Què he de fer abans de viatjar a l'estranger?

Què he de fer abans de viatjar a l'estranger?

La millor manera de viatjar de manera segura és preparar el viatge amb prou antelació. Sigui quin sigui el motiu del teu desplaçament a l'estranger, informar-se prèviament és fonamental per evitar problemes i, fins i tot, situacions d'emergència.

18/05/2018

Viatjar informat és viatjar més segur. Aquí t'oferim informació útil per a qualsevol viatge a l'estranger. A més de consultar les Recomanacions de viatge específiques per al país o països de destinació, és convenient tenir en compte els següents consells generals:

 

Recomanacions generals

Consulta les Recomanacions de viatge. Són la principal font d'informació sobre el país o països que vagis a visitar. En cada una d'elles podràs trobar informació actualitzada sobre els requisits per a l'entrada al país, la documentació i els visats necessaris per viatjar, les condicions de seguretat, la situació sanitària, vacunes, divises i els principals telèfons d'interès. També és aconsellable informar-se àmpliament sobre el país de destinació, així com sobre els seus costums i legislació local.

 

Consulta la situació sanitària i de vacunació per països a la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

 

Recomanacions per als espanyols residents en els països i
territoris afectats pel virus del Zika.

 

Lleva medios de pago suficientes. Se recomienda llevar siempre suficiente dinero para viajar y para hacer frente a posibles imprevistos, idealmente mediante una combinación de diferentes medios de pago. Es conveniente comprobar que en el país de destino es posible utilizar tarjetas de crédito.

 

Documentació: passaport, visats, carnet internacional de conduir
Prepara la documentació necessària: DNI, passaport i visats.

 

El document bàsic de viatge és el passaport. Excepcionalment, es pot viatjar a alguns països amb el document nacional d'identitat.

 

A més de portar la documentació de viatge, molts països exigeixen visat. Comprova si aquest és el cas a les Recomanacions de viatge. Per obtenir el visat, t'hauràs d'informar en el consolat o la secció consular de l'ambaixada del país o països de destinació acreditats a Espanya. Cal tenir en compte que la tramitació del visat pot exigir documentació complementària i que el termini de concessió és la determinada pel país. Per això, convé tramitar el visat amb prou antelació.

 

Fins i tot tenint tota la documentació en regla, inclòs el visat, l'entrada a un país estranger no és un dret, per la qual cosa pot passar que se t’hi denegui l’entrada.

 

Si tens previst conduir en el teu desplaçament a l'estranger, necessitaràs documentació i assegurances específiques. Consulta lesRecomanacions de viatge i l'enllaç a la Direcció Virtual de Trànsit que es troba en els enllaços de la dreta d’aquesta pàgina.

 

Registre de viatgers
Comunica a un familiar o amic les dades del viatge que faràs, incloses les dates i llocs d'estada, i inscriu-te en el Registre de viatgers.
 
Assegurança mèdica i de viatge
Moltes persones lamenten no haver subscrit una assegurança mèdica abans del seu viatge quan han de fer front a una emergència mèdica a l'estranger, ja que les despeses d'hospitalització i tractament mèdic en la major part dels països han de ser assumits pel pacient i poden arribar a ser molt elevats, es recomana encaridament contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge, inclosa l'evacuació amb avió medicalitzat.
 

A tall d'exemple, el trasllat d'un malalt amb avió medicalitzat des dels Estats Units pot tenir un cost d’uns 50.000 euros. El viatge de tornada a Espanya d'un pacient en llitera en un vol regular acompanyat per un metge pot costar uns 20.000 euros.

 

Si visites diversos països durant el teu viatge, comprova que l'assegurança hi té cobertura a tots, fins i tot en les escales i estades breus.

 

 

Confirma que l'assegurança contractada cobreix totes les activitats que tinguis previst fer durant el viatge, incloses aquelles considerades de risc com el submarinisme, el parapent o el surf d’estel. A més, les activitats relacionades amb el món del motor (ral·lis, raids, conducció de motos d'aigua i neu, canopy, etcètera) solen necessitar una cobertura específica.

 

Tingues en compte, també, que si fas algun esport o activitat d'alt risc (alpinisme, espeleologia, espeleo-busseig, etcètera), la cobertura de la teva assegurança ha d'incloure expressament la realització d'aquesta activitat a l'estranger i ser suficient per fer front a tot el que estigui relacionat amb el rescat, l'evacuació mèdica o el trasllat de restes mortals.  Quan es produeix un accident a l'estranger, la competència en matèria de rescat i protecció civil recau en les autoritats locals, la legislació, els protocols d'actuació i mitjans de les quals poden no ser similars a les disponibles a Espanya. Les ambaixades i consolats no disposen de recursos per fer front o garantir els costos en cas d'accident ni poden assegurar-te un tractament millor que el dels nacionals del país en el qual et trobis.

