Vize za duzi boravak
Vize za duži boravak
Ova vrsta vize omogućava duži boravak, rad i boravak, studiranje ili istraživanje u Španiji
​Procedure i uslovi za izdavanje ove vrste viza utvrđene su sistemskim zakonom br. 4/2000 i njegovim Pravilnikom, usvojenim kraljevskim ukazom br. 557/2011.
 
Ova vrsta vize omogućava duži boravak, rad i boravak, studiranje ili istraživanje u Španiji. Strana lica koja žele u Španiji da borave, rade i borave ili studiraju, treba da posjeduju ovu vrstu vize kako bi im bio omogućen ulazak u Španiju, osim ukoliko se radi o državljanima Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske.
 
Zahtjev za vizu za duži boravak mora biti podnijet na uredno popunjenom formularu zahteva za vizu (original i kopija), koji može besplatno da se preuzme sa ove internet stranice ili da se, također besplatno, preuzme lično u španskom diplomatskom predstavništvu ili konzularnom odjeljenju u inostranstvu.
 
Zahtjev za vizu mora biti podnijet lično ili preko ovlašćenog predstavnika u španskom diplomatskom predstavništvu ili konzularnom odjeljenju u zemlji u kojoj podnosilac zahtjeva za vizu legalno boravi. Ukoliko u datoj zemlji ne postoji špansko diplomatsko predstavništvo ili konzularno odjeljenje, zahtjev za vizu može biti podnijet u diplomatskom predstavništvu ili konzularnom odjeljenju zemlje koja predstavlja Španiju u toj zemlji.
 
U trenutku predaje zahtjeva za vizu mora da se uplati odgovarajuća taksa (obično 60 €) koja se ne vraća u slučaju odbijanja zahtjeva za vizu. U nekim slučajevima, koji moraju biti konsultovani sa španskim diplomatskim predstavništvom ili konzularnim odjeljenjem, važeća propisa predviđa umanjenje ovog iznosa ili izuzimanje od obaveze plaćanja takse za obradu zahtjeva za vizu. Ostali uslovi za predaju zahtjeva treba da se konsultuju direktno sa španskim diplomatskim predstavništvom ili konzularnim odjeljenjem u kome se predaje zahtjev za vizu, budući da mogu da variraju zavisno od zemlje porijekla podnosioca zahtjeva.
 
Oni građani koji namjeravaju da duže borave u Španiji moraju prethodno da se raspitaju kod nadležnih organa o koracima koje treba da preduzmu, prije svega u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu za rad i socijalno osiguranje.
 
Krajnji rok za obradu zahtjeva za vize za duži boravak je mjesec dana od dana predaje zahtjeva, osim u slučajevima zahtjeva za boravišne nelukrativne vize (koje nisu po osnovu rada) za koje taj rok iznosi tri mjeseca. U slučajevima kada je odobrena, viza mora da se preuzme lično u nadležnom španskom diplomatskom predstavništvu ili konzularnom odjeljenju, s tim da postoji mogućnost i da je preuzme ovlašćeni predstavnik, u roku od mjesec dana od datuma obaveštenja o odobrenju vize.
 
U slučajevima kada je viza odbijena, podnosilac zahtjeva se obavještava o tome pismenim putem uz navođenje motiva koji su doveli do odbijanja. U tim slučajevima, podnosilac zahtjeva za vizu može da podnese žalbu u upravno-parničnom postupku kod Vrhovnog suda u Madridu u roku od dva mjeseca od datuma obavještenja ili, opcionalno, žalbu za vraćanje na ponovljeni postupak kod istog diplomatskog predstavništva ili konzularnog odjeljenja u roku od mjesec dana od datuma obavještenja o odbijanju zahteva za vizu.

Twitter@EmbEspanaByH

 • 21 Sep @EmbEspanaByH * Povodom primopredaje duznosti u 🇪🇸kontingentu EUFOR-a, ambasador je proslog utorka, 15. priredio rucak kojim se op… https://t.co/NPLIMsUG7r
 • 21 Sep @EmbEspanaByH * Con motivo de relevo en contingente español de EUFOR, Embajador ofreció martes 15 almuerzo despedida a oficiales qu… https://t.co/9PEdpYhAND
 • 21 Sep @EmbEspanaByH * Ambasador se u petak 18. susreo sa direktorom DEI BiH, g. Dilberovicem. Napredak u dogovoru za izbore u Mostaru i P… https://t.co/Xwi5Ph9WSX
 • 21 Sep @EmbEspanaByH * Embajador visitó viernes 18 a Director Integración Europea, Sr. Dilberovic. Progreso c acuerdo elect. Mostar y Comi… https://t.co/a3nBtT0VTG
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @cristinagallach: Me acabo de reunir con l@s representantes de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas 🇺🇳 en 🇪🇸 . Es siempre…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @ACEcultura: ✍ Desde hoy puedes visitar en la @BNE_Biblioteca #ExpoDelibes, una muestra comisariada por @jmarchamalo que repasa la traye…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @MAECgob: La ministra @AranchaGlezLaya realiza hoy una visita oficial a #Lisboa, donde ha mantenido un desayuno de trabajo con empresari…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @MAECgob: En el marco de su visita a #Portugal 🇵🇹, la ministra @AranchaGlezLaya ha mantenido un encuentro con Isabel Mota y Carlos Moeda…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @HablamosdEuropa: El #SEUE Gónzalez-Barba participa con @mincoturgob en el Consejo de Competitividad UE #COMPET. ➡️Profundización del Me…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @MAECgob: 🇺🇳🇪🇸 📽️ El DG de #NNUU, Organismos Internacionales y #DDHH del @MAECgob, @Marcos_GomezM, explica cuáles serán las prioridades…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @MAECgob: Hoy se celebra el primer Día Internacional de la #IgualdadSalarial. #España apoya firmemente esta meta, con acciones como nue…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @MAECgob: Acabar con la #desigualdad retributiva es clave para alcanzar los #ODS de la #Agenda2030 relacionados con la #IgualdadDeGénero…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @MAECgob: El Gobierno está comprometido con la #igualdad en el empleo y trabaja a nivel nacional 🇪🇸 e internacional 🌎 para favorecer el…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @MAECgob: ▶️ Ya puedes ver en el canal del @MAECgob la rueda de prensa completa de la ministra @AranchaGlezLaya y su homólogo de #Malta,…
 • 18 Sep @EmbEspanaByH * RT @MAECgob: La ministra @AranchaGlezLaya recibió ayer a su homólogo de #Malta, @EvaristBartolo. ↪ Los ministros hablaron del proyecto sob…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016