Pilsonība
Spānijas pilsonība
Šajā nodaļā apkopoti veidi, kādos iespējams iegūt Spānijas pilsonību
 
Spānijas pilsoņi pēc izcelsmes ir tie:
-          kuru māte vai tēvs ir spānis;
-          kuri dzimuši Spānijā un kuru vecāki ir ārvalstnieki, kad vismaz viens no vecākiem ir dzimis Spānijā (tas neattiecas uz diplomātu bērniem);
-          kuri dzimuši Spānijā un kuru abi vecāki ir bezvalstnieki, vai, ja likumdošana, kas uz vecākiem ārvalstniekiem attiecas, neparedz pilsonības piešķiršanu viņu bērnam;
-          kuri dzimuši Spānijā un kuru vecāku identitāte nav zināma. Par Spānijā dzimušu tiek uzskatīts bērns, kura pirmā zināmā uzturēšanās vieta ir Spānijas teritorija.
-          nepilngadīgie (jaunāki par 18 gadiem), ko adoptējis spānis. Ja adoptētajam ir vairāk par 18 gadiem, viņš var pieteikties uz Spānijas pilsonību pēc izcelsmes divu gadu laikā kopš adopcijas brīža.
 
1)    Spānijas pilsonību pēc izvēles var iegūt tās personas:
-          kas ir vai ir bijušas pakļautas spāņa aizbildniecībai;
-          kuru māte vai tēvs ir bijis spānis, kas dzimis Spānijā;
-          kuru vecāku personība vai fakts, ka Spānija ir viņu dzimšanas vieta, tiek noskaidrots pēc astoņpadsmit gadu sasniegšanas. Šajā gadījumā persona var pieteikties uz Spānijas pilsonību divu gadu laikā pēc fakta vai vecāku personības noskaidrošanas brīža.
-          kuras tikušas adoptētas spāņu ģimenē pēc astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Šajā gadījumā tiesības izvēlēties Spānijas pilsonību pastāv divus gadus kopš adopcijas brīža.
 
Kas var izmantot izvēles tiesības?
-          Ja persona, kura vēlas iegūt pilsonību, ir nepilngadīga vai ir persona ar īpašām vajadzībām, pilsonības izvēli piesaka viņa likumiskais pārstāvis.
-          Ja ieinteresētā persona ir sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu, viņa likumiskā pārstāvja pavadībā pati piesakās pilsonībai.
-          Persona ar īpašām vajadzībām, ja to pieļauj viņa invaliditātes pakāpe.
-          Ieinteresētā persona, ja tā ir emancipējusies (neatrodas neviena apgādībā, spēj patstāvīgi sevi nodrošināt). Šī iespēja beidzas, kad ieinteresētā persona sasniedz 20 gadu vecumu, izņemot gadījumu, kad uz viņu attiecināmā likumdošana neparedz pilngadības iestāšanos 18 gadu vecumā, un šinī gadījumā pieteikšanās termiņš ir divi gadi kopš pilngadības sasniegšanas brīža.
 
Kur pieteikties pilsonībai?
Ieinteresētās personas vai viņa pārstāvja dzīvesvietai atbilstošajā dzimtsarakstu nodaļā.
 
2)    Pilsonība atbilstoši dzīvesvietai:
Šādi pilsonību var iegūt persona, kas legāli, nepārtraukti un pilsonības pieprasīšanas brīdī ir dzīvojusi Spānijā desmit gadus.
 
Ir gadījumi, kuros pilsonību var pieprasīt arī, ja dzīvošanas ilgums Spānijā ir bijis mazāks:
 
-          pieci gadi – personām, kam piešķirts bēgļa statuss;
-          divi gadi – Iberoamerikas valstu, Andoras, Filipīnu, Ekvatoriālās Gvinejas, Portugāles pilsoņiem, kā arī personām ar sefardu izcelsmi;
-          viens gads:
o        tiem, kas dzimuši Spānijas teritorijā;
o        tiem, kas laikā neizmantoja savas tiesības iegūt Spānijas pilsonību pēc izvēles;
o        tiem, kas divus secīgus gadus bijuši Spānijas pilsoņa vai iestādes aizbildniecībā, aprūpē vai audzināšanā, kā arī tad, ja viņš šajā situācijā vēl aizvien atrodas pieprasījuma brīdī;
o        tiem, kas pieprasījuma brīdī ir pavadījuši vienu gadu laulībā ar spāni vai spānieti un nav šķīrušies ne likumiski, ne faktiski;
o        spāņa vai spānietes atraitne/-is, ja laulātā nāves brīdī viņi nebija šķīrušies ne likumiski, ne faktiski;
o        tiem, kas dzimuši ārpus Spānijas un kuru tēvs vai māte (arī dzimuši ārpus Spānijas), vectēvs vai vecmāte ir sākotnēji bijuši Spānijas pilsoņi.
Bez tam ieinteresētajai personai ir jāspēj pierādīt laba pilsoniskā uzvedība un pietiekama integrēšanās pakāpe Spānijas sabiedrībā.
 
