Tạm trú và Lao động
Tạm trú và Lao động
2/7/2014

Theo quy tắc chung, để có thể cư trú và lao động tại Tây Ban Nha, đương sự cần phải trên 16 tuổi và trước đó đã được cấp Phép Tạm trú và Lao động. Chỉ sau khi được cấp phép này, công dân nước ngoài mới được nộp đơn xin thị thực tương ứng tại Lãnh sự quán hay Đại sứ quán nơi mình đang cư trú. Có vài ngoại lệ dành riêng cho một vài hoạt động lao động cụ thể, theo đó đương sự không cần có loại phép này. Vui lòng nhấp chuột vào đây để xét xem trường hợp của mình có nằm trong các trường hợp ngoại lệ đó không. Trong trường hợp không thuộc diện ngoại lệ, vui lòng xem các hướng dẫn tiếp theo.   

    

Giấy phép Tạm trú và Lao động bao gồm những loại nào?  

Người nước ngoài muốn lưu trú tại Tây Ban Nha trên 90 ngày theo diện tạm trú và lao động cần phải được cấp giấy phép tương ứng trước khi xin thị thực. Tùy vào loại công việc sẽ thực hiện mà đương sự sẽ được cấp một trong các loại Phép sau:

 • Phép Tạm trú và Lao động cho lao động làm thuê: cho phép người nước ngoài lưu trú tại Tây Ban Nha trong khoảng thời gian trên 90 ngày và dưới 5 năm để thực hiện một công việc mang tính chất lao động làm thuê. Đây là trường hợp thông thường, có thể áp dụng cho tất cả các loại hình công việc làm thuê không nằm trong số các loại hình được nêu ở những đoạn sau.
 • Phép Tạm trú và Lao động cho lao động làm thuê trong thời hạn xác định: cho phép người nước ngoài lưu trú tại Tây Ban Nha và thực hiện một trong các loại công việc làm thuê sau đây:
  • theo thời vụ;
  • trong các công trình hoặc dịch vụ lắp đặt các nhà máy công nghiệp hoặc năng lượng, xây dựng kết cấu hạ tầng, tòa nhà, các mạng lưới cung cấp điện, điện thoại, khí đốt, đường sắt, lắp đặt và bảo trì, vận hành và sửa chữa các thiết bị sản xuất;
  • mang tính chất tạm thời như các công việc dành cho nhân sự quản lý cấp cao, các vận động viên chuyên nghiệp, nghệ sỹ và các nhóm khác được quy định theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Lao động và Nhập cư nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc cấp loại phép;
  • đào tạo và thực tập nghề.
 • Phép Tạm trú và Lao động vì mục đích Nghiên cứu: cho phép người nước ngoài lưu trú tại Tây Ban Nha với mục đích chính hoặc duy nhất là thực hiện các dự án nghiên cứu trong khuôn khổ một thỏa thuận tiếp nhận ký với một tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ có trụ sở chính hoặc thứ cấp tại Tây Ban Nha và tổ chức này được phép ký những thỏa thuận như vậy.
 • PhépTạm trú và Lao động cho các Chuyên gia cao cấp: dành cho người nước ngoài thực hiện những công việc cần có kỹ năng đặc biệt, được hiểu là những công việc đòi hỏi người lao động phải có: 
  • bằng giáo dục đại học với thời gian đào tạo ít nhất 3 năm, có đủ khả năng cần thiết để thực hiện một công việc đòi hỏi trình độ tập huấn cao hoặc có đủ trình độ để tham gia vào một chương trình nghiên cứu cấp cao,
  • hoặc trong trường hợp đặc biệt, người lao động có 5 năm kinh nghiệm làm việc có thể được coi là tương đương với trình độ nêu trên, trong ngành nghề có liên quan đến hoạt động cần xin cấp phép.
 • Phép Tạm trú và Lao động trong Khuôn khổ các hoạt động cung ứng lao động xuyên quốc gia: dành cho người lao động nước ngoài đến làm việc tại một trung tâm lao động tại Tây Ban Nha và chịu sự quản lý (thông qua hợp đồng lao động) của một công ty được thành lập tại một nước nằm ngoài Liên minh châu Âu hay Khu vực kinh tế châu Âu, và thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Việc người lao động sang Tây Ban Nha làm việc tạm thời được tiến hành theo quyết định và dưới sự chỉ đạo của công ty nước ngoài trong việc thực hiện hợp đồng giữa công ty này và bên nhận dịch vụ là bên được thành lập hoặc có hoạt động tại Tây Ban Nha, thể theo quy định bổ sung số 4ª của Luật 45/1999 ngày 29 tháng 11 về việc chuyển giao người lao động trong khuôn khổ các hoạt động cung cấp lao động xuyên quốc gia;
  • Khi nơi tiếp nhận lao động tạm thời tại Tây Ban Nha là văn phòng/ trụ sở của cùng một công ty với bên cung cấp lao động hoặc nơi tiếp nhận là một công ty khác cùng thuộc một tập đoàn với công ty cung cấp lao động; trường hợp này bao gồm cả việc chuyển giao người lao động với mục đích phát triển các hoạt động tập huấn;
  • Khi việc chuyển giao lao động tạm thời liên quan đến các lao động có trình độ cao với mục đích giám sát hoặc tư vấn cho các công trình hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp tại Tây Ban Nha được thực hiện ngoài Tây Ban Nha; 
  • Các trường hợp chuyển giao lao động với mục đích phát triển các hoạt động tập huấn (ngoại trừ trường hợp đã nêu ở trên) và chuyển giao nhân sự thuyền viên của các công ty thương mại hàng hải không nằm trong diện được cấp loại phép này.  

