterea permiselor de conducere, este obligat să solicite autorităților competente din țara de reședință preschimbarea permisului de conducere spaniol.
În acest caz, nu va fi posibila reînnoirea sau emiterea unui duplicat prin intermediul Oficiului consular, cu excepția cazutilor funcționarilor spanioli detașați în străinătate.

Cetățenii spanioli rezidenți în România care dețin permise de conducere spaniole pot solicita inlocuirea acestuia cu un document românesc similar, în conformitate cu Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere.
Această directivă prevede, de asemenea, că înlocuirea unui permis de conducere ca urmare a pierderii sau furtului poate fi obținută exclusiv de la autoritățile competente ale statului membru în care titularul își are reședința obișnuită.

Reînnoirea permiselor de conducere
Procedura

Cererea se depune personal la Oficiul Consular corespunzator reședintei solicitantului. Prezența fizică a solicitantului este obligatorie.
Procedura necesită o programare, care se obține prin e-mail: emb.bucarest.info@maec.es sau prin telefon: +40 21 318 10 85.
Reînnoirea poate fi solicitată exclusiv de către titularul unui permis sau licente de conducere eliberat în Spania, atunci când acesta se află în România dar nu are rezidenta in Romania.

Documente necesare

• Formularul-tip original semnat de solicitant (furnizat de Oficiul Consular).
• Permisul de conducere expirat (original și fotocopie). Copia este certificata de catre Biroul consular.
• Actul de identitate sau pașaportul obișnuit în vigoare (original și fotocopie). Fotocopia va fi certificata de catre Oficiul consular.
• Două fotografii color, recente, pe un fundal alb, luate din față, fără ochelari sau haine întunecate care împiedică identificarea persoanei - articolele de îmbrăcăminte care lasă vizibil ovalul feței sunt acceptate.
• Certificat medical, care urmează să fie emis de un medic local, specificând că solicitantul este apt pentru conducere. Raportul este însoțit de o fotografie a solicitantului, care este identică cu cea anexată la formularul de cerere (document justificativ). Medicul trebuie să-și pună semnătura deasupra fotografiei. Oficiul Consular va autentifica semnătura medicului.
Fisa medicala pentru permis auto trebuie prezentata în original și cu traducere autorizata în limba spaniolă, apostilat (pentru informații despre apostila de la Haga, vă rugăm să consultați site-ul Ministerului român al Justiției sau al Republicii Moldova). Înainte ca de apostilare,  este necesara obținerea "autorizatiei pentru apostila" la Direcția de sănătate Publică din judetul în care a fost emis documentul.
• Dovada plății taxei de reînnoire. Suma exactă a taxei este: Taxa de reînnoire a permisului de conducere în 2022 este de 24.58 €, dar dacă aveți peste 70 ani este gratuit. Pentru informații suplimentare privind tarifele, vă rugăm să consultați site-ul internet al Direcției Generale Trafic.
Plata se poate face:
1. Prin intermediul internetului, prin intermediul sediului electronic al Direcției Generale Trafic
2. Prin accesarea cu certificat digital, ID electronic sau cl@ve
3. Prin transfer bancar, pentru suma exactă în euro, adresată sediului central al traficului:
• C.C.: 2100 5731 7602 0020 4028
• IBAN: ES29 2100 5731 7602 0020 4028
• SWIFT: CAIXESBBXXX
Conceptul transferului trebuie să includă, în această ordine: 1st DNI al solicitantului - al doilea nume și prenume - al treilea comision de reînnoire a licenței.
Notă importantă: Costurile transferului sunt suportate de persoana în cauză.

Procesare și livrare

Timpul de procesare depinde de sediul traficului provincial și este variabil. În medie, poate dura câteva luni.
Permisul este colectat în secția consulară a acestei ambasade, personal sau prin reprezentant, prin programare, obținut prin e-mail: emb.bucarest.info@maec.es sau prin telefon: +40 21 318 10 85. Există, de asemenea, posibilitatea de a autoriza expedierea sa de către o companie de curierat, pe cheltuiala părții interesate, cu notificarea prealabilă a acestei secțiuni consulare.

