Què he de fer abans de viatjar a l'estranger?

Què he de fer abans de viatjar a l'estranger?

La millor manera de viatjar de manera segura és preparar el viatge amb prou antelació. Sigui quin sigui el motiu del teu desplaçament a l'estranger, informar-se prèviament és fonamental per evitar problemes i, fins i tot, situacions d'emergència.

Viatjar informat és viatjar més segur. Aquí t'oferim informació útil per a qualsevol viatge a l'estranger. A més de consultar les Recomanacions de viatge específiques per al país o països de destinació, és convenient tenir en compte els següents consells generals:
 
Recomanacions generals
Consulta les Recomanacions de viatge. Són la principal font d'informació sobre el país o països que vagis a visitar. En cada una d'elles podràs trobar informació actualitzada sobre els requisits per a l'entrada al país, la documentació i els visats necessaris per viatjar, les condicions de seguretat, la situació sanitària, vacunes, divises i els principals telèfons d'interès. També és aconsellable informar-se àmpliament sobre el país de destinació, així com sobre els seus costums i legislació local.
 
Consulta la situació sanitària i de vacunació per països a la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
 
Recomanacions per als espanyols residents en els països i
territoris afectats pel virus del Zika
.
 
Porta mitjans de pagament suficients. Es recomana portar sempre prou diners per viatjar i per fer front a possibles imprevistos, idealment mitjançant una combinació de diferents mitjans de pagament. És convenient comprovar que al país de destinació és possible utilitzar targetes de crèdit.
 
Documentació: passaport, visats, carnet internacional de conduir.
Prepara la documentació necessària: DNI, passaport i visats.
 
El document bàsic de viatge és el passaport. Excepcionalment, es pot viatjar a alguns països amb el document nacional d'identitat.
 
A més de portar la documentació de viatge, molts països exigeixen visat. Comprova si aquest és el cas a les Recomanacions de viatge. Per obtenir el visat, t'hauràs d'informar en el consolat o la secció consular de l'ambaixada del país o països de destinació acreditats a Espanya. Cal tenir en compte que la tramitació del visat pot exigir documentació complementària i que el termini de concessió és la determinada pel país. Per això, convé tramitar el visat amb prou antelació.
 
Fins i tot tenint tota la documentació en regla, inclòs el visat, l'entrada a un país estranger no és un dret, per la qual cosa pot passar que se t’hi denegui l’entrada.
 
Si tens previst conduir en el teu desplaçament a l'estranger, necessitaràs documentació i assegurances específiques. Consulta les Recomanacions de viatge i l'enllaç a la Direcció Virtual de Trànsit que es troba en els enllaços de la dreta d’aquesta pàgina.
 
Registre de viatgers
Comunica a un familiar o amic les dades del viatge que faràs, incloses les dates i llocs d'estada, i inscriu-te en el Registre de viatgers.
 
Assegurança mèdica i de viatge
Moltes persones lamenten no haver subscrit una assegurança mèdica abans del seu viatge quan han de fer front a una emergència mèdica a l'estranger, ja que les despeses d'hospitalització i tractament mèdic en la major part dels països han de ser assumits pel pacient i poden arribar a ser molt elevats, es recomana encaridament contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge, inclosa l'evacuació amb avió medicalitzat.
 
A tall d'exemple, el trasllat d'un malalt amb avió medicalitzat des dels Estats Units pot tenir un cost d’uns 50.000 euros. El viatge de tornada a Espanya d'un pacient en llitera en un vol regular acompanyat per un metge pot costar uns 20.000 euros.
 
Si visites diversos països durant el teu viatge, comprova que l'assegurança hi té cobertura a tots, fins i tot en les escales i estades breus.
 
Confirma que l'assegurança contractada cobreix totes les activitats que tinguis previst fer durant el viatge, incloses aquelles considerades de risc com el submarinisme, el parapent o el surf d’estel. A més, les activitats relacionades amb el món del motor (ral·lis, raids, conducció de motos d'aigua i neu, canopy, etcètera) solen necessitar una cobertura específica.
 
Tingues en compte, també, que si fas algun esport o activitat d'alt risc (alpinisme, espeleologia, espeleo-busseig, etcètera), la cobertura de la teva assegurança ha d'incloure expressament la realització d'aquesta activitat a l'estranger i ser suficient per fer front a tot el que estigui relacionat amb el rescat, l'evacuació mèdica o el trasllat de restes mortals.  Quan es produeix un accident a l'estranger, la competència en matèria de rescat i protecció civil recau en les autoritats locals, la legislació, els protocols d'actuació i mitjans de les quals poden no ser similars a les disponibles a Espanya. Les ambaixades i consolats no disposen de recursos per fer front o garantir els costos en cas d'accident ni poden assegurar-te un tractament millor que el dels nacionals del país en el qual et trobis.
 
