IZMJENE REŽIMA ZDRAVSTVENE KONTROLE PRI ULASKU U ŠPANJOLSKU
10/12/2020

​10. prosinca 2020.g. na snagu je stupila izmjena i dopuna rezolucije Središnje direkcije za javno zdravstvo od 11. studenoga u vezi sa zdravstvenim kontrolama pri ulasku u Španjolsku.

Glavne izmjene koje će se primjenjivati na putnike koji dolaze iz rizičnih područja i žele ući u Španjolsku su sljedeće:

Za ulazak u Španjolsku kao dokaz provedenog testiranja na infekciju COVID-19,  osim već od prije navedenog PCR testa (RT-PCR), uvažavat će se i rezultati testa TMA (Transkripcijski ovisna amplifikacija) kao i i drugi testovi provedeni istim molekularnim tehnikama. Testiranje treba obaviti unutar 72 sata prije dolaska u Španjolsku.

Djeca mlađa od 6 godina ne trebaju podastrijeti dokaz o obavljenom testiranju kako bi ušla u Španjolsku. Ista ne trebaju ispuniti Obrazac zdravstvene kontrole, niti će biti podvrgnuti testiranju (mjerenje temperature ili vizualni pregled) na ulaznim točkama za međunarodne putnike.

Rezultati testa moći će, osim ranije navedenih engleskog i španjolskog, također biti priložena na francuskom i njemačkom jeziku. U slučaju da rezultat testa ne može biti izdan na navedenim jezicima,
službenom tijelu mora se predočiti prijevod na španjolski jezik.

Potpuni tekst odluke možete pronaći na https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15878.

Podsjeća se da se popisi država i područja s rizikom ažuriraju svakih 15 dana i mogu se naći na stranicama http://www.mscbs.gob.es
i http://www.spth.gob.es.
 

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016