Konsulaarteenused Tallinnas
Siit leiate infot Hispaania suursaatkonna konsulaarosakonnas osutavate  konsulaarteenuste kohta. Palume eelnevalt kontrollida, kas vajatava teenuse tarvis on vaja eelnevalt aeg kinni panna.

 

Siin (hispaania keeles) on toodud info Hispaania kodanike heaks osutatavate konsulaarteenuste kohta. 

 

 
Väliskodanikele osutatavad teenused on järgmised:

 

 

 

Välismaalase isikunumber (NIE)

 

NIE (Número de Identificación de Extranjero) ehk Hispaania välismaalase isikunumber taotlemine on vajalik asjaajamisel Hispaania ametivõimudega või Hispaania kodanikega teatud tehingute sooritamaks (nt kinnisvara soetamine).
 

 

Taotlus tuleb esitada isiklikult Hispaania suursaatkonna konsulaarosakonnas, mis on avatud tööpäeviti 9.00–13.00. NIE taotlemiseks pole vaja eraldi aega kokku leppida.
 
NIE taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid:

 

 

 

• Täidetud EX-15 blankett, mille saab alla laadida siit. Blankett on saadaval ka Hispaania suursaatkonna konsulaarosakonnas.
 
NB! Blankett tuleb täita hispaania keeles ja selgete trükitähtedega, võimalusel palume see eelnevalt täita arvutis!
 
 • Pass või ID-kaart. Euroopa Liidu kodanikud peavad esitama foto ja allkirjaga varustatud isikut tõendava dokumendi originaali. Allkirja ja fotota isikut tõendavaid dokumente ega juhilube ei aktsepteerita. Kolmandate riikide kodanikud peavad esitama oma passi originaali ja Eesti elamisloa.
 
• Riigilõivu saab tasuda vaid sularahas. 

 

 

 

Hispaania suursaatkond edastab esitatud taotluse Hispaania politseile. Hispaania politsei poolt väljastatud NIE sertifikaat edastatakse meili teel umbes viie tööpäeva jooksul. NIE number jääb taotleja isikuga seotuks tähtajatult.
 
NB! Juhul, kui olete juba Hispaania resident või plaanite minna sinna elama, tööle või õppima kauemaks kui kolm kuud, tuleb NIE taotlus esitada Hispaanias!

 

Viisad

 

Kui te pole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi kodanik, võib Teil Hispaaniasse reisimiseks minna vaja viisat. Palume meeles pidada, et taotletav viisa peab vastama ELi ja Hispaania seadustele ning teie reisi eesmärgile. Viisat saab taotleda elukohariigis, seega saavad Hispaania suursaatkonnas Tallinnas saavad viisat taotleda ainult Eesti residendid. Juhime tähelepanu, et mõnede viisade menetlusaeg on pikk ning nende taotlemiseks on vajalik eelnevalt aeg kokku leppida. Palume ette planeerida ja esitada viisataotlus õigeaegselt.
 
Infot vajaminevate dokumentide kohta saab konsulaarosakonna meiliaadressilt emb.tallin.vis@maec.es.
 
Viisataotlus tuleb esitada isiklikult Hispaania suursaatkonna konsulaarosakonnas, mis on avatud tööpäeviti 9.00–13.00. Taotluse esitamiseks tuleb aeg eelnevalt meili teel kokku leppida.

 

 

Avalikud notariteenused

Hispaania konsulid tegutsevad ka notaritena, kuid ei paku kõiki notariteenuseid. Tulenevalt personali võimalustest ning konsulaarosakonna töökoormusest on notariteenuste osutamine pikaajaline protsess. Notariteenuseid osutatakse vaid eelneval kokkuleppel. Juhime tähelepanu ajaolule, et notariaaldokumendi sisu peab olema seotud Hispaaniaga. Vastasel juhul tuleb pöörduda Eesti notarite poole.

 

 

 

Hispaania suursaatkond väljastab notariaaldokumente, kuid ei osuta õigusabi. Kui vajate õigusabi või ei ole kindel, millist dokumenti vajate, palume pöörduda advokaadi või notari poole Hispaanias. Kui vajate inglise keelt valdavat advokaati Hispaanias, palume pöörduda vastava Hispaania piirkonna advokatuuri (Colegio de abogados).
 