        

Làm thế nào để được cấp Giấy phép Tạm trú và Lao động?  

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Cơ quan Đại diện của Chính quyền trung ương tại tỉnh nơi người lao động dự định làm việc. Theo quy định chung, chủ lao động sẽ phải đến Phòng Ngoại kiều của tỉnh đó để xin cấp Giấy phép này. Trong trường hợp thẩm quyền đối với việc cấp phép lao động ban đầu cho lao động làm thuê người nước ngoài được chuyển giao cho Vùng tự trị, đương sự cần nộp đơn xin cấp phép cư trú và lao động tại cơ quan tự trị có thẩm quyền theo quy định riêng của Vùng đó (tương tự, trong trường hợp cụ thể của hoạt động nghiên cứu, việc quyết định xem đâu là cơ quan có thẩm quyền sẽ phụ thuộc vào quyền hạn tương ứng về lĩnh vực này của Chính quyền trung ương và Cộng đồng tự trị nơi thực hiện hoạt động nghiên cứu).          

Sau thủ tục xét duyệt tương ứng, Cơ quan Đại diện của Chính quyền trung ương sẽ ra quyết định chi tiết và thông báo cho chủ lao động trong thời hạn tối đa như sau:  

 • 45 ngày đối với trường hợp cư trú và lao động vì mục đích nghiên cứu và trường hợp người lao động có trình độ cao,      
 • 3 tháng đối với các trường hợp còn lại.       

Trường hợp được cấp phép, chủ lao động cần gửi ngay quyết định đó cho người lao động tại Việt Nam để người này tiến hành thủ tục xin thị thực. Trường hợp quá thời hạn tối đa theo luật định mà vẫn không có quyết định nào được đưa ra, đương sự có thể tự hiểu là hồ sơ xin cấp phép đã bị từ chối.           

Phép tạm trú và lao động lần đầu sẽ có thời hạn tối đa 1 năm (và có thể được gia hạn 2 lần lên đến tổng thời hạn 5 năm nếu đương sự đáp ứng được các điều kiện về mặt pháp lý và luật định), và đương sự sẽ chỉ được phép thực hiện một nghề nghiệp nhất định trong chỉ duy nhất một khu vực địa lý, ngoại trừ các trường hợp quy định trong Luật và các Công ước quốc tế mà Tây Ban Nha là thành viên.       

Phép tạm trú và lao động ban đầu sẽ tạm dừng không có hiệu lực cho tới khi:     

 • Người nước ngoài chính thức nhập cảnh vào Tây Ban Nha vì mục đích nghiên cứu hoặc lao động làm thuê trong thời hạn xác định cho các công việc mang tính thời vụ;           
 • khi người lao động nước ngoài chính thức đăng ký vào hệ thống Bảo hiểm xã hội Tây Ban Nha trong các trường hợp còn lại.

Đặc biệt, các nghiên cứu sinh và người lao động có trình độ cao có thể xin được đoàn tụ với các thành viên trong gia đình thuộc diện được phép đoàn tụ theo chế độ chung về đoàn tụ gia đình. Nhấn vào đây để xem thêm thông tin về đoàn tụ gia đình.          

Để biết thêm thông tin về Phép Tạm trú và Lao động, vui lòng truy cập trang web của Bộ Việc làm và Bảo hiểm xã hội.         

 

Các quy định đặc biệt đối với các hoạt động cung ứng lao động xuyên quốc gia            

Trong trường hợp này, đương sự có hai cách để xin Phép tạm trú và lao động:       

a) giống như các trường hợp khác, có nghĩa là đại diện của công ty cung ứng lao động nộp đơn xin cấp phép tại Tây Ban Nha.        

b) trực tiếp tại Đại sứ quán: nộp kèm hồ sơ xin thị thực các giấy tờ sau đây:   

 • Đơn xin cấp Phép Lưu trú hoặc Tạm trú trong Khuôn khổ các hoạt động cung ứng lao động xuyên quốc gia (tải mẫu EX-09 tại đây).          
 • Mẫu đơn trả lệ phí cấp phép tạm trú ban đầu (tải mẫu đơn 790, mã 52 tại đây). Đương sự sẽ phải nộp lệ phí này (bằng tiền mặt và tiền VND) tại cửa tiếp khách của bộ phận lãnh sự vào thời điểm nộp hồ sơ xin thị thực. (Nhấn tại đây để xem mức lệ phí cấp Phép cư trú ban đầu). Để biết thêm thông tin về các lệ phí lãnh sự nhấn vào đây).          
 • Các giấy tờ chứng minh đương sự thuộc một trong các trường hợp sau:    
  • trường hợp chuyển giao người lao động để thực hiện một hợp đồng giữa các công ty: bản sao hợp đồng dịch vụ giữa hai công ty;       
  • trường hợp chuyển giao lao động giữa hai trụ sở thuộc cùng một công ty hoặc giữa hai công ty khác nhau nhưng thuộc cùng một tập đoàn: chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty, và đối trường hợp khác công ty nhưng cùng thuộc một tập đoàn: ngoài giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đương sự cần nộp thêm văn bản công chứng minh mối quan hệ trực thuộc chung đó;        
  • trường hợp chuyển giao lao động có trình độ cao: giấy chứng nhận của công ty tại Tây Ban Nha trong đó có miêu tả về công trình hoặc dịch vụ được thực hiện ngoài Tây Ban Nha và nêu rõ sự cần thiết của việc giám sát hoặc tư vấn cho công trình hoặc dịch vụ đó, loại trình độ cao cấp được yêu cầu của người lao động như bằng cấp học vấn hoặc chuyên môn cụ thể và số năm kinh nghiệm nhất định;
 • Công ty chuyển giao lao động nước ngoài phải nộp các giấy tờ sau:     
  • giấy chứng nhận thành lập của công ty có thông tin địa chỉ chính thức;      
  • chứng nhận của công ty trong đó nêu rõ nội dung sau: công ty đảm bảo cho người lao động các điều kiện làm việc và các điều kiện được áp dụng khác thể theo quy định tại Chương III Luật 45/1999 ngày 29 tháng 11 về việc chuyển giao người lao động trong khuôn khổ các dịch vụ cung ứng lao động xuyên quốc gia;   
  • giấy chứng nhận của công ty trong đó nêu rõ người lao động đã theo nghề liên tục trong vòng ít nhất 1 năm trước đó, và đã làm việc cho công ty trước đó ít nhất 9 tháng. Giấy chứng nhận này cần được nộp cùng hợp đồng lao động còn hiệu lực và đối với các trường hợp không đáp ứng được điều kiện về thời gian nêu trên đương sự cần nộp kèm thêm các hợp đồng lao động trước đó.    
 • Chứng nhận của Cơ quan Công về Việc làm có thẩm quyền (của chính quyền trung ương hoặc vùng tự trị) về việc không có đủ nguồn cung lao động trong nước để đảm nhiệm vị trí cần chuyển giao lao động đó. Giấy chứng nhận này được miễn trong các trường hợp:         
  • Nếu viện lý được việc nằm trong các trường hợp cụ thể được quyền không cần xét tới tình hình việc làm nội địa quy định theo điều 40 Luật Tổ chức 4/2000 hoặc theo Công ước quốc tế. Trong trường hợp này, cần nộp các giấy tờ chứng minh thuộc một trong những trường hợp cụ thể đó;     
  • Trong trường hợp chuyển giao lao động giữa các trụ sở của cùng một công ty hoặc giữa hai công ty khác nhau nhưng thuộc cùng tập đoàn, nếu chủ lao động chứng minh được rằng công việc mà người lao động được chuyển giao yêu cầu phải có một kiến thức trực tiếp và chuyên sâu về công ty;         
 • Hợp đồng lao động giữa lao động nước ngoài và công ty chuyển giao lao động và một bản ghi nhớ các hoạt động mà người lao động phải thực hiện trong khuôn khổ của việc chuyển giao.   
 • Giấy chứng nhận do các cơ quan thuế và lao động Tây Ban Nha cấp trong đó chứng nhận công ty tiếp nhận lao động tại Tây ban Nha đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội. Đương sự cần nộp thêm văn bản công liên quan đến việc bổ nhiệm người đại diện hợp pháp của công ty chuyển giao lao động, vì mục đích hoàn thành các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội.    

Một khi hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ cần thiết, Đại sứ quán sẽ trực tiếp gửi yêu cầu tham vấn đến Cơ quan đại diện của Chính quyền trung ương có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ trong vòng 3 tháng. Trong trường hợp quá thời hạn nêu trên mà chưa nhận được quyết định, có thể ngầm hiểu là phép đó được đồng ý cấp.  

 • Nếu bị từ chối cấp phép, Đại sứ quán sẽ thông báo kết quả này cho đương sự và hướng dẫn các thủ tục kháng cáo lại quyết định, cơ quan nhận đơn, thời hạn nộp đơn kháng cáo, và sau đó sẽ tiến hành thủ tục lưu hồ sơ.    
 • Trường hợp được Cơ quan đại diện của Chính quyền trung ương đồng ý cấp phép, phép cư trú ban đầu sẽ có hiệu lực tối đa là một năm (có thể được gia hạn lần 1 thêm 2 năm nữa, và khi kết thúc thời hạn này có thể được gia hạn thêm 2 năm lần 2 nếu vẫn đáp ứng đủ các điều kiện như khi được cấp phép ban đầu). Trong trường hợp này, Đại sứ quán sẽ tiếp tục xét duyệt hồ sơ và ra quyết định cấp hoặc từ chối thị thực, sau đó thông báo kết quả đó cho người xin thị thực.   

 

Các nguyên tắc đặc biệt dành cho thị thực vì mục đích lao động   

Trước khi xem thủ tục chung về việc xin cấp thị thực quốc gia, người xin thị thực cần chý ý một số các quy định đặc biệt áp dụng duy nhất cho các loại thị thực vì mục đích lao động.  

 

Giấy tờ nộp kèm cùng đơn xin thị thực  

Ngoài đơn xin thị thực, người xin thị thực cần nộp kèm các giấy tờ sau:

 • Sơ yếu lý lịch:  Nhấn vào đây để tải mẫu.   
 • Bản gốc và bản sao Quyết định cấp phép Tạm trú và Lao động của Cơ quan đại diện của Chính quyền trung ương (hoặc cơ quan có thẩm quyền tại vùng tự trị) nơi đương sự sẽ làm việc (ngoại trừ các trường hợp cung ứng lao động xuyên quốc gia lựa chọn nộp đơn xin cấp phép tại Đại sứ quán). Quyết định cấp phép phải ghi rõ việc thông báo kết quả cho chủ lao động và ghi rõ ngày nhận thông báo. Người xin thị thực sẽ có thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận thông báo để nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán.    
 • Bản sao hợp đồng lao động mà theo đó, phép tạm trú và lao động ban đầu đã được cấp. Văn bản này phải được đóng dấu bởi Phòng Ngoại kiều (ngoại trừ các trường hợp liên quan đến dịch vụ cung ứng lao động xuyên quốc gia như đã nêu ở đoạn trên).    

Đối với loại thị thực cư trú và lao động dành cho lao động làm thuê có xác định thời hạn, ngoài những giấy tờ đã nêu trên, người lao động cần nộp giấy cam kết về việc sẽ hồi hương sau khi kết thúc công việc do chính mình ký. Việc không nộp giấy này sẽ là một trong các cơ sở để Đại sứ quán từ chối cấp thị thực.  

 

Các lý do cụ thể từ chối xét duyệt hồ sơ xin thị thực  

Ngoài các lý do chung dẫn đến việc từ chối xét duyệt hồ sơ, Đại sứ quán sẽ từ chối xét duyệt khi, thông qua việc đại diện hoặc qua các văn bản nộp trong hồ sơ cũng như qua các dữ liệu được lưu trữ tại Cơ quan hành chính, có bằng chứng cho rằng người xin thị thực ở trong tình trạng lưu trú trái phép tại Tây Ban Nha vào thời điểm nộp đơn xin giấy phép tạm trú và lao động ban đầu.    

 

Thời hạn giải quyết hồ sơ   

Sau khi đương sự được cấp phép tạm trú và lao động, Đại sứ quán sẽ giải quyết đơn xin thị thực, và nếu quyết định cấp sẽ tiến hành cấp trong thời hạn tối đa 1 tháng. Đối với các Lao động có trình độ cao, thời hạn cấp sẽ là 15 ngày.   

 

Các lý do từ chối thị thực

Đại sứ quán sẽ từ chối cấp thị thực trong các trường hợp sau:

 • Khi đương sự ở trong tình trạng lưu trú bất hợp pháp tại Tây Ban Nha vào thời điểm nộp đơn xin cấp giấy phép tạm trú và lao động ban đầu cho lao động làm thuê;    
 • Khi không đáp ứng được một trong các yêu cầu được nêu trong điều 70 của Điều lệ dành cho người nước ngoài như: không nộp đúng hạn Phép tạm trú và lao động ban đầu, chưa đủ tuổi tư pháp, trong vòng 5 năm trước đó có lý lịch phạm tội liên quan đến tội danh có trong Luật Tây Ban Nha, mắc bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng thể theo Điều lệ y tế quốc tế năm 2005;    
 • Khi nộp các giấy tờ giả hay đưa ra các luận cứ không chứng xác hoặc có ý đồ xấu với mục đích tạo cơ sở cho đơn xin thị thực;    
 • Khi có nguyên nhân được quy định trong luật pháp buộc phải không tiếp nhận xét duyệt hồ sơ mà tại thời điểm nhận đơn xin thị thực không nhận ra được nguyên nhân đó;   
 • Khi bản sao hợp đồng nộp trong hồ sơ không giống với thông tin do Phòng Ngoại kiều hoặc cơ quan có thẩm quyền của vùng tự trị cung cấp dựa trên hợp đồng gốc;   
 • Đối với các thị thực cư trú và lao động cho lao động làm thuê trong thời hạn xác định, khi người xin thị thực không nộp giấy cam kết quay trở lại Việt Nam sau khi kết thúc công việc tại Tây Ban Nha.    

