Thị thực dài hạn (Thị thực quốc gia)
Thị thực dài hạn (Thị thực quốc gia)

 THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: kể từ ngày 06/11/2020, tất cả các đơn thị thực (ngắn hạn hay dài hạn) đều phải được nộp trực tiếp tại trụ sở của Đại sứ quán Tây Ban Nha theo quy trình đặt hẹn trước thông qua việc gửi thư xin lịch hẹn tới hòm thư emb.hanoi.vis@maec.es. Các văn phòng tiếp nhận thị thực tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty BLS International tạm thời ngưng cung cấp dịch vụ tiếp nhận thị thực cho tới khi có thông báo mới.

 

6/11/2020

​Thị thực quốc gia cho phép người mang loại thị thực này được nhập cảnh vào Tây Ban Nha với mục đích cư trú dài hạn hoặc cư trú ngắn hạn trên 90 ngày trong cùng kỳ sáu tháng. Để được cư trú tại Tây Ban Nha hoặc lưu trú trong khoảng thời gian trên 90 ngày trong một kỳ 6 tháng đương sự cần xin cấp hai loại giấy phép sau đây:             

 • Trước tiên đương sự cần xin cấp phép cho cư trú hoặc lưu trú theo đúng mục đích của mình. Phép này sẽ cho phép đương sự lưu trú  hoặc cư trú tại Tây Ban Nha trong một khoảng thời gian và trong các điều kiện nhất định;           
 • Sau khi đã được cấp phép trên, đương sự cần xin thị thực Tây Ban Nha loại dài hạn để được nhập cảnh vào Tây Ban Nha lưu trú hoặc cư trú theo mục đích của mình. Các công dân nước ngoài bất kể quốc tịch nào đều phải xin loại thị thực này. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là các công dân nước ngoài được hưởng quyền tự do đi lại theo các Công ước quốc tế, ví dụ như công dân các nước thuộc Liên minh Châu Âu                      

Có nhiều loại giấy phép cho lưu trú hoặc cư trú khác nhau, và do vậy thị thực dài hạn cũng có nhiều loại khác nhau tùy theo mục đích cư trú. Nhấp vào các đường dẫn sau để xem thông tin về từng loại thị thực: 

 

ĐỐI VỚI CÁC MỤC ĐÍCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU HOẶC TÌNH NGUYỆN

 • Để thực hiện việc học, thực tập không lương hoặc thực hiện các hoạt động tình nguyện đương sự cần xin Phép cho lưu trú mục đích Du học;  
 • để thực hiện các công việc theo kiểu "Au Pair", đương sự cần xin Phép cho lưu trú mục đích Du học. "Au Pair" được hiểu là việc giúp việc tại tư gia để bù đắp vào chi phí ăn ở của đương sự trong khi được mở rộng kiến thức ngôn ngữ hoặc chuyên môn, với điều kiện hoạt động này nằm trong Thỏa thuận của Hội đồng Châu Âu ngày 24/11/1969 về việc sắp xếp "Au Pair".     
 • Để thực hiện các công việc nghiên cứu:   
  • Nếu hoạt động nghiên cứu đó sẽ được thực hiện trong khuôn khổ một thỏa thuận tiếp nhận được ký bởi một tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ có trụ sở chính hoặc trụ sở thứ cấp tại Tây Ban Nha, đương sự cần xin Phép Tạm trú và lao động mục đích Nghiên cứu
  • Trường hợp là nghiên cứu viên và nhà khoa học được mời hoặc được ký hợp đồng nghiên cứu với mục đích phát triển một hoạt động hoặc một chương trình khoa học, kỹ thuật hoặc mang tính chất vì lợi ích chung, thông qua các cơ quan hoặc tổ chức nghiên cứu công lập của Tây Ban Nha, cũng như là thành viên của một đoàn khoa học quốc tế đến Tây Ban Nha để thực hiện các hoạt động nghiên cứu thuộc chương trình của một tổ chức hoặc cơ quan quốc tế, và được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền, đương sự cần xin cấp Phép Tạm trú được Miễn phép lao động;                               
  • Đối với bất kỳ một hoạt động nghiên cứu nào không thuộc các hoạt động nêu trên, đương sự cần xin cấp Phép Lưu trú mục đích Du học;      

ĐỐI VỚI CÁC MỤC ĐÍCH LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH

 

ĐỐI VỚI CÁC MỤC ĐÍCH LAO ĐỘNG HOẶC NGHỀ NGHIỆP

Để làm việc tại Tây Ban Nha hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động có lợi nhuận nào:            

 • Nếu là chủ doanh nghiệp hoặc tự làm chủ, đương sự cần xin Phép Tạm trú và Lao động dành cho người làm chủ (trang đang trong quá trình hoàn thiện, xin thông cảm nếu có bất tiện: để biết thêm thông tin về trường hợp này vui lòng viết thư điện tử đến địa chỉ emb.hanoi.vis@hanoi.es);           
 • Nếu là người làm công ăn lương, đương sự cần xin Phép Tạm trú và Lao động dành cho người lao động;    

 

ĐỐI VỚI CÁC MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ TẠI TÂY BAN NHA     

(trang đang trong quá trình hoàn thiện, xin thông cảm nếu có bất tiện: để biết thêm thông tin về trường hợp này vui lòng viết thư điện tử đến địa chỉ emb.hanoi.vis@hanoi.es)

 

ĐỐI VỚI CÁC MỤC ĐÍCH TÔN GIÁO:            

 • Trường hợp là các giáo sĩ (linh mục), thành viên hệ thống cấp bậc công giáo và các tu sĩ thuộc một nhà thờ, một tôn giáo, một nhà dòng có tên trong Đăng ký các Tổ chức tôn giáo của Bộ Tư pháp, đương sự cần xin cấp Phép Tạm trú được Miễn phép lao động;
 • Trường hợp là các chủng sinh và những người còn lại đang trong quá trình chuẩn bị cho thừa tác vụ (mặc dù có tham gia tạm thời vào việc thực hiện các mục vụ), cũng như các ứng viên dự tu và những người còn lại có mối quan hệ với một nhà dòng nhưng chưa tuyên khấn (mặc dù có thực hiện mục vụ theo các quy chế của nhà dòng), đương sự cần xin cấp:
  • Phép Lưu trú mục đích Du học nếu hoạt động duy nhất thực hiện tại Tây Ban Nha là tham gia vào một khóa học tại một trung tâm giảng dạy được cấp phép. Hoạt động học tập này mang tính chất toàn thời gian cho đến khi kết thúc khóa học để được cấp bằng hoặc chứng chỉ.   
  • Đối với các trường hợp còn lại đương sự cần xin cấp Phép Tạm trú không vì mục đích lợi nhuận

 

ĐỂ CƯ TRÚ KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN

Trong bất cứ trường hợp nào khác với các trường hợp nêu trên, hoặc khi không có một mục đích cụ thể, và chỉ khi đương sự muốn cư trú tại Tây Ban Nha nhưng không thực hiện bất kỳ hoạt động mang tính lợi nhuận nào, đương sự cần xin cấp Phép Tạm trú không vì mục đích lợi nhuận.   

      

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016