 

Si vas a conducir por el extranjero es aconsejable que consultes primero las Recomendaciones de Viaje para tu país de destino y que vayas provisto de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

 

Si condueixes per l'estranger és aconsellable que consultis primer les Recomanacions de viatge per al teu país de destinació i que disposis d'una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

 

No obstant això, et recordem que, a l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, els espanyols tenen accés a la sanitat pública a través de la seva targeta sanitària europea, en les mateixes condicions que els nacionals d'aquests països. Per tant, si el sistema públic és de copagament o de reembors, se t'atendrà d'aquesta manera.

 • Països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.

Per a més informació, consulta l'enllaç següent:
Seguretat social - Targeta sanitària europea (TSE)

Així mateix, també és convenient contractar una assegurança de viatge que cobreixi aquestes i altres contingències que poden produir-se abans o durant el viatge:

 • Pèrdua de vols o connexions. Tingues en compte que algunes companyies aèries no garanteixen ni cobreixen el cost de les connexions perdudes per retards o cancel·lacions.
 • Emergències familiars o imprevistos laborals que exigeixin el retorn abans del previst.
 • Robatoris.
 • Danys i extraviament d'equipatges o retard a la recepció dels mateixos.
 • Responsabilitat civil.
Recorda que les ambaixades i consolats no paguen despeses mèdiques ni de viatge.
 
Viatjar amb medicaments
Si estàs afectat amb una malaltia crònica t’has d’emportar la medicació necessària per a tot el temps que duri el viatge. Tots els medicaments, especialment els que requereixen recepta, hauran de portar-se guardats a l'equipatge de mà dins dels seus envasos originals amb les etiquetes visibles, i com a precaució també pots portar la medicació per duplicat a l'equipatge facturat. Hauràs de portar el nom i dades de contacte del teu metge, la informació sobre la teva situació mèdica i tractament, els detalls sobre la medicació (inclosos els noms genèrics dels medicaments), així com les dosis prescrites..
 
En el cas d'haver de viatjar amb un altre material sanitari, com per exemple xeringues, és necessari portar un informe del metge certificant la necessitat de fer servir el material esmentat, ja que pot ser sol·licitat pels oficials de duanes o el personal de seguretat.

 

 Hi ha unes normes específiques per viatjar amb medicaments psicotròpics i/o estupefaents sotmesos a fiscalització internacional. Aquests medicaments no poden circular lliurement per l'estranger, per la qual cosa cal disposar d’un certificat emès per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. En el cas que viatgis fora de l'Espai Schengen, necessitaràs també un certificat emès pel teu metge. Per continuar un tractament amb aquest tipus de medicaments a l'estranger és necessari tenir un metge especialista en el país de destinació, per la qual cosa cal que te n’informis degudament abans de viatjar.

 

En alguns països es consideren drogues algunes substàncies d'ús legal a Espanya, inclosos l'alcohol i determinats medicaments, i per tant se’n pena el consum, la tinença i el tràfic. Per això, és important consultar les Recomanacions de viatge per a cadascun dels països a visitar.

 

Viatges de participants en projectes de cooperació

Si viatges a països en desenvolupament, tant si és com a turista solidari o com a participant en projectes de cooperació o voluntariat, és molt aconsellable que:

 • T’informis detalladament sobre el país de destinació llegint les Recomanacions de viatge.
 • Observis les mesures d'autoprotecció que, en cada cas, siguin recomanables per als residents espanyols al país.
 • Obtinguis informació prèvia a les Oficines Tècniques de Cooperació de l'AECID o en les Representacions Diplomàtiques d'Espanya sobre les entitats organitzadores i els projectes a realitzar.

Sovint, les organitzacions que promouen algunes activitats de turisme solidari i voluntariat no estan registrades oficialment ni proporcionen cap tipus de seguretat ni de suport als qui viatgen a través d'elles.

 

Viatges de menors d'edat

El viatge de i amb menors d'edat està sotmès a restriccions específiques. La policia de fronteres, tant dins com fora de la zona Schengen, té el mandat específic de prestar una especial atenció als menors, viatgin acompanyats o no.

 

En el cas dels menors que viatgin sols, els agents de fronteres tenen potestat per realitzar una inspecció minuciosa dels documents i justificants de viatge, a fi d'assegurar-se que els menors no abandonen el territori contra la voluntat de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat.

