Assistència consular
És important conèixer les tasques d'assistència consular que es poden i no es poden dur a terme quant a l'atenció a detinguts, així com l'assistència en situació de necessitat

Assistència a detinguts

L'objectiu d'aquest apartat és informar els familiars i amics dels espanyols detinguts o sentenciats a presó en països estrangers sobre els serveis que pot proporcionar-los el Govern espanyol, a través del Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació i de les seves Ambaixades i Consolats, així com indicar aquelles actuacions que no estan permeses per la legislació espanyola i que, per tant, no poden dur-se a terme.
 
Protecció i assistència

Els problemes de qualsevol tipus que poden sorgir d'una detenció o empresonament en un país estranger (que pot presentar deficiències en els serveis telefònics i postals, amb una cultura i uns modes de vida diferents i, en la majoria dels casos, amb un idioma diferent) poden ser enormes. És en aquests casos quan el Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació pot proporcionar assistència i ajuda.

 

Convé ressaltar en aquest punt que les persones que estan de viatge per l'estranger estan sotmeses a la llei del país en què es troben, de tal manera que si un espanyol infringeix les normes d'un altre país, es veurà subjecte a procediment judicial segons les lleis del país esmentat sense que sigui possible eximir-lo de la seva submissió als jutges locals ni, si escau, a la sentència condemnatòria dictada contra ell. Ni la ignorància de la llei local ni el fet de ser estranger no li eximeixen del compliment i l’observança de les normes del país en què es troba i per això, ningú, ni tampoc el Consolat o l'Ambaixada, poden sostreure l'infractor de l'aplicació de la llei penal estrangera.

 

Tan aviat com tingueu notícia que un membre de la vostra família o un amic ha estat detingut en un país estranger, us heu de posar en contacte amb:

 

MINISTERI D'AFERS ESTRANGERS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ
Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris

C/ Pechuán nº 1 28002 MADRID
Telèfon: 91 379 16 55

 

És recomanable que abans d'emprendre alguna acció, com a tramesa de diners, medicaments o fins i tot viatjar al país, es consulti amb la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris o amb el consolat corresponent sobre la conveniència d'emprendre aquestes accions i sobre el millor mètode a seguir.

 

El criteri que guia l'actuació de l'Estat en aquesta matèria és assegurar als seus nacionals un tracte adequat per part de les autoritats penitenciàries, així com el respecte a la intimitat de la persona detinguda. Pel que fa a aquest últim aspecte, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que va entrar en vigor el passat 25 de maig de 2018.

 

Contractació d'un advocat estranger

La representació legal d'un ciutadà espanyol a l'exterior i l'elecció de lletrat són tasques d'una importància fonamental i han de realitzar-se amb summa cura. És relativament freqüent que advocats estrangers sol·licitin el pagament de sumes elevades per endavant a canvi de vagues promeses que després no compleixen.

 

Les oficines consulars espanyoles estan en condicions de proporcionar una llista d'advocats especialitzats en certs tipus de casos, però ha d'entendre's que no poden recomanar cap advocat en particular. La decisió de contractar un professional del dret és de la responsabilitat personal del detingut o dels seus representants legals. Les representacions espanyoles a l'exterior no podran, en cap cas, ser parts en la relació professional esmentada.

 

No convé oblidar que a pràcticament tots els països del món hi ha el que a Espanya s’anomena torn d'ofici, és a dir, l'assistència legal gratuïta a qui demostra mancar de mitjans per procurar-se assistència legal privada.

 

Atenció als detinguts

Les oficines consulars espanyoles, sempre d'acord amb les lleis i reglaments del país on un ciutadà espanyol estigui pres o detingut, podran:

 

 • Notificar als seus familiars i amics el fet de la detenció i, si escau, la pena de privació de llibertat, sempre que el pres ho autoritzi.
 • Visitar-lo periòdicament. La freqüència de les visites dependrà de la normativa local, de les circumstàncies especials en les quals es trobi el pres, del lloc on es trobi la presó, del nombre d'espanyols a l'establiment penal, del nombre d'espanyols detinguts en centres penitenciaris situats a la demarcació consular i de les disponibilitats de personal de l'oficina consular competent.
 • Lliurar-li i rebre missatges i correspondència.
 • Sol·licitar a les autoritats locals, amb petició escrita prèvia, informació relativa al seu cas.
 • En els centres penitenciaris que no cobreixin les necessitats bàsiques dels detinguts (aliments, medicaments, roba, etc.), les oficines consulars intentaran, en la mesura que sigui possible, ajudar-los a aconseguir-los.
 • Obtenir informació sobre objectes personals desapareguts o ocupats
 • Proporcionar-li material de lectura
 • Assistir-lo si vol sol·licitar el seu trasllat a Espanya en el marc dels convenis sobre trasllat de persones condemnades a penes privatives de llibertat, en aquells països amb els quals Espanya hagi firmat un conveni d'aquest tipus o que siguin parts, com Espanya, del Conveni d'Estrasburg.

