Passaport i altra documentació

Els documents que es poden tramitar a través dels consolats són el passaport, la fe de vida, el certificat de residència i baixa consular i els certificats necessaris per obtenir o renovar el DNI a Espanya.

18/04/2016

Passaport

Els ciutadans espanyols inscrits en el Registre de Matrícula d'espanyols residents a l'estranger en les oficines consulars espanyoles tindran dret a l'expedició i la renovació del passaport espanyol.

 

Tot i que el passaport s'ha de tramitar en el lloc de residència, els ciutadans espanyols transeünts a l'estranger podran sol·licitar que se'ls expedeixi el passaport a les oficines consulars de carrera en els casos següents:

 • Pèrdua o furt
 • Caducitat
 • Proximitat de caducitat
 • Deteriorament
 • Manca de pàgines lliures

 

Per a l'expedició, el sol·licitant haurà de presentar un dels documents següents: el DNI original en vigor, el passaport que cal substituir o una certificació literal de naixement. En cas que no tingui cap dels documents esmentats, l'oficina consular consultarà les autoritats centrals i, un cop verificada la seva identitat i la nacionalitat espanyola, expedirà el passaport, tot i que podrà limitar-ne la vigència a tres mesos.

 

Per tornar a Espanya, en cas d'urgència, l'oficina consular podrà expedir un salconduit vàlid únicament per tornar a Espanya.

 

En les sol·licituds d'expedició de passaport per a menors d'edat i per a persones incapacitades, hi haurà de constar el consentiment exprés de qui n'exerceixi la pàtria potestat o tutela.

 

Nota important:

Després de l'entrada en vigor del Reial decret 411/2014, de 6 de juny, pel qual es modifica l'RD 896/2003, d'11 de juliol, l'obtenció de passaport per part de ciutadans subjectes a pàtria potestat o a tutela estarà condicionada al consentiment exprés de totes les persones o òrgans que en tinguin assignat l'exercici o, si no existeixen, de l'òrgan judicial competent.

 

La persona menor ha d'anar sempre acompanyada de la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutela. Aquesta persona ha d'acreditar tant la seva identitat (amb el DNI, si és espanyola, o amb la targeta de resident o passaport, si és estrangera) com la relació de parentiu o l'assignació de la tutela amb la presentació de la partida literal de naixement, el llibre de família, la resolució judicial o administrativa que atribueixi la condició esmentada, o qualsevol altre document públic que garanteixi la qualitat de tutor o titular de la pàtria potestat.

 

Per als països de la Unió Europea i els països amb els quals Espanya hagi subscrit un conveni, es podrà viatjar amb el DNI en vigor.

 

Juntament amb la sol·licitud de passaport, en el formulari facilitat per l'oficina consular es presentarà una fotografia de mida 32 x 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de cara i sense ulleres de vidres foscos ni cap altra peça que pugui impedir identificar la persona.

 

En cas de pèrdua o furt del passaport anterior, s'haurà de fer una declaració signada davant l'oficina consular.

 

La certificació literal de naixement haurà d'haver-se expedit amb una antelació de sis mesos i serà preceptiu presentar-la quan hi hagi dubtes sobre la nacionalitat del sol·licitant. La certificació literal ha de contenir l'anotació que s'ha emès a l'efecte únic d'obtenir aquest document.

 

Tràmits relatius a l'obtenció/renovació del DNI

L'obtenció per primera vegada o la renovació del document nacional d'identitat (DNI) només es pot fer a Espanya mitjançant la compareixença personal de l'interessat a qualsevol dels equips d'expedició de la Policia Nacional.

Per ser atès, sempre que es tingui DNI, cal obtenir cita prèvia a través del sistema establert a l'efecte al web https://www.citapreviadni.es/citaPreviaDniExp/

En cas de no tenir DNI o de no haver pogut obtenir cita per al període de temps en què s'estigui a Espanya, l'interessat s'ha de presentar personalment en una oficina d'expedició amb la documentació necessària per a l'expedició en cada cas (obtenció per primera vegada o renovació). Per a més informació, consulteu la pàgina web http://dnielectronioc.es/PortalDNie/

Les oficines d'expedició, com que coneixen la dificultat d'obtenir cita de manera ordinària, i sempre que s'acrediti la condició de resident a l'estranger i s'aporti la documentació requerida, han de facilitar, en la mesura possible, la tramitació del DNI durant l'estada a Espanya.

Quan no es disposi de cita, els interessats han d'aportar necessàriament un certificat de residència expedit per l'oficina consular competent en els tres mesos anteriors a la data de sol·licitud del DNI per tal d'acreditar la condició de residents a l'estranger.

A més, quan se sol·liciti l'obtenció per primera vegada del DNI o quan se sol·liciti la modificació d'algunes de les dades personals, cal aportar el certificat literal de naixement per al DNI expedit pel Registre Civil competent en els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud del DNI.

