Iebraukšanas prasības
Ieceļošanas prasības
Šajā sadaļā aprakstīti noteikumi, kas jāievēro, ieceļojot Spānijas teritorijā.
Ieceļošanas noteikumi Spānijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts) prasībām.
 
Personai jābūt derīgai un spēkā esošai pasei vai ceļošanas dokumentam
Dokumentam jābūt derīgam visu valstī paredzēto uzturēšanās periodu. Jebkuras Eiropas Savienības valsts, Šveices, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pilsoņiem ir nepieciešama tikai spēkā esoša personas apliecība vai pase. Nepilngadīgai personai, ceļojot ar personas apliecību, līdzi ir jābūt arī vecāku atļaujai.
 
Personai jābūt derīgai un spēkā esošai vīzai
Šī prasība attiecas uz pilsoņiem no trešajām valstīm, kas iekļautas to valstu sarakstā, kurām nepieciešama vīza ārējo robežu šķērsošanai, ja vien viņiem nav derīgas uzturēšanās atļaujas vai derīgas ilgtermiņa vīzas, ko izdevusi cita dalībvalsts.
 
Tie ārzemnieki, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja vai derīga ilgtermiņa vīza, ko izdevusi cita Šengenas dalībvalsts, pa pārējo Šengenas dalībvalstu teritoriju drīkst pārvietoties ne ilgāk kā trīs mēnešus jebkurā sešu mēnešu periodā, ja vien viņiem ir derīga un spēkā esoša pase vai ceļošanas dokuments, ja viņi var pierādīt uzturēšanās mērķi un apstākļus, kā arī ekonomisko līdzekļu pietiekamību sevis nodrošināšanai uzturēšanās periodā Spānijā, un apliecināt, ka viņi nav drauds sabiedrības veselībai, sabiedriskajai kārtībai, nacionālajai drošībai vai starptautiskajām attiecībām Spānijā vai citās valstīs, ar kurām Spānija ir noslēgusi attiecīgu vienošanos. Tāpat persona nedrīkst atrasties attiecīgās dalībvalsts nevēlamo personu sarakstā.
 
Personai jābūt dokumentiem, kas pierāda uzturēšanās mērķi un apstākļus, kā arī jābūt pietiekamiem ekonomiskajiem līdzekļiem sevis nodrošināšanai uzturēšanās periodā Spānijā
 
-         Privātie vai tūrisma braucieni
 
Šajos gadījumos var tikt pieprasīts uzrādīt kādu no šiem dokumentiem:
 1. Apstiprinājuma dokuments no apmešanās vietas iestādes vai ielūgums no privātpersonas, pie kuras persona uzturēsies, ko izdevis ielūdzēja dzīves vietai atbilstošais policijas iecirknis.
SVARĪGI: Ielūgums nekādā gadījumā neaizvieto pārējos ieceļošanas prasību apstiprinājumus.
 1. Organizēta ceļojuma rezervēšanas apstiprinājums, ietverot maršrutu.
 2. Biļete atpakaļceļam vai abos virzienos.
Ekonomisko līdzekļu apstiprinājumam tiek ņemti vērā rīkojuma Orden PRE/1282/2007 noteikumi par ekonomiskajiem līdzekļiem, kuru esamība ārvalstniekiem jāpierāda, lai varētu ieceļot Spānijā. Uz cilvēku dienā ir jāuzrāda vismaz 64,53 eiro, minimālā uzrādāmā summa ir 580,77 eiro vai tā legāls ekvivalents ārzemju valūtā.
 
-         Braucieni profesionālu, politisku, zinātnes, sporta vai reliģisku pasākumu vai citu iemeslu dēļ
 
Var tikt pieprasīts uzrādīt kādu no šiem dokumentiem:
 1. Uzņēmuma vai iestādes ielūgums piedalīties komerciāla, industriāla vai cita veida sapulcē, sanāksmē, u.tml.
 2. Dokuments, kas pierāda komerciālās, industriālās u.c. veida attiecības.
 3. Gadatirgu, kongresu, sanāksmju u.c. ieejas kartes.
 4. Ielūgumi, ieejas kartes, rezervēšanas dokumenti vai programmas, kas iespēju robežās norāda ielūdzēja organizācijas nosaukumu un uzturēšanās laiku, vai jebkāds cits dokuments, kas norāda vizītes mērķi.
 
-          Ceļojumi, kas saistīti ar studijām vai citām apmācībām
 
Var tikt pieprasīts uzrādīt kādu no šiem dokumentiem:
 1. Reģistrēšanās dokuments mācību iestādē, kas apliecina dalību teorētiskos un praktiskos mācību kursos.
 2. Izziņas par apmeklētajiem kursiem.
Izņēmuma gadījumos jāuzrāda medicīniskā izziņa, ja to pieprasa Iekšlietu ministrija, balstoties uz Veselības un Patēriņa un Darba un Imigrācijas ministriju noteikumiem vai arī piemērojot Eiropas Savienības normatīvus. Par šo izziņu nepieciešamību tiks paziņots iespēju robežās savlaicīgi.
 
Nebūt pakļautam ieceļošanas aizliegumam (neatrasties SIS (Šengenas informācijas sistēma) vai Nacionālajā reģistrā).
 
Ieceļošanas aizlieguma iemesli:
 1. Būt iepriekš izraidītam no Spānijas vai kādas citas Šengenas dalībvalsts.
 2. Būt pakļautam aizliegumam ieceļot tādu aktivitāšu dēļ, kas ir pretējas Spānijas interesēm vai cilvēktiesībām, vai pastāvot acīmredzamām saistībām ar noziedzīgām organizācijām.
 3. Būt krimināli meklētam starptautiskā līmenī.
 
Nebūt pakļautam ieceļošanas aizliegumam (neatrasties SIS (Šengenas informācijas sistēma) vai Nacionālajā reģistrā).
 
Ieceļošanas aizlieguma iemesli:
 1. Būt iepriekš izraidītam no Spānijas vai kādas citas Šengenas dalībvalsts.
 2. Būt pakļautam aizliegumam ieceļot tādu aktivitāšu dēļ, kas ir pretējas Spānijas interesēm vai cilvēktiesībām, vai pastāvot acīmredzamām saistībām ar noziedzīgām organizācijām.
 3. Būt krimināli meklētam starptautiskā līmenī.
 
Nebūt uzskatītam par apdraudējumu sabiedrības veselībai, sabiedriskajai kārtībai, nacionālajai drošībai vai starptautiskajām attiecībām Spānijā vai citās valstīs, ar kurām Spānija ir noslēgusi attiecīgu vienošanos.
 
Nepārsniegt 3 mēnešu uzturēšanās laiku 6 mēnešu periodā.
 
 

Twitter@EmbajadaEspRiga

 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * RT @Latvian_MFA: The Cabinet approves the Development Cooperation Policy Plan for 2018 https://t.co/RqETLvpBQO
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Continúa la alerta por placas de hielo y nieve en carreteras regionales del suroeste de Letonia. Consulta la lista… https://t.co/xX1uqD5Q8D
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Šodien, Starptautiskajā Mežu dienā, atgādinām, ka meži aizņem 50,3% Latvijas teritorijas, un tas ir nozīmīgs resurs… https://t.co/YM886sWnw0
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Starptautiskajā rasu diskriminācijas novēršanas dienā aicinām iestāties pret rasu aizspriedumiem un neiecietīgu att… https://t.co/BM7GxNYByn
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Pasaules dzejas diena aicina apzināties dzeju kā cilvēci un tās vērtības vienojošu elementu. Piedāvājam iepazīties… https://t.co/pW7LaqYm2J
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Hoy Día Internacional de la Eliminación de la #DiscriminaciónRacial al enfrentarnos al racismo diario, la xenofobia… https://t.co/S5xgAkz0gU
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * On International day for the #EliminationOfRacialDiscrimination by standing up against racial prejudice and intoler… https://t.co/ZsZxb5ZM3x
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Today on #InternationalDayOfForests woodlands and trees represent a stable source of income for local populations w… https://t.co/jpltE5xU8f
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Hoy #DiaInternacionalDeLosBosques contribuyen al suministro de agua dulce de calidad a cientos de millones de perso… https://t.co/xm4Oupcj1C
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Hoy #DíaMundialDeLaPoesía redescubre algunas de las mejores obras de Espronceda, Góngora o Rosalía de Castro entre… https://t.co/LU4ZffMQ4f
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * The ongoing exhibit at St. Peter's Church in #Riga gets you better acquainted with some of the most talented Latvia… https://t.co/lkOdacOhRv
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Hasta el 22 de abril una nueva exposición en la Iglesia de San Pedro en #Riga te descubre 138 obras de algunos de l… https://t.co/jgIO5yI4wj
 • 21 mar @EmbajadaEspRiga * Hoy en Letonia día con cielos mayormente despejados y sin precipitaciones. Máximas que no superarán los +3°C… https://t.co/WLb5sXn4xk
 • 20 mar @EmbajadaEspRiga * Get to know the remarkable life of Latvian writer and parapsychologist #KonstantinsRaudive, a student of Miguel de… https://t.co/3AbzJ3gZeI
 • 20 mar @EmbajadaEspRiga * Estudiante de Miguel de Unamuno y traductor al letón de algunas de las más importantes obras de la literatura españ… https://t.co/kzFZoVu7rr
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • Twitter
 • MAEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática