Të punosh në Spanjë

​Ketu janë përmbledhur disa udhëzime/orientime për ata qytetetarë që kanë si qëllim të punojnë në Spanjë.

 Qytetarët e huaj që kanë për qëllim të realizojnë në Spanjë çdo lloj aktiviteti fitimprurës, punësimi apo profesional, duhet të përmbushin kërkesat e mëposhtme:


-  Të jenë mbi gjashtëmbëdhjetë vjeç, përveçse kur ushtrimi i punës realizohet për llogari të vetë, ne këtë rast, duhet të jetë mbi tetëmbëdhjetë vjeç

-  Zotërimi i autorizimit përkatës paraprak për të banuar dhe punuar në Spanjë. Autorizimi i tillë duhet të kërkohet nga punëdhënësi i cili ofron kontratën e punës.

-  Marrja e vizës sapo të jetë lëshuar autorizimi për banim dhe punësim


Cfare duhet te bej nje punëtor i huaj kur te vije ne Spanje?

Pas ardhjes se tyre ne Spanjë, punëtoret e huaj duhet të:


-  Duhet të regjistrohen në sistemin përkatës të Sigurisë Sociale.

-  Duhet të kërkojnë kartën e identitetit të të huajit


Qytetarët e Bashkimit Europian dhe familjarët e tyre, me kusht që këta të fundit të udhëtojnë ose të takohen me këta qytetarë, i nënshtrohen një regjimi të veçantë ligjor bazuar në të drejtat e njohura nga Traktatet.

 

 

 

Më shumë información


 

Të punosh në Spanjë. Faqja e Ministrisë së Punës dhe Sigurimit Shoqëror

 

Të punosh në Spanjë. Rezidentët Evropianë

 

Të punosh në Spanjë. Qytetarë të Bashkimit Evropian

 

Udhërrëfyes i përgatitur nga Ministria e Punës dhe Sigurimit Shoqëror mbi të punuarit në Spanjë

 

060 Faqja web e Administratës Spanjolle për procedura të Ndryshme burokratike

 

Ministria e Punës dhe Sigurimit Shoqëror

 

Faqja web Rezidentët Evropianë

 

Ministria Brendshme. Zyra për të huatjt

 

Ministria e Punës dhe Sigurimit Shoqëror - Emigracioni

 

Twitter@EmbEspAlbania

 • 23 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: #OportunidadesUE 🇪🇺💼 ¿Sabes cómo preparar una entrevista de trabajo para la #UE? ¡Ahí van algunos consejos! 👇 ➡️ Documéntate…
 • 22 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇺 Y para conocer las últimas oportunidades de #empleo en la #UE, ¡descubre el nuevo portal del @MAECgob! ↪️ https://t.co/u13
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: 5️⃣ Act to achieve a just, sustainable, climate neutral and digital world ♻️📶 ➡️ Defence of human dignity and the #2030Agend…
 • 18 sep @EmbEspAlbania * The Spanish Government is committed to #equality in employment and works nationally 🇪🇸 and internationally 🌍 to fos… https://t.co/R2jxt2vZZI
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: El Gobierno está comprometido con la #igualdad en el empleo y trabaja a nivel nacional 🇪🇸 e internacional 🌎 para favorecer el…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: The Beijing Declaration and Platform for Action mobilized governments and civil society to take action to achieve #GenderEqua…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se celebra el 25.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Con ocasión de #Beijing25, en #Mirada…
 • 11 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇺🇳 La semana que viene arranca el 75.º período de sesiones de la Asamblea General de la @ONU_es, señalando el 75.º aniversario…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇸🤝🌍 Los #cooperantes españoles trabajan en 95 países de todo el mundo, ayudando a las poblaciones más vulnerables. ▶️ En el…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🔴 EN DIRECTO No te pierdas el acto con el que celebramos el Día de las Personas Cooperantes en honor a los y las profesionale…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el #DíaDelCooperante con una videoconferencia presidida por SSMM los Reyes con la que podremos conocer la labor…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el Día de las Personas #Cooperantes 🤝. Con ocasión de la efeméride, en #MiradasAlExterior hablamos con varias…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ¡Lanzamos el reto #EchaUnCable🔌 por el #DíaDelCooperante para mostrar el trabajo de todos por un 🌍 mejor! La #SECI @AMorenoBa…
 • 04 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se ha celebrado, con la asistencia de la ministra @AranchaGlezLaya y de las Secretarias de Estado @AMorenoBau y @cristinag…
 • 02 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ▶️ Ya puedes ver el vídeo resumen de la recepción hoy en el Palacio de Santa Cruz a la futura 72.ª promoción de la #CarreraDip…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016