Si condueixes per l'estranger és aconsellable que consultis primer les Recomanacions de viatge per al teu país de destinació i que disposis d'una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.
 
En general, l'assistència sanitària a l'estranger no està coberta per la Seguretat Social espanyola ni per l'assegurança mèdica privada a Espanya ni per la pòlissa que se subscriu en comprar un bitllet d'avió amb targeta de crèdit.
 
La Targeta Sanitària Europea permet al beneficiari l'accés als sistemes nacionals de salut en l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa en les mateixes condicions que els nacionals d'aquests països. Per tant, si el sistema públic és de copagament o reembors, seràs atès d'aquesta manera.
 
Així mateix, també és convenient contractar una assegurança de viatge que cobreixi aquestes i altres contingències que poden produir-se abans o durant el viatge:

 • Pèrdua de vols o connexions. Tingues en compte que algunes companyies aèries no garanteixen ni cobreixen el cost de les connexions perdudes per retards o cancel·lacions.
 • Emergències familiars o imprevistos laborals que exigeixin el retorn abans del previst.
 • Robatoris.
 • Danys i extraviament d'equipatges o retard a la recepció dels mateixos.
 • Responsabilitat civil.
  Recorda que les ambaixades i consolats no paguen despeses mèdiques ni de viatge.

 

Viatjar amb medicaments
 Si estàs afectat amb una malaltia crònica t’has d’emportar la medicació necessària per a tot el temps que duri el viatge. Tots els medicaments, especialment els que requereixen recepta, hauran de portar-se guardats a l'equipatge de mà dins dels seus envasos originals amb les etiquetes visibles, i com a precaució també pots portar la medicació per duplicat a l'equipatge facturat. Hauràs de portar el nom i dades de contacte del teu metge, la informació sobre la teva situació mèdica i tractament, els detalls sobre la medicació (inclosos els noms genèrics dels medicaments), així com les dosis prescrites.
 
En el cas d'haver de viatjar amb un altre material sanitari, com per exemple xeringues, és necessari portar un informe del metge certificant la necessitat de fer servir el material esmentat, ja que pot ser sol·licitat pels oficials de duanes o el personal de seguretat.
 
Hi ha unes normes específiques per viatjar amb medicaments psicotròpics i/o estupefaents sotmesos a fiscalització internacional. Aquests medicaments no poden circular lliurement per l'estranger, per la qual cosa cal disposar d’un certificat emès perl'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. En el cas que viatgis fora de l'Espai Schengen, necessitaràs també un certificat emès pel teu metge. Per continuar un tractament amb aquest tipus de medicaments a l'estranger és necessari tenir un metge especialista en el país de destinació, per la qual cosa cal que te n’informis degudament abans de viatjar.
 
En alguns països es consideren drogues algunes substàncies d'ús legal a Espanya, inclosos l'alcohol i determinats medicaments, i per tant se’n pena el consum, la tinença i el tràfic. Per això, és important consultar les Recomanacions de viatge per a cadascun dels països a visitar.
 
Viatges de participants en projectes de cooperació
Si viatges a països en desenvolupament, tant si és com a turista solidari o com a participant en projectes de cooperació o voluntariat, és molt aconsellable que:

 

 • T’informis detalladament sobre el país de destinació llegint les Recomanacions de viatge.
 • Observis les mesures d'autoprotecció que, en cada cas, siguin recomanables per als residents espanyols al país.
 • Obtinguis informació prèvia a les Oficines Tècniques de Cooperació de l'AECID o en les Representacions Diplomàtiques d'Espanya sobre les entitats organitzadores i els projectes a realitzar.
  Sovint, les organitzacions que promouen algunes activitats de turisme solidari i voluntariat no estan registrades oficialment ni proporcionen cap tipus de seguretat ni de suport als qui viatgen a través d'elles.

 

Viatges de menors d'edat
El viatge de i amb menors d'edat està sotmès a restriccions específiques. La policia de fronteres, tant dins com fora de la zona Schengen, té el mandat específic de prestar una especial atenció als menors, viatgin acompanyats o no.
 
En el cas dels menors que viatgin sols, els agents de fronteres tenen potestat per realitzar una inspecció minuciosa dels documents i justificants de viatge, a fi d'assegurar-se que els menors no abandonen el territori contra la voluntat de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat.
 
Si els menors viatgen acompanyats, l'agent de fronteres pot sol·licitar documentació que provi la pàtria potestat dels acompanyants o dels quals subscriuen l'autorització del viatge del menor amb un altre adult. A més, si el menor va acompanyat només per un dels seus progenitors, es pot sol·licitar també autorització expressa del progenitor absent o efectuar una investigació més detallada si sospita que s'ha pogut privar il·lícitament de la custòdia del menor a qui l'exerceixi.
 
Es recomana, amb caràcter general, si el menor viatja sol, acompanyat per un únic progenitor o per terceres persones:

 

 • Portar l'autorització expressa, en el seu cas, dels pares, del progenitor absent o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat.
 • Portar els documents de viatge ordinaris (passaport o document nacional d'identitat)
 • Portar la documentació que provi la filiació i pàtria potestat segons el cas i el país de destinació.

 

L'exigència pel que fa al tipus d'autorització i les circumstàncies en què es requereix és molt variable segons el país de destinació i la seva legislació i costums locals. En cas de dubte, és convenient consultar-ho a l'ambaixada o consolat del país de destinació.

 

 

Twitter@MAECgob

 • 17 des @MAECgob * RT @GarciaCasasF: Muy cordial bienvenida para Pte. Lenin Moreno de Ecuador 🇪🇨, a cuya toma de posesión asistí. Visita Oficial que refuerza…
 • 17 des @MAECgob * @kaina_3016 Hola @kaina_3016. Puedes consultar el horario de apertura del Consulado en Nueva York en @ConsuladoEspNY
 • 17 des @MAECgob * RT @HablamosdEuropa: ¿Conoces la última simplificación de las normas de la política agrícola, #PAC, de la #UE? #UnionEuropea #agricultura #…
 • 17 des @MAECgob * Electores españoles residentes temporalmente en el extranjero #ERTA #21D👇👇 Se recuerda a los electores no residente… https://t.co/ZRtNUFRCLf
 • 17 des @MAECgob * Electors espanyols residents temporalment a l´estranger #ERTA #21D 👇👇 Si vostè no es resident recordi que ha d'env… https://t.co/E4PqEJWiU3
 • 17 des @MAECgob * ⚓️ ¿Sabías que fuimos los primeros en la historia en cruzar el océano #Pacífico de oeste a este hace unos 500 años?… https://t.co/UcdyUil7pm
 • 16 des @MAECgob * RT @AlfonsoDastisQ: #Siria, la única opción es la solución política del conflicto. Es vital que las partes se impliquen urgentemente y de b…
 • 16 des @MAECgob * RT @FIIAPP: #Túnez es un país ... #diferente. Hablamos con el embajador de España, Juan López-Dóriga https://t.co/gHDAfWz7XE
 • 16 des @MAECgob * La Oficina de #Análisis y Previsión del #MAEC publica “Una historia a rescatar” reseña del libro de Elvira Roca “Im… https://t.co/6PKfC2BhID
 • 15 des @MAECgob * Negociaciones en Ginebra sobre la #paz en #Siria🇸🇾 ▶️ Lamentamos la falta de resultados de la última ronda negociad… https://t.co/sylNUEUWED
 • 15 des @MAECgob * @Holaiquetal Hola Mireia. En nuestra web y RRSS figura desde hace días la ampliación del plazo de voto para votante… https://t.co/NUDhwli69y
 • 15 des @MAECgob * RT @marianorajoy: La dimensión social, educativa y cultural es clave en las políticas de la UE. Impulsamos iniciativas para reducir la brec…
 • 15 des @MAECgob * RT @JorgeToledoAlb: Ya tenemos acuerdo oficial de los líderes de UE27 en @EUCouncil: ✔️Hay progresos suficientes en negociaciones #Brexit a…
 • 15 des @MAECgob * Renovamos nuestro compromiso con @UNRWA y contribuimos con 2m€ a su presupuesto general, destinado a financiar prog… https://t.co/BX8hft6IIv
 • 15 des @MAECgob * 🌐¿Por qué es importante la Organización para la prohibición de las #ArmasQuímicas #OPAQ? 🔉Escucha al Director Gene… https://t.co/V1lbA0crGL

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática