Notice Board
9/8/2015
דרכון לספרד
                              
במסגרת החוק למתן אזרחות ספרדית לצאצאי יהודי ספרד, עיצב מכון סרוונטס את התוכנית
דרכון לספרד, שמטרתה להכין את הנרשמים לעמוד בהצלחה בבחינות הנדרשות על פי החוק: תעודת ספרדית DELE A2 ומבחן ידע תרבותי-חברתי (CCSE)
DELE A2
קורסי דרכון לספרד מיועדים להצלחה ב-DELE A2. לאחר מבחן רמה, ניתן להירשם לאחד מהמסלולים הבאים, על פי הרמה של התלמיד:
- דרכון 1: שלושה קורסים של 45 שעות
- דרכון 2: שני קורסים של 45 שעות
- דרכון 3: קורס אחד של 45 שעות
נוסף על כך, סמוך למועד הבחינה אנו מציעים קורס מעשי בן 20 שעות של הכנה לDELE-
 
 
הקורסים והמבחנים הבאים במכון סרוונטס בתל אביב: תאריכים ומחירים
 
מועדי בחינות DELE : הבחינות מתקיימות  5 פעמים בשנה. המועדים הבאים הם:
16 באוקטובר (הרשמה עד 9 בספטמבר); 20 בנובמבר (הרשמה עד 14 באוקטובר)
מחיר הבחינה 479 ₪.  407 ₪  לתלמידי מכון סרוונטס.
קורסי הכנה ל-DELE: (940 ₪.  20% הנחה מיוחדת: 752 ₪)
לבחינה שתיערך ב-16 באוקטובר:
§ ימי רביעי: 16:00 -21.00: 9 בספטמבר- 14 באוקטובר
§ ימי שישי: 9:30 -14.30: 4 בספטמבר- 9 באוקטובר
ההרשמה בעיצומה, נותרו מקומות אחרונים!
            לבחינה שתיערך ב-20 בנובמבר:
§ ימי רביעי בערב: 28 באוקטובר -18 בנובמבר
§ ימי שישי בבוקר: 23 באוקטובר - 13 בנובמבר
קורסי דרכון לספרד. קורסים בני  45 שעות (5 שעות בשבוע) בשלוש רמות
-          (2.200 ₪ כל קורס,  20% הנחה מיוחדת: 1,760 ₪)
                   פעמיים בשבוע:
§ ימים ראשון ורביעי: 18:30 - 21:00. החל ב-18 באוקטובר
§ ימים שני וחמישי 9:30 - 12:00. החל ב-19 באוקטובר
קורס אינטנסיבי בימי שישי: 9:00 -14:00. החל ב-23 באוקטובר.
הרשמה: 2 - 11 בספטמבר או 1 - 9 באוקטובר
ומחוץ לתל אביב?

המורים שלנו מציעים קורסי דרכון לספרד במקומות האלה:
ירושלים: באוניברסיטה העברית ירושלים. האוניברסיטה העברית היא מרכז בחינה של מכון סרוונטס בישראל, ולכן מקום למבחן DELE
חיפה: בבית הכט

הרשמה: 2 - 11 בספטמבר או 1 - 9 באוקטובר
צרו קשר!
 
ניתן לרכוש את הספרדית שלך דרך הקורס המקוון (און-ליין) AVE GLOBAL. ללמוד בקצב שלכם, בכל מקום.
 

 CCSE
בחינת ידע והיכרות  של החוקה הספרדית והמציאות החברתית והתרבותית בספרד. באמצעות מבחן אמריקאי בן 25 שאלות (ביניהן שאלות עם שלוש תשובות אפשריות לבחירה, ואחרות עם אפשרות לבחירה של אמת או שקר). בחינת ה-CCSE מחולקת לשתי קבוצות: חוקה וארגון מנהלי ומחוזי של ספרד (60%); תרבות, היסטוריה וחברה בספרד (40%).

החל בחודש אוקטובר נציע את סדנאות ספרד כדי לסייע לתלמידים שלנו לעבור את הבחינה בהצלחה.


מידע נוסף על בחינה זו: http://ccse.cervantes.es  
 
פרטים והרשמה
axctel@cervantes.es   \    03 527 9992     http://www.telaviv.cervantes.es   
 

******************************************************************************

((Hebrew translation follows the English one))

 

The Spanish Government prepares Draft Bill to Ease the Acquisition of Spanish Nationality by Sephardim
 
 On Feb. 7, 2014 the Ministerial Cabinet of the Government of Spain approved submitting to the Spanish Parliament a Draft Bill to modify art. 23 of the Code of Civil Law, so as to ease the granting of Spanish citizenship to Sephardim who can justify such condition and a special link with Spain.
This Draft Bill represents a step of historic importance, through which Spain wishes to acknowledge the relevance of the Sephardic legacy in its history and its culture.
The Draft Bill contemplates the possibility of granting Spanish citizenship by naturalization without the need to reside in Spain and without having to renounce the current nationality, being this the most important amendment introduced by the Draft Bill. In principle, this procedure will be applied to persons who can prove their Sephardic origin and a special link with Spain, by means of a series of documents. From the moment of  the law’s entry into force, the time for submitting applications will be limited.
This Draft Bill is still pending approval by the Spanish Parliament (the Congress of Deputies and the Senate), a parliamentary procedure that may take several months and during which modifications can be introduced. Those interested in applying for Spanish citizenship through this channel must wait for its entry into force as law to process their application according to the new regulations.
 
 
טיוטת הצעת חוק למתן אזרחות ספרדית לספרדים

 

ביום 7 בפברואר 2014, מועצת השרים של ממשלת ספרד אישרה את ההגשה לפרלמנט הספרדי של טיוטה של הצעת חוק לתיקון הסעיף ה-23 של החוק האזרחי, כדי להקל ולזרז את הענקת האזרחות הספרדית לספרדים שיוכיחו את מוצאם וקשר מיוחד עם ספרד.
טיוטת הצעת החוק הזה מהווה צעד עם חשיבות היסטורית, אשר דרכו ספרד רוצה להכיר בייחודה של המורשת הספרדית בהיסטוריה ובתרבות של המדינה.
טיוטת הצעת החוק מכירה באפשרות למתן האזרחות הספרדית דרך התאזרחות מבלי הצורך להתגורר בספרד ומבלי לוותר על האזרחות הנוכחית. זה השינוי המשמעותי ביותר שהטיוטה מהווה. באופן עקרוני, ההליך הזה יהיה פתוח למי שיוכל להוכיח את מוצאו הספרדי וקשר מיוחד עם ספרד על ידי שורה של עדויות תיעודיות. ממועד כניסת החוק לתוקף, תהיה תקופה מוגבלת להגשת הבקשות.
הטיוטה תעבור לאישור הקונגרס והסנאט הספרדים, הליך שיכול להמשיך כמה חודשים ושבמהלכו הטקסט יכול לעבור שינוים. כל מי שמעוניין להגיש בקשה לקבלת אזרחות ספרדית בערוץ זה צריך לחכות לאישור הסופי של החוק וכניסתו לתוקף כדי להגיש את הבקשה בהתאם לתקנות החדשות.
 
*****************************************************************************
 
THE NON RESIDENT CITIZENS AND COMPANIES WILL BE ABLE TO PROCESS THEIR FISCAL IDENTIFICATION NUMBERS (NIF) THROUGH THE SPANISH CONSULATES

 

 
• La Agencia Tributaria y el ministerio de Asuntos Exteriores firman un acuerdo para agilizar la asignación del Número de Identificación Fiscal a los no residentes sin necesidad de acudir a una oficina de la AEAT
• La medida, que supone un paso más en la implantación de la Administración electrónica en el exterior, arrancará con una prueba piloto en ocho oficinas consulares situadas en países con potencial inversor y amplia vinculación económico-financiera con España
 
15 de octubre de 2013.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación han firmado hoy un acuerdo de encomienda de gestión en virtud del cual las Oficinas Consulares de España en el exterior podrán tramitar la asignación telemática del Número de Identificación Fiscal (NIF) a aquellos ciudadanos y empresas no residentes en España que así lo soliciten. Este nuevo servicio, que contará con una primera fase de pruebas piloto en ocho consulados y vocación de extenderse a mediados de 2014 a otras oficinas consulares, permitirá a los no residentes obtener sus NIF de manera ágil y sencilla sin necesidad de desplazarse, ni enviar un representante, a una oficina de la AEAT.
 
El acuerdo, suscrito hoy por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y el subsecretario del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Rafael Mendivil, tendrá por beneficiarios a aquellos no residentes que pretendan realizar en España una operación con trascendencia tributaria, situación en la que es preceptivo utilizar y consignar un NIF español.
 
En concreto, la medida de agilización afecta a los solicitantes de NIF tipo ‘L’ (españoles residentes en el extranjero que no estén obligados a contar con un documento nacional de identidad), ‘M’ (personas físicas sin nacionalidad española que, de manera transitoria o definitiva, no dispongan del número de identidad de extranjero) y ‘N’ (personas jurídicas y entidades no residentes, sin establecimiento permanente en España).
 