Kas var pieteikties pilsonībai?
-          Pati ieinteresētā persona, ja tā ir vecāka par 18 gadiem vai ir emancipējusies.
-          14 gadu vecumu sasniegusi persona kopā ar savu likumisko pārstāvi.
-          Personas, kas jaunāka par 14 gadiem, likumiskais pārstāvis.
-          Persona ar īpašām vajadzībām pati vai ar likumiskā pārstāvja starpniecību atkarībā no invaliditātes pakāpes.
 
Kur jāiesniedz pieteikums?
Savai dzīvesvietai atbilstošajā dzimtsarakstu nodaļā.
 
3)    Pilsonība, kas piešķirta ar MK rīkojumu:
Šis pilsonības iegūšanas veids netiek pakļauts vispārējām administratīvā procesa normām. Par pilsonības piešķiršanu vai atteikšanu lemj Ministru kabinets, izdodot Karalisko Dekrētu, pēc tam, kad ir pārbaudīta katra konkrētā gadījuma atbilstību izņēmuma apstākļiem.
 
Ja Spānijas pilsonība tiek iegūta atbilstoši dzīvesvietai, MK rīkojuma vai izvēles dēļ:
-          Tiem, kas vecāki par 14 gadiem un ir spējīgi patstāvīgi sniegt liecību, ir jāzvēr un jāapsola uzticība karalim un paklausība konstitūcijai un likumiem.
-          Personai ir jāatsakās no iepriekšējās pilsonības, izņemot personas, kam ir kādas Iberoamerikas valsts, Andoras, Filipīnu, Ekvatoriālās Gvinejas vai Portugāles pilsonība.
 
4)    Pilsonība par statusa esamību:
Tiesības iegūt Spānijas pilsonību ir tiem, kam tā reiz ir bijusi un kas to ir izmantojuši desmit gadus nepārtraukti, godprātīgi, un pamatojoties uz dokumentu, kas reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrā. Spānijas pilsonība netiek zaudēta, pat ja tiek anulēts civilstāvokļa aktu reģistrā reģistrētais dokuments. Ieinteresētajai personai jābūt ne vien izmantojušai savas Spānijas pilsoņa tiesības, bet arī pildījušai savus pienākumus pret Spānijas valsts iestādēm.
 
Kur jāiesniedz pieteikums?
Dzīvesvietai atbilstošajā dzimtsarakstu nodaļā.
 
Pilsonības zaudēšana
Spāņi zaudē pilsonību:
-          ja ir emancipējušies, dzīvo ārzemēs un brīvprātīgi iegūst citu pilsonību. Pilsonība netiek zaudēta, ja trīs gadu laikā tiek paziņots par vēlmi to saglabāt. Iberoamerikas valstu, Andoras, Filipīnu, Ekvatoriālās Gvinejas vai Portugāles pilsonības iegūšana netiek uzskatīta par iemeslu Spānijas pilsonības zaudēšanai.
-          ja ir emancipējušies, dzīvo ārzemēs un trīs gadus ir izmantojuši tikai to pilsonību, kas viņiem bija piešķirta pirms emancipēšanās. Pilsonība netiek zaudēta, ja trīs gadu laikā tiek paziņots par vēlmi to saglabāt.
-          Pilsonību zaudē tie emancipējušies spāņi, kas ieguvuši citu pilsonību, pamatā dzīvo ārzemēs un brīvprātīgi atsakās no Spānijas pilsonības.
-          Spāņi, kas dzimuši ārzemēs un ieguvuši Spānijas pilsonību, jo viņu tēvs vai māte ir spānis, kas arī dzimis ārzemēs, zaudē Spānijas pilsonību, ja trīs gadu laikā kopš emancipēšanās vai pilngadības sasniegšanas nav paziņojuši par vēlmi saglabāt Spānijas pilsonību.
 