 

En canvi, no podran:

 • Pagar amb càrrec a fons públics les multes imposades a nacionals espanyols per les autoritats d'un altre país ni les indemnitzacions o reparacions civils imposades per autoritats estrangeres, siguin judicials o no
 • Proporcionar dictàmens jurídics o interpretacions de les lleis i reglaments local
 • Assistir a les sessions dels judicis excepte en casos excepcionals, en els quals hi hagi sospites fundades que seran greument infringits els drets fonamentals del ciutadà espanyol.
 • Recomanar un lletrat específic —però sí que poden proporcionar una llista d'advocats— si el nacional detingut rebutja l'assistència legal gratuïta que generalment proporcionen tots els països.
 • Involucrar-se en matèries substantives entre el pres i el seu advocat.
 • Introduir a la presó —o enviar des de la mateixa— quelcom no autoritzat per la reglamentació penitenciària corresponent.
 • Ocupar-se de gestionar l'allotjament dels familiars o amics dels detinguts que vulguin visitar-los.
 • Exercir la protecció consular sobre els detinguts espanyols que tinguin també la nacionalitat del país en el qual es trobin reclosos si l'esmentat país no reconeix la doble nacionalitat o si les lleis i reglaments interns del mateix posen límits a la protecció consular.
 • Dur a terme cap gestió que pugui considerar-se atemptatòria al principi d'independència del Poder Judicial.

 

Contactes amb les autoritats locals

Les oficines consulars d'Espanya a l'estranger demanaran a les autoritats locals comunicació immediata amb un detingut espanyol i accés a aquesta persona des del moment en què es conegui la seva detenció i fins a la seva posada en llibertat.

 

Així mateix, procuraran assegurar-se que el tracte rebut per l'espanyol sigui almenys igual al que reben els nacionals del país en qüestió. Col·laboraran a obtenir de totes les autoritats locals els permisos perquè els detinguts puguin comunicar-se amb els seus familiars i amics, així com amb l’oficina consular corresponent.

 

Obtindran informació sobre l'estatus del pres i intentaran aconseguir que les autoritats locals no prolonguin la seva situació sense raó evident.

 

Efectuaran el seguiment necessari de l'estat de salut dels detinguts i vetllaran perquè les autoritats de l'establiment penal proporcionin als presos espanyols alimentació adequada i serveis mèdics.

 

Finalment, en aquells països amb els quals existeixi un conveni de trasllat de persones condemnades o que siguin part del Conveni d'Estrasburg, s'encarregaran que el procediment de trasllat sigui el més ràpid possible. El trasllat només pot produir-se si concorren les tres voluntats (pres, Estat de condemna i Estat de compliment).

 

Visites

Quan un amic o un familiar decideixi visitar un espanyol que es trobi en un establiment penitenciari estranger, s'ha de tenir en compte que en alguns països el viatger pot caure a les mans de persones desaprensives que intentaran aprofitar-se de la situació oferint falses esperances a canvi de grans sumes de diners. També s'ha de tenir en compte que a molts països les condicions a l'interior de les presons són molt inferiors a les habituals a Espanya.

 

Si voleu seguir endavant amb els vostres plans de visita, és aconsellable que informeu l'oficina consular corresponent o, si escau, la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars i Migratoris. És recomanable que tota informació que es vulgui se sol·liciti amb l'antelació necessària, especialment pel que fa a dies i horaris de visita en establiments penals concrets així com a requisits d'entrada i permanència en els diferents països.

 

Assistència en situació de necessitat

Els espanyols residents a l'estranger que es trobin en situacions de necessitat poden acudir al Consolat i a la Conselleria d’Ocupació i Seguretat Social, on els informaran dels programes d'ajuts existents i com tramitar, si escau, les sol·licituds.

