Visats uniformes Schengen

Els procediments i les condicions per a l’expedició d’aquests visats es recullen al Reglament (CE) núm. 810/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, pel qual s’estableix un codi comunitari sobre visats (Codi de visats)

La sol·licitud de visat de curta durada s’ha de presentar mitjançant un imprès de sol·licitud oficial, degudament emplenat (original i còpia), que es pot baixar d’aquesta pàgina web o obtenir a les missions diplomàtiques o a les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 
El visat s’ha de sol·licitar personalment a la missió diplomàtica o l’oficina consular espanyola a la demarcació de la qual resideixi legalment el sol·licitant. Si no hi ha cap missió diplomàtica o oficina consular espanyola en un país determinat, s’ha de sol·licitar a la missió diplomàtica o l’oficina consular que representi Espanya en aquell país. 
 
En el moment de presentar la sol·licitud de visat cal abonar la taxa establerta, que no serà retornada en cas de denegació. Els requisits necessaris, així com els casos de reducció o exempció de la taxa, s’hauran de consultar a la missió diplomàtica o l’oficina consular on se sol·liciti el visat, ja que poden variar segons el motiu del viatge i el país d’origen del sol·licitant.
 
El termini màxim per resoldre els expedients de sol·licitud de visat de curta durada és de 15 dies naturals a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Aquest termini es podrà ampliar a un màxim de 30 dies naturals en determinades circumstàncies. Excepcionalment, en aquells supòsits específics en què es necessiti documentació addicional, aquest termini es podrà ampliar a un màxim de 60 dies naturals.
 
El visat expedit s’haurà de recollir personalment a la missió diplomàtica o l’oficina consular competent, en el termini d’un mes des de la notificació de la concessió.
 
Si el visat és denegat, es notificarà al sol·licitant mitjançant un imprès normalitzat en el qual s’indiqui la causa de la denegació. En aquest supòsit, es podrà presentar un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en el termini de dos mesos des de la data de notificació. Potestativament, es pot presentar un recurs de reposició davant de la mateixa missió diplomàtica o oficina consular en el termini d’un mes des de la data de notificació de la denegació.

 


Visats per a familiars de ciutadans de la Unió Europea, els estats part en l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa

El procediment i les condicions per a l’expedició de visats d’entrada en règim comunitari es recullen a la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, i al Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la UE i d’altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.


Són beneficiaris del règim comunitari aquells nacionals de tercers estats que siguin familiars de ciutadans comunitaris, sempre que apareguin  recollits als articles 2 i 2 bis del Reial decret 240/2007 i que acompanyin el ciutadà comunitari o es reuneixin amb ell.

La tramitació d’aquests visats tindrà caràcter preferent. Els visats s’expediran gratuïtament.

En aquelles demarcacions consulars en què hi hagi un proveïdor de serveis extern, l’interessat podrà optar per presentar la seva sol·licitud directament a la missió diplomàtica o l’oficina consular d’Espanya, o bé a les oficines d’aquest proveïdor, cas en què haurà d’abonar la taxa per prestació del servei.

Twitter@MAECgob

 • 19 jul @MAECgob * RT @CooperacionESP: 📢 @AECID_es presenta hoy su convocatoria anual de #subvenciones para la realización de proyectos 2018 destinada a Organ…
 • 19 jul @MAECgob * 🙋🏻‍♀️ #MAECParticipa en la tercera edición del #Cybersecurity Summer BootCamp. 💻 Iniciativa internacional en la qu… https://t.co/t3veGnT135
 • 19 jul @MAECgob * @Monica_FdB @mitecogob @Objetivo_2030 @JosepBorrellF @Teresaribera @cristinagallach @ONU_es @SpainUN… https://t.co/GEgMGhaqYK
 • 19 jul @MAECgob * 💼La delegación española presentaba ayer en #NacionesUnidas el Plan De Acción del Gobierno para el cumplimiento de l… https://t.co/JbBqZFpbNz
 • 18 jul @MAECgob * RT @Objetivo_2030: 🌐 "Somos diversos, estamos abiertos al mundo y ésta es una oportunidad para impulsar un nuevo proyecto de país". 👉 Plan…
 • 18 jul @MAECgob * RT @Objetivo_2030: 🇺🇳#EnDirecto desde la sede de #NacionesUnidas en #NuevaYork: 📺 18:30- Intervención de la 🇪🇸 delegación española que pre…
 • 18 jul @MAECgob * 📢Queremos dejar una herencia de la que sentirnos orgullos@s ¿Nos ayudas? 🤳Sigue a @Objetivo_2030 en el camino haci… https://t.co/KBOHqyCXMq
 • 18 jul @MAECgob * ▪️ATENCIÓN▪️ Aviso a la comunidad española en #Nicaragua: Más informaci… https://t.co/aOdAXW5Fo5
 • 17 jul @MAECgob * ⚖️Con @IntlCrimCourt luchamos contra la impunidad. 20º Aniversario de la Aprobación del Estatuto de Roma de la #CPI… https://t.co/bzUrDr8mSP
 • 17 jul @MAECgob * Encuentro del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe @JPLaiglesia con 🇨🇺… https://t.co/F9oW4zpfTE
 • 17 jul @MAECgob * El ministro @JosepBorrellF asiste a la reunión de ministros #UE-#CELAC y mantiene encuentros con sus homólogos de… https://t.co/dcGiFWKTWD
 • 17 jul @MAECgob * El ministro @JosepBorrellF mantiene encuentros con sus homólogos de 🇧🇴#Bolivia y 🇺🇾 #Uruguay y asiste a la reunión… https://t.co/AfuC7siOQ2
 • 17 jul @MAECgob * RT @JosepBorrellF: No basta con agrupaciones de países, con acuerdos comerciales o con relaciones bilaterales, debemos impulsar las relacio…
 • 17 jul @MAECgob * RT @JosepBorrellF: Me he reunido con el canciller venezolano @jaarreaza en #Bruselas, Cumbre UE-CELAC. Le he transmitido la preocupación qu…
 • 16 jul @MAECgob * XXV Aniversario de relaciones diplomáticas 🇪🇸 España 🇦🇩 Andorra. Una relación privilegiada en todos los ámbitos que… https://t.co/V2kGMeHNc3

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016