Tie spāņi, kas nav spāņi pēc izcelsmes, zaudē Spānijas pilsonību:
-          ja pēc Spānijas pilsonības iegūšanas trīs gadu laikā izmanto pilsonību, no kuras atteicās brīdī, kad ieguva Spānijas pilsonību;
-          ja brīvprātīgi iestājas bruņotajos spēkos vai ieņem politisku amatu kādā ārvalstī, kad to nepārprotami aizliegusi valdība;
-          ja ar tiesas spriedumu tiek paziņots, ka ieinteresētā persona, lai iegūtu Spānijas pilsonību, ir izmantojusi melus, informācijas slēpšanu vai krāpšanu.
 
Pilsonības atjaunošana
Kad pilsonība ir zaudēta, to iespējams atgūt, izpildot šādas prasības:
-          Ieinteresētajai personai jābūt legālam Spānijas rezidentam. Tomēr šī prasība neattiecas uz emigrantiem vai viņu bērniem. Turklāt personu no šīs prasības var atbrīvot tieslietu ministrs, ja pastāv izņēmuma apstākļi.
-          Ieinteresētajai personai dzimtsarakstu nodaļas pārstāvim jāziņo par vēlmi atgūt Spānijas pilsonību.
-          Pilsonības atgūšanas fakts tiek reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrā.
 
Kad nepieciešama iepriekšēja valdības atļauja, lai atjaunotu Spānijas pilsonību?
Ja to zaudējusi persona, kas nav spānis pēc izcelsmes, un ja pilsonība zaudēta kāda no turpmāk minēto iemeslu dēļ:
-          ja persona pēc Spānijas pilsonības iegūšanas trīs gadu laikā izmantojusi tikai to pilsonību, no kuras atteicās brīdī, kad ieguva Spānijas pilsonību;
-          ja perona brīvprātīgi iestājusies bruņotajos spēkos vai ieņem politisku amatu kādā ārvalstī, kad to nepārprotami aizliegusi valdība;
-          ja ar tiesas spriedumu tiek paziņots, ka ieinteresētā persona, lai iegūtu Spānijas pilsonību, ir izmantojusi melus, informācijas slēpšanu vai krāpšanu.

Twitter@EmbajadaEspRiga

 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * A rich programme of events will conmemorate throughout 2018 the 70th anniversary of renowned Latvian poet… https://t.co/odnl0bgCN4
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Acércate a la obra de #AntonsSlisans, el único autor de poesía infantil en latgaliano, a través de los múltiples ev… https://t.co/8xPg49Jb3X
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Upcoming exhibit at Latvian Museum of Photography will guide visitors through the 80 year-old history of the legend… https://t.co/f4E1R4Fd1t
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * El Museo Letón de Fotografía ofrece desde este jueves un recorrido por los 80 años de historia de la cámara #Minox,… https://t.co/p6oX8UmOnm
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * The three Latvian opera singers #TrisLatvijasTenori will celebrate the 20th anniversary of their collaboration with… https://t.co/ibffKQKQYn
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Los tres cantantes de ópera letones #TrisLatvijasTenori celebrarán el próximo 15 de marzo sus 20 años de como grupo… https://t.co/7itLyXdhXc
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Explore Latvian arts and culture with this selection of music, literature and theatre events taking place this week… https://t.co/AM1hVvTcRL
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Termina enero disfrutando de lo mejor del panorama cultural actual letón con esta variada selección de eventos que… https://t.co/IAjUQshU00
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Continúa la alerta naranja ante el aumento del caudal del río Daugava que está causando inundaciones a su paso por… https://t.co/Wg2enpmPsm
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Expertos anuncian un ascenso de las temperaturas en Letonia a lo largo de la semana que podría ir acompañado de pre… https://t.co/KKFEAxqcpN
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Se mantiene la alerta, especialmente en el este del país, por presencia de placas de hielo y nieve en la red viaria… https://t.co/4RbYWvkZW7
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * The Latvian Olympic Committee will announce today the 2018 Olympic team that will compete at the upcoming Olympic… https://t.co/vSwv9bsy7N
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * El Comité Olímpico letón dará a conocer hoy los nombres de los 33 deportistas que integrarán la delegación del país… https://t.co/c7BXPycvWO
 • 22 ene @EmbajadaEspRiga * Hoy en Letonia intervalos nubosos con precipitaciones en forma de nieve. Vientos moderados y temperaturas máximas q… https://t.co/FdCjlwtM3O
 • 21 ene @EmbajadaEspRiga * RT @EMADmde: Primera formación multinacional 🇦🇱 🇨🇦 🇮🇹 🇵🇱 🇸🇰 🇸🇮 🇪🇸 del nuevo contingente del @EjercitoTierra 🇪🇸 #MOPS en misión @NATO #eFP d…
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • Twitter
 • MAEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática