Zprávy 2016
26/10/2016
Mezinárodní vánoční festival   (26.10.2016 )
Připomínáme, že se blíží Mezinárodní vánoční festival! Letos bude probíhat v neděli 27. listopadu od 10:00 do 16:00 v Hotelu Hilton. Jako každý rok jej pořádá Asociace partnerů diplomatického sboru. Kultura a gastronomie 49 různých zemí koncentrovaná na jednom místě! Jde o benefiční akci – veškerý výtěžek bude rozdělen mezi několik českých neziskových organizací.
Vstupné:
100 Kč (předprodej)
150 Kč (na místě). Děti do 12 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit na internetu (www.ticketstream.cz) a v prodejnách sítě Ticketstream.
Tisková zpráva Diplomatický festival 2016.pdf
16_0450_plakat_DSA_2016_A4 web resolution.jpeg
Spain.jpeg
Xmas Market 004.jpg
Xmas Market 056.jpg
Xmas Market 120.jpg
Xmas Market 154.jpg
Xmas Market 188.jpg

 
Cestování za vínem po Španělsku  (24.10.2016)
Zajímáte se o španělské vinařské stezky? Podívejte se na: http://www.wineroutesofspain.com/bd/archivos/archivo702.pdf

 
 
Iberoamerická cena 2017 (7.10.2016)
ovolujeme si připomenout, že 18. ledna 2017 vyprší termín pro odevzdání prací do soutěže o Iberoamerickou cenu. Cena je udělována za nejlepší esej věnovanou umění, vědě, kultuře, hospodářství, literatuře, politice či společnosti iberoamerických zemí. Soutěž každoročně vypisují velvyslanectví iberoamerických zemí se sídlem v Praze.
Kompletní znění podmínek soutěže:

 
Mezinárodní malířská soutěž Nadace Focus-Abengoa 2016  (18.8.2016)
Nadace Focus-Abengoa vyhlašuje Mezinárodní malířskou soutěž pro rok 2016. Zúčastnit se může kdololi starší 18 let, pokud v žádném z předchozích ročníků nezískal hlavní cenu ani čestné uznání. Termín pro podání přihlášek je do 19. září 2016. Výherce obdrží 24 000 eur.
Podmínky soutěže a formulář přihlášky najdete na webových stránkách nadace www.focus.abengoa.es/web/es/premios-ayudas/premio-pintura.html.
 
Měsíc autorského čtení  (7.7.2016)
V průběhu letošního července se ve čtyřech zemích střední a východní Evropy ocitá v hlavní roli současná španělská literatura, zosobněná 31 žijícími spisovateli.
V Brně, Ostravě, Wroclawi, Košicích a Lvově se koná literární festival Měsíc autorského čtení. Ještě nikdy v minulosti se v těchto čtyřech evropských zemích (České republice, Polsku, Ukrajině a na Slovensku) nekonalo literární setkání španělských autorů takového rozsahu.
Tento výjimečný kulturní projekt vznikl v roce 2000 v Brně. Pořádají ho agentura Větrné mlýny, Veřejná knihovna ve Wroclawi a Knihovna pro mládež města Košice. Letos jej podpořila také Velvyslanectví Španělska v Praze, Bratislavě, Varšavě a Kyjevě, Ministerstvo školství, kultury a sportu Španělska, Institut Cervantes, španělská státní agentura AC/E, Institut Ramona Llulla, Baskický institut Etcepare a další místní instituce.

Ve dnech od 1. do 31. července se publiku představí celkem 31 španělských autorů.  Do všech zmiňovaných měst přicestuje každý den v měsíci jeden z nich, aby tam předčítal ze své tvorby a diskutoval s posluchači.
Autoři předčítají ze svých textů, napsaných ve španělštině, katalánštině, galicijštině a baskičtině. Proto je na daném místě zároveň promítán překlad do českého, polského, slovenského či ukrajinského jazyka. Každý ze španělských autorů vystoupí spolu s jedním středoevropským literátem, který rovněž představí svou tvorbu.

Organizátoři festivalu se v pozvánkách na 17. ročník tohoto pravidelného setkání obracejí na publikum prostřednictvím všeobecně platného literárního oslovení „bratři a sestry Dona Quijota de la Mancha“. Tímto způsobem připomínají, že letos uplynulo 400 let od úmrtí Miguela de Cervantese y Saavedry, s jehož nesmrtelnou postavou Dona Quijota se podle Milana Kundery zrodilo velké evropské umění románu.

„Španělsko je v evropském kontextu jedinečné v pestrosti, kterou v sobě snoubí. Surrealisté, interbrigadisté, Habsburkové, český film, je toho mnoho, co nás spojuje. MAČ má být dalším dílkem do mozaiky. Tím spíš, když stále více mladých lidí ze Španělska přijíždí do středu Evropy na zkušenou, tím spíš, jestliže nám tu chybí tolik ze španělštiny přeložených krásných knih. Španělská literatura má rozhodně co nabídnout,“ říká organizátorka španělské linie festivalu Renata Obadálková.

A skutečně, mezi jedenatřiceti španělskými autory, které MAČ hostí, je z čeho vybírat: romanopisci, básníci, dramatici, spisovatelé a spisovatelky ze všech koutů Španělska. Někteří z nich píší ve španělštině, jiní v baskičtině, další v galicijštině či katalánštině a všem vycházejí překlady v mnoha cizích jazycích.
V rámci MAČ ostatně i v češtině. Týdeník Respekt věnoval španělským autorům ve svém vydání z 27. června – 10. července celou literární přílohu v rozsahu 50 stran. Kromě toho festivalová knižní řada vycházející pod názvem Knihovna MAČ nabídne knížečku jednoho každého čestného hosta.  Čeští čtenáři tak zaznamenají španělské žně, a nejinak tomu bude v Polsku, na Slovensku a na Ukrajině.

Zřejmě právě proto, jak vysokou kvalitu letos MAČ nabízí, se programový ředitel festivalu Petr Minařík zdráhá doporučovat konkrétní autory: „Je těžké vybrat jen tak pár jmen, autoři nejsou rozinky.“ Přesto později některá prozradí: „Přijede Fernando Arrabal, legendární surrealista a nestárnoucí renesanční osobnost španělské a světové kultury. Přivítáme první dámu katalánské literatury Carme Rieru, velmi se těším na baskického básníka Rikarda Arregiho, z Asturie dorazí autor grafických románů Alfonso Zapico.“ A jedním dechem dodává: „Doporučuji všem, aby s naprostým klidem chodili nadivoko, tedy i na ty autory, o kterých v životě neslyšeli. To bývají ta nejkrásnější překvapení. Za kvalitu ručím svojí hlavou.“

Festival však nekončí červencem. S vybranými španělskými autory, bude jich přesně 16, natočí během festivalu přední dokumentaristé ze střední Evropy jejich portréty, takové krátké filmové eseje, které následně poběží v národních televizích Česka, Slovenska, Polska a Ukrajiny.
Pozvaní španělští spisovatelé: Pilar Adón, Sebastia  Alzamora, Fernando Arrabal, Rikardo  Arregi, Lluís-Anton Baulenas, Carlos Be,  Eduardo Jorge Benavides, Harkaitz Cano, Cristian Crusat, Xavier Farré, Pablo García Casado, Adolfo García Ortega, Karmele Jaio, Luis Leante, Jordi Llobregat, David Llorente, Miren Agur Meabe, Eduardo Moga, Rosa Montero, Vanessa Montfort, Ernesto Pérez Zúñiga, Rosa Ribas, Carmen Riera, Eider Rodriguez, Jesús Ruíz Mantilla, Lorenzo Silva, Joan Manuel Soldevilla, M. Mercè Cuartiella Todolí, Ignacio Vidal-Folch, Domingo Villar a Alfonso Zapico.
Více informací na http://www.autorskecteni.cz/2016/es/programa/brno
 
 
Slavnostní otevření Španělské knihovny v Moravské zemské knihovně v Brně  (11.7.2016)
V pondělí 4. července 2016 proběhlo slavnostní otevření Španělské knihovny v Moravské zemské knihovně v Brně (MZK). Stala se pátou zahraniční knihovnou, již MZK spravuje. Slavnostní pásku přestřihli ředitel MZK Tomáš Kubíček a španělský velvyslanec Pedro Calvo-Sotelo.
Španělskou knihovnu tvoří 200 knih nejrůznějšího zaměření, které jí darovalo Španělsko – romány, poezie, dětská literatura, knihy věnované kultuře, historii, literární kritice atd.
Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme čtyřsté výročí od smrti španělského spisovatele Miguela de Cervantese, v den slavnostního otevření knihovny měli návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si rozsáhlou sbírku různých vydání Dona Quijota. Ke sbírce patří i jeden z historických klenotů knihovny – první, lisabonské, vydání tohoto Cervantesova nesmrtelného románu.
Španělská knihovna ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Velvyslanectvím Španělska v Praze bude nyní nabízet také kulturní program, k němuž budou patřit přednášky, semináře, filmové projekce a autorská čtení. „Role univerzity je pro fungování zahraničních knihoven nezastupitelná. Ambasáda může vytvořit systém grantů, může nabídnout autory na čtení, ale někdo se o tyto věci musí postarat,“ podotkl Tomáš Kubíček.
MZK spravuje také Německou, Rakouskou, Americkou a Anglickou knihovnu.
Moravská zemská knihovna v Brně vznikla v prvním desetiletí 19. století. V moderní budově v Kounicově ulici sídlí od roku 2001. Její fondy čítají na 4 miliony dokumentů a každoročně se rozrůstají o dalších 40 000 výtisků, což z ní činí druhou největší knihovnu České republiky. Pravidelně ji navštěvuje přibližně 21 000 čtenářů a její databázi každoročně využije milion odob. MZK pravidelně pořádá výstavy, přednášky a další kulturní aktivity.
Rozsáhlé knižní fondy MZK mohou od této chvíle využívat i lidé se zájmem o španělštinu – např. žáci dvojjazyčného Klasického a španělského gymnázia v Brně, žáci několika desítek škol, kde se španělština v Jihomoravském kraji vyučuje, či studenti a pedagogové z Ústavu románských jazyků a literatur a oboru Překladatelství Masarykovy univerzity v Brně.
 
Španělský státní tajemník pro EU přicestoval do Prahy, aby se zúčastnil bilaterálních konzultací  (27.6.2016)
Praha, 14. června 2016 Fernando Eguidazu, španělský státní tajemník pro Evropskou unii, se dnes zúčastnil bilaterálních konzultací s Tomášem Prouzou, státním tajemníkem pro evropské záležitosti České republiky, a náměstkem ministra zahraničí Jakubem Dürrem.
V průběhu setkání obě strany konstatovaly, že stav bilaterálních vztahů je velmi dobrý, ačkoli stále existuje prostor pro jejich prohloubení, a to zejména v ekonomické oblasti.
Španělský tajemník a jeho český protějšek prošli hlavní témata evropské agendy – migraci, britské referendum o setrvání v EU – s důrazem na Východní partnerství, které je pro Českou republiku velmi důležité.
Ve věci vnějších záležitostí projednali otázky související se vztahy se sdružením Mercosur a Kubou. V prvním případě je česká strana zastáncem toho, aby byla zahájena jednání, což odpovídá i španělskému postoji. Pokud jde o Kubu, španělský státní tajemník zdůraznil historické vazby mezi touto zemí a Španělskem, které převažují nad dílčími tlaky. Dalšími tématy hovorů byl vnitřní trh (digitální agenda a energetická unie), vyjednávání EU-USA ohledně dohody TTIP a předsednictví ve Visegrádské skupině, kdy Polsko zanedlouho vystřídá Českou republiku.
V průběhu návštěvy se španělský státní tajemník zúčastnil také pracovní snídaně se zástupci evropských think-tanků.

 
Oficiální prohlášení odstupujícího předsedy španělské vlády ohledně brexitu  (27.6.2016)
Mariano Rajoy, odstupující předseda španělské vlády, během svého vystoupení v sídle vlády okomentoval výsledek referenda konaného ve Velké Británii, v němž zvítězila varianta ve prospěch odchodu země z EU. Rajoy vyzval ke „klidu a rozvaze“ a oznámil, že než se tento týden zúčastní zasedání Evropské rady, sejde se s lídry hlavních politických sil ve Španělsku.
Kompletní znění oficiálního prohlášení:
„Dámy a pánové, dobrý den! Děkuji Vám za účast. Nyní Vám přečtu prohlášení španělské vlády:

Britská vláda právě informovala o výsledcích referenda ohledně setrvání Velké Británie v Evropské unii či jejím odchodu.
Španělská vláda bere výsledek ve prospěch odchodu Velké Británie z Evropské na vědomí a je jím zarmoucena. Britská vláda nyní rozhodne, jak a případně kdy oficiálně sdělí rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii Evropské radě. Teprve v tu chvíli bude spuštěn proces podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, který popisuje možnost dobrovolného odchodu členského státu.
První sdělení ohledně tohoto rozhodnutí, které bych rád učinil, je vyzvat ke klidu a rozvaze. Ačkoli je to poprvé, kdy se členský stát rozhodl opustit Evropskou unii, zakládající smlouvy na předem sjednaný a organizovaný proces odchodu pamatují.
Tento proces bude s nejvyšší pravděpodobností trvat nejméně dva roky od oficiálního oznámení a v jeho průběhu, což bych chtěl obzvláště zdůraznit, se právní stav vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií ani v nejmenším nemění. Jinými slovy zakládající smlouvy o Evropské unii, veškeré acquis communautaire, volný pohyb pracovních sil, zboží, služeb a kapitálu, práva evropských občanů i soubor deklarací mezi Velkou Británií a ostatními členy Evropské Unie a jejími institucemi zůstávají nadále plně v platnosti.
Proto bych toto sdělení vybízející ke klidu a rozvaze rád směřoval ke všem občanům Španělska s důrazem na ty, kteří by se vhledem ke svému pobytu ve Velké Británii nebo aktivitám, které v této zemi rozvíjejí, mohli v důsledku britského rozhodnutí cítit obzvláště zasaženi.

Dokud nebude dokončen předem dohodnutý odchod Velké Británie z Evropské unie v souladu se zakládajícími smlouvami, veškerá práva, která vyplývají z jejich statutu španělských (a tedy i evropských) občanů, jsou a nadále budou plně v platnosti bez jakýchkoli omezení. Jinými slovy, pokud jde o práva vůči Velké Británii, pro španělské občany nadále platí stejné podmínky. Jejich právo volného pohybu na pracovním trhu, odvody a dávky ani jejich právo investovat, hlasovat a případně být zvolen v lokálních volbách v místě jejich pobytu se pravděpodobně nejméně v následujících dvou letech v nejmenším nezmění.
Totéž platí pro práva britských občanů, kteří pobývají a pracují ve Španělsku a v ostatních zemích Evropské unie.
Klid a rozvahu by měly zachovat také firmy a ekonomické subjekty. Svoboda usazování firem, poskytování služeb, zaměstnávání pracovníků, investic, vývozu a dovozu zboží jsou nadále plně v platnosti.

A konečně, pokud jde o španělské občany pracující na Gibraltaru, jejich práva se také v nejmenším nezměnila, a tak nadále mohou na tomto území naprosto normálně pracovat, odvádět příspěvky a volně se pohybovat.

V předchozích týdnech proběhly na ministerské úrovni koordinační schůzky se španělskou vládou, abychom na tento výsledek byli připraveni. Naše diplomatická a konzulární zastoupení ve Velké Británii obdržela instrukce, aby mohla informovat a podporovat španělské občany pobývající ve Velké Británii, budou-li mít jakékoli pochybnosti související s důsledky tohoto rozhodnutí, ačkoli (jak jsem již uvedl) jejich práva a právní status zůstávají naprosto beze změn. Španělská vláda je kromě toho v neustálém kontaktu s evropskými partnery a institucemi a je připravena na jakoukoli eventualitu.

Dále bych rád uklidnil a vyzval k rozvaze trhy. Španělská ekonomika nyní naštěstí stojí na pevných základech. Aktuální situace ekonomického růstu a vytváření pracovních míst, rovnováha platební bilance, fakt, že Španělsko má již pokrytou velkou část potřeb financování a sanovaný finanční systém, nám umožňuje přečkat v klidu finanční turbulence, které by mohly vzniknout.
Ještě před několika lety by podobný vnější otřes mohl Španělsko uvrhnout do bankrotu nebo k žádosti o záchranu. Nyní už tomu tak ale není.
V tuto chvíli je zejména důležité informovat o institucionální a ekonomické stabilitě. Není to chvíle pro podněcování či zvyšování nejistoty. Dle původního plánu se toto úterý a středu sejde Evropská rada. Než se jí zúčastním, spojím se s lídry hlavních politických sil ve Španělsku, abych se seznámil s jejich názory a stanovisky a předal jim informace, jimiž budu v danou chvíli disponovat.

Setkání Evropské rady bude příležitostí vyslechnout si plány britského předsedy vlády a v závislosti na nich prodiskutovat a rozhodnout o budoucím postupu.
Dojde-li případně ke spuštění vyjednávacího procesu, španělská vláda musí hájit dvě zásadní skupiny zájmů – zájmy španělských občanů jako celku a zájmy Evropské unie.

