Recomendacións de Viaxe

Dende esta sección podes acceder ás Recomendacións de Viaxe por países, así como ás últimas actualizacións destas.

​Estas recomendacións, elaboradas pola Dirección Xeral de Españois no Exterior, Asuntos Consulares e Migratorios, carecen de efecto vinculante ningún e operan como mero aviso ou consello.
 
O Estado non resultará responsable en modo algún nin por ningún concepto dos danos ou prexuízos que, tanto pola observancia coma por descoñecemento ou non atención da recomendación, puidesen ocasionarse a persoas ou bens, non considerando a devandita recomendación título que ampare reclamación algunha en tal sentido.
 
Así mesmo, recórdase que nestes momentos ningunha rexión do mundo e ningún país están a salvo de posibles actos terroristas.
 
A deterioración da situación de seguridade e o aumento de a ameaza terrorista internacional en gran parte do mundo incrementou o risco real de que cidadáns occidentais poidan ser obxecto dun atentado ou un secuestro. Polo tanto prégase encarecidamente aos españois que sigan as recomendacións de viaxe do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, extremen as medidas de precaución, eviten situacións de risco e desprazamentos innecesarios e se inscriban na Embaixada ou Consulado Xeral de España correspondente.
 
Para acceder ás Recomendacións de Viaxe por países, fai clic en "Busca por listado de países", que se encontra baixo o mapa na parte inferior desta páxina. Encontrarás un listado de países por orde alfabética. Ao facer clic sobre o país, selecciona "Recomendacións de Viaxe".

Urxente

Últimas actualizacións

América América Latina Europa Medio África Asia Pacífico Mapa das sete zonas xeográficas
País:
Aviso: As fronteiras debuxadas non son necesariamente aqueles oficialmente recoñecidos
  • Recomendación de viaje Recomendación de viaje