Pilsonība
Spānijas pilsonība
Šajā nodaļā apkopoti veidi, kādos iespējams iegūt Spānijas pilsonību
 
Spānijas pilsoņi pēc izcelsmes ir tie:
-          kuru māte vai tēvs ir spānis;
-          kuri dzimuši Spānijā un kuru vecāki ir ārvalstnieki, kad vismaz viens no vecākiem ir dzimis Spānijā (tas neattiecas uz diplomātu bērniem);
-          kuri dzimuši Spānijā un kuru abi vecāki ir bezvalstnieki, vai, ja likumdošana, kas uz vecākiem ārvalstniekiem attiecas, neparedz pilsonības piešķiršanu viņu bērnam;
-          kuri dzimuši Spānijā un kuru vecāku identitāte nav zināma. Par Spānijā dzimušu tiek uzskatīts bērns, kura pirmā zināmā uzturēšanās vieta ir Spānijas teritorija.
-          nepilngadīgie (jaunāki par 18 gadiem), ko adoptējis spānis. Ja adoptētajam ir vairāk par 18 gadiem, viņš var pieteikties uz Spānijas pilsonību pēc izcelsmes divu gadu laikā kopš adopcijas brīža.
 
1)    Spānijas pilsonību pēc izvēles var iegūt tās personas:
-          kas ir vai ir bijušas pakļautas spāņa aizbildniecībai;
-          kuru māte vai tēvs ir bijis spānis, kas dzimis Spānijā;
-          kuru vecāku personība vai fakts, ka Spānija ir viņu dzimšanas vieta, tiek noskaidrots pēc astoņpadsmit gadu sasniegšanas. Šajā gadījumā persona var pieteikties uz Spānijas pilsonību divu gadu laikā pēc fakta vai vecāku personības noskaidrošanas brīža.
-          kuras tikušas adoptētas spāņu ģimenē pēc astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Šajā gadījumā tiesības izvēlēties Spānijas pilsonību pastāv divus gadus kopš adopcijas brīža.
 
Kas var izmantot izvēles tiesības?
-          Ja persona, kura vēlas iegūt pilsonību, ir nepilngadīga vai ir persona ar īpašām vajadzībām, pilsonības izvēli piesaka viņa likumiskais pārstāvis.
-          Ja ieinteresētā persona ir sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu, viņa likumiskā pārstāvja pavadībā pati piesakās pilsonībai.
-          Persona ar īpašām vajadzībām, ja to pieļauj viņa invaliditātes pakāpe.
-          Ieinteresētā persona, ja tā ir emancipējusies (neatrodas neviena apgādībā, spēj patstāvīgi sevi nodrošināt). Šī iespēja beidzas, kad ieinteresētā persona sasniedz 20 gadu vecumu, izņemot gadījumu, kad uz viņu attiecināmā likumdošana neparedz pilngadības iestāšanos 18 gadu vecumā, un šinī gadījumā pieteikšanās termiņš ir divi gadi kopš pilngadības sasniegšanas brīža.
 
Kur pieteikties pilsonībai?
Ieinteresētās personas vai viņa pārstāvja dzīvesvietai atbilstošajā dzimtsarakstu nodaļā.
 
2)    Pilsonība atbilstoši dzīvesvietai:
Šādi pilsonību var iegūt persona, kas legāli, nepārtraukti un pilsonības pieprasīšanas brīdī ir dzīvojusi Spānijā desmit gadus.
 
Ir gadījumi, kuros pilsonību var pieprasīt arī, ja dzīvošanas ilgums Spānijā ir bijis mazāks:
 
-          pieci gadi – personām, kam piešķirts bēgļa statuss;
-          divi gadi – Iberoamerikas valstu, Andoras, Filipīnu, Ekvatoriālās Gvinejas, Portugāles pilsoņiem, kā arī personām ar sefardu izcelsmi;
-          viens gads:
o        tiem, kas dzimuši Spānijas teritorijā;
o        tiem, kas laikā neizmantoja savas tiesības iegūt Spānijas pilsonību pēc izvēles;
o        tiem, kas divus secīgus gadus bijuši Spānijas pilsoņa vai iestādes aizbildniecībā, aprūpē vai audzināšanā, kā arī tad, ja viņš šajā situācijā vēl aizvien atrodas pieprasījuma brīdī;
o        tiem, kas pieprasījuma brīdī ir pavadījuši vienu gadu laulībā ar spāni vai spānieti un nav šķīrušies ne likumiski, ne faktiski;
o        spāņa vai spānietes atraitne/-is, ja laulātā nāves brīdī viņi nebija šķīrušies ne likumiski, ne faktiski;
o        tiem, kas dzimuši ārpus Spānijas un kuru tēvs vai māte (arī dzimuši ārpus Spānijas), vectēvs vai vecmāte ir sākotnēji bijuši Spānijas pilsoņi.
Bez tam ieinteresētajai personai ir jāspēj pierādīt laba pilsoniskā uzvedība un pietiekama integrēšanās pakāpe Spānijas sabiedrībā.
 
Kas var pieteikties pilsonībai?
-          Pati ieinteresētā persona, ja tā ir vecāka par 18 gadiem vai ir emancipējusies.
-          14 gadu vecumu sasniegusi persona kopā ar savu likumisko pārstāvi.
-          Personas, kas jaunāka par 14 gadiem, likumiskais pārstāvis.
-          Persona ar īpašām vajadzībām pati vai ar likumiskā pārstāvja starpniecību atkarībā no invaliditātes pakāpes.
 
Kur jāiesniedz pieteikums?
Savai dzīvesvietai atbilstošajā dzimtsarakstu nodaļā.
 
3)    Pilsonība, kas piešķirta ar MK rīkojumu:
Šis pilsonības iegūšanas veids netiek pakļauts vispārējām administratīvā procesa normām. Par pilsonības piešķiršanu vai atteikšanu lemj Ministru kabinets, izdodot Karalisko Dekrētu, pēc tam, kad ir pārbaudīta katra konkrētā gadījuma atbilstību izņēmuma apstākļiem.
 
Ja Spānijas pilsonība tiek iegūta atbilstoši dzīvesvietai, MK rīkojuma vai izvēles dēļ:
-          Tiem, kas vecāki par 14 gadiem un ir spējīgi patstāvīgi sniegt liecību, ir jāzvēr un jāapsola uzticība karalim un paklausība konstitūcijai un likumiem.
-          Personai ir jāatsakās no iepriekšējās pilsonības, izņemot personas, kam ir kādas Iberoamerikas valsts, Andoras, Filipīnu, Ekvatoriālās Gvinejas vai Portugāles pilsonība.
 
4)    Pilsonība par statusa esamību:
Tiesības iegūt Spānijas pilsonību ir tiem, kam tā reiz ir bijusi un kas to ir izmantojuši desmit gadus nepārtraukti, godprātīgi, un pamatojoties uz dokumentu, kas reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrā. Spānijas pilsonība netiek zaudēta, pat ja tiek anulēts civilstāvokļa aktu reģistrā reģistrētais dokuments. Ieinteresētajai personai jābūt ne vien izmantojušai savas Spānijas pilsoņa tiesības, bet arī pildījušai savus pienākumus pret Spānijas valsts iestādēm.
 
Kur jāiesniedz pieteikums?
Dzīvesvietai atbilstošajā dzimtsarakstu nodaļā.
 
Pilsonības zaudēšana
Spāņi zaudē pilsonību:
-          ja ir emancipējušies, dzīvo ārzemēs un brīvprātīgi iegūst citu pilsonību. Pilsonība netiek zaudēta, ja trīs gadu laikā tiek paziņots par vēlmi to saglabāt. Iberoamerikas valstu, Andoras, Filipīnu, Ekvatoriālās Gvinejas vai Portugāles pilsonības iegūšana netiek uzskatīta par iemeslu Spānijas pilsonības zaudēšanai.
-          ja ir emancipējušies, dzīvo ārzemēs un trīs gadus ir izmantojuši tikai to pilsonību, kas viņiem bija piešķirta pirms emancipēšanās. Pilsonība netiek zaudēta, ja trīs gadu laikā tiek paziņots par vēlmi to saglabāt.
-          Pilsonību zaudē tie emancipējušies spāņi, kas ieguvuši citu pilsonību, pamatā dzīvo ārzemēs un brīvprātīgi atsakās no Spānijas pilsonības.
-          Spāņi, kas dzimuši ārzemēs un ieguvuši Spānijas pilsonību, jo viņu tēvs vai māte ir spānis, kas arī dzimis ārzemēs, zaudē Spānijas pilsonību, ja trīs gadu laikā kopš emancipēšanās vai pilngadības sasniegšanas nav paziņojuši par vēlmi saglabāt Spānijas pilsonību.
 
Tie spāņi, kas nav spāņi pēc izcelsmes, zaudē Spānijas pilsonību:
-          ja pēc Spānijas pilsonības iegūšanas trīs gadu laikā izmanto pilsonību, no kuras atteicās brīdī, kad ieguva Spānijas pilsonību;
-          ja brīvprātīgi iestājas bruņotajos spēkos vai ieņem politisku amatu kādā ārvalstī, kad to nepārprotami aizliegusi valdība;
-          ja ar tiesas spriedumu tiek paziņots, ka ieinteresētā persona, lai iegūtu Spānijas pilsonību, ir izmantojusi melus, informācijas slēpšanu vai krāpšanu.
 