 

Si els menors viatgen acompanyats, l'agent de fronteres pot sol·licitar documentació que provi la pàtria potestat dels acompanyants o dels quals subscriuen l'autorització del viatge del menor amb un altre adult. A més, si el menor va acompanyat només per un dels seus progenitors, es pot sol·licitar també autorització expressa del progenitor absent o efectuar una investigació més detallada si sospita que s'ha pogut privar il·lícitament de la custòdia del menor a qui l'exerceixi.

 

Es recomana, amb caràcter general, si el menor viatja sol, acompanyat per un únic progenitor o per terceres persones:

 • Portar l'autorització expressa, en el seu cas, dels pares, del progenitor absent o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat.
 • Portar els documents de viatge ordinaris (passaport o document nacional d'identitat)
 • Portar la documentació que provi la filiació i pàtria potestat segons el cas i el país de destinació.

L'exigència pel que fa al tipus d'autorització i les circumstàncies en què es requereix és molt variable segons el país de destinació i la seva legislació i costums locals. En cas de dubte, és convenient consultar-ho a l'ambaixada o consolat del país de destinació. 

 

Más información

Guardia civil: Permiso para salida de menores al extranjero

Policía Nacional: Permiso para salida de menores al extranjero

 

 

Twitter@MAECgob

 • 20 jul @MAECgob * RT @ACEcultura: España es el país invitado de honor en la 23ª edición de la @FilLima2018, que comienza hoy, donde contará con un pabellón d…
 • 20 jul @MAECgob * Enhorabuena #ÁngelesMorenoBau, nombrada Subsecretaria del @MAECgob en el #cmin del 13.07. 📽️ Acto de la toma de po… https://t.co/Gm9H6HIT4m
 • 20 jul @MAECgob * RT @SpainUN: En el marco de la presentación del Plan #Agenda2030 🌐🌿 , @MAECgob @JosepBorrellF y @mitecogob @Teresaribera se reunieron con @…
 • 19 jul @MAECgob * RT @CooperacionESP: 📢 @AECID_es presenta hoy su convocatoria anual de #subvenciones para la realización de proyectos 2018 destinada a Organ…
 • 19 jul @MAECgob * 🙋🏻‍♀️ #MAECParticipa en la tercera edición del #Cybersecurity Summer BootCamp. 💻 Iniciativa internacional en la qu… https://t.co/t3veGnT135
 • 19 jul @MAECgob * @Monica_FdB @mitecogob @Objetivo_2030 @JosepBorrellF @Teresaribera @cristinagallach @ONU_es @SpainUN… https://t.co/GEgMGhaqYK
 • 19 jul @MAECgob * 💼La delegación española presentaba ayer en #NacionesUnidas el Plan De Acción del Gobierno para el cumplimiento de l… https://t.co/JbBqZFpbNz
 • 18 jul @MAECgob * RT @Objetivo_2030: 🌐 "Somos diversos, estamos abiertos al mundo y ésta es una oportunidad para impulsar un nuevo proyecto de país". 👉 Plan…
 • 18 jul @MAECgob * RT @Objetivo_2030: 🇺🇳#EnDirecto desde la sede de #NacionesUnidas en #NuevaYork: 📺 18:30- Intervención de la 🇪🇸 delegación española que pre…
 • 18 jul @MAECgob * 📢Queremos dejar una herencia de la que sentirnos orgullos@s ¿Nos ayudas? 🤳Sigue a @Objetivo_2030 en el camino haci… https://t.co/KBOHqyCXMq
 • 18 jul @MAECgob * ▪️ATENCIÓN▪️ Aviso a la comunidad española en #Nicaragua: Más informaci… https://t.co/aOdAXW5Fo5
 • 17 jul @MAECgob * ⚖️Con @IntlCrimCourt luchamos contra la impunidad. 20º Aniversario de la Aprobación del Estatuto de Roma de la #CPI… https://t.co/bzUrDr8mSP
 • 17 jul @MAECgob * Encuentro del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe @JPLaiglesia con 🇨🇺… https://t.co/F9oW4zpfTE
 • 17 jul @MAECgob * El ministro @JosepBorrellF asiste a la reunión de ministros #UE-#CELAC y mantiene encuentros con sus homólogos de… https://t.co/dcGiFWKTWD
 • 17 jul @MAECgob * El ministro @JosepBorrellF mantiene encuentros con sus homólogos de 🇧🇴#Bolivia y 🇺🇾 #Uruguay y asiste a la reunión… https://t.co/AfuC7siOQ2

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016