Visados uniformes Schengen

Os procedementos e condicións para a expedición destes visados recóllense no Regulamento (CE) núm. 810/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, polo que se establece un código comunitario sobre visados (Código de Visados)

A solicitude de visado de curta duración debe presentarse mediante un impreso de solicitude oficial, debidamente cuberto (orixinal e copia), que pode descargarse desta páxina web ou obterse nas Misións Diplomáticas ou Oficinas Consulares de España no estranxeiro.
 
O visado debe solicitarse persoalmente na Misión Diplomática ou Oficina Consular española en cuxa demarcación resida legalmente o solicitante. Se non existe Misión Diplomática ou Oficina Consular española nun país determinado, solicitarase na Misión Diplomática ou Oficina Consular que represente a España no devandito país. 
 
No momento de presentar a solicitude de visado debe aboarse a taxa establecida, que non será devolta en caso de denegación. Os requisitos necesarios, así como os casos de redución ou exención da taxa, deberán consultarse na Misión Diplomática ou Oficina Consular onde se solicite o visado, xa que poden variar segundo o motivo da viaxe e o país de orixe do solicitante.
 
O prazo máximo para resolver os expedientes de solicitude de visado de curta duración é de 15 días naturais a partir da data de presentación da solicitude. Este prazo poderá ampliarse a un máximo de 30 días naturais en determinadas circunstancias. Excepcionalmente, naqueles supostos específicos en que se precise documentación adicional, este prazo poderá ampliarse a un máximo de 60 días naturais.
 
O visado expedido deberá recollerse persoalmente na Misión Diplomática ou Oficina Consular competente, no prazo dun mes dende a notificación da concesión.
 
Se o visado é denegado, notificarase ao solicitante mediante un impreso normalizado no que se indique a causa da denegación. Nese suposto, poderase presentar un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses dende a data de notificación. De maneira potestativa, pode presentarse un recurso de reposición ante a mesma Misión Diplomática ou Oficina Consular no prazo dun mes dende a data de notificación da denegación.

 


Visados para familiares de cidadáns da Unión Europea, os Estados parte no Acordo do Espazo Económico Europeo e Suíza

O procedemento e condicións para a expedición de visados de entrada en réxime comunitario recóllense na Directiva 2004/38/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de abril de 2004, e no Real Decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e residencia en España de cidadáns dos Estados membros da UE e doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.


Son beneficiarios do réxime comunitario aqueles nacionais de terceiros Estados que sexan familiares de cidadáns comunitarios, sempre que aparezan recollidos nos artigos 2 e 2 bis do Real Decreto 240/2007 e que acompañen ao cidadán comunitario ou se reúnan con el.

A tramitación destes visados terá carácter preferente. Os visados expediranse gratuitamente.

Naquelas demarcacións consulares en que exista un provedor de servizos externo, o interesado poderá optar por presentar a súa solicitude directamente na Misión Diplomática ou Oficina Consular de España, ou ben nas oficinas do devandito provedor, en cuxo caso deberá aboar a taxa por prestación do servizo.


 

Twitter@MAECgob

 • 18 abr @MAECgob * ¿Planeando viajar por #Europa esta #SemanaSanta? ⚕️ No te olvides de solicitar tu Tarjeta Sanitaria Europea ➡️… https://t.co/DWnjezkBIV
 • 18 abr @MAECgob * ¿Viajas al exterior esta #SemanaSanta? 🔎Consulta toda la ℹ️ sobre #visados, #sanidad, #divisas o #seguridad en tu… https://t.co/8Wm1zDREvS
 • 17 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: Invitamos a #EstadosUnidos a seguir trabajando conjuntamente con #España y con la #UniónEuropea en favor de la reforma p…
 • 17 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: #España rechaza la decisión de #EstadosUnidos de no renovar la suspensión del Título III de la Ley #HelmsBurton. Su apli…
 • 17 abr @MAECgob * España rechaza el anuncio por parte de #EEUU de la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton. La aplicación… https://t.co/iKfhorLnJX
 • 17 abr @MAECgob * 🇲🇿S.M. la Reina, acompañada del #SECIPIC @JPLaiglesia, realizará un viaje de #cooperación a #Mozambique del 28 al 3… https://t.co/mj56vjWMc1
 • 17 abr @MAECgob * RT @UEmadrid: ¿Todavía sin destino para Semana Santa? 📍 Te proponemos algunas ciudades españolas con un toque europeo ¡Apunta! 🇪🇸🇪🇺👇#descub…
 • 17 abr @MAECgob * RT @france_espagne: Informaciones prácticas de nuestra oficina de turismo @ES_FranceFR para los turistas 🇪🇸en París #SemanaSanta2019 #vacac…
 • 17 abr @MAECgob * 💼 ¿Buscas #empleo? 🌐 ¿Te interesaría trabajar en Organizaciones Internacionales? ↪️ ¡Echa un vistazo a todas las… https://t.co/n1V6nZ0tSx
 • 17 abr @MAECgob * El segundo turno del #START ya está en Mozambique para atender a los afectados por el ciclón #Idai 👩‍⚕️Logistas, p… https://t.co/qFYdZTtIuW
 • 17 abr @MAECgob * RT @AECID_es: ¿Buscas planes para estos días libres en #Bilbao? Puedes visitar la exposición Huellas del fotógrafo Miguel Lizana, en la que…
 • 17 abr @MAECgob * RT @JPLaiglesia: Reunión de trabajo con el Embajador del #Paraguay, Antonio Rivas, al término de su misión en España. Intercambio de parece…
 • 17 abr @MAECgob * RT @UeEspana: 📢 ¿Sabías que también puedes ser Erasmus+ en ciclos formativos no universitarios? Mira en este vídeo la experiencia de Edgar…
 • 17 abr @MAECgob * ‼️ ¡Recuerda! 📩 Si resides en el exterior pero estarás temporalmente en #España durante el #28A, podrás votar por… https://t.co/ydRchIMLWl
 • 16 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: “Como haya un tercio de Diputados de Partidos nacionalpopulistas estaremos bloqueados. No podremos tomar ninguna decisió…

Destaque

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016