Espainiar nazionalitatea
Atal honetan espainiar nazionalitatea eskuratzeko bide ezberdinak jasotzen dira, bai eta hura galtzeari edo horri eusteari buruzko informazio garrantzitsua ere.
2018/05/11

Nola eskuratzen da espainiar nazionalitatea?

 

Eskuratzeko bideak

Honako hauek dira nazionalitatea lortzeko bide ezberdinak:

 

Nazionalitatea jatorriz espainiarrak direnentzat

Jatorriz espainiarrak dira:  

 • Aita edo ama espainiarrarengandik jaioak.
 • Espainian jaio baina guraso atzerritarrak dituztenak, baldin eta haietako bat gutxienez Espainian jaio bada (diplomazialarien seme-alabak izan ezik).
 • Espainian jaio baina guraso atzerritarrak dituztenak, baldin eta biek nazionalitaterik ez badute (aberrigabeak) edo bataren nahiz bestearen legeriek ez badiote semeari edo alabari nazionalitaterik esleitzen. Halakoetan, espediente bat egin daiteke norberaren egoitzaren Erregistro Zibilean, espainiar nazionalitatea presuntzio hutsaren balioarekin aitortze aldera.
 • Espainian jaio baina guraso ezezagunak dituzten haurrak. Adingabeen lehen egonaldi ezaguna Espainiako lurraldean izan bada, Espainian jaio direla ulertuko da.
 • Espainiarrak dira, halaber, espainiar batek adoptatutako 18 urtetik beherako adingabeak. Adoptatuak 18 urte baino gehiago baditu, jatorrizko espainiar nazionalitatea aukeratu ahal izango du adopzioa egin eta bi urteko epean.

 

Nazionalitatea egoera-edukitzaren bidez eskuratzea

Hamar urtez, etengabe, fede onez (benetako egoeraz kontziente izan gabe, hots, espainiarra ez dela jakin gabe) eta Erregistro Zibilean erregistratutako titulu batean oinarrituta nazionalitatea eduki eta erabili duen pertsonak eskubidea izango du espainiar nazionalitatea izateko. Erregistro Zibilean erregistratutako titulua deuseztatzen bada ere, ez da espainiar nazionalitatea galduko. Interesdunak jarrera aktiboa izan beharko zuen espainiar nazionalitatea edukitzean eta erabiltzean; hau da, espainiartzat jo beharko zuen bere burua, espainiar Estatuak ezartzen dituen bai eskubideak erabiltzeari dagokionez bai betebeharrak betetzeari dagokionez.

 

Nazionalitatea aukeraren bidez eskuratzea

Gure legediak baldintza jakin batzuetan dauden atzerritarrei ematen dien onura bat da, hain zuzen ere espainiar nazionalitatea lor dezaten. Aukeraren bidetik eskuratu ahal izango dute nazionalitatea:

 • Espainiar baten guraso-ahalpean dauden edo egon diren pertsonek. Interesdunak 20 urte betetzen dituenean iraungitzen da aukera hori, baina bada salbuespen bat: bere legearen arabera 18 urte betetzean interesduna ez bada heltzen adin-nagusitasunera; halakoetan, adin-nagusitasunera iritsi eta bi urteko epean iraungiko da aukera.
 • Aita edo ama jatorriz espainiarra dutenek, baldin eta guraso hori Espainian jaio bada.
 • Espainian izandako seme-alabatasuna (hots, norbaiten gurasoak nor diren ezartzea) edo jaiotza hemezortzi urte bete eta gero zehazten bada. Kasu horretan, seme-alabatasuna nahiz jaiotza zehazten denetik bi urteko epean eskuratu ahal izango da nazionalitatea.
 • Espainiarrek hemezortzi urte bete eta gero adoptatzen badituzte. Halakoetan, adopzioa egin eta bi urteko epea igaro arte egongo da aukeratzeko eskubidea.

 

Nazionalitatea egoitzaren bidez eskuratzea

Nazionalitatea bide honetatik lortzeko, hamar urtez gutxienez, etengabe, legez eta nazionalitatearen eskaera egin aurretik bizi beharko zuen Espainian interesdunak. Badira bizitzeko epealdi hori murrizten duten kasu batzuk, hain zuzen ere:

 • Bost urte: errefuxiatu-izaera lortu duten pertsonei espainiar nazionalitatea emateko.
 • Bi urte: Iberoamerikako herrialdeetako, Andorrako, Filipinetako, Ekuatore Gineako eta Portugaleko nazionalentzat nahiz sefardi jatorria dutenentzat.
 • Urtebete:
  • Espainian jaio denarentzat.
  • Espainiar nazionalitatea aukeraren bidez erdiesteko eskubidea behar bezala erabili ez zuenarentzat.
  • Ondoz ondoko bi urtez eta lege-aginduz Espainiako herritar edo erakunde baten tutoretza (tutore baten babespean), zaintza edo harrerapean (harrerak legezko egonaldia urtebetera murrizteko aukera emango badu, lurralde bakoitzean adingabeak babestea eta judizialki aintzatetsitako harrerak gain hartzen dituen erakunde publikoaren ebazpena izan beharko da) egon denarentzat, baita eskabidea egiteko unean oraindik ere egoera horretan izan arren.
  • Eskaera egiterakoan espainiar batekin urtebete ezkonduta daraman pertsonarentzat, baldin eta legez edo izatez bananduta ez badaude.
  • Espainiar baten alarguna denarentzat, ezkontidea hiltzean legez edo izatez bananduta ez bazeuden, betiere.
  • Espainiatik at jaio denarentzat, baldin eta horren aita edo ama (Espainiatik kanpo jaioak) eta aitona edo amona espainiarrak baziren jatorriz.

 

Nazionalitatea herritartze-agiriaren bidez eskuratzea

Nazionalitatea lortzeko aukerako bidea da honako hau, eta ez dago lotuta administrazio-prozeduraren arau orokorretara. Gobernuak emango du, zuhurtziaz, Errege Dekretu baten bitartez, ohiz kanpoko inguruabarrak balioetsi eta gero.

 

Informazio gehiago

Justizia Ministerioa: Nola eskuratzen da espainiar nazionalitatea?

 

INFORMAZIO GARRANTZITSUA:

 

ESPAINIAR NAZIONALITATEA GALTZEA ETA HORRI EUSTEA 

 

Nola galtzen da nazionalitatea?

Honako kasu hauetan galduko dute espainiarrek nazionalitatea:  

 • Emantzipatuta badaude, atzerrian bizi badira eta, borondatez, beste nazionalitate bat erdiesten badute. Espainiar nazionalitatea ez galtzeko, nazionalitateari eutsi nahi diotela aitortu beharko dute hiru urteko epean. Iberoamerikako herrialdeetako, Andorrako, Filipinetako, Ekuatore Gineako eta Portugaleko nazionalitatea lortzeak ez du eragingo espainiar nazionalitatea galtzea.
 • Emantzipatuta badaude, atzerrian bizi badira eta hiru urtez emantzipatu aurreko nazionalitatea baino ez badute erabiltzen. Espainiar nazionalitatea ez galtzeko, nazionalitateari eutsi nahi diotela aitortu beharko dute hiru urteko epean. Iberoamerikako herrialdeetako, Andorrako, Filipinetako, Ekuatore Gineako eta Portugaleko nazionalitatea lortzeak ez du eragingo espainiar nazionalitatea galtzea.
 • Emantzipatuta dauden espainiarrak, beste nazionalitate bat dutenak, normalean atzerrian bizi direnak eta, nahita, nazionalitateari uko egiten diotenak.
 • Atzerrian jaio diren eta atzerrian jaiotako espainiar ama edo aita duten espainiarren kasuan, espainiar nazionalitatea galduko dute emantzipatu edo adin-nagusitasunera heldu eta hiru urteko epean, baldin eta espainiar nazionalitateari eutsi nahi diotela aitortzen ez badute.

 

Jatorriz espainiarrak ez diren espainiarrek (adibidez, egoitzaren bidez eskuratu dutenek nazionalitatea) espainiar nazionalitatea galduko dute, baldin eta:

 

 • Espainiar nazionalitatea eskuratzean bazter utzitako nazionalitatea erabiltzen badute hiru urteko epean.
 • Gobernuak berariaz emandako debekuaren aurka, atzerriko estatu baten alde beren borondatez armak hartzen badituzte, edo estatu horretan edozein kargu politiko betetzen badute.
 • Interesdunak, espainiar nazionalitatea eskuratzean, faltsutze, ezkutatze edo iruzur egin duela aitortzen badu epai batek.

 

Nazionalitateari eusteko aitorpena egiteko lekua

 Espainiak atzerrian dituen Kontsuletxeek Erregistro Zibilen funtzioak egiten dituzte.

 

Informazio gehiago

Justizia Ministerioa: Nola galtzen da nazionalitatea?

 

 

NAZIONALITATEA BERRESKURATZEA

 

Nola berreskuratzen da nazionalitatea?

Espainiar nazionalitatea galdutakoan, bada hura berreskuratzeko aukera (Kode Zibilaren 26. artikulua); horretarako, honako baldintza hauek bete beharko dira:

 • Espainian legezko bizilekua izan behar du interesdunak. Hala ere, baldintza hori ez zaie aplikatzen emigranteei, ezta beren seme-alabei ere. Justizia Ministroak ere salbuetsi ahal izango du baldintza hori, ohiz kanpoko inguruabarrak gertatzen direnean (esaterako, interesdunak ongintzazko ekintzak egin baditu Espainiako interesen edo elkarteen alde, 1991ko uztailaren 11ko Justizia Ministerioaren Aginduari jarraikiz. BOE, 1991ko uztailaren 24koa).
 • Espainiar nazionalitatea berreskuratu nahi duela aitortu beharko du interesdunak Erregistro Zibilaren arduradunaren aurrean.
 • Erregistro Zibilean erregistratu beharko da nazionalitatearen berreskurapena.

 

Noiz eman behar du aurretiazko gaikuntza Gobernuak espainiar nazionalitatea berreskuratzeko?

Jatorriz espainiarrak ez ziren espainiarrek espainiar nazionalitatea galdu balute eman beharko du Gobernuak aurretiazko gaikuntza, aipatu galera zio hauetako batengatik jazo izan balitz:

 • Espainiako nazionalitatea eskuratzean beste nazionalitate bati uko egiten diotela adierazi ondoren, hiru urteko epean, azken nazionalitate hori bakar-bakarrik erabiltzen badute.
 • Gobernuak berariaz emandako debekuaren aurka, atzerriko estatu baten alde beren borondatez armak hartzen badituzte, edo estatu horretan edozein kargu politiko betetzen badute.
 • Interesdunak, espainiar nazionalitatea eskuratzean, faltsutze, ezkutatze edo iruzur egin duela aitortzen badu epai irmo batek.

 

Espainiar nazionalitatea berreskuratzea eskatzeko lekua

Interesdunaren egoitzaren Erregistro Zibilean aurkeztu beharko da eskaera. Espainiako Kontsuletxeek Erregistro Zibilen funtzioak egiten dituzte.

 

Eskaera lortzea

Interesdunaren egoitzaren Erregistro Zibilean nahiz Kontsuletxean lor daiteke eskaera.

 

Informazio gehiago

Justizia Ministerioa: Nola berreskuratzen da nazionalitatea?

Twitter@MAECgob

 • 22 api. @MAECgob * 🔎 Consulta en nuestra web la comparecencia completa de la ministra @AranchaGlezLaya hoy ante la Comisión de… https://t.co/jLnx58bjlM
 • 22 api. @MAECgob * El nuevo Embajador de la República de #Bulgaria en #España, Aleksey Elenkov Andreev, ha hecho entrega hoy de las co… https://t.co/zMuRNzLAfR
 • 22 api. @MAECgob * Esta mañana, el nuevo Embajador de #Bangladés en España, Mohammad Sarwar Mahmood, ha entregado las copias de estilo… https://t.co/dNeoW3d0A8
 • 22 api. @MAECgob * RT @manuelmunizv: @rielcano sobre la imagen de España: muy buena y resiliente. Necesitamos mayor autoestima y que no se juegue políticament…
 • 22 api. @MAECgob * RT @SpainNATO: Como parte de nuestro compromiso con la seguridad internacional, España donó suministros médicos críticos a nuestro socio Ir…
 • 22 api. @MAECgob * 📖 La ministra @AranchaGlezLaya participa el próximo lunes a las 17:00 h en la presentación del libro "España y la d… https://t.co/HhbkKipUld
 • 22 api. @MAECgob * RT @sanchezcastejon: En el #DíaDeLaTierra, 39 líderes mundiales nos unimos al #LeadersClimateSummit, convocado por el presidente Joe Biden,…
 • 22 api. @MAECgob * RT @AranchaGlezLaya: Lean lean los resultados de @rielcano sobre la imagen de 🇪🇸 ▶️ sólida y fuerte a pesar de la pandemia 👍 @MAECgob 👇
 • 22 api. @MAECgob * La ministra @AranchaGlezLaya comparece hoy ante la Comisión de Asuntos Exteriores del @Congreso_Es para informar, e… https://t.co/bQHrcv1clv
 • 22 api. @MAECgob * España da la bienvenida a la aprobación por la Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre Armas Químicas… https://t.co/6UdvFt7wgS
 • 22 api. @MAECgob * A través del FONPRODE, @AECID_es concederá un crédito de 10 millones de dólares para financiar el “Programa de Mejo… https://t.co/Xt1vrBF8E2
 • 22 api. @MAECgob * El PG @sanchezcastejon participa hoy en la #LeadersClimateSummit, convocada por @POTUS con motivo del… https://t.co/1vPz2kHEt3
 • 22 api. @MAECgob * Con motivo del #DíaDelLibro📖, @casamerica ha propuesto a las #booktubers @soy_sputnik, @marinacondo y @backtoautumn… https://t.co/FXlRXDm7wY
 • 22 api. @MAECgob * Hoy celebramos el #DíaDeLaTierra Debemos proteger la #naturaleza cada día del año 🌱 La #Agenda2030 guía nuestra… https://t.co/9oiEC0bGOZ
 • 22 api. @MAECgob * RT @ONU_es: El futuro de las tecnologías debe ser igualitario. En el Día de las Niñas en las TIC, este 22 de abril, súmate al llamado de @…

Nabarmenduak

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • Inscríbete en convocatorias UE
 • Convocatorias en la UE
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016