Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

21 MAYIS 2022 İTİBARİYLE İSPANYA’YA GİRİŞLERDE UYGULANACAK SAĞLIK TEDBİRLERİ

Türkiye’den İspanya’ya seyahat ediyorum, girişte aranan şartlar nelerdir?


21 Mayıs 2022 tarihi itibariyle İspanya’ya girişlerde seyahat amacı farketmeksizin aşağıda yer alan evraklardan birini ibraz etmek gerekmektedir:

1) Aşı belgesi: 21 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Türkiye’den İspanya’ya girişlerde,Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından, aşılanma sürecini tamamlamak için gereken en az iki doz aşı yapıldığını gösteren,son uygulanan aşı dozundan 14 gün sonra düzenlenmiş ancak son dozun üzerinden 270 gün geçmemiş olması gereken bir aşı belgesi. 

Kabul edilen aşılar, Avrupa İlaç Ajansı’nın onayladıkları veya Dünya Sağlık Örgütünün acil kullanım onayını alanlar olacaktır. Şu anda ilgili  aşıları üreten firmalar Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac ve Sinopharm’dır.

İspanyolca, İngilizce, Fransızca  veya Almanca  düzenlenecek aşı belgesi, en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Aşı belgesi hamilinin Adı ve Soyadı
Aşı tarihi, alınan son doz tarihi belirtilecektir
Uygulanan aşı türü
Uygulanan doz sayısı / gerekli tüm dozlar 
Belgeyi düzenleyen ülke
Aşı belgesini düzenleyen kurum bilgileri


2) Teşhis belgesi: İspanya'ya varıştan önceki 72 saat içerisinde düzenlenmiş negatif PCR testi ya da benzeri test (TMA,LAMP,NEAR) veya 24 saat önce düzenlemiş negatif antijen testi (RAT)

Teşhiş belgesi, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1. Belge sahibinin Adı ve Soyadı
2. Örnek alım tarihi.
3. Yapılan test türü.
4. Belgeyi düzenleyen ülke.

Sertifikalar İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak düzenlenmelidir. Belgenin bu dillerde düzenlenememesi halinde, belge, resmi bir kurum tarafından yapılmış İspanyolca’ya çevirisi ile birlikte sunulmalıdır.

3) İyileşme belgesi (hastalığın geçirildiğine dair kanıt):  Pozitif sonuçlu NAAT tipi ilk teşhis testinin (PCR, TMA, LAMP ve benzeri) yapılmasından en az 11 gün sonra  yetkili mercii veya tıbbi kuruluş tarafından düzenlenmelidir. Sertifikanın geçerliliği, numunenin alındığı tarihten itibaren 180 gün içinde sona erecektir. 

Aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1. Belge sahibinin Adı ve Soyadı 
2. SARS-CoV-2 pozitif  teşhisli testin örnek alım tarihi.
3. Yapılan NAAT test türü.
4. Belgeyi düzenleyen ülke.

Sertifikalar İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak düzenlenmelidir. Belgenin bu dillerde düzenlenememesi halinde, belge, resmi bir kurum tarafından yapılmış İspanyolca’ya çevirisi ile birlikte sunulmalıdır.


ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ

• AB / Schengen Bölgesinden gelen çocuklar:
 
            - 12 yaşından küçük çocuklar: her türlü sertifikayı sunmaktan muaftır.
            - 12 ila 18 yaş arası çocuklar: Kabul edilen 3 sertifikadan herhangi birine sahip olmaları gerekir (aşılama, negatif test veya hastalığın üstesinden gelme)
 
• Diğer ülkelerden gelen çocuklar:
 
- 12 yaşından küçük çocuklar: her türlü sertifikayı sunmaktan muaftır.
- 12 ila 18 yaş arası çocuklar: Kabul edilen 3 sertifikadan herhangi birine sahip olmaları gerekir (aşılama, negatif test veya hastalığın üstesinden gelme)


 Hangi belge veya formları doldurmam gerekir?

İspanya'ya hava veya deniz yoluyla gelen, transit yolcular ve 6 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere tüm yolcular, seyahatlerine başlamadan önce www.spth.gob.es  web sayfasından veya Spain Travel Health app üzerinde bir sağlık kontrol formu doldurmalıdır. Formun doldurulunca, sistem otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluşturur.Bu QR kodunu, yolcunun biniş yapmadan önce taşıma şirketine ve ayrıca İspanya'ya giriş noktasındaki sağlık kontrollerine sunması gerekir.