 

Els espanyols que mentre es troben temporalment a l'estranger, hagin de fer front a una situació de necessitat sobrevinguda com a conseqüència d'un accident, d'haver estat víctimes de robatori, de patir de sobte una malaltia greu, o de qualsevol altra situació imprevista, i no puguin sortir de la situació esmentada pels seus propis mitjans, poden anar al Consolat General d'Espanya. El Consolat els ajudarà a entrar en contacte amb la seva família o el seu entorn a Espanya que els puguin ajudar a superar el seu problema.

 

De la mateixa manera, les nostres oficines consulars a l’exterior ofereixen assistència consular a les dones espanyoles que pateixen violència de gènere a l’estranger.

 

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • Inscríbete en convocatorias UE
 • Convocatorias en la UE

Twitter@MAECgob

 • 27 feb @MAECgob * RT @AMDERedes: Las mujeres somos diplomáticas #Pormuchasrazones y desde muchos lugares. Queremos celebrar el #8M visibilizando nuestra cont…
 • 27 feb @MAECgob * 🗣️ ¿Te presentas al tercer ejercicio de las #oposiciones de acceso a la #CarreraDiplomática? ↪️ Consulta en la web… https://t.co/RrpbAuBOlb
 • 27 feb @MAECgob * Las primeras reuniones de las comisiones previstas en los Memorándums firmados por #España y #ReinoUnido sobre… https://t.co/dJTwKjp3H3
 • 27 feb @MAECgob * ¿#Sabíasque... Para celebrar el #12deOctubre, el edificio @BurjKhalifa de #Dubái (el más alto del mundo 🌐, con casi… https://t.co/ZXozWQ1N9B
 • 27 feb @MAECgob * La @EmbEspEAU cuenta con gran diversidad de nacionalidades, entre ellas marroquí, india, argentina, canadiense...… https://t.co/MKofuCGnIz
 • 27 feb @MAECgob * Algunos datos de @EmbEspEAU: ➡️ Cuenta con más de 6.000 españoles/as inscritos/as ➡️ En 2018 expidió 17.626 visados… https://t.co/IdKCb4hvUH
 • 27 feb @MAECgob * 🇦🇪 Te presentamos a nuestra #EmbajadaDelMes: ¡la @EmbEspEAU! Abierta en 1977, la sede actual funciona desde octubr… https://t.co/TUh4EvPxxw
 • 27 feb @MAECgob * RT @sepiegob: 📢 COMUNICADO COVID-19: Medidas específicas en el programa #ErasmusPlus Accede a toda la información en el siguiente enlace 👉…
 • 27 feb @MAECgob * ‼️¡Recuerda! El 6 de marzo termina el plazo para solicitar las #becas @MAECgob-@AECID_es de #Máster para funcionari… https://t.co/GedRrHSkiK
 • 27 feb @MAECgob * Este año, la conmemoración del #DíadelaMujer está enmarcada en la campaña #GeneraciónIgualdad de @ONUMujeres para p… https://t.co/tD4D891uL7
 • 27 feb @MAECgob * ¿Planeando algún #viaje al exterior? ✈️ Pregúntate... ❓ ¿Puedo viajar solo con el #DNI? ❓ ¿Necesito #visado? ❓ ¿Qu… https://t.co/QnwiEZJz3h
 • 27 feb @MAECgob * RT @EspanaGlobal: ¿Sabías que la Biblioteca Nacional de España🇪🇸 @BNE_Biblioteca acumula más de 33 millones de piezas? ¿O que los últimos e…
 • 27 feb @MAECgob * ▶️ ¡Descubre con nuestra serie 📹 #OportunidadesUE todas las posibilidades profesionales que ofrece la #UniónEuropea… https://t.co/ATZ1RYtI8U
 • 26 feb @MAECgob * RT @SpainUN: El candidato🇪🇸 para el #ACABQ @XBellmont se encuentra manteniendo reuniones esta semana en #NuevaYork. 🎯Objetivo: formar par…
 • 26 feb @MAECgob * @CooperacionESP @AranchaGlezLaya @G5_Sahel_SP @AllianceSahel En sus intervenciones, @AranchaGlezLaya ha reiterado l… https://t.co/YHB2buN9tK
 • Cuenta de Twitter del Ministerio en Inglés
 • Blog del Ministerio
 • ATLAS
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • MAUC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAUC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAUC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016