Pasaporte e outra documentación

Os documentos que poden tramitarse a través dos Consulados son o pasaporte, a fe de vida, o Certificado de Residencia e Baixa Consular e os certificados necesarios para obter ou renovar o DNI en España.

15/11/2018

Pasaporte

Os cidadáns españois inscritos no Rexistro de Matrícula de españois residentes no estranxeiro nas oficinas consulares españolas terán dereito á expedición e renovación do pasaporte español.

 

Aínda que o pasaporte debe tramitarse no lugar de residencia, os cidadáns españois transeúntes no estranxeiro poderán solicitar a expedición de pasaporte nas oficinas consulares de carreira en caso de:

 • Perda ou furto
 • Caducidade
 • Proximidade de caducidade
 • Deterioración
 • Carencia de páxinas libres

 

Para a súa expedición, o solicitante deberá presentar un dos seguintes documentos: o DNI orixinal en vigor, o pasaporte a substituír ou unha certificación literal de nacemento. En caso de que non posúa ningún dos devanditos documentos a oficina consular consultará ás autoridades centrais e unha vez verificada a súa identidade e nacionalidade española expedirá o pasaporte podendo limitar a súa vixencia a tres meses.

 

Para regresar a España, a oficina consular poderá expedir en caso de urxencia un salvoconduto válido unicamente para regresar a España.

 

Nas solicitudes de expedición de pasaporte para menores de idade e para persoas incapacitadas, deberá constar o consentimento expreso de quen exerza a patria potestade ou tutela.

 

Nota Importante:

Tras a entrada en vigor do Real Decreto 411/2014, do seis de xuño, polo que se modifica o RD 896/2003, do 11 de xullo, a obtención de pasaporte por aqueles cidadáns suxeitos a patria potestade ou a tutela estará condicionada ao consentimento expreso, de todas as persoas ou órgano que teña asignado o seu exercicio, en defecto desta, do órgano xudicial competente.

 

O menor ten que ir sempre acompañado da persoa que exerza a patria potestade ou a tutela. Esta persoa ten que acreditar tanto a súa identidade (co DNI os españois ou coa tarxeta de residente ou pasaporte os estranxeiros), como a relación de parentesco ou asignación da tutela coa presentación da partida literal de nacemento, libro de familia, resolución xudicial ou administrativa que atribúa a devandita condición ou calquera outro documento público que garanta a calidade de titor ou titular da patria potestade.

 

Para os países da Unión Europea e aqueles cos que España teña subscrito un convenio, poderase viaxar co DNI en vigor.

 

Xunto coa solicitude de pasaporte no formulario facilitado pola Oficina Consular, presentarase unha fotografía tamaño 32 X26 milímetros, con fondo uniforme branco e liso, tomada de fronte e sen lentes de cristais escuros ou calquera outra peza que poida impedir a identificación da persoa.

 

En caso de extravío ou furto do pasaporte anterior deberá realizarse unha declaración asinada ante a Oficina Consular.

 

A Certificación literal de nacemento terá que ter sido expedida cunha antelación de seis meses, e a súa presentación será preceptiva cando existan dúbidas sobre a nacionalidade do solicitante. A Certificación literal debe conter a anotación que se emitiu para os sós efectos da obtención deste documento.

 

Trámites relativos á obtención/renovación do DNI

A obtención/renovación do DNI só pode realizarse en España mediante comparecencia persoal do interesado nos equipos de expedición do Corpo Nacional de Policía.

 

Nos Rexistros Civís Consulares pódese solicitar un certificado literal de nacemento para D.N.I. así como un certificado acreditativo do seu domicilio no estranxeiro que deberá achegarse cando o interesado solicite o documento en España.

 

O DNI entrégase ao interesado no momento da súa presenza en calquera Oficina de documentación de españois do territorio nacional.

 

Para máis información sobre o Documento Nacional de Identidade, pode consultarse a páxina web: http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

 

Obtención do NIF e o certificado de sinatura electrónica

É posible obter un Número de Identificación Fiscal (NIF) por parte de persoas físicas e xurídicas residentes no estranxeiro en todas as oficinas consulares de España no mundo. O procedemento habilitado, froito da colaboración entre a Axencia Tributaria e o MAEC, permite así mesmo a solicitude do certificado de sinatura electrónica da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

 

En concreto, a medida atinxe aos solicitantes de NIF tipo 'L’ (españois residentes no estranxeiro que non estean obrigados a contar cun Documento Nacional de Identidade), 'M’ (persoas físicas sen nacionalidade española que, de xeito transitorio ou definitivo, non dispoñan do Número de Identidade de Estranxeiro) e ‘N’ (persoas xurídicas e entidades non residentes, sen establecemento permanente en España).

 

Para máis información, consulte a páxina web da sección consular onde desexe facer o trámite e a da Axencia Tributaria.

 

Certificados de fe de vida e estado

Nos Rexistros Civís Consulares é posible obter certificados de fe de vida e estado.

 

Certificados de Residencia e Baixa Consular

Certificado de residencia: Pódese solicitar nos Consulados ou a través da Dirección Xeral de Españois no Exterior e de Asuntos Consulares e Migratorios o documento que acredita que un español está inscrito no Rexistro de Matrícula Consular para os efectos de obtención ou renovación do D.N.I., trámites bancarios ou outros.

 

Baixa Consular: Do mesmo xeito pódese solicitar o documento que certifica que un español se deu de baixa no Rexistro de Matrícula do Consulado por retornar a España ou trasladarse a outro país. No caso de que un cidadán español non o traia consigo ao regresar a España, pode solicitalo á Dirección Xeral antes mencionada.

 

Nacionalidade: información importante para os que vivan no estranxeiro:

RECORDE que segundo o apartado 1 do artigo 24 do Código civil, perden a nacionalidade española os emancipados que, residindo habitualmente no estranxeiro, adquiran voluntariamente outra nacionalidade ou utilicen exclusivamente a nacionalidade estranxeira que tiveran atribuída antes da emancipación. A perda producirase unha vez que transcorran tres anos, a contar, respectivamente, dende a adquisición da nacionalidade estranxeira ou dende a emancipación. Non obstante, os interesados poderán evitar a perda se dentro do prazo indicado declaran a súa vontade de conservar a nacionalidade española ao encargado do Rexistro Civil.

Así mesmo, de acordo co establecido no apartado 3 do artigo 24, os que despois de nacer e residindo no estranxeiro ostenten a nacionalidade española por ser fillos de pai ou nai españois, tamén nacidos no estranxeiro, cando as leis do país onde residan lles atribúan a nacionalidade deste, perderán, en todo caso, a nacionalidade española se non declaran a súa vontade de conservala ante o encargado do Rexistro Civil no prazo de tres anos, a contar dende a súa maioría de idade ou emancipación.

Teña en conta a información anterior e solicite información, no seu caso, ao seu Consulado ou Sección consular para realizar a conservación da nacionalidade española se está nalgún dos casos descritos.

 

 

Destaque

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país

Twitter@MAECgob

 • 18 abr @MAECgob * ¿Planeando viajar por #Europa esta #SemanaSanta? ⚕️ No te olvides de solicitar tu Tarjeta Sanitaria Europea ➡️… https://t.co/DWnjezkBIV
 • 18 abr @MAECgob * ¿Viajas al exterior esta #SemanaSanta? 🔎Consulta toda la ℹ️ sobre #visados, #sanidad, #divisas o #seguridad en tu… https://t.co/8Wm1zDREvS
 • 17 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: Invitamos a #EstadosUnidos a seguir trabajando conjuntamente con #España y con la #UniónEuropea en favor de la reforma p…
 • 17 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: #España rechaza la decisión de #EstadosUnidos de no renovar la suspensión del Título III de la Ley #HelmsBurton. Su apli…
 • 17 abr @MAECgob * España rechaza el anuncio por parte de #EEUU de la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton. La aplicación… https://t.co/iKfhorLnJX
 • 17 abr @MAECgob * 🇲🇿S.M. la Reina, acompañada del #SECIPIC @JPLaiglesia, realizará un viaje de #cooperación a #Mozambique del 28 al 3… https://t.co/mj56vjWMc1
 • 17 abr @MAECgob * RT @UEmadrid: ¿Todavía sin destino para Semana Santa? 📍 Te proponemos algunas ciudades españolas con un toque europeo ¡Apunta! 🇪🇸🇪🇺👇#descub…
 • 17 abr @MAECgob * RT @france_espagne: Informaciones prácticas de nuestra oficina de turismo @ES_FranceFR para los turistas 🇪🇸en París #SemanaSanta2019 #vacac…
 • 17 abr @MAECgob * 💼 ¿Buscas #empleo? 🌐 ¿Te interesaría trabajar en Organizaciones Internacionales? ↪️ ¡Echa un vistazo a todas las… https://t.co/n1V6nZ0tSx
 • 17 abr @MAECgob * El segundo turno del #START ya está en Mozambique para atender a los afectados por el ciclón #Idai 👩‍⚕️Logistas, p… https://t.co/qFYdZTtIuW
 • 17 abr @MAECgob * RT @AECID_es: ¿Buscas planes para estos días libres en #Bilbao? Puedes visitar la exposición Huellas del fotógrafo Miguel Lizana, en la que…
 • 17 abr @MAECgob * RT @JPLaiglesia: Reunión de trabajo con el Embajador del #Paraguay, Antonio Rivas, al término de su misión en España. Intercambio de parece…
 • 17 abr @MAECgob * RT @UeEspana: 📢 ¿Sabías que también puedes ser Erasmus+ en ciclos formativos no universitarios? Mira en este vídeo la experiencia de Edgar…
 • 17 abr @MAECgob * ‼️ ¡Recuerda! 📩 Si resides en el exterior pero estarás temporalmente en #España durante el #28A, podrás votar por… https://t.co/ydRchIMLWl
 • 16 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: “Como haya un tercio de Diputados de Partidos nacionalpopulistas estaremos bloqueados. No podremos tomar ninguna decisió…
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016