Notariaaltoimingute aja kokkuleppimiseks palume pöörduda konsulaarosakonda, edastades ühtlasi vajamineva dokumendi mustandi (minuta) meiliaadressile emb.tallin.vis@maec.es.

 

 

 

Notariaaldokumendi hispaaniakeelse mustandi (minuta) saamiseks palume pöörduda oma Hispaania advokaadi või notari poole. Hispaania suursaatkond notariaaldokumentide mustandeid ei koosta.

 

 

 

Konsulaarosakond võtab Teiega täiendava info ja allkirjastamisaja osas ühendust meili teel.

 

 

 

Kui plaanite soetada Hispaaniasse kinnisvara ja vajate notariaaldokumente (nt volikirja vms), võib osutuda lihtsamaks teha seda notari juures Hispaanias. Paljud neist valdavad inglise keelt. Notari leidmiseks Hispaanias võib kasutada Euroopa notarite kataloogi otsingumootorit või pöörduda Hispaania notariaalkolleegiumi poole.
 
Notariaaltoimingud Hispaania suursaatkonnas on tasulised. Riigilõivu saab tasuda vaid sularahas.

 

 

Karistusregistri väljavõte

Hispaania suursaatkond ei väljasta karistusregistri tõendeid, seda teeb Hispaania justiitsministeerium.

 

 

 

Selleks, et Eesti ametivõimud tunnustaks Hispaania karistusregistri tõendit tuleb seda taotleda apostilleerituna. Karistusregistri tõendit saab taotleda Hispaania justiitsministeeriumi kodulehelt. Inglisekeelse info leiate siit.
 
NB! Ärge unustage taotleda karistusregistri väljavõtet apostilleeritult.

 

 

 

Lisaküsimuste korral palume pöörduda konsulaarosakonna poole meiliaadressil emb.tallin.vis@maec.es.

 

Hispaania maksukohustuslase number ehk NIF

Hispaania suursaatkonna kaudu on võimalik taotleda Hispaania maksuametilt (Agencia Tributaria) maksukohustuslase numbrit (Número de Identificación Fiscal ehk NIF).


Juriidilisele isikule NIFi väljastamiseks, peavad selle ametlikud esindajad omama Hispaania välismaalase isikunumbrit (NIE).

NIFi taotlemiseks on tarvis esitada hispaania keeles täidetuna järgmine blankett:
 
 

 

NIFi taotlemisel on nõutav järgmine info:


• Kinnitus, kui tegemist on juriidilise isikuga
• Ärinimi
• Teiste riikide poolt väljastatud maksukohuslase number või kood.
• Tegevuskoha aadress
• Tegevuskoha riik, kodakondsus
• Asutamiskuupäev, osanike koosoleku otsuse kuupäev ettevõtte asutamise kohta ja kohalikku registrisse kandmise kuupäev.
• Osakapital asutamisel, kui kohane.
• Volitatud esindaja ees- ja perenimi või täielik ärinimi ja NIE/maksukohustuslase number.


Lisaks tuleb esitada tuleb järgmised dokumendid:

1. Ettevõtte põhikiri.
2. NIFi taotlusankeedi allkirjastava esindaja puhul Hispaania ametivõimude poolt väljastatud välismaalase isikunumber (NIE) või maksukohustuslase number;
3. Registri või maksuameti tõend, mis kinnitab ettevõtte olemasolu et NIFi taotlust allkirjastaval isikul on selleks seaduslik õigus (nt äriregistri B-kaart).

Ettevõttega seotud dokumendid peavad olema apostlilleeritud ja tõlgitud hispaania keelde.

Taotlus tuleb esitada isiklikult Hispaania suursaatkonna konsulaarosakonnas, mis on avatud tööpäeviti 9.00–13.00. NIFi taotlemiseks palume meili teel aja kokku leppida kirjutades aadressil emb.tallin.vis@maec.es.

 

 

Digisertifikaadi taotlemine Eestist

 

Digisertifikaat, mida väljastab Hispaania Kuninglik Vermimiskoda (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España ehk FNMT), on elektrooniline abivahend, mis võimaldab digitaalselt dokumente allkirjastada, end internetis tuvastada ja ametiasutustega suhelda. Digisertifikaati võivad taotleda kõik Hispaania ja välisriigi täisealised (või emantsipeerunud alaealised) kodanikud.

 

 
Välisriigis taotluse esitamiseks peab läbima järgmised sammud:

 

 

 

1. Esitada FNMT kodulehel digisertifikaadi taotlus. Teile väljastatakse taotluskood, mis tuleb alles hoida.

 

 

 

2. Pärast taotluse esitamist tuleb isiklikult pöörduda Hispaania suursaatkonna konsulaarosakonda (avatud tööpäeviti 9.00–13.00, eelnevalt pole vaja aega kokku leppida).
 
Hispaania kodanikud peavad esitama:

 

a) Hispaania isikutunnistuse ehk DNI originaali (pass ei sobi);

 

b) pärast esimese sammu sooritamist meilile saadetud taotluskoodi.
 
Välisriigi kodanikud peavad esitama:
a) Hispaania välismaalase isikunumbri (NIE);

 

b) pass või ID-kaart (muud dokumendid nagu elamisloakaart või juhiluba ei sobi);

 

c) pärast esimese sammu sooritamist meilile saadetud taotluskoodi.

 

 

 

3. Digisertifikaadi allalaadimine FNMT kodulehel.

 

Apostilliga kinnitamine

Dokumente kinnitavad apostilliga selle väljaandnud ametiasutused. Hispaania suursaatkond pole pädevust dokumentide apostilleerimiseks.
 
Avalik dokument on vaja apostillida, kui seda soovitakse kasutada riigis, kes on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga. Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu leiate siit

 

 

 

Hispaania ametivõimude poolt väljastatud dokumentide apostillimise kohta saab täpsemat teavet Hispaania justiitsministeeriumist. Dokumentide apostilliga kinnitamist saab taotleda ka posti teel.

 

 

 

Juhul, kui dokumendi on väljastanud riik, mis pole ühinenud vastava Haagi konventsiooniga, tuleb dokument legaliseerida selle väljastanud riigi ametivõimude juures.
   

 

Alates 1. jaanuarist 2010 tegelevad Eestis avalike dokumentide apostillimisega notarid.

 

 

Dokumentide koopia tõestamine

 

Teatud asjatoimingute juures on nõutav dokumendi kinnitatud koopia esitamine. Dokumendi koopia tõestatakse vastava templiga, mis kinnitab, et seda on võrreldud dokumendi originaaliga.

 

 

 

Dokumendi koopia tõestamiseks tuleb pöörduda Hispaania suursaatkonna konsulaarosakonda, mis on avatud tööpäeviti 9.00–13.00, võttes kaasa dokumendi originaali ja selle tõestamist vajava koopia.
 
Tõestamise riigilõivu saab tasuda vaid sularahas.

 

 

 

Reisimine lastega

 

Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja, peaks reisil kaasas olema lapse vanemate ühine nõusolek. Piisab vanemate inglis- või hispaaniakeelsest lihtkirjalikust nõusolekust, kuhu on märgitud lapse, tema saatja ja reisi andmed.
 

 

Lisaks soovitame kaasa võtta ka rahvastikuregistri ingliskeelse väljavõtte, millelt on näha mõlema hooldusõigusega lapsevanema andmed. Rahvastikuregistri väljavõtte saate kohalikust omavalitsusest.
 
Samad soovitused kehtivad, kui lapsega reisib vaid üks lapsevanematest või vanem, kellel on lapsest erinev perekonnanimi. Reisile tuleks kaasa võtta teise lapsevanema nõusolek ja ingliskeelne rahvastikuregistri väljavõte.

 

 

 

Sobiva nõusoleku näidise leiate Eesti väliministeeriumi kodulehelt.

 

 

 

Lisaküsimuste korral palume pöörduda Hispaania suursaatkonna konsulaarosakonna poole.

 

Reisimine lemmikloomaga

Loomaga Hispaaniasse reisimisel on vaja silmas pidada järgmist:
 
• Loom peab olema kiibistatud või tätoveeritud (enne 3.07.2011)
 
• Kaasas peab olema identifitseerimisdokument (Euroopa Liidu lemmikloomapass, kuhu kindlasti peab olema märgitud ka tehtud vaktsiinide ja mikrokiibi info)
 

 

• Loom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Hispaaniasse ei lubata alla 3-kuuseid ehk marutaudi vastu vaktsineerimata loomi. Kui tegu on esimese vaktsiiniga, peab vaktsiini ja reisi vahele jääma 21 päeva.

