Vizat afatgjatë

​Këto viza ju mundësojnë të jetoni dhe të punoni, studioni apo të kryeni s kërkime në Spanjë.

Procedurat dhe kushtet për marrjen e këtyre vizave gjenden të përmbledhura në Ligjin Organik 4/2000 dhe në Rregulloren e miratuar me Dekretin Mbretëror 557/2011.

 

Këto viza ju mundësojnë të jetoni dhe të punoni, studioni apo të kryeni kërkime në Spanjë. Të gjithë të huajt që dëshirojnë të hyjnë në Spanjë për të jetuar dhe punuar ose për të studiuar duhet të jenë të pajisur me një vizë të këtij lloji, me përjashtim të shtetasve të Bashkimit Europian, Islandës, Lihtenshtenjit, Norvegjisë ose të Zvicrës.

 

Kërkesa për vizë afatgjatë duhet të paraqitet nëpërmjet një formulari aplikimi të plotësuar (origjinal dhe kopje), që mund të shkarkohet falas nga kjo faqe WEB-i ose mund të tërhiqet falas pranë Misioneve Diplomatike ose Zyrave Konsullore të Spanjës jashtë vendit.

 

Viza duhet të kërkohet personalisht, mund të kërkohet dhe me anë të një përfaqësuesi të akredituar ligjërisht në rast se nuk jetoni në zonën ku ndodhet Misioni Diplomatik ose Zyra Konsullore dhe të sqarohen arsyet që pengojnë udhëtimin, siç është largësia e Misionit ose e Zyrës, vështirësitë e transportit që bëjnë udhëtimin veçanërisht të rëndë ose për arsye të ndonjë sëmundje ose gjëndjes fizike që vështirësojnë dukshëm lëvizjen e tuaj. 

 

Në momentin e paraqitjes së aplikimit për vizë duhet të paguhet taksa e caktuar (60 Euro në përgjithësi) kthimi i të cilës nuk parashikohet në rast të refuzimit të kërkesës për vizë. Në disa raste, për të cilat duhet të konsultoheni pranë Misioneve Diplomatike ose Zyrave Konsullore Spanjolle, është i parashikuar në rregulloren aktuale një reduktim ose përjashtim nga tarifa. Për pjesën tjetër të kërkesave të nevojshme duhet të konsultoheni me Misionin Diplomatik ose Zyrën Konsullore aty ku kërkohet viza, duke qënë se mund të ndryshojnë sipas motivit të udhëtimit dhe vendit të origjinës së aplikuesit.

 

Qytetarët që kërkojnë të banojnë në Spanjë duhet të informohen paraprakisht pranë organeve kompetente për procedurat që duhen ndjekur, kryesisht në Ministrinë e Brendshme Ministrinë e Punës dhe Sigurisë Sociale.

 

Afati maksimal për zgjidhjen e dosjeve të aplikimit për një vizë afatgjatë është një muaj që nga data e paraqitjes së kërkesës, me përjashtim të rasteve të vizave të qëndrimit jofitimprurës, afati maksimal për të cilat do të jetë 3 muaj. Në rast të dhënies së vizës, ajo duhet të terhiqet personalisht në Misionin Diplomatik ose Zyrën Konsullore kompetente brënda një muaji që nga data e lëshimit.

 

Në rast refuzimi të vizës, aplikuesi do të njoftohet. Në këtë rast, mund të apeloni pranë Gjykatës së Lartë të Madridit, në një afat kohor prej dy muajsh që nga data e njoftimit ose, sipas rastit mund të apeloni për rishqyrtim pranë Misionit Diplomatik ose Zyrës Konsullore brënda një muaji që nga data e njoftimit të refuzimit.

 

 

Informacion shtesë në lidhje me Ligjin në mbështetje të sipërmarrësve dhe ndërkombëtarizimit të tyre.:

*  Ligji 14/2013, i datës 27 shtator, në mbështetje të sipërmarrësve dhe ndërkombëtarizimit të tyre

*  Ministria e Punës dhe Sigurimeve Shoqërore 

 

 

Twitter@EmbEspAlbania

 • 23 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: #OportunidadesUE 🇪🇺💼 ¿Sabes cómo preparar una entrevista de trabajo para la #UE? ¡Ahí van algunos consejos! 👇 ➡️ Documéntate…
 • 22 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇺 Y para conocer las últimas oportunidades de #empleo en la #UE, ¡descubre el nuevo portal del @MAECgob! ↪️ https://t.co/u13
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: 5️⃣ Act to achieve a just, sustainable, climate neutral and digital world ♻️📶 ➡️ Defence of human dignity and the #2030Agend…
 • 18 sep @EmbEspAlbania * The Spanish Government is committed to #equality in employment and works nationally 🇪🇸 and internationally 🌍 to fos… https://t.co/R2jxt2vZZI
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: El Gobierno está comprometido con la #igualdad en el empleo y trabaja a nivel nacional 🇪🇸 e internacional 🌎 para favorecer el…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: The Beijing Declaration and Platform for Action mobilized governments and civil society to take action to achieve #GenderEqua…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se celebra el 25.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Con ocasión de #Beijing25, en #Mirada…
 • 11 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇺🇳 La semana que viene arranca el 75.º período de sesiones de la Asamblea General de la @ONU_es, señalando el 75.º aniversario…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇸🤝🌍 Los #cooperantes españoles trabajan en 95 países de todo el mundo, ayudando a las poblaciones más vulnerables. ▶️ En el…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🔴 EN DIRECTO No te pierdas el acto con el que celebramos el Día de las Personas Cooperantes en honor a los y las profesionale…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el #DíaDelCooperante con una videoconferencia presidida por SSMM los Reyes con la que podremos conocer la labor…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el Día de las Personas #Cooperantes 🤝. Con ocasión de la efeméride, en #MiradasAlExterior hablamos con varias…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ¡Lanzamos el reto #EchaUnCable🔌 por el #DíaDelCooperante para mostrar el trabajo de todos por un 🌍 mejor! La #SECI @AMorenoBa…
 • 04 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se ha celebrado, con la asistencia de la ministra @AranchaGlezLaya y de las Secretarias de Estado @AMorenoBau y @cristinag…
 • 02 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ▶️ Ya puedes ver el vídeo resumen de la recepción hoy en el Palacio de Santa Cruz a la futura 72.ª promoción de la #CarreraDip…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016