Pilsonības atjaunošana
Kad pilsonība ir zaudēta, to iespējams atgūt, izpildot šādas prasības:
-          Ieinteresētajai personai jābūt legālam Spānijas rezidentam. Tomēr šī prasība neattiecas uz emigrantiem vai viņu bērniem. Turklāt personu no šīs prasības var atbrīvot tieslietu ministrs, ja pastāv izņēmuma apstākļi.
-          Ieinteresētajai personai dzimtsarakstu nodaļas pārstāvim jāziņo par vēlmi atgūt Spānijas pilsonību.
-          Pilsonības atgūšanas fakts tiek reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrā.
 
Kad nepieciešama iepriekšēja valdības atļauja, lai atjaunotu Spānijas pilsonību?
Ja to zaudējusi persona, kas nav spānis pēc izcelsmes, un ja pilsonība zaudēta kāda no turpmāk minēto iemeslu dēļ:
-          ja persona pēc Spānijas pilsonības iegūšanas trīs gadu laikā izmantojusi tikai to pilsonību, no kuras atteicās brīdī, kad ieguva Spānijas pilsonību;
-          ja perona brīvprātīgi iestājusies bruņotajos spēkos vai ieņem politisku amatu kādā ārvalstī, kad to nepārprotami aizliegusi valdība;
-          ja ar tiesas spriedumu tiek paziņots, ka ieinteresētā persona, lai iegūtu Spānijas pilsonību, ir izmantojusi melus, informācijas slēpšanu vai krāpšanu.

Twitter@EmbajadaEspRiga

 • 14 ago @EmbajadaEspRiga * Hoy en Letonia intervalos nubosos con lluvias y tormentas en varias zonas del país. Vientos suaves y temperaturas s… https://t.co/gts0tC8Wkv
 • 13 ago @EmbajadaEspRiga * #OTD 100 years ago the legendary Latvian singer-songwriter #EduardsRozenstrauhs was born, get better acquaintained… https://t.co/ua4VyCa2B4
 • 13 ago @EmbajadaEspRiga * Hasta finales de mes, tráfico restringido por obras en la calle #Brivibas en #Riga a la altura de la parada del tra… https://t.co/HemRZHYzRl
 • 13 ago @EmbajadaEspRiga * Check out the recently-announced programme of the 21th International Sacred Music Festival kicking off this Saturda… https://t.co/GTmfbCTTYt
 • 13 ago @EmbajadaEspRiga * Hoy 100° aniversario del nacimiento del legendario cantante y compositor letón #EduardsRozenstrauhs conoce su legad… https://t.co/GJ6JRi6BvR
 • 13 ago @EmbajadaEspRiga * Ya puedes consultar el cartel del 21° Festival Internacional de Música Sagrada que a partir del 18 de agosto ofrece… https://t.co/TiI6YmXPZd
 • 13 ago @EmbajadaEspRiga * Hoy en Letonia intervalos nubosos con chubascos en algunas zonas del país. Vientos con rachas fuertes y temperatura… https://t.co/h5LiT266pQ
 • 12 ago @EmbajadaEspRiga * Viaja al pasado y descubre los rincones ocultos de una de las joyas de #Riga, fortaleza de #Daugavgriva, con este i… https://t.co/4CtYQw32LM
 • 12 ago @EmbajadaEspRiga * Travel in time & discover the hidden gems of #Daugavgrivas fortress in #Riga with this interesting article explaini… https://t.co/UkuFDFGwWX
 • 12 ago @EmbajadaEspRiga * Este fin de semana festival del centenario de #Letonia @GodaAplis hará parada en #Jaunpils con un vibrante programa… https://t.co/1CqKFmMykX
 • 12 ago @EmbajadaEspRiga * #Madride izvirzīta starp 12 pilsētām, kas sacentīsies par @EU_Commission Eiropas inovāciju galvaspilsētas #iCapital… https://t.co/2T0w9wkmFN
 • 12 ago @EmbajadaEspRiga * #Madrid has been shortlisted among 12 cities competing for the @EU_Commission's European Capital of Innovation… https://t.co/3FiNVFiV7F
 • 12 ago @EmbajadaEspRiga * Hoy nubes y claros en Letonia con tormentas y ráfagas de viento. Temperaturas más frescas que se situarán entre 17°… https://t.co/3gegwa5SDj
 • 12 ago @EmbajadaEspRiga * This weekend Latvia’s Centenary festival @GodaAplis will take over #Jaunpils with an exciting programme of ancient… https://t.co/1Zk0UHh8xS
 • 12 ago @EmbajadaEspRiga * DOMINGO Hoy #DíaInternacionaldelaJuventud 1.8 miles de millones de jóvenes conforman la generación más numerosa de… https://t.co/hnOUdKrbAR
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • Twitter
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016