consejos de residentes
Egoiliarren Kontseilua atzerrian
Espainiako Egoiliarren Kontseiluak (aurrerantzean, CREak) bulego kontsularren organo aholku-emaileak dira, eta multzo horretan sartzen dira bai Kontsulatu Nagusiak bai Enbaxadetako Kontsulatu Sailak. Aholkuak ematen dituzte beren mugapean bizi diren biztanle espainiarrentzako interesgarriak diren gaien inguruan. Komunitatea osatzen duten biztanle espainiarren eskubide zibilen eta laneko eskubideen gainean, hezkuntza jardueretan eta jarduera sozial zein kulturaletan lan egiten dute, eta biztanle horiek Espainiako bizitza politikoan duten parte-hartzearen gainean ere bai.
2016/09/27

• Espainiako Egoiliarren Kontseiluak 2016 sortzeko edo berritzeko hauteskundeak:
Araudi aplikagarria betez, 2016ko irailean eta 2017ko martxoan hauteskundeak egin dira, lehen eta bigarren deialdia hurrenez hurren, hainbat barruti kontsularretan Espainiako Egoiliarren Kontseiluak sortzeko edo berritzeko.
 
Hauteskunde horien ondorioz, Espainiako Egoiliarren Kontseiluak sortu dira honako barruti hauetan: Amsterdam, Asunción, Bahía Blanca, Brusela, Buenos Aires, Canberra, Caracas, Kordoba, Dublin, Edinburgo, Stockholm, Genova, Geneva, Guadalajara, Guatemala, Habana, La Paz, Lima, Managua, Melbourne, Mendoza, Mexiko, Monterrey, Montevideo, Montpellier, Montreal, New York, Quito, Rio de Janeiro, Roma, Rosario, Salvador de Bahía, San Jose de Costa Rica, Santa Cruz de la Sierra, Santo Domingo, Txileko Santiago, Sao Paulo, Washington eta Zürich.
 

1960.2009 ERREGE-DEKRETUA, abenduaren 18koa, zeinen bitartez atzerrian bizi diren Espainiako Egoiliarren Kontseiluak arautzen diren.pdf  
 

CRE-en arauketa
CREak urriaren 30eko 1339/1987 Errege Dekretuaren bidez sortu ziren (262. BOE, 1987ko azaroaren 2koa), atzerrian bizi diren biztanle espainiarren partaidetza instituzionalerako bideei buruzkoa. 1988ko otsailaren 23ko Kanpo Arazoetako Ministerioaren agindu baten bidez garatu zen (53. BOE, 1988ko martxoaren 2koa), zeinen bidez atzerrian bizi diren Espainiako Egoiliarren Kontseiluen eraketa, eginkizunak, hautaketa eta funtzionamendua arautzen diren. Atzerrian diren Herritar Espainiarren Estatutuari buruzko abenduaren 14ko 4/2006 Legea aldarrikatu zen arte (299. BOE, 2006ko abenduaren 15ekoa), ez zuten lege-aitorpenik. Egun, aipatu legearen 9., 12. eta 13. artikuluek eta abenduaren 18ko 1960/2009 errege-dekretuak arautzen dituzte (2. BOE, 2010eko urtarrilaren 2koa).
 
Funtzioak, osaera eta bilerak
CRE-ek Bulego Kontsularreko buruari aholkuak emateko zeregina dute. Horretarako, Espainiako komunitatearen kezkak helarazten dizkio, herritarrentzako arreta hobetzen lagunduko duten neurriak proposatzen dituzte, eta atzerrian dauden espainiarrentzako bide bat dira, Espainiako administrazio publikoek hartzen dituzten eta haiei eragiten dizkieten neurrien berri izan dezaten eta haien arazoak helarazi ahal izan ditzaten.
 
CRE bat egon daiteke atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan (aurrerantzean, AEHE) 1200 boto-emaile baino gehiago inskribatuta dituzten mugapen kontsularretan.
 
Zazpi, hamaika edo hamabost kide dituzte, mugapen kontsularreko espainiarren komunitatearen tamainaren arabera (berrogei mila pertsona baino gutxiago, berrogei mila eta bat eta laurogei mila pertsona bitartean, edo laurogei mila pertsona baino gehiago hurrenez hurren).
 
Mugapen kontsularrean bizi eta AEHEn inskribatuta dauden biztanle espainiarrek dute botoa emateko eskubidea.
 
Hautagarriak dira hautagaitza aurkezteko epea iraungi baino lehen AEHEn inskribatuta dauden biztanle espainiarrak. Bulego Kontsularreko buruak hauteskundeen deialdia egin eta gero, bi hilabeteko epea egongo da hautagaitzak aurkezteko, gutxieneko boto-emaile kopuru baten sinadura izan beharko dutenak.
 
Hauteskundeetarako izendatutako hauteskunde batzordeak prozesuaren inpartzialtasuna eta objektibotasuna bermatzen ditu. Bulego Kontsularreko burua da batzordearen burua, eta barruti kontsularreko erakunde edo zentroek aukeratutako hautagai eta kideen zerrenden ordezkariek osatzen dute. Besteak beste, hauteskunde batzordeak zeregin hauek ditu: aurkeztutako zerrendak onargarriak diren ala ez egiaztatzea; mahaikideak aukeratzea; hauteskunde-eguna ezartzea eta hauteskundeetan zehar dauden zalantza guztiak argitzea. Zerrendarik aurkeztu ez bada, Bulego Kontsularreko buruak deialdia deuseztatu eta deialdi berria egingo du sei hilabete igaro ondoren.
 
Botoa zuzena, pertsonala eta isilpekoa da, eta aurrez aurre zein posta bidez eman daiteke. Botoa posta bidez helarazteko, Bulego Kontsularrera joan behar da aurrerapen nahikoarekin. Kontsulatu Nagusiak eskatzaileak boto-emaile izaera duen ala ez eta bere nortasuna egiaztatzen ditu, eta etxera bidaliko dio botoa emateko dokumentazioa. Aurrez aurreko botoa mahaian ematen da. Mahaikideak presidentea eta bi bokal dira, zozketa bidez hautatuak boto-emaileen artean. Hautagaitzako ordezkariek bi artekari izendatu ahal dituzte mahaian egoteko, hitza izango dutenak, baina botorik ez. Hauteskundeak zerrendak aurkezteko epea iraungi eta hogeita hamar eta berrogei egun baliodun artean igaro direnean egin behar dira, egun bakarrean.
 
CREko kideak izango dira ordezkaritza-sistema proportzional baten arabera hautatuak suertatzen diren pertsonak, hauteskunde zatidura aplikatuta. Hautagaitza bakarra dagoen kasuetan, bozketan (derrigorrez egin behar da) gutxienez boto-emaileen ehuneko hamarraren babesa lortzen badu bakarrik hartuko da hautatutzat.
 
Agintaldiak lau urtez iraungo du, CREa eratzen den unetik aurrera zenbatzen hasita, eta kideak berriz hauta daitezke.
 
CREa eratutzat joko da lehen aldiz biltzen denean, eta bilera hori, bulego kontsularreko buruak antolatu behar duena, hauteskundeak igaro eta hogeita hamar eguneko epean egin beharko da. Bilera horretan, CREko kideek haien artean presidentea hautatuko dute, aho batez, eta hark idazkaria izendatuko du. Gero, CREa lau hilean behin batzartuko da gutxienez, betiere bilera presidenteak antolatzen badu edo presidenteak, hiru kidek edo bulego kontsularreko buruak eskatuta. Indarrean dagoen araudiak ez du xedatzen CRE-ek bulego iraunkorrik izan behar dutenik. Nahiz eta CREko karguek soldatarik ez duten, Kanpo Arazoetako eta Kooperazio Ministerioak CRE-en funtzionamenduari lotutako gastuak aurreikusten ditu urteko aurrekontuetan, adibidez, bilerak egiteko gela baten alokairua (dohainik lortu ezin denean), bidaiatzean sortutako gastuak, ostatua eta janariak, komunikazioa eta material inbentariaezina; horrez gain, ordenagailu bat izan dezakete, CREak hala eskatzen badu.
  
Atzerrian diren Herritar Espainiarren Kontseilu Nagusia
Atzerrian diren Herritar Espainiarren Kontseilu Nagusia, Atzerrian diren Herritar Espainiarren Estatutuari buruzko abenduaren 14ko 40/2006 Legearen 10. artikuluan aurreikusita dagoena, kide anitzeko aholku organoa da, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioari atxikita dagoena honen bitartez
 
Migrazioen Zuzendaritza Nagusia
Bere helburua atzerrian bizi diren espainiarrek beren buruari eragiten dieten gaien inguruan parte hartzeko eskubidea errespetatzen dela bermatzea da, eta atzerrian bizi diren herritar espainiarrei zein itzuli diren pertsonei emandako arretari lotuta herri-administrazioen lankidetza sustatzea.
Atzerrian diren Herritar Espainiarren Kontseilu Nagusia arautzen duen otsailaren 15eko 230/2008 Errege Dekretuaren 11.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, CRE-ek hautatzen dituzte horren kontseilariak, gehienez ere berrogeita hiru, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak erabakitzen duen banaketarekin, proportzionalki (atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan inskribatuta dauden herritar espainiar kopurua kontuan hartuz), Hautesle Erroldaren Bulegoak Interneten argitaratutako azken datuen arabera.

 

Nabarmenduak

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • Inscríbete en convocatorias UE
 • Convocatorias en la UE

Twitter@MAECgob

 • 07 abu. @MAECgob * #NdP: #España envía ayuda de emergencia al #Líbano, a través de la @AECID_es. Parte de esta ayuda será transporta… https://t.co/jaqTr2gwvu
 • 07 abu. @MAECgob * La @AECID_es ha activado también el convenio de emergencia con @CruzRojaEsp por un total de 100.000 € para apoyar e… https://t.co/hVVuSrGszC
 • 07 abu. @MAECgob * Tras la conversación en la que la ministra @AranchaGlezLaya expresó la solidaridad de 🇪🇸 al MAE 🇱🇧 Charbel Wehbe p… https://t.co/tOefI2Qv6I
 • 07 abu. @MAECgob * ✈️🚫Restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de #España ⤵️ ℹ️ Consulta en nuestra web la lista actuali… https://t.co/6zngCyCW6U
 • 07 abu. @MAECgob * #Conecta es un servicio del @MAECgob que facilita la movilidad internacional a profesionales que necesiten desplaza… https://t.co/eofixqLOxx
 • 06 abu. @MAECgob * ✈️🚫Restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de #España ⤵️ ℹ️ Consulta en nuestra web la lista actuali… https://t.co/PiNc8eNUS6
 • 06 abu. @MAECgob * #España trabaja para establecer procedimientos ágiles contra la #desinformación en el marco de la #UE 🇪🇺. ⚠️ Parti… https://t.co/RPbct40jyC
 • 06 abu. @MAECgob * ❗ Las Embajadas y Consulados de #España no pueden suplir la capacidad de los sistemas nacionales de salud de otros… https://t.co/AmGonGXkow
 • 06 abu. @MAECgob * José Luis Pimentel es el Coordinador General de @AECIDPeru y uno de los #EspañolesGlobalesHéroesLocales que contrib… https://t.co/b9xrTs1DF7
 • 05 abu. @MAECgob * ✈️🚫Restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de #España ⤵️ ℹ️ Consulta en nuestra web la lista actuali… https://t.co/E7iJcmxEFc
 • 05 abu. @MAECgob * RT @InstCervantes: El centro del Instituto Cervantes en Beirut sufre graves daños tras la gran explosión de ayer. Dos trabajadores están he…
 • 05 abu. @MAECgob * La ministra @aranchaglezlaya ha mantenido una conversación telefónica con el nuevo MAE de #Líbano, Charbel Wehbe, a… https://t.co/Rw6bzS7PAk
 • 05 abu. @MAECgob * #España es un país competitivo, fiable, seguro. Nuestros valores son ahora más fuertes que nunca. La ganadora de 2… https://t.co/JOmihHHlqy
 • 05 abu. @MAECgob * Laura Andújar es enfermera, cooperante y una de los muchos #EspañolesGlobalesHéroesLocales que contribuyen a combat… https://t.co/p3f14RAUUP
 • 05 abu. @MAECgob * 📅 ¡La convocatoria anual de #subvenciones de #Innovación para el #Desarrollo de la @AECID_es sigue abierta hasta el… https://t.co/aW7Fs2vmQY
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016