Jak víte, v neděli půjdou Španělé k volebním urnám, což je nesmírně důležité. Jakýkoli bude výsledek hlasování, domnívám se, že budu zastupovat pocity naprosté většiny španělských občanů, budu-li hájit zájem Španělska na procesu evropské integrace, důležitost stability a celistvosti eurozóny, pokračování reformního procesu hospodářské a měnové unie a prohloubení ekonomické a politické integrace.
Kromě toho musí však tento výsledek vést všechny členské státy k tomu, aby se více než kdy jindy snažily potvrdit platnost myšlenek, které stály u zrodu projektu evropské integrace,
a obnovit jeho zajímavost, atraktivnost a popularitu pro občany.
Nyní, když se konečně dostáváme z krize, musíme působení Evropské unie přiblížit potřebám občanů. Měli bychom zejména zdůrazňovat růst a zaměstnanost jako způsob, jak garantovat a zlepšit fungování sociálního státu, což je jeden ze základů evropského sociálně-ekonomického modelu, který bez pochyb poskytl evropským občanům nejvíce jistot a prosperity v historii.

Jsem hluboce přesvědčen, že Španělsko musí stát v první linii evropské integrace a že obdobně smýšlejí všichni Španělé.
Evropská unie je se všemi svými úspěchy i stinnými stránkami projektem největšího historického významu od konce druhé světové války. Během necelého půlstoletí Evropané dokázali vytvořit největší prostor míru, svobody a prosperity v dějinách lidstva. I přes vážná úskalí, jako je to dnešní, by nikdo neměl mít pochybnosti, že budeme pracovat pro jeho budoucnost.

Děkuji Vám za Vaši účast.“


23. duben 2016 – Cervantesův rok a Světový den knihy
 (22.4.2016)
23. duben představuje pro světovou literaturu symbolické datum. Připomínáme si úmrtí dvou geniálních spisovatelů španělského a anglického jazyka, Miguela de Cervantese a Williama Shakespeara, kteří zemřeli v tento den roku 1616 – stejně jako Inca Garcilaso de la Vega, považovaný za prvního literáta Nového světa. V roce 1995 prohlásila světová organizace UNESCO 23. duben za Světový den knihy a autorských práv. Navázala přitom na španělskou tradici z počátku 20. století, konkrétně z roku 1926. Španělský den knihy se slavil na připomenutí „nesmrtelného Cervantese“ a měl „šířit španělský jazyk a španělského ducha“. Velvyslanectví Španělska v České republice se k oslavám připojí prostřednictvím několika akcí, které budou probíhat ve dnech kolem 23. dubna v několika městech České republiky zároveň.
Velvyslanectví věnuje knižní dar několika univerzitním, městským a krajským knihovnám a vzdělávacím pracovištím v České republice. Knižní dar již převzala např. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Univerzita Karlova v Praze, centrum pro výuku katalánštiny v Praze, Gymnázium Nad Alejí v Praze a Městská knihovna v Českém Krumlově. V nejbližších týdnech jej pak obdrží Moravská zemská knihovna v Brně, Centrum španělské kultury a vzdělávání v Plzni a centrum pro výuku baskičtiny Masarykovy univerzity v Brně.
U příležitosti výročí čtyř set let, které uplynou od úmrtí autora slavného Dona Quijota, velvyslanectví spolupracuje se španělským kulturním Institutem Cervantes na organizaci „cervantesovského týdne“ konaného ve dnech   18.-23. dubna. Součástí programu je prezentace dvou knih - prvního českého překladu posledního Cervantesova románu „Persiles a Sigismunda, severský příběh“ z pera hispanisty Josefa Forbelského a publikace „České verze Cervantesova Dona Quijota“, kterou za podpory velvyslanectví sestavil hispanista Miloslav Uličný. Velvyslanectví dále spolupracuje se španělskou redakcí Českého rozhlasu, který v sobotu 23. dubna od 8:45 do 11:30 zařadí do vysílání pořad věnovaný Miguelu de Cervantesovi. Zároveň se v pražském Divadle U Hasičů v průběhu celého týdne koná 23. ročník Mezinárodního festivalu studentského divadla ve španělštině, v jehož rámci bude uvedeno několik Cervantesových děl.
Velvyslanectví podpoří světový den knihy také prostřednictvím akcí, které zorganizovalo zmiňované centrum pro výuku katalánštiny při příležitosti dne sv. Jiří, “Diada de Sant Jordi”. V tento den se ve Španělsku setkávají dvě tradice a lidé tam mají ve zvyku obdarovat své blízké knihou a růží. První z nich souvisí s odkazem Miguela de Cervantese a oslavami dne knihy, druhá s legendou o sv. Jiří, patronovi Katalánska.
 
 
23. ročník Mezinárodního festivalu studentského divadla ve španělštině  (13.4.2016)
Ve dnech 18.-22. dubna 2016 proběhne v pražském Divadle U Hasičů  23. ročník Mezinárodního festivalu studentského divadla ve španělštině.
Programa Festival Teatro 2016.pdf
Festivalu se od roku 1993 každoročně účastní studenti ze 75 dvojjazyčných gymnázií z Bulharska (9), Slovenska (7), Maďarska (7), Polska (31), České republiky (6), Rumusnka (10) a Ruska (5).
V každé z uvedených zemí se každý rok koná Celostátní festival studentského divadla ve španělštině. Vítězné dva soubory danou zemi reprezentují na mezinárodním festivalu, který následuje poté.
Českou republiku budou v letošním roce zastupovat studenti z Gymnázia Hladnov v Ostravě a z Gymnázia Budějovická v Praze, kteří obsadili první dvě místa na celostátním kole festivalu, konaného ve dnech                       13. a 14. března 2016 v pražském Divadle Na Prádle.  
V rámci letošního festivalového programu bude uvedeno 14 děl několika divadelních žánrů od řady autorů z nejrůznějších období, pocházejících ze Španělska a dalších španělsky mluvících zemí.
Letošní festival představuje také příležitost setkat se se známým španělským dramaturgem José Luisem Alonsem de Santos, předsedou Španělské akademie scénických umění. V pondělí 18. dubna bude mít odbornou přednášku v Divadle U Hasičů a v úterý 19. dubna povede tamtéž workshop klasického divadla.
Mezinárodní festival se koná díky každodenní práci vyučujících a jejich studentů, které v jejich aktivitě podporuje španělská vláda – zejména ministerstvo školství, kultury a sportu. Festival je výsledkem úsilí tisíců žáků a desítek pedagogů z účastnících se zemí.
Do projektu se tentokrát zapojilo celkem 45 000 studentů španělštiny z Bulharska, 12 000 ze Slovenska, 15 000 z Maďarska, 70 000 z Polska, 39 000 z České republiky, 23 000 z Rumunska a 27 000 z Ruska.
Tento kulturně vzdělávací projekt reaguje na všeobecný zájem o španělský jazyk, který se projevuje v zemích celého světa.

Zastoupení španělštiny ve světě
Španělština je světový jazyk, který používá jako úřední dorozumívací prostředek více než dvacet zemí na obou březích Atlantiku – v Americe, Evropě i Africe. Španělsky hovoří 6,7% celosvětové populace, a španělština je tak mateřským jazykem pro 470 milionů lidí.
Zároveň se španělština vyučuje jako cizí jazyk na školách ze zemí celého světa. Celkově se španělsky učí 21 milionů studentů, přičemž zeměmi s nejvyšším počtem studentů španělštiny jsou USA (7 820 000), Brazílie       (6 120 000) a Francie (2 332 311). Španělština se jako předmět vyučuje nejen v Americe a Evropě, ale i téměř na celém území Afriky                    (více než 500 000 studentů) a v několika zemích Asie a Tichomoří (přibližně 175 000 studentů).
7,9% uživatelů internetu komunikuje ve španělštině, což z ní činí třetí nejpoužívanější jazyk na síti. V letech 2000 a 2013 zaznamenalo používání španělštiny na internetu nárůst o 1 123%. Co do počtu návštěv webových stránek, je španělština druhým nejčastějším jazykem na Wikipedii. Ročně vychází španělsky více než 150 000 knižních titulů a španělština je jedním ze šesti oficiálních jazyků OSN.
Španělština zažívá vzestup jako mateřský jazyk, používá se na mezinárodní úrovni a zároveň našla uplatnění v oblasti nových technologií a ekonomie. Po angličtině je druhým nejčastěji vyučovaným evropským a americkým jazykem, který má v osnovách základních, středních, vysokých i soukromých jazykových škol stále vyšší zastoupení.