                        

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THỦ TỤC XIN CẤP THỊ THỰC  

    

Các quy định nhập cảnh vào Tây Ban Nha và việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú  

     

Thị thực Cư trú và lao động làm thuê cho những người lao động có trình độ cao và những người lao động được chuyển giao trong Khuôn khổ các dịch vụ cung ứng lao động xuyên quốc gia.   

Sau khi nhận thị thực, người lao động cần nhập cảnh vào lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời hạn ghi trên thị thực: 90 ngày. Thị thực sẽ cho phép đương sự nhập cảnh và lưu trú lại Tây Ban Nha cho đến khi đăng ký thành công vào hệ thống Bảo hiểm xã hội tương ứng.    

Sau khi nhập cảnh vào Tây Ban Nha, người nước ngoài cần thực hiện các bước sau đây:   

 • Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh, đương sự cần đăng ký và đóng phí tham gia theo chế độ Bảo hiểm xã hội được áp dụng vào thời điểm đó: kể từ thời điểm đó, người lao động có thể bắt đầu làm việc.
  • Việc tham gia Bảo hiểm xã hội sẽ đánh dấu việc người lao động chuyển từ tình trạng lưu trú sang tình trạng tạm trú và lao động, và do vậy đây sẽ là thời điểm bắt đầu hiệu lực của phép tạm trú và lao động, trừ trường hợp của những người lao động được chuyển giao trong khuôn khổ dịch vụ cung ứng lao động xuyên quốc gia, khi người lao động vẫn tiếp tục là đối tượng chịu sự quản lý theo luật định của hệ thống bảo hiểm xã hội tại nước bản địa thông qua văn kiện quốc tế về Bảo hiểm xã hội có thể áp dụng trong trường hợp đó: khi đó hiệu lực của phép tạm trú và lao động sẽ bắt đầu được tính từ thời điểm người lao động nhập cảnh hợp pháp vào Tây Ban Nha nếu việc nhập cảnh này được thực hiện trong thời hạn có giá trị của thị thực;   
  • Nếu đến ngày hết hạn thị thực vẫn chưa có thông tin đăng ký của người lao động trong hệ thống tương ứng của Bảo hiểm xã hội, đương sự sẽ bị buộc rời khỏi lãnh thổ. Trường hợp không rời khỏi lãnh thổ là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật Tây Ban Nha do lưu trú bất hợp pháp tại Tây Ban Nha. Áp dụng ngoại lệ đối với các trường hợp chuyển giao lao động xuyên quốc gia như đã nêu ở đoạn trên.  
 • Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày gia nhập hệ thống Bảo hiểm xã hội, đương sự phải trực tiếp đến Phòng Ngoại kiều hoặc Phòng cảnh sát tương ứng để xin Thẻ Chứng minh thư dành cho người nước ngoài, và thẻ này sẽ có thời hạn theo thời hạn hiệu lực của phép tạm trú và lao động. Ngoại trừ các trường hợp cung ứng lao động xuyên quốc gia trong thời hạn dưới 6 tháng, thị thực và phép tạm trú và lao động là một và có thể cho phép đương sự lưu trú hợp pháp tại Tây Ban Nha trong thời hạn được cấp phép mà không cần phải xin Thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài.  

 

Thị thực cư trú và Lao động cho lao động làm thuê trong thời hạn xác định   

Sau khi nhận thị thực, người lao động cần nhập cảnh vào lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời hạn ghi trên thị thực. Thời hạn đó được tính như sau:   

 • Đối với các công việc mang tính thời vụ, số ngày được cấp sẽ tương ứng với thời hạn của phép cư trú và lao động. Trong trường hợp này thị thực chính là giấy phép và sẽ cho phép đương sự nhập cảnh và lưu trú tại Tây Ban Nha trong điều kiện nói trên cho đến khi hết hạn.   
 • Đối với các loại công việc còn lại, thời hạn nhập cảnh sẽ được tính như sau:  
  • Giống như trường hợp trên khi phép cư trú và lao động có giá trị ít hơn hoặc bằng 6 tháng;   
  • 90 ngày khi phép cư trú và lao động có giá trị trên 6 tháng và cho phép đương sự nhập cảnh và ở lại Tây Ban Nha trong điều kiện lưu trú cho đến khi đăng ký tham gia vào chế độ Bảo hiểm xã hội tương ứng.    