Permis de conducere duplicat în caz de furt, pierdere sau modificare a datelor

2. Procedura
Cererea se depune în persoană la oficiul consular al locului de reședință. Prezența fizică a solicitantului este obligatorie.
Duplicatul permisului de conducere poate fi solicitat exclusiv de către titularii unui permis de conducere sau ai unui permis de conducere eliberat în Spania, atunci când se află în România și nu și-au dobândit reședința obișnuită în țară.
Procedura necesită o programare, care se obține prin e-mail: emb.bucarest.info@maec.es sau prin telefon: +40 21 318 10 85. Cererea se depune la Sectiunea consulara, Rue Louis Blanc nr. 3, 011751, sector 1, Bucuresti.
Documentele care trebuie prezentate
• Formular de cerere cu original voucher-foto semnat de solicitant (acest formular este furnizat la oficiul consular la momentul solicitarii duplicatului).
• Actul de identitate sau pașaportul obișnuit în vigoare (original și fotocopie). Copia va fi certificata de catre Oficiul consular.
• În caz de furt sau pierdere, declarația de pierdere sau furt al documentelor spaniole va fi completată , care poate fi completată la oficiul consular. Această declarație nu înlocuiește reclamația. Raportarea către poliția locală nu este obligatorie, dar este foarte convenabilă, pentru a evita răspunderea pentru utilizarea frauduloasă a documentului de către terți.
• În caz de deteriorare, originalul și copia permisului de înlocuire. Copia va fi certificata de catre Oficiul consular
• Dovada plății taxei în duplicat. Suma exactă a taxei este: 20.60 euro (2021).

3. Plata se poate face:
1. Prin internet, prin intermediul sediului electronic al Direcției Generale Trafic, acces cu certificat digital, ID electronic sau cl@ve
2. Prin transfer bancar, pentru suma exactă în euro, adresată sediului central al traficului:
• C.C.: 2100 5731 7602 0020 4028
• IBAN: ES29 2100 5731 7602 0020 4028
• SWIFT: CAIXESBBXXX
Conceptul transferului trebuie să includă, în această ordine: 1st DNI al solicitantului - al doilea nume și prenume - al treilea comision de reînnoire a licenței.
Notă importantă: Costurile transferului sunt suportate de persoana în cauză.
Timpul de procesare și timpul de livrare
Timpul de procesare depinde de sediul traficului provincial și este variabil. În medie, aceasta poate fi amânată de la două la trei luni.
Permisul este colectat în secția consulară a acestei ambasade, personal sau prin reprezentant, prin programare, obținut prin e-mail: emb.bucarest.info@maec.es sau prin telefon: +40 21 318 10 85. Există, de asemenea, posibilitatea de a autoriza expedierea sa de către o companie de curierat, pe cheltuiala părții interesate, cu notificarea prealabilă a acestei secțiuni consulare.
4. Schimbul de permise de conducere
În cazul în care titularul unui permis de conducere eliberat în Spania își are reședința într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat cu care Spania are un acord privind recunoașterea permiselor de conducere, reînnoirea sau eliberarea duplicatelor prin poștă consulară nu poate fi procesată.
Persoana în cauză trebuie să solicite schimbul permisului său de conducere spaniol pentru un permis eliberat de autoritățile competente din țara în care își are reședința.
În acest scop, cetățenii spanioli vor prezenta următoarele documente Poliției rutiere din localitatea în care își au reședința în România:
• Permis de conducere original spaniol și traducere în limba română.
• Pașaportul spaniol: Original și o fotocopie.
• Permisul de ședere în România: Original și fotocopie.
• Formularul care conține datele solicitantului, completat de mașină.
5. • Certificarea medicală efectuată în centrul medical (policlinică) a marcajului teritorial în care își are reședința solicitantul, în conformitate cu art. 57 lit. (C) din anexa la Decizia Guvernului nr. 85/2003.
• Certificare psihologică în conformitate cu reglementările de mai sus.
• Declarația în fața unui notar român (declara pe propria raspundere), că permisul de conducere spaniol depus nu este fals și că titularul nu deține un alt permis de conducere spaniol sau român.
• Primirea de a fi plătit taxa corespunzătoare. În prezent taxa este de 68 RON și se plătește la CEC (Casa de economii și Consemnatiuni).
• Două fotografii pentru permisele de conducere care sunt luate la aceeași poliție de trafic.
Permisul de conducere spaniol este valabil pentru conducerea în România timp de 90 de zile de la intrarea sa pe teritoriul României.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați site-ul web al autorității române de înmatriculare a vehiculelor https:/www.drpciv.ro .
Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul Direcției Generale Trafic .
Normativă
• Decretul Regal 818/2009, din 8 mai, privind aprobarea Regulamentului general al Drivere