Zprávy 2015
22/12/2015
Španělskočeská vědecká spolupráce v oblasti onkologie  (22.12.2015)
Všeobecná univerzitní nemocnice sv. Lucie v Cartageně (Španělsko), Středoevropský technologický institut (CEITEC) a Masarykův onkologický ústav v Brně zahájily vědeckou spolupráci v oblasti onkologie, která bude probíhat pod záštitou Velvyslanectví Španělska v České republice.
Projekt bude řídit Oddělení patologické anatomie Nemocnice sv. Lucie v Cartageně, vedené Dr. Pérezem-Guillermem, a Výzkumná skupina molekulární onkologie solidních nádorů, vedená doc. RNDr. Ondřejem Slabým, Ph.D. Jde vůbec o první vzájemnou spolupráci mezi touto českou výzkumnou skupinou a španělskou nemocnicí.
Společným cílem je identifikace diagnostických markerů indikujících přítomnost kolorektálního karcinomu a s tím související individualizace přístupu k jednotlivým pacientům s tímto druhem rakoviny.
Dr. Pérez-Guillermo a Dr. Conesa Zamora, specialisté ze španělské nemocnice, navštívili v listopadu tohoto roku Brno a položili základy pro budoucí spolupráci. Zároveň při této příležitosti představili českým vědcům poznatky, k nimž došli španělští odborníci v následujících dvou oblastech: “Histological features of serrated pathway lesions: from polyps to adenocarcinomas” a “Characterization of serrated adenocarcinoma: from morphology to molecular profiling”.
Prvotní kontakt navázaly obě instutce již dříve v minulosti. Čeští vědci tehdy prováděli molekulární analýzu vzorků sebraných u španělských pacientů a odborníci z CEITEC vyhodnocovali prognostické markery na nezávislé sérii případů ze Španělska.
Lze předpokládat, že zahájení spolupráce povede k výměně vědců i informací mezi oběma institucemi. Zároveň to bude další impuls pro posílení vztahů mezi Českou republikou a Španělskem, které už jsou součástí Evropského výzkumného prostoru.

Změna úředních hodin velvyslanectví  (22.12.2015)
Konzulární oddělení zaznamenalo v poslední době zvýšený zájem o notářské a matriční služby. Zároveň narostl počet e-mailových a telefonických dotazů. Za účelem zlepšení kvality služeb proto dochází ke změně úředních hodin pro veřejnost.

Počínaje pondělím 4. ledna 2016 platí následující úřední hodiny:
Pondělí až čtvrtek od 09:00 do 12:30 a od 13:00 do 15:00
Pátek od 09:00 do 13:30
Pokud se v uvedené úřední hodiny nemůžete dostavit, kontaktujte nás. Pokusíme se dohodnout na jiném termínu v rámci pracovní doby velvyslanectví.
Kromě toho nadále funguje pohotovostní linka +420 606 623 060. Tento telefon je k dispozici nepřetržitě, přičemž však slouží pouze pro naléhavé konzulární případy.

Master v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů  (22.12.2015)
Diplomatická škola v Madridu vypisuje přijímací řízení pro uchazeče o studium programu Master v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů pro akademický rok 2016/2017. Veškeré informace a formulář žádosti najdete na Master
 
 
Vyznamenání dvou významných osobností za jejich působení ve prospěch česko-španělských vztahů  (9.11.2015)
Ve čtvrtek 29. října a v úterý 3. listopadu předal Pedro Calvo-Sotelo   Ibáñez-Martín, velvyslanec Španělska v ČR, Řád Isabely Katolické diplomatu Janu Kopeckému a Řád za občanské zásluhy překladateli a hispanistovi Miloslavu Uličnému.
Slavnostních ceremoniálů konaných u příležitosti předání obou řádů se zúčastnili mnozí diplomaté, hispanisté, překladatelé a další významné postavy z oblasti česko-španělských vztahů.
Velvyslanec Španělska připomněl ve svém proslovu, že tato vyznamenání, udělovaná Jeho Veličenstvem králem Felipem VI., získávají za svůj vynikající přínos vztahům mezi Českou republikou a Španělskem.
Velvyslanec Jan Kopecký vstupuje do Řádu Isabely Katolické na znamení uznání za jeho desetileté působení v čele České iberoamerické společnosti, během nějž šířil povědomí o iberoamerickém společenství národů a působil ve prospěch institucionálních a kulturních vztahů mezi našimi zeměmi.
V průběhu těchto deseti let podporoval pan velvyslanec Kopecký nejrůznější konference a kulturní aktivity, např. každoroční soutěž pro studenty středních škol.
Doc. PhDr. Miloslav Uličný vstupuje do Řádu za občanské zásluhy za svou plodnou kariéru překladatele, odborníka na české překlady ze španělštiny a pedagoga v oblasti translatologie.
Docent Uličný je jedním z nejvýznamnějších českých překladatelů ze španělštiny. Jako takový přeložil více než třicet děl španělské a hispanoamerické literatury, např. Píseň o Cidovi či díla od Garcíi Lorky, Gustava Adolfa Bécquera, Julia Cortázara a Pedra Calderóna de la Barky. Kromě toho převedl do češtiny přibližně tři stovky španělských snímků.
Condecoración 020.jpg
Condecoración 011.jpg
Condecoración 014.jpg
 
 
 
Českoslovenští interbrigadisté ve španělské občanské válce
Společné momenty českých a španělských dějin  (2.11.2015)
Před osmdesáti lety odešlo více než dva tisíce československých mladých mužů bojovat za své ideály do Španělska. Zkušenost, kterou si odnesli z mezinárodních brigád, je poznamenala po celý zbytek života. Žili v exilu, byli vystaveni perzekucím režimu a po návratu do vlasti se jim nedostalo přivítání, jaké očekávali.
Na připomenutí jejich památky zorganizoval Český svaz bojovníků za svobodu spolu s Akademií věd České republiky konferenci „Českoslovenští interbrigadisté a španělská občanská válka“, která proběhla v pátek 23. října v Senátu Parlamentu České republiky. Hispanisté a historici během ní hovořili o životech interbrigadistů i o postoji, který vůči občanské válce zaujala československá společnost a vláda. Byla to příležitost blíže se seznámit se společnými momenty v dějinách obou zemí.
Mnozí z Čechoslováků bojujících ve Španělsku byli členy komunistické strany. Jiní se stali dobrovolníky, aby „bojovali proti fašismu“ pod heslem „U bran Madridu se bojuje také za Prahu“. První českoslovenští interbrigadisté dorazili do Španělska zkraje podzimu 1936 a válčili na několika frontách. Utrpěli ztrátu více než šesti set mužů a teprve na konci roku 1938 republikánská vláda schválila jejich odjezd ze Španělska. Kromě nich pobývali ve Španělsku také českoslovenští lékaři působící v polní nemocnici Jana Amose Komenského, financované z lidových sbírek.
Kvůli nacistické okupaci se českoslovenští dobrovolníci po skončení občanské války nemohli vrátit zpět do vlasti. Mnozí z nich se přidali na stranu francouzských odbojářů. Jiní, tak jako otec předsedy Sdružení přátel interbrigadistů Richarda Falbra, bojovali za Velkou Británii po boku spojeneckých vojsk.
Po skončení 2. světové války většinu z nich čekala další hořká zkušenost. Stalinisté je jako navrátilce ze západní fronty považovali za nebezpečné a používali pro ně despektivní označení „španěláci“. Mnozí z nich skončili v rámci stalinistických čistek na počátku 50. let ve vězení nebo na popravišti. Teprve o mnoho let později se dočkali nesmělého odškodnění, jemuž však v roce 1968 učinilo přítrž pražské jaro. V roce 1996 udělila španělská vláda přeživším španělské občanství jako výraz uznání. Minulý týden si Senát Parlamentu České republiky připomněl jejich památku.
IMG_4555.JPG
 IMG_4556.JPG
 
IMG_4557.JPG
 
 
Eduardo Mendoza laureátem Ceny Franze Kafky 2015  (2.11.2015)
Cenu Franze Kafky obdržel v letošním roce španělský spisovatel Eduardo Mendoza. Jde o nejvýznamnější literární cenu v České republice, která se každoročně uděluje za celoživotní dílo. Je spojena s finanční odměnou 10 000 dolarů, přičemž laureát získává také zmenšeninu sochy Franze Kafky, jejíž originál se nachází na pražském Josefově.
Eduardo Mendoza přicestoval do Prahy, aby si cenu osobně převzal. Při této příležitosti zorganizovala Společnost Franze Kafky za podpory španělského kulturního Institutu Cervantes několik akcí. V sídle Institutu Cervantes se konalo setkání se čtenáři a hispanisty a proběhlo několik rozhovorů a tiskových konferencí. Především se však uskutečnilo slavnostní předání ceny na Staroměstské radnici, kde španělský spisovatel Lorenzo Silva, člen mezinárodní poroty udělující Cenu Franze Kafky, přednesl své laudatio.
IMG_4001 copy.jpg
IMG_3701 copy.jpg
IMG_3952 copy.jpg

 
Španělské firmy v České republice  (14.10.2015)
Chcete vědět, které španělské firmy působí v České republice? Nahlédněte do publikace, kterou vytvořilo obchodní a hospodářské oddělení našeho velvyslanectví.
 
 
Knižní dar lektorátu katalánštiny  (8.10.2015)
Dne 24. září předal pan Pablo Rupérez, kulturní rada španělského velvyslanectví, více než stovku katalánských knih panu Andreuovi Bauçà, lektorovi katalánštiny působícímu na Univerzitě Karlově v Praze. Odevzdané knihy se zabývají nejrůznější tematikou – zejména literaturou, historií, filozofií a uměním.
Knihy, darované Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska, najdou na lektorátu uplatnění jako pedagogická pomůcka při výuce katalánštiny. Předtím však byly české veřejnosti představeny v rámci pražského knižního veletrhu Svět knihy.
Toto setkání bylo jednou z řady akcí, kdy Velvyslanectví Španělska daruje knihy a další studijní materiály různým kulturním institucím (Institut Cervantes, lektoráty, dvojjazyčná gymnázia, knihovny apod.)
Více informací o Lektorátu katalánštiny na Univerzitě Karlově v Praze najdete na http://www.epep.cz/lectorat.
 
 
Festival Ibérica  (25.6.2015)
Od 30. června do 4. července proběhne v Brně, Praze a Boskovicích 12. ročník festivalu Ibérica.
Součástí festivalu, který se koná za podpory španělského velvyslanectví, centrály cestovního ruchu Turespaña a Institutu Cervantes, budou nejrůznější kulturní aktivity související se Španělskem a dalšími iberoamerickými zeměmi – přednášky, filmové projekce, workshopy (tanec, hudba, vaření, gastronomie), koncerty a představení.
V rámci festivalu se v České republice poprvé představí slavný flamenkový zpěvák Arcángel, v současné době jeden z nejvýznamnějších umělců ze světa flamenka. Jeho vystoupení proběhne ve čtvrtek 2. července v Praze a v sobotu 4. července v Brně.
Více informací na www.iberica.cz.
 
 
 
Pražské Quadriennale  (16.6.2015)
Od 18. do 28. června se koná Pražské Quadriennale, nejvýznamnější mezinárodní přehlídka v oblasti scénografie a divadelní architektury na světě. V průběhu 11 dní bude mít více než 5 000 mezinárodních odborníků možnost navštívit jednotlivé pavilony instalované v pražských historických budovách a palácích a zúčastnit se 500 akcí, které budou probíhat na stovce různých míst v centru Prahy. Španělsko bude mít na Quadriennale bohaté zastoupení - 2 oficiální pavilóny, výstavu o současné španělské scénografii ve španělském kulturním Institutu Cervantes a řadu dalších setkání a performance.
Více informací na:
pq.jpg

 
Španělský velvyslanec o světovém dni knih  (27.4.2015)
23. dubna zveřejnily Lidové noviny článek o Světovém dni knihy a autorských práv. Autory textu jsou velvyslanec Španělska a ředitelka pražského Světa knihy.
Lidové noviny 24 4 2015.pdf
 
 
 
Návštěva Českých Budějovic  (27.4.2015)
Ve čtvrtek 23. dubna při příležitosti Světového dne knihy a autorských práv navštívil španělský velvyslanec České Budějovice, kde zahájil akci nazvanou II Jornadas sobre Hispanismo, Edición y Cultura Digital, kterou zorganizovala tamější Jihočeská univerzita.
Pan velvyslanec zároveň absolvoval zdvořilostní návštěvu u primátora města, prohlédl si továrnu španělské společnosti Viscofan a setkal se se studenty česko-španělského gymnázia.
WP_001563.jpg

 
Návštěva Ostravy (12.3.2015)
Španělský velvyslanec Pedro Calvo-Sotelo navštívil ve dnech 6.-8. března Ostravu, aby se zúčastnil sedmého ročníku Celostátního festivalu studentského divadla ve španělštině. Na festivalu vystoupily divadelní soubory ze všech šesti česko-španělských gymnázií existujících v České republice. Festival hostilo ostravské Gymnázium Hladnov, které bylo zároveň hlavním pořadatelem letošního ročníku.
V doprovodu svých nejbližších spolupracovníků z obchodního oddělení, oddělení školství, oddělení kultury a ředitele Institutu Cervantes se pan velvyslanec zúčastnil několika akcí konaných v rámci Týdne španělské kultury, rovněž organizovaného dvojjazyčným Gymnáziem Ostrava Hladnov. Dále se setkal s primátorem Ostravy a několika představiteli Moravskoslezského kraje. Seznámil se také se stavem výuky španělštiny na tamějších školách a univerzitách a sešel se se zástupci španělských firem působících v Moravskoslezském kraji.
DSC_0557 tretina.JPG
DSC_0060 desetina.JPG


 
Soutěž o nejlepší snímek na téma svatojakubská pouť  (10.3.2015)
cinEScultura, festival španělské kultury a kinematografie konaný v německém Regensburgu, vyhlašuje soutěž o nejlepší snímek s tématikou svatojakubské pouti. Vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže proběhne 2. října 2015 ve Filmovém klubu města Plzně, protože Plzeň je Evropským hlavním městem kultury 2015 a tamější Centrum španělské kultury a vzdělávání a cinEScultura jsou spřátelené instituce. 
Účastníci mohou své soutěžní práce zasílat do 1. června 2015. Více informací naleznete v podmínkách soutěže.
 
 
 
Státní tajemník pro evropské záležitosti ČR Martin Prouza na návštěvě Madridu  (6.3.2015)
Státní tajemník pro evropské záležitosti ČR Martin Prouza a státní tajemník pro evropské záležitosti Španělska Iñigo Méndez de Vigo se dnes se v Madridu, aby se společně zabývali evropskou agendou. Shodli se, že hlavní priority Evropy spočívají v podpoře růstu, vytváření pracovních míst a zvýšení investic.
Státní tajemník České republiky a jeho španělský protějšek společně prostudovali návrhy Evropské komise na vytvoření evropské energetické unie, které ve dnech 19. a 20. března prodiskutuje Evropská rada. Španělský tajemník Méndez de Vigo zdůraznil „zásadní důležitost toho, aby byl vytvořen plně operativní a propojený vnitřní trh s energií, neboť je nezbytným prvkem při vytváření evropské energetické unie jako klíčového nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, a tedy i ekonomického růstu a vytváření pracovních míst“. Státní tajemníci se také shodli na důležitosti neformálního setkání ministrů, které proběhne 13. dubna v Barceloně a bude se zabývat revizí evropské politiky sousedství. Tohoto setkání se zúčastní všech 28 států Evropské unie, Evropská komise a středomořské sousední státy EU.

 
 
 
Výběrové řízení na přidělení grantů v oblasti překladu pro rok 2015  (4.3.2015)Španělské ministerstvo školství, kultury a sportu vypisuje výběrové řízení na přidělení grantů v oblasti překladu ze španělštiny do jiných jazyků pro rok 2015. Plné znění textu usnesení je k dispozici na:

Španělské ministerstvo školství, kultury a sportu vypisuje výběrové řízení na přidělení grantů v oblasti překladu ze španělštiny do jiných jazyků pro rok 2015. Plné znění textu usnesení je k dispozici na:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/ayudas-tradu-lengua-extranjera-2015.html
V podmínkách výběrového řízení došlo letos k několika změnám. Jednou z nich je možnost předložit soudně ověřené překlady administrativní dokumentace teprve poté, co dojde ke zveřejnění seznamu nakladatelství, jež prošla prvotním výběrem. V případě zájmu doporučujeme nakladatelstvím, aby se na výše uvedeném odkazu seznámili s:
o       Informačním letákem
o       Všeobecnými informacemi o změnách ve výběrovém řízení pro rok 2015 a konkrétními informacemi o překladu materiálů
Granty udělované v oblasti překladu mají ve Španělsku dlouholetou tradici. Prokazatelně fungují jako účinný nástroj pro šíření literárních děl ve španělštině a dalších úředních jazycích Španělského království v zahraničí. S případnými dotazy kontaktujte španělské ministerstvo školství, kultury a sportu: promocion.exterior@mecd.es
    
 
 
 
Koncepce španělské zahraniční politiky  (2.3.2015)
Nedávno byla zveřejněna anglická verze koncepce španělské zahraniční politiky. Dokument popisuje priority, cíle a nástroje španělského zahraniční politiky v příštích letech.

 
Španělská vláda odeslala kondolenční telegram v souvislosti s tragédií v Uherském Brodě  (26.2.2015)
V souvislosti s úterní tragédií v Uherském Brodě zaslal španělský předseda vlády Mariano Rajoy kondolenční telegram českému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi.
Telegram byl odeslán ze sídla španělského úřadu vlády jménem členů vlády a všech občanů Španělska. 
Mariano Rajoy v něm svému českému kolegovi vyjadřuje svou nejhlubší soustrast a uvádí, že je událostmi hluboce otřesen. Ujišťuje ho, že Španělsko s ním soucítí, a žádá jej, aby od španělských občanů vyřídil totéž i rodinám obětí. Španělský předseda vlády zároveň žádá premiéra Sobotku, aby zraněným popřál brzké uzdravení, pokud možno bez následků.
 
 
 
Setkání s rektorem Univerzity Karlovy v Praze (24.2.2015)
V úterý 17. února se pan velvyslanec sešel s rektorem Univerzity Karlovy v Praze. Během schůzky se představitelé obou institucí zabývali vztahy mezi univerzitou a hispánským světem. Zvláštní pozornost věnovali činnosti Střediska ibero-amerických studií FF UK, Ústavu románských studií FF UK a projektům vzájemné spolupráce mezi UK a španělskými institucemi.
 
 
 
Zpráva Evropské komise o stavu španělského hospodářství (9.2.2015)
Evropská komise zveřejnila svou zimní zprávu o stavu španělské ekonomiky a zvýšila prognózu hospodářského růstu ve Španělsku pro rok 2015 na 2,3%. Podle Evropské komise „se očekává, že se hospodářský růst bude zvyšovat. Bude se tak dít v souvislosti se vzestupem poptávky, souvisejícím se zlepšením situace na pracovním trhu, a dále také v důsledku příznivějších podmínek financování, zvýšení důvěryhodnosti a poklesu cen ropy“.
Kompletní verze zprávy v angličtině ke stažení na:
 
 
 
Festival španělských filmů La Pelicula (6.2.2015)
Ve dnech 17. až 26. února se v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě koná 10. ročník Festivalu španělských filmů La Película.
Kromě současné španělské a latinskoamerické kinematografie se v rámci festivalu představí také speciální sekce věnovaná Antoniovi Banderasovi, jemuž španělská filmová akademie udělila letošní cenu Čestný Goya.
Organizátory festivalu jsou Velvyslanectví Španělska v Praze, Institut Cervantes a kino Světozor.
Více informací a vstupenky na www.lapelicula.cz.
 
 
 
Španělsko zaujímá vedoucí postavení v oblasti infrastruktur (16.1.2015)

William Chislett ze španělského Královského institutu Elcano pro mezinárodní a strategická studia je autorem článku týkajícího se aktivit španělských firem v oblasti stavebního inženýrství, stavebnictví a infrastruktur.

www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari52-2014-chislett-spain-leads-world-market-for-infrastructure-development

 

Twitter@EmbEspPraga

 • 09 ago @EmbEspPraga * RT @MAECgob: ☀ 🧳 Este #verano, #ViajaSeguro. 📲 Inscríbete en nuestro Registro de Viajeros y descárgate la #app para contar con asistencia…
 • 13 jul @EmbEspPraga * RT @JakubKulhanek: I sincerely congratulate José Maunel Albares Bueno on his appointment as Spanish Foreign Minister. I look forward to wo…
 • 13 jul @EmbEspPraga * RT @JakubKulhanek: Foreign Minister Gonzalez Laya is leaving her position in the Government of Spain. I would like to thank her for excelle…
 • 02 jul @EmbEspPraga * RT @MAECgob: ✈️ ¿Planeas volver a #viajar este #verano? ¡No olvides que seguimos en pandemia! Consulta nuestras Recomendaciones de #Viaje…
 • 18 jun @EmbEspPraga * RT @sanidadgob: Remember that if you are going to visit our country it is mandatory to present a Health Control Form upon arrival at the ai…
 • 18 jun @EmbEspPraga * RT @EspanaGlobal: En un futuro próximo, el hidrogeno servirá para almacenar la energía verde que no se usa y así evitar su pérdida. Y Españ…
 • 07 jun @EmbEspPraga * RT @SpainMFA: Traveling to #Spain🇪🇸? ➡️Check all the entry requirements depending on the country you are coming from, as well as the rest…
 • 03 jun @EmbEspPraga * RT @ComisionEuropea: ¡Enhorabuena a los ganadores de los #EuropeanHeritageAwards 2021! 24 proyectos, entre ellos 4 españoles 🇪🇸 , demuestr…
 • 02 jun @EmbEspPraga * RT @ICEXRepCheca: 🇪🇸🇨🇿 La Secretaria de Estado de Comercio (@SE_Comercio), Xiana Méndez, entregó los premios 2020 de la Cámara Oficial de C…
 • 02 jun @EmbEspPraga * RT @ICEXRepCheca: La Secretaria de Estado de Comercio (SEC) de España, Xiana Méndez, se ha reunido en la mañana del martes 1 de junio, en u…
 • 25 may @EmbEspPraga * RT @ICEXRepCheca: 🇨🇿📈La economía checa crecerá un 3% este año 2021 y un 3,9% en 2022, según la encuesta del Ministerio de Finanzas sobre l…
 • 29 abr @EmbEspPraga * RT @SpainMFA: The #ForeignActionStrategy 2021-2024 will count on resources and instruments such as: ✅ A modern and dynamic foreign service…
 • 26 abr @EmbEspPraga * RT @MAECgob: ✈️ Debido al #COVID19, no es recomendable viajar salvo por motivos esenciales. ⚠️ Si lo haces, tu estancia puede prolongarse…
 • 21 abr @EmbEspPraga * RT @GlobalSpain: 📢Spanish speakers celebrating this week🥳 On #23April, #SpanishLanguageDay, we remember that our language is: 🗣️Spoken by…
 • 12 abr @EmbEspPraga * RT @MAECgob: En nuestro último programa de #MiradasAlExterior hablamos con el Subdirector General de No Proliferación y #Desarme del @MAECg…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016