Kontsul-laguntza
Garrantzizkoa da atxilotuen arretarako posible diren eta posible ez diren kontsul-laguntzaren eginkizunak ezagutzea, bai eta premia-egoeran jaso dezaketen laguntza ere

Atxilotuentzako laguntza

Atal honen helburua da atzerrian atxilotutako edo espetxe-zigorra ezarri zaien espainiarren senide eta lagunei Espainiako Gobernuak, Kanpo Arazoetako, Europar Batasuna eta Lankidetzako Ministerioaren, Enbaxaden eta Kontsulatuen bitartez, eman diezazkiekeen zerbitzuen berri ematea, bai eta Espainiako legediak onartzen ez dituen eta, hartara, egin ezin diren jarduketak jakinaraztea ere.

 

Babesa eta laguntza

Askotarikoak eta ikaragarriak izan daitezke atzerrian atxilotzeak nahiz espetxeratzeak eragin ditzakeen arazoak (besteak beste, urritasunak telefono- eta posta-zerbitzuetan, edota kultura, bizimodu eta, kasu gehienetan, hizkuntza ezberdinak). Halakoetan, Kanpo Arazoetako, Europar Batasuna eta Lankidetzako Ministerioak laguntza eman dezake.

 

Horren harira, nabarmendu beharra dago atzerrira bidaia egiten duten pertsonak kasuan kasuko herrialdeko legearen mende daudela; hala bada, espainiar batek beste herrialde bateko arauak urratzen baditu, aipatu herrialdeko legeen araberako prozedura judizialaren mende egongo da, eta ezin izango zaio tokiko epaileen aurrean jartzetik salbuetsi, ezta, hala balegokio, haren aurka emandako zigor-epaitik ere. Ez tokiko legea ez ezagutzeak, ezta atzerritar izateak ere ez dute herrialdeko arauak betetzetik salbuesten. Hartara, inork ezingo du arau-hauslea atzerriko zigor-arloko legea betetzetik baztertu, ezta Kontsulatuak edo Enbaxadak ere.

 

Senide edo lagun bat atzerrian atxilotu dutela jakin bezain pronto, jarri harremanetan honako erakunde honekin:

 

KANPO ARAZOETAKO, EUROPAR BATASUNA ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

Atzerrian dauden Espainiarrei buruzko gaietarako eta kontsuletxe- eta migrazio-gaietarako zuzendaritza Nagusia

C/ Pechuán nº 1 28002 MADRID
Telefonoa: 91 379 16 55

 

Ekin baino lehen (esaterako, dirua edo sendagaiak bidali nahiz herrialdera bidaiatu), hobe da Atzerrian dauden Espainiarrei buruzko gaietarako eta kontsuletxe- eta migrazio-gaietarako zuzendaritza Nagusiarekin edo dagokion kontsulatuarekin harremanetan jartzea, ekintzok egokiak diren eta jardunbiderik onena zein den galdetzeko.

 

Arlo honetan Estatuaren jarduera bideratzen duen irizpidea da espetxeko agintariek behar bezala tratatu ditzaten Espainiako herritarrak, bai eta atxilotuaren intimitatea errespeta dezaten ere. Azken alderdi horren harira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoan, eta 2018ko maiatzaren 25ean indarrean sartu zen Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean xedatutakoa aplikatu behar da.

 

Atzerriko abokatu bat kontratatzea

Atzerrian Espainiako herritarra legez ordezkatzeak eta abokatua aukeratzeak berebiziko garrantzia dute, eta tentu handiz ibili behar da. Izan ere, nahiko ohikoa da atzerriko abokatuek diru-kopuru handiak eskatzea aldez aurretik ondoren betetzen ez dituzten promes lausoen truke.

 

Espainiako kontsuletxeko bulegoek, zenbait kasutan, espezializatutako abokatuen zerrenda eman dezake; hala ere, ulergarria denez, ezin dute abokatu jakin bat gomendatu. Zuzenbidearen profesional bat kontratatzeko erabakia atxilotuaren edo haren legezko ordezkarien erantzukizuna da, eta ez beste inorena. Espainiako ordezkaritzek ezingo dute, inolaz ere, aipatu harreman profesionalean parte hartu.

 

Ezin ahantz daiteke munduko ia herrialde guztietan dagoela Espainian ofiziozko txanda deritzona, hots, lege-laguntza pribatua eskuratzeko baliabiderik ez dutela frogatzen dutenentzako doako lege-laguntza.

 

Atxilotuentzako arreta

Espainiako kontsuletxeko bulegoek, espainiar herritarra preso edo atxilo dagoen herrialdeko legeei eta araudiei jarraikiz betiere, aukera izango dute:

 

 • Senide eta lagunei atxiloketaren eta, hala badagokio, askatasunaz gabetzeko zigorraren berri emateko, baldin eta presoak horretarako baimena ematen badu.
 • Aldizka bisitatzeko. Bisiten maiztasuna honako alderdi hauen araberakoa izango da: tokiko araudia, presoaren inguruabar bereziak, kartzelaren kokalekua, espetxean dauden espainiar kopurua, kontsul-mugapenean dauden kartzeletan gatibu hartutako espainiar kopurua eta kontsuletxeko bulego eskuduneko langileen prestasuna.
 • Mezuak eta gutunak eman eta jasotzeko.
 • Tokiko agintariei, aldez aurretik idatzia helarazita, kasuari buruzko informazioa eskatzeko.
 • Atxilotuen oinarrizko beharrizanak (elikagaia, sendagaiak, arropa, etab.) asetzen ez dituzten kartzeletan, horiek erdiesten lagunduko diete kontsuletxeko bulegoek, ahal duten heinean, betiere.
 • Desagertutako edo hartutako objektu pertsonalen gaineko informazioa biltzeko.
 • Irakurtzeko materiala emateko.
 • Presoari laguntza emateko Espainiara itzuli nahi badu, askatasunaz gabetzeko zigorra ezarri zaien pertsonak herrialde batetik bestera eramateko hitzarmenen esparruan, Espainiarekin halako hitzarmena sinatu duten edo, Espainia bezalatsu, Estrasburgoko Itunaren zati diren herrialdeetan.

 

Aitzitik, ezingo dute:

 • Beste herrialde bateko agintariek espainiar herritarrei ezarritako isunak funts publikoen bidez ordaindu, ezta atzerriko agintariek ezarritako kalte-ordainak ere, judizialak diren gorabehera.
 • Tokiko lege eta araudiei buruzko irizpen juridikorik edo interpretaziorik eman.
 • Epaiketen saioetara joan, aparteko kasuetan izan ezik, baldin eta Espainiako herritarraren oinarrizko eskubideak modu larrian urratuko direlako susmo sendoak badaude.
 • Abokatu jakin bat gomendatu atxilotuak gainerako herrialdeek ematen duten doako lege-laguntza ezeztatzen badu. Hala ere, aukera izango dute abokatuen zerrenda bat emateko.
 • Presoaren eta haren abokatuaren arteko gai substantiboetan esku hartu.
 • Kasuan kasuko espetxe-araudian baimenduta ez dagoen zerbait kartzelan sartu (edo bertatik bidali).
 • Bisita egin nahi duten atxilotuen senide eta lagunen ostatua kudeatzeaz arduratu.
 • Espainiar atxilotuei kontsul-babesa eman, baldin eta preso dauden herrialdeko nazionalitatea ere badute eta aipatu herrialdeak nazionalitate bikoitza aitortzen ez badu edo bertako barne-legeek eta -araudiek mugak jartzen badizkiote kontsul-babesari.
 • Botere Judizialaren independentzia-printzipioa urratzen duela jo daitekeen inolako kudeaketarik egin.

 

Harremanak tokiko agintariekin

Atzerrian dauden Espainiako kontsuletxeko bulegoek espainiar atxilotuarekin berehala hitz egitea eskatuko diete tokiko agintariei, bai eta hura ikustea ere atxiloketaren berri izaten dutenetik aske geratzen den arte.

 

Halaber, espainiar herritarrak jasotzen duen trataera gutxienez dagokion herrialdeko herritarrak jasotzen duenaren berdina dela ziurtatuko dute. Tokiko agintari guztiengandik baimenak biltzen lagunduko dute atxilotuak beren senide, lagunekin eta dagokion kontsuletxeko bulegoarekin harremanetan jar daitezen.

 

Presoaren egoerari buruzko informazioa lortuko dute, eta tokiko agintariek egoera hori ageriko arrazoirik gabe luzatu ez dezaten saiatuko dira.

 

Atxilotuen osasun-egoeraren segimendu egokia egingo dute, eta espetxeko agintariek espainiar presoei behar bezalako elikadura eta zerbitzu medikoak eman diezaieten bermatuko dute.

 

Azkenik, kondenatuak herrialde batetik bestera eramateko hitzarmena duten edo Estrasburgoko Itunaren zati diren herrialdeetan, lekualdaketa-prozedura bizkortzen saiatuko dira. Hiru borondateak (presoa, kondena ezarri duen Estatua eta zigorra betetzeko Estatua) bat badatoz baino ez da gauzatuko lekualdaketa.

 

Bisitak

Lagun edo senide batek atzerriko espetxe batean dagoen espainiarra bisitatu nahi duenean, kontuan izan behar da, zenbait herrialdetan, egoeraz baliatzen saiatuko diren lotsagabeen eskuetan eror daitekeela bidaiaria, diru-kopuru handien truke gezurrezko itxaropenak eskainita. Aintzat hartu beharra dago, bestalde, herrialde askotako kartzelen barruko egoera Espainiakoenak baino askoz txarragoa dela.

 

Hala eta guztiz ere, bisitatzeko asmoari eutsi nahi badiozu, komeni da kasuan kasuko kontsuletxeko bulegoa edo, hala badagokio, Atzerrian dauden Espainiarrei buruzko gaietarako eta kontsuletxe- eta migrazio-gaietarako zuzendaritza Nagusia jakitun ipintzea. Gomendagarria da, halaber, behar duzun informazio guztia aldez aurretik eskatzea, batez ere delako espetxeko bisita-egun eta -ordutegiak eta herrialdean sartzeko eta geratzeko baldintzak.

 

Laguntza premia-egoeran

Atzerrian bizi diren eta premia-egoeran dauden espainiarrek aukera dute Kontsulatuari eta Enplegu eta Gizarte Segurantzako Kontseilaritzara joateko, non laguntza-programen berri emango baitiete, bai eta eskabideak izapidetzeko argibideak ere, hala balegokio.

 

Aldi baterako atzerrian dauden espainiarrek Espainiako Kontsulatu Nagusira jo ahal izango dute baldin eta istripu, lapurreta, bat-bateko gaixotasun larri edo ustekabeko beste edozein egoeraren ondorioz premia-egoeraren bati aurre egin behar badiote eta egoera horri beren baliabideen bitartez aurre egin ezin badiote. Kontsulatuak Espainiako familiarekin edo ingurukoekin harremanetan jartzen lagunduko die, arazoa konpontzen lagundu diezaieten.

 

Halaber, kanpoko gure bulego kontsularrek kontsul-laguntza ematen diete atzerrian genero-indarkeria pairatzen duten emakume espainiarrei.


Nabarmenduak

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • Inscríbete en convocatorias UE
 • Convocatorias en la UE

Twitter@MAECgob

 • 23 api. @MAECgob * Con ocasión del #DíaDelEspañol, en #MiradasAlExterior hablamos con el Director de Relaciones Culturales y Científic… https://t.co/2wAcntymtb
 • 23 api. @MAECgob * RT @AECID_es: "La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” #Hoy 13:00 🇪🇸 os animamos a segu…
 • 23 api. @MAECgob * 📖 ¡Feliz #DíaDelLibro y Día de #SantJordi! 🌹 Hoy, #23Abril, celebramos el valor de la #literatura, un patrimonio c… https://t.co/vZxlwdwDVb
 • 23 api. @MAECgob * ¡Feliz #DíadeAragón y Día de #SanJorge2021, patrón de la Comunidad, a todos los aragoneses y aragonesas! Hoy es dí… https://t.co/677ZTuU8Kt
 • 23 api. @MAECgob * ¡Hoy deseamos un feliz #DíadeCastillayLeón a todas las gentes de esta bella tierra! #CastillayLeón es un lugar con… https://t.co/LutoAjPMIg
 • 23 api. @MAECgob * El #23deAbril celebramos el #DíaDelEspañol y el #DíadelLibro. El Director de Relaciones Int. del @InstCervantes,… https://t.co/458P46Jiaz
 • 22 api. @MAECgob * RT @ONU_es: Miguel de Cervantes fue el autor de la primera novela moderna en lengua española: 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Manch…
 • 22 api. @MAECgob * 🎥  Sobre las relaciones bilaterales con #Marruecos, la ministra @AranchaGlezLaya ha señalado que “trabajamos codo c… https://t.co/K9aW0ei98b
 • 22 api. @MAECgob * 🎥 Durante su intervención, la ministra @AranchaGlezLaya ha hecho balance de la XXVII @CumbreIberoA, que ha abordado… https://t.co/r6lDkddexP
 • 22 api. @MAECgob * 🎥 @AranchaGlezLaya: "Una de las prioridades de la #PolíticaExterior es la relacionada con la promoción de los #DDHH… https://t.co/A2dtEgyKyM
 • 22 api. @MAECgob * RT @EmbEspanaRabat: ‼️AVISO IMPORTANTE‼️ Desde @TM_Officiel al @PuertoAlgeciras con 800 pasajeros a bordo, acaba de zarpar el 🚢 Nº 63, grac…
 • 22 api. @MAECgob * 🔎 Consulta en nuestra web la comparecencia completa de la ministra @AranchaGlezLaya hoy ante la Comisión de… https://t.co/jLnx58bjlM
 • 22 api. @MAECgob * El nuevo Embajador de la República de #Bulgaria en #España, Aleksey Elenkov Andreev, ha hecho entrega hoy de las co… https://t.co/zMuRNzLAfR
 • 22 api. @MAECgob * Esta mañana, el nuevo Embajador de #Bangladés en España, Mohammad Sarwar Mahmood, ha entregado las copias de estilo… https://t.co/dNeoW3d0A8
 • 22 api. @MAECgob * RT @manuelmunizv: @rielcano sobre la imagen de España: muy buena y resiliente. Necesitamos mayor autoestima y que no se juegue políticament…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016