 

 
Detailsemalt saab loomadega reisimise kohta Euroopa Liidu liikmesriikidesse lugeda Veterinaar-ja Toiduameti kodulehelt.

 

 

Reisimine ravimitega

 

Ravimitega Hispaaniasse reisimiseks võib olla vaja Ravimiameti luba, Schengeni tunnistust või retsepti koopiat/arsti teatist tõendamaks. Lisainfot ravimitega reisimise kohta Eestist välismaale leiate Eesti Ravimiameti kodulehelt.
 

 

NB! Hispaania seadused ei luba saata ravimeid posti teel.

 

 

Twitter@EmbEspEstonia

 • 26 jul @EmbEspEstonia * ¡Nuevo color en las oficinas de nuetsra enbajada! El amarillo nos sienta bien. 🌻🇪🇸 https://t.co/b6dqd22Ja6
 • 26 jul @EmbEspEstonia * RT @EspanaGlobal: Tierra de peregrinos y percebeiros. De pulpo, empanadas y queimadas. De Breogán, Castelao y Rosalía de Castro. Terra de t…
 • 24 jul @EmbEspEstonia * RT @EU_Commission: Forests are the green lungs of our planet. They cover 30% of the Earth’s land area and host 80% of its biodiversity. We…
 • 23 jul @EmbEspEstonia * RT @ONU_es: Solo 1 de cada 10 personas tiene acceso a una prensa libre en su país. El acceso a la información es fundamental para lograr l…
 • 23 jul @EmbEspEstonia * Muy interesante este artículo y las anecdotas de estos 3 curtidos viajeros. ¡Echadle un ojo, junto a las Recomendac… https://t.co/hjiCHdXd4i
 • 23 jul @EmbEspEstonia * RT @EmbajadaEspAust: 👍Muy buenos los consejos que estos tres viajeros nos dan para recorrer el mundo👇https://t.co/2DgLSWfsl9 ¡Pero tampoc…
 • 23 jul @EmbEspEstonia * RT @MAECgob: 📰 Ya puedes consultar el nuevo número de "Análisis", nuestro boletín digital sobre #diplomacia y #RRII. En esta ocasión anali…
 • 23 jul @EmbEspEstonia * RT @EU_Commission: 🌼 Our nature, 🐦 Our biodiversity, 🍃 Our air quality. We protect our natural capital with strong EU environmental rules…
 • 22 jul @EmbEspEstonia * RT @MAECgob: 🚀🌕 ¡Hoy celebramos el 50.º aniversario de la #LlegadaalaLuna! ¿Sabías que la primera comunicación del #alunizaje del #Apollo1…
 • 19 jul @EmbEspEstonia * ¡Ya está publicada en nuestra web la relación provisional de aspirantes admitidos en la convocatoría! 👏👏 Aquí el en… https://t.co/wACkIKTefU
 • 18 jul @EmbEspEstonia * Tal día como hoy recordamos el increíble legado de Nelson Mandela. Siempre en busca de la igualdad, la dignificació… https://t.co/kHUlXopWeg
 • 17 jul @EmbEspEstonia * España es uno de los paises que más trabajan para cumplir los Objetivos de #DesarrolloSostenible. Según el Sustaina… https://t.co/l3txlLFzsE
 • 17 jul @EmbEspEstonia * ¡Úiltimo día para todo el que quiera aplicar para el puesto de Oficial en la Embajada de España en Estonia! Consult… https://t.co/ke3UEWa3G9
 • 16 jul @EmbEspEstonia * ¡Sigue abierto el plazo para aplicar al puesto en la embajada 🇪🇸 con categoría de Oficial! Si tienes aptitudes y es… https://t.co/K5cSFqoxT9
 • 16 jul @EmbEspEstonia * RT @ONU_es: Las especies que sustentan la vida en la Tierra están desapareciendo a un ritmo alarmante. Mira cómo el @pnud ayuda a los paí…
 • Cuenta de Twitter del Ministerio en Inglés
 • Blog del Ministerio
 • ATLAS
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016