 

Obtenció del NIF i el certificat de signatura electrònica

Les persones físiques i jurídiques residents a l'estranger poden obtenir un Número d'Identificació Fiscal (NIF) a totes les oficines consulars d'Espanya al món. El procediment habilitat, fruit de la col·laboració entre l'Agència Tributària i el MAEC, també permet sol·licitar el certificat de signatura electrònica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

 

En concret, la mesura afecta els sol·licitants de NIF tipus ‘L’ (espanyols residents a l'estranger que no estiguin obligats a posseir un document nacional d'identitat), ‘M’ (persones físiques sense nacionalitat espanyola que, de manera transitòria o definitiva, no disposin del número d'identitat d'estranger) i ‘N’ (persones jurídiques i entitats no residents, sense establiment permanent a Espanya).

 

Per a més informació, consulti la pàgina web de la secció consular on vulgui fer el tràmit i la de l'Agència Tributària.

 

Certificats de fe de vida i estat

En els registres civils consulars es poden obtenir certificats de fe de vida i estat.

 

Certificats de residència i baixa consular

Certificat de residència: En els consolats o a través de la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris, es pot sol·licitar el document que acredita que una persona espanyola està inscrita en el Registre de Matrícula Consular a l'efecte d'obtenir o renovar el DNI, fer tràmits bancaris o altres.

 

Baixa consular: De la mateixa manera, es pot sol·licitar el document que certifica que un espanyol s'ha donat de baixa en el Registre de Matrícula del Consolat per retornar a Espanya o traslladar-se a un altre país. En el cas que un ciutadà espanyol no el dugui en tornar a Espanya, pot sol·licitar-lo a la Direcció General esmentada abans.

 

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país

Twitter@MAECgob

 • 22 jul @MAECgob * RT @InstCervantes: «Una institución pública como el Cervantes debe ser independiente. Asumo esta tarea con vocación, ilusión y exigencia».…
 • 21 jul @MAECgob * ¿Sabías que hoy en día al menos el 90% de los trabajos precisan competencias digitales básicas pero que el 35% de l… https://t.co/unBP6QiBNj
 • 20 jul @MAECgob * 🇪🇺 Futuro de la #UE: Participa para expresar: 🗣️opiniones 🤩deseos 🤔expectativas 👉 https://t.co/6UxiNngdKN Princ… https://t.co/UzB0KHkxZ3
 • 20 jul @MAECgob * Conoce los #embajadores de #España en el exterior: 🇧🇦 #BosniaHerzegovina 🇬🇼 #GuineaBissau #OCDE https://t.co/G85TeD7x9o
 • 20 jul @MAECgob * RT @ACEcultura: España es el país invitado de honor en la 23ª edición de la @FilLima2018, que comienza hoy, donde contará con un pabellón d…
 • 20 jul @MAECgob * Enhorabuena #ÁngelesMorenoBau, nombrada Subsecretaria del @MAECgob en el #cmin del 13.07. 📽️ Acto de la toma de po… https://t.co/Gm9H6HIT4m
 • 20 jul @MAECgob * RT @SpainUN: En el marco de la presentación del Plan #Agenda2030 🌐🌿 , @MAECgob @JosepBorrellF y @mitecogob @Teresaribera se reunieron con @…
 • 19 jul @MAECgob * RT @CooperacionESP: 📢 @AECID_es presenta hoy su convocatoria anual de #subvenciones para la realización de proyectos 2018 destinada a Organ…
 • 19 jul @MAECgob * 🙋🏻‍♀️ #MAECParticipa en la tercera edición del #Cybersecurity Summer BootCamp. 💻 Iniciativa internacional en la qu… https://t.co/t3veGnT135
 • 19 jul @MAECgob * @Monica_FdB @mitecogob @Objetivo_2030 @JosepBorrellF @Teresaribera @cristinagallach @ONU_es @SpainUN… https://t.co/GEgMGhaqYK
 • 19 jul @MAECgob * 💼La delegación española presentaba ayer en #NacionesUnidas el Plan De Acción del Gobierno para el cumplimiento de l… https://t.co/JbBqZFpbNz
 • 18 jul @MAECgob * RT @Objetivo_2030: 🌐 "Somos diversos, estamos abiertos al mundo y ésta es una oportunidad para impulsar un nuevo proyecto de país". 👉 Plan…
 • 18 jul @MAECgob * RT @Objetivo_2030: 🇺🇳#EnDirecto desde la sede de #NacionesUnidas en #NuevaYork: 📺 18:30- Intervención de la 🇪🇸 delegación española que pre…
 • 18 jul @MAECgob * 📢Queremos dejar una herencia de la que sentirnos orgullos@s ¿Nos ayudas? 🤳Sigue a @Objetivo_2030 en el camino haci… https://t.co/KBOHqyCXMq
 • 18 jul @MAECgob * ▪️ATENCIÓN▪️ Aviso a la comunidad española en #Nicaragua: Más informaci… https://t.co/aOdAXW5Fo5
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016