Të banosh në Spanjë

​Mundësia e banimit në Spanjë është e hapur për të gjithë ata që mund të demonstrojnë një arsye ose lidhje të mjaftueshme.

Qytetarët e huaj që dëshirojnë të banojnë në Spanjë duhet të kenë qenë më parë të autorizuar për ta bërë këtë. Pasi të keni marrë këtë autorizim, duhet të merrni vizën përkatëse që lejon hyrjen në Spanjë.

 

Qëndrimi në Spanjë mund të jetë i përkohshëm ose i përhershëm.

 

Qëndrimi i përkohshëm është situata që ju autorizon të qëndroni në Spanjë për një periudhë prej më shumë se 90 ditë dhe më pak se pesë vjet. Autorizimet që zgjasin më pak se pesë vjet mund të përsëriten në mënyrë periodike, me kërkesë të palës së interesuar, bazuar në rrethanat që çuan në dhënien e tyre.

 

Autorizimi fillestar për qëndrim të përkohshëm që nuk përfshin autorizimin e punës do t'u jepet të huajve që kanë mjete të mjaftueshme për veten e tyre dhe, në rastin e tyre, për ato të familjes së tyre.

 

Rregullorja në fuqi përcakton proçedurën dhe kërkesat e nevojshme për të marrë një qëndrim dhe autorizim pune në Spanjë për kryerjen e veprimtarive fitimprurëse, si për të tjerët ashtu edhe për llogarinë e tyre.

 

Qëndrimi afatgjatë është situata që autorizon të qëndrojë dhe të punojë në Spanjë për një kohë të pacaktuar, nën të njëjtat kushte si spanjollët.

 

Do të kenë të drejtën e qëndrimit afatgjatë qytetarët e huaj që kanë patur vendbanim të përkohshëm në Spanjë për pesë vjet në mënyrë të vazhdueshme dhe që plotësojnë kushtet e përcaktuara me rregullore. Për qëllime të marrjes së vendbanimit afatgjatë, ata do të llogarisin periudhat e qëndrimit të mëparshëm dhe të vazhdueshëm në Shtetet e tjera Anëtare, si mbajtës i kartës blu të BE-së. Do të konsiderohet se vendbanimi ka vazhduar edhe pse për periudha pushimi ose për arsye të tjera që përcaktohen me rregullore, i huaji ka lënë përkohësisht territorin kombëtar.

 

Qytetarët e BE-së

Qytetarët e BE-së dhe familjet e tyre, me kusht që këta të fundit të udhëtojnë ose të takohen me këta qytetarë, i nënshtrohen një regjimi të veçantë ligjor që rrjedh nga të drejtat e njohura nga Traktatet.

 

 

Twitter@EmbEspAlbania

 • 23 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: #OportunidadesUE 🇪🇺💼 ¿Sabes cómo preparar una entrevista de trabajo para la #UE? ¡Ahí van algunos consejos! 👇 ➡️ Documéntate…
 • 22 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇺 Y para conocer las últimas oportunidades de #empleo en la #UE, ¡descubre el nuevo portal del @MAECgob! ↪️ https://t.co/u13
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: 5️⃣ Act to achieve a just, sustainable, climate neutral and digital world ♻️📶 ➡️ Defence of human dignity and the #2030Agend…
 • 18 sep @EmbEspAlbania * The Spanish Government is committed to #equality in employment and works nationally 🇪🇸 and internationally 🌍 to fos… https://t.co/R2jxt2vZZI
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: El Gobierno está comprometido con la #igualdad en el empleo y trabaja a nivel nacional 🇪🇸 e internacional 🌎 para favorecer el…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: The Beijing Declaration and Platform for Action mobilized governments and civil society to take action to achieve #GenderEqua…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se celebra el 25.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Con ocasión de #Beijing25, en #Mirada…
 • 11 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇺🇳 La semana que viene arranca el 75.º período de sesiones de la Asamblea General de la @ONU_es, señalando el 75.º aniversario…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇸🤝🌍 Los #cooperantes españoles trabajan en 95 países de todo el mundo, ayudando a las poblaciones más vulnerables. ▶️ En el…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🔴 EN DIRECTO No te pierdas el acto con el que celebramos el Día de las Personas Cooperantes en honor a los y las profesionale…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el #DíaDelCooperante con una videoconferencia presidida por SSMM los Reyes con la que podremos conocer la labor…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el Día de las Personas #Cooperantes 🤝. Con ocasión de la efeméride, en #MiradasAlExterior hablamos con varias…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ¡Lanzamos el reto #EchaUnCable🔌 por el #DíaDelCooperante para mostrar el trabajo de todos por un 🌍 mejor! La #SECI @AMorenoBa…
 • 04 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se ha celebrado, con la asistencia de la ministra @AranchaGlezLaya y de las Secretarias de Estado @AMorenoBau y @cristinag…
 • 02 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ▶️ Ya puedes ver el vídeo resumen de la recepción hoy en el Palacio de Santa Cruz a la futura 72.ª promoción de la #CarreraDip…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016