Přehled předchozích ročníků 

 1994 1. ročník Česká republika, Praha
 1995 2. ročník Maďarsko, Budapešť
 1996 3. ročník Polsko, Varšava
 1997 4. ročník Slovensko, Bratislava
 1998 5. ročník Španělsko, Valladolid
 1999 6. ročník Bulharsko, Sofia
 2000 7. ročník Rumunsko, Bukurešť
 2001 8. ročník Česká republika, Brno
 2002 9. ročník Maďarsko, Budapešť
 2003 10. ročník Polsko, Krakov
 2004 11. ročník Rusko, Moskva
 2005 12. ročník Slovensko, Bratislava
 2006 13. ročník Španělsko, Valladolid
 2007 14. ročník Bulharsko, Sofia
 2008 15. ročník Maďarsko, Budapešť
 2009 16. ročník Rumunsko, Bukurešť
 2010 17. ročník Česká republika, Praha
 2011 18. ročník Rusko, Moskva
 2012 19. ročník Polsko, Varšava
 2013 20. ročník Slovensko, Košice
 2014 21. ročník Bulharsko, Sofia
 2015 22. ročník Rumunsko, Bukurešť
 2016 23. ročník Česká republika, Praha
 
Udělení Iberoamerické ceny   (23.3.2016)
Ve středu 16. března proběhlo ve Vlasteneckém sálu Univerzity Karlovy v Praze slavnostní vyhlášení výsledků 21. ročníku soutěže o Iberoamerickou cenu.
Ceremoniálu se zúčastnili rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima,  náměstkyně ministerstva školství Dana Prudíková, velvyslankyně María Salvadora Ortiz jako zástupkyně organizátorů soutěže a představitelé všech iberoamerických velvyslanectví akreditovaných v České republice.
Soutěž o Iberoamerickou cenu pořádají od roku 1994 velvyslanectví iberoamerických zemí působící v Praze. Jejím cílem je upevňovat vztahy mezi Českou republikou a Iberoamerickým společenstvím národů. Cena je udělována českým vysokoškolákům za studium iberoamerické kultury, historie, literatury či společenského kontextu.
Letošní vítězkou se stala Veronika Stašová, studentka Univerzity Karlovy, se svou prací „Rosalía de Castro a její poezie o životě a smrti“. Další místa obsadily práce „Lingvistické kontakty v Pouzu“ od Zlaty Pospíchalové a „Emigrace a exil ve vybraných povídkách Josého Rodriguese Miguéise“ od Kataríny Šulganové.
Země spolupracující na organizaci soutěže se střídají podle abecedního pořadí. Sekretariátem Pro Tempore 22. ročníku soutěže tak bude španělské velvyslanectví, které v příštím roce zajistí koordinaci soutěže a organizaci slavnostního předání ceny.
9587_992082940870862_7331914947010265581_n.jpg
1937205_992084630870693_3370236996056018610_n.jpg
10985267_992083940870762_4162623950319020314_n.jpg
10401990_992084124204077_3703289539113147821_n.jpg
 
Setkání pana velvyslance s prezidentem Policie ČR  (8.3.2016)
Ve čtvrtek 18. února se pan velvyslanec v doprovodu španělského atašé pro záležitosti vnitra setkal s brigádním generálem Tomášem Tuhým, prezidentem Policie České republiky.
Zástupci obou stran během setkání zrekapitulovali vynikající úroveň bilaterální spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu, která v poslední době umožnila realizaci několika úspěšných operací.
Policejní prezident se zajímal zejména o španělské zkušenosti v oblasti migrace. Dále se obě strany zabývaly možností spolupráce mezi španělským kulturním Institutem Cevantes v Praze a Policií ČR na vytvoření kurzů španělštiny zaměřených speciálně na její příslušníky.
V reakci na předchozí žádost české strany pan velvyslanec na závěr setkání předal policejnímu řediteli uniformu španělské policie. Uniforma bude umístěna v Muzeu Policie České Republiky v rámci oslav 25. výročí vzniku Policie ČR.
Foto E con el Presidente PCR.jpg
 
 
 
Výběrové řízení na přidělení grantů v oblasti překladu   (3.3.2016)
Španělské ministerstvo školství, kultury a sportu vypisuje výběrové řízení na přidělení grantů v oblasti překladu. Tento program slouží již řadu let jako užitečný nástroj pro podporu překladů ze všech jazyků používaných ve Španělsku do češtiny.
Odevzdání žádostí do 4. dubna 2016.
Veškeré informace jsou k dispozici na :
 
 
Stipendijní program MAEC-AECID v oblasti umění, vzdělávání a kultury
Výběrové řízení pro akademický rok 2016/2017   (23.2.2016)
Dovolujeme si Vás upozornit, že bylo zahájeno výběrové řízení na udělení stipendií v oblasti umění, vzdělávání a kultury pro akademický rok 2016/2017. Program je financován Agenturou pro mezinárodní rozvojovou spolupráci španělského ministerstva zahraničních věcí (MAEC-AECID).
V rámci programu lze získat stipendium např. pro působení na Španělské akademii v Římě, College of Europe, akademiích přidružených ke Španělské královské akademii nebo v oblasti kulturního managementu mimo území Španělska.
Podrobné informace ve španělštině jsou k dispozici na www.aecid.gob.es pod heslem „Convocatorias y trámites“.
 
 
14.ročník Letní evropské školy  (1.2.2016)
Institut pro evropskou politiku, Europeum, organizuje pro studenty univerzit 14. ročník Evropské letní školy. Program bude zaměřen na různé aspekty současné migrační vlny v Evropě. Evropská letní škola je organizována pod záštitou Evropské komise v České republice, ve spolupráci s Prague College a Fakultou Sociálních věd Karlovy Univerzity. Evropská letní škola s podtitulem Evropa v pohybu se bude konat v Praze 16. až 26. Července. Pro ty zájemce, kteří se zapíší do 15.2., jsou připraveny slevy rovněž jako nový stipendijní program.
Další informace naleznete na : www.essprague.eu
,
propagační leták a video z minulého ročníku jsou k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=vhwprMAhL4s.
 
 
Podpora investic v České republice  (26.1.2016)
Obchodní a hospodářská kancelář našeho velvyslanectví zveřejnila přehled investičních pobídek v České republice. Informace jsou určené zejména pro potenciální španělské investory v této zemi.
 
 
 
 
 
 
 

Twitter@EmbEspPraga

 • 09 ago @EmbEspPraga * RT @MAECgob: ☀ 🧳 Este #verano, #ViajaSeguro. 📲 Inscríbete en nuestro Registro de Viajeros y descárgate la #app para contar con asistencia…
 • 13 jul @EmbEspPraga * RT @JakubKulhanek: I sincerely congratulate José Maunel Albares Bueno on his appointment as Spanish Foreign Minister. I look forward to wo…
 • 13 jul @EmbEspPraga * RT @JakubKulhanek: Foreign Minister Gonzalez Laya is leaving her position in the Government of Spain. I would like to thank her for excelle…
 • 02 jul @EmbEspPraga * RT @MAECgob: ✈️ ¿Planeas volver a #viajar este #verano? ¡No olvides que seguimos en pandemia! Consulta nuestras Recomendaciones de #Viaje…
 • 18 jun @EmbEspPraga * RT @sanidadgob: Remember that if you are going to visit our country it is mandatory to present a Health Control Form upon arrival at the ai…
 • 18 jun @EmbEspPraga * RT @EspanaGlobal: En un futuro próximo, el hidrogeno servirá para almacenar la energía verde que no se usa y así evitar su pérdida. Y Españ…
 • 07 jun @EmbEspPraga * RT @SpainMFA: Traveling to #Spain🇪🇸? ➡️Check all the entry requirements depending on the country you are coming from, as well as the rest…
 • 03 jun @EmbEspPraga * RT @ComisionEuropea: ¡Enhorabuena a los ganadores de los #EuropeanHeritageAwards 2021! 24 proyectos, entre ellos 4 españoles 🇪🇸 , demuestr…
 • 02 jun @EmbEspPraga * RT @ICEXRepCheca: 🇪🇸🇨🇿 La Secretaria de Estado de Comercio (@SE_Comercio), Xiana Méndez, entregó los premios 2020 de la Cámara Oficial de C…
 • 02 jun @EmbEspPraga * RT @ICEXRepCheca: La Secretaria de Estado de Comercio (SEC) de España, Xiana Méndez, se ha reunido en la mañana del martes 1 de junio, en u…
 • 25 may @EmbEspPraga * RT @ICEXRepCheca: 🇨🇿📈La economía checa crecerá un 3% este año 2021 y un 3,9% en 2022, según la encuesta del Ministerio de Finanzas sobre l…
 • 29 abr @EmbEspPraga * RT @SpainMFA: The #ForeignActionStrategy 2021-2024 will count on resources and instruments such as: ✅ A modern and dynamic foreign service…
 • 26 abr @EmbEspPraga * RT @MAECgob: ✈️ Debido al #COVID19, no es recomendable viajar salvo por motivos esenciales. ⚠️ Si lo haces, tu estancia puede prolongarse…
 • 21 abr @EmbEspPraga * RT @GlobalSpain: 📢Spanish speakers celebrating this week🥳 On #23April, #SpanishLanguageDay, we remember that our language is: 🗣️Spoken by…
 • 12 abr @EmbEspPraga * RT @MAECgob: En nuestro último programa de #MiradasAlExterior hablamos con el Subdirector General de No Proliferación y #Desarme del @MAECg…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016