Phép tạm trú và lao động sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày đương sự nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Sau khi nhập cảnh, người nước ngoài cần làm theo các bước sau:   

 • Đăng ký tham gia chế độ Bảo hiểm xã hội tương ứng trong thời hạn:   
  • 1 tháng đối với các công việc thời vụ. Trường hợp không đăng ký đúng hạn, Cơ quan đại diện của Chính quyền trung ương có thể hủy bỏ phép cư trú và lao động đã cấp cho đương sự.   
  • 3 tháng đối với các công việc còn lại. Trường hợp không đăng ký đúng hạn, đương sự sẽ bị buộc rời khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha.  Trường hợp không rời khỏi lãnh thổ là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật Tây Ban Nha do lưu trú bất hợp pháp tại Tây Ban Nha.   
 • Trong trường hợp giấy phép có giá trị trên 6 tháng, người lao động phải trực tiếp đến Phòng Ngoại kiều hoặc Phòng cảnh sát tương ứng để xin Thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài trong vòng 1 tháng sau khi nhập cảnh. Thẻ này sẽ có giá trị tương đương với thời hạn của phép tạm trú và lao động. Đối với các công việc mang tính chất thời vụ, thị thực và phép tạm trú và lao động là một và có thể cho phép đương sự lưu trú hợp pháp tại Tây Ban Nha trong thời hạn được cấp phép mà không cần phải xin Thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài.    

    

Thị thực cư trú và lao động vì mục đích nghiên cứu   

Sau khi nhận thị thực, người lao động cần phải nhập cảnh vào lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời hạn ghi trên thị thực. Thời hạn đó được tính như sau:   

 • 90 ngày nếu giấy phép được cấp với mục đích cho phép cư trú và thực hiện hoạt động nghiên cứu tại Tây Ban Nha trong thời hạn trên 6 tháng. Thị thực sẽ cho phép đương sự nhập cảnh và lưu trú tại Tây Ban Nha trong điều kiện cư trú và lao động vì mục đích nghiên cứu cho đến khi thị thực hết hạn;    
 • Tương đương với số ngày được cấp theo giấy phép cư trú và lao động đối với các trường hợp dưới 6 tháng. Với thị thực này, đương sự sẽ được phép nhập cảnh và lưu trú tại Tây Ban Nha theo diện cư trú và lao động vì mục đích nghiên cứu cho đến khi thị thực hết hạn mà không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào khác tại Tây Ban Nha.   

Phép tạm trú và lao động vì mục đích nghiên cứu sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày đương sự nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Sau khi nhập cảnh, đối với trường hợp phép có giá trị trên 6 tháng đương sự cần làm theo các bước sau đây:    

 • Nghiên cứu sinh người nước ngoài có thể bắt đầu thực hiện việc nghiên cứu ngay sau khi nhập cảnh, và thực hiện việc đăng ký và đóng phí tham gia Bảo hiểm theo các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội đang được áp dụng vào thời điểm đó.   
 • Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Tây Ban Nha, nghiên cứu sinh nước ngoài cần trực tiếp đến Phòng Ngoại kiều hoặc Phòng Cảnh sát tương ứng để xin cấp Thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài. Thẻ này sẽ có thời hạn tương đương với thời hạn của Giấy phép tạm trú và lao động.   

Nếu tại thời điểm xin cấp Thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài hoặc đã quá một tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Tây Ban Nha mà đương sự vẫn chưa đăng ký tham gia vào chế độ Bảo hiểm xã hội tương ứng, cơ quan có thẩm quyền có thể hủy bỏ giấy phép đã cấp cho đương sự.

Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016