Vizat e tranzitit aeroportual

​Këto viza mundësojnë titullarin e tyre të kalojë zonën ndërkombëtare të tranzitit të një aeroporti spanjoll.

Janë të detyruar të pajisen me këtë lloj vize shtetasit e vendeve që janë të përfshira në listën e vendeve që janë subjekt i pajisjes së detyrueshme me vizë tranziti aeroportuale (lista I y lista 2).

 

Proçedurat dhe kushtet për lëshimin e këtyre vizave përcaktohen në Rregulloren (CE) Nº 810/2009 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit, e cila përcakton një Kod të Komunitetit për vizat.

 

Kërkesa për vizë tranziti në aeroport duhet të dorëzohet nëpërmjet një formulari aplikimi të plotësuar (origjinale & kopje), i cili mund të shkarkohet pa pagesë nga kjo faqe WEB-i ose mund të merret gjithashtu falas në Misionet Diplomatike ose Zyrat Konsullore të Spanjës jashtë vendit.

 

Viza duhet të kërkohet personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi të akredituar ligjërisht pranë Misionit Diplomatik apo Zyrës Konsullore Spanjolle që i përket zonës në të cilën aplikuesi banon ligjërisht. Në rast se Misioni Diplomatik apo Zyra Konsullore Spanjolle nuk ekziston në një vend të caktuar, aplikuesi mund t’i drejtohet Misionit Diplomatik apo Zyrës Konsullore që përfaqëson Spanjën në vendin në fjalë.

 

Në momentin e paraqitjes së aplikimit për vizë, aplikuesi duhet të paguajë taksën e caktuar (60 Euro në përgjithësi) e cila nuk kthehet në rast të refuzimit të kërkesës për vizë. Në raste të caktuara, të cilat duhen konsultuar në Misionet Diplomatike ose Zyrat Konsullore spanjolle, normativa në fuqi parashikon një ulje ose përjashtim nga taksa. Pjesa tjetër e kërkesave të nevojshme duhet të konsultohen pranë Misionit Diplomatik ose Zyrave Konsullore ku kërkohet viza, pasi ato mund të ndryshojnë sipas vendit të origjinës së aplikantit.

 

Periudha maksimale e shqyrtimit të dosjeve të aplikimit të vizës së tranzitit në aeroport është 15 ditë kalendarike duke filluar që nga data e dërgimit të kërkesës. Ky afat mund të shtyhet deri ne 30 ditë kalendarike në raste konkrete, veçanërisht kur është i nevojshëm një shqyrtim më i hollësishëm i kërkesës. Me përjashtim të atyre rasteve specifike në të cilët kërkohet dokumentacion shtesë, ky afat mund të shtyhet deri në maksimumin e 60 ditëve kalendarike.

 

Në rast të dhënies së vizës, ajo duhet të terhiqet personalisht në Misionin Diplomatik ose Zyrat Konsullore përkatëse, megjithëse pranohet mundësia e tërheqjes nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar, me një afat kohor një mujor që nga data e lëshimit të saj..

 

Në rast të refuzimit të vizës, aplikuesi do të njoftohet nëpërmjet një formulari standart që tregon arsyet e refuzimit

Në këtë rast, mund të paraqitet një ankimim administrativ pranë Gjykatës së Lartë të Madridit brenda një afati kohor prej dy muajsh që nga data e njoftimit ose sipas rastit, një apelim për rishqyrtim pranë Misionit Diplomatik ose Zyrës Konsullore në një afat kohor prej 1 muaji që nga data e njoftimit të refuzimit.

Twitter@EmbEspAlbania

 • 23 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: #OportunidadesUE 🇪🇺💼 ¿Sabes cómo preparar una entrevista de trabajo para la #UE? ¡Ahí van algunos consejos! 👇 ➡️ Documéntate…
 • 22 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇺 Y para conocer las últimas oportunidades de #empleo en la #UE, ¡descubre el nuevo portal del @MAECgob! ↪️ https://t.co/u13
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: 5️⃣ Act to achieve a just, sustainable, climate neutral and digital world ♻️📶 ➡️ Defence of human dignity and the #2030Agend…
 • 18 sep @EmbEspAlbania * The Spanish Government is committed to #equality in employment and works nationally 🇪🇸 and internationally 🌍 to fos… https://t.co/R2jxt2vZZI
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: El Gobierno está comprometido con la #igualdad en el empleo y trabaja a nivel nacional 🇪🇸 e internacional 🌎 para favorecer el…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: The Beijing Declaration and Platform for Action mobilized governments and civil society to take action to achieve #GenderEqua…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se celebra el 25.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Con ocasión de #Beijing25, en #Mirada…
 • 11 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇺🇳 La semana que viene arranca el 75.º período de sesiones de la Asamblea General de la @ONU_es, señalando el 75.º aniversario…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇸🤝🌍 Los #cooperantes españoles trabajan en 95 países de todo el mundo, ayudando a las poblaciones más vulnerables. ▶️ En el…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🔴 EN DIRECTO No te pierdas el acto con el que celebramos el Día de las Personas Cooperantes en honor a los y las profesionale…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el #DíaDelCooperante con una videoconferencia presidida por SSMM los Reyes con la que podremos conocer la labor…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el Día de las Personas #Cooperantes 🤝. Con ocasión de la efeméride, en #MiradasAlExterior hablamos con varias…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ¡Lanzamos el reto #EchaUnCable🔌 por el #DíaDelCooperante para mostrar el trabajo de todos por un 🌍 mejor! La #SECI @AMorenoBa…
 • 04 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se ha celebrado, con la asistencia de la ministra @AranchaGlezLaya y de las Secretarias de Estado @AMorenoBau y @cristinag…
 • 02 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ▶️ Ya puedes ver el vídeo resumen de la recepción hoy en el Palacio de Santa Cruz a la futura 72.ª promoción de la #CarreraDip…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016