La prestación de este servicio telemático en los consulados, que forma parte del grupo de medidas de simplificación a ejecutar por parte de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), implicará ventajas para el no residente en términos de comodidad y ahorro frente a la alternativa del trámite presencial en España, favoreciendo así la atracción de inversiones extranjeras en España.
 
En los nueve primeros meses de 2013 se han tramitado más de 15.100 altas de números de identificación fiscal tipo ‘L’, ‘M’ y ‘N’, los NIF objeto del nuevo sistema. De ellos, algo más de 1.300 son altas de ciudadanos españoles no residentes, 2.000 de extranjeros y más de 11.800 se corresponden con personas jurídicas y entidades extranjeras.
 
El acuerdo se enmarca en el programa de reformas de las Administraciones Públicas, respecto a la eliminación de las trabas administrativas y la simplificación de la relación de los particulares y empresas con la Administración General del Estado.
   
Pruebas piloto y procedimiento
 
Desde este mismo año y hasta el 1 de julio de 2014 se realizarán pruebas piloto del nuevo sistema en los consulados de Ámsterdam, Bruselas, Dusseldorf, Frankfurt, Lyon, Nápoles, Oporto y Washington; todas ellas situadas en países con potencial inversor y amplia vinculación económico-financiera con España. A mediados del año próximo se evaluará la extensión del servicio a un mayor número de oficinas, previo acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Tributaria.
 
El procedimiento de tramitación, totalmente electrónico, está diseñado para simplificar al máximo la documentación que deben aportar los no residentes. En este sentido, no se exigirán traducciones o legalizaciones, salvo que resulte estrictamente necesario.
 
En un primer momento, el solicitante, o su representante, se dirigirá a la Oficina Consular correspondiente aportando los datos y documentación necesarios. A continuación, desde el consulado se rellenará un formulario electrónico que será enviado de manera automática a la AEAT, quien, también de manera inmediata, devolverá el justificante de obtención del NIF.
 
Tras la obtención del número de identificación, y contando con una firma electrónica válida, el ciudadano o la empresa no residente podrá declarar y pagar los impuestos y tasas que correspondan en España desde su país de origen, accediendo por internet a la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.
 

 

La gestión de la solicitud y asignación del NIF en las Oficinas Consulares de España resalta dos de las vertientes esenciales del trabajo consular: la de ser cabeza de puente de la Administración española en el extranjero, dando acceso a los no residentes a servicios administrativos, y la de fomentar los negocios con España.

 

Twitter@EmbEspIsrael

 • 26 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: Antonio Velasco joins our campaign #ParaMíEspañaEs to define our country through the words of its citizens. This actor and c…
 • 25 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: #Spain has adopted measures to mitigate the impact of the #COVID19 crisis on gender-based violence, such as the Contingency P…
 • 25 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: On the International Day for the Elimination of Violence against Women, we want to say to all women who suffer any kind of se…
 • 24 Nov @EmbEspIsrael * We are proud to partner today on the 3rd Spain-Israel Strategic Dialogue, organized by Forum of Strategic Dialogue,… https://t.co/4S4rtv5Qr7
 • 24 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: #Spain has undertaken commitments related to prevention of & response to #GVB through humanitarian action and supports the @I…
 • 23 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: ➡️ #Spain's law enforcement bodies have units trained to address gender-based violence. ➡️ All Autonomous Communities have s…
 • 23 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: #Spain is a leading country in the fight to eliminate violence against women. ➡️ The 2004 Comprehensive Act against Gender-b…
 • 23 Nov @EmbEspIsrael * Ambassador of Spain celebrates the 20th anniversary of UN Resolution 1325. Women, Peace and Security Agenda a top… https://t.co/6V2t1AACmo
 • 18 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: The Government of Spain welcomes the decision by #Israel and #Palestine to resume bilateral cooperation within the framework…
 • 18 Nov @EmbEspIsrael * El Gobierno de España saluda la reanudación de la cooperación entre israelíes y palestinos y pide el fin de los ase… https://t.co/KRxSCsDrAY
 • 13 Nov @EmbEspIsrael * RT @EGiaufretEU: Visit Open Skies, part of Loving Art. Making Art exhibition. Discover through the streets of Tel Aviv 🇪🇺and 🇮🇱artists. Fol…
 • 12 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: How will it proceed if there are indications that a passenger could be suffering from #COVID19? What will happen if there ar…
 • 12 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: How are the high-risk zones or countries determined from which a PCR test will be required? 👉 #EU countries and other #Schen…
 • 12 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: Passengers may at any time be requested to certify the result of this PCR through the Health Control Form. ➡ It may be prese…
 • 12 Nov @EmbEspIsrael * RT @SpainMFA: #Spain will require international passengers arriving from high-risk countries to present a negative PCR test taken within 72…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016