Cư trú vì lý do đoàn tụ gia đình
Cư trú vì lý do đoàn tụ gia đình

 

Các công dân Tây Ban Nha và công dân nước ngoài cư trú hợp pháp tại Tây Ban Nha hoặc là sinh viên lưu trú tại Tây Ban Nha có quyền được đoàn tụ gia đình với một số thành viên trong gia đình của mình.

 

10/29/2014

​Có nhiều thủ tục đoàn tụ khác nhau, tùy theo tình trạng cá nhân của người mời đoàn tụ.                         

 

Đoàn tụ gia đình theo chế độ cộng đồng châu Âu               

Một vài thành viên gia đình các công dân Tây Ban Nha hoặc công dân các nước thành viên của Liên minh Châu Âu và công dân Na Uy, Ai-xơ-len,  Liechtenstein và Thụy Sĩ được hưởng chế độ đặc biệt trên lĩnh vực ngoại kiều: đó là chế độ cộng đồng châu Âu. Người được hưởng chế độ này muốn lưu trú trên 90 ngày trong cùng kỳ sáu tháng không cần phải có thị thực quốc gia mà chỉ cần xin và được cấp thị thực đồng nhất để vào Tây Ban Nha. Dù vẫn tuân theo thủ tục xử lý thị thực chung cho thị thực Schengen, loại thị thực này có những đặc thù ưu đãi riêng để xin được dễ dàng hơn rất nhiều so với loại thị thực Schengen thường. 
Loại thị thực này khi được cấp cho phép lưu trú 90 ngày. Trong khoảng thời gian này, nếu muốn, người mang thị thực này có thể xin và được Phòng Ngoại kiều tương ứng với nơi cư trú của mình bên Tây Ban Nha cấp cho một thẻ cư trú theo chế độ cộng đồng châu Âu. Thẻ này cho đương sự quyền được thường trú tại Tây Ban Nha.                                     

 

Đoàn tụ gia đình theo chế độ phổ thông (hay còn gọi là chế độ chung)             

Chế độ này được áp dụng cho các công dân nước ngoài có thân nhân không hội tụ đủ các điều kiện để áp dụng chế độ cộng đồng châu Âu nhưng lại hội tụ đủ điều kiện đối với điều 52 Quy chế Ngoại kiều hiện hành. Điều 52 kể trên quy định các công dân Tây Ban Nha, và cả các công dân nước ngoài cư trú hợp pháp tại Tây Ban Nha dưới một vài điều kiện nhất định, có thể mời đoàn tụ các thân nhân sau:                                   

 • vợ/chồng hoặc người chung sống như vợ/chồng (hai loại hình quan hệ này không tương thích với nhau),                            
 • con của bản thân và con của vợ/chồng hoặc của người chung sống với mình như vợ/chồng, với điều kiện phải dưới 18 tuổi hoặc không có đủ khả năng lo cho nhu cầu tối thiểu của bản thân vì lý do sức khỏe    
 • bố/mẹ của bản thân và con của vợ/chồng hoặc của người chung sống với mình như vợ/chồng, với điều kiện phải trên 65 tuổi, sống phụ thuộc về mặt kinh tế vào người mời đoàn tụ hoặc vào vợ/chồng hay người chung sống như vợ/chồng của người mời đoàn tụ và có lý do để biện minh cho việc cư trú tại Tây Ban Nha.     

Người nước ngoài cần hội tụ đủ các điều kiện sau để có thể mời đoàn tụ thân nhân:                      

 • quy tắc chung: có phép cư trú tại Tây Ban Nha trong thời hạn tối thiểu một năm và đã xin gia hạn phép tối thiểu một năm nữa;                 
 • để có thể mời đoàn tụ đối với bố/mẹ, ông/bà của bản thân và của vợ/chồng hoặc của người chung sống với mình như vợ/chồng, người mời đoàn tụ cần phải có Phép Cư trú Dài hạn hoặc Phép cư trú Dài hạn của Liên minh Châu Âu hoặc, tối thiểu thì cũng đã xin cấp loại phép này. Trong trường hợp này thì cần phải nộp cả hai đơn kèm theo;                         
 • người nước ngoài cư trú tại Tây Ban Nha trên cơ sở trước đó đã là người cư trú dài hạn của Liên minh châu Âu hoặc có Thẻ xanh của Liên minh châu Âu hoặc có Phép Tạm trú và Lao động vì lý do nghiên cứu hoặc Phép Tạm trú và Lao động dành cho các chuyên viên cao cấp có thể mời thân nhân đoàn tụ mà không cần phải chứng minh đã từng cư trú hợp pháp tại Tây Ban Nha.    

Thủ tục mời đoàn tụ được bắt đầu tại Tây Ban Nha bởi người mời đoàn tụ. Để làm việc này, người mời đoàn tụ phải tới Sở Ngoại kiều tương ứng với nơi cư trú của mình để xin cấp Phép Tạm trú vì lý do đoàn tụ gia đình cho thân nhân mình muốn mời đoàn tụ. Sau khi xét duyệt xong, Cơ quan Đại diện của Chính quyền trung ương tại Vùng tự trị tương ứng sẽ ra quyết định giải quyết hồ sơ và thông báo cho đương sự biết. Nếu quyết định là thuận thì đương sự phải lập tức gửi phép này về cho thân nhân của mình ở Việt Nam để xin thị thực. Phép này cho phép thân nhân đoàn tụ là vợ/chồng hay người chung sống như vợ/chồng với người mời đoàn tụ hoặc con của người mời đoàn tụ (duy nhất là con của người mời đoàn tụ) được làm việc (làm thuê hay làm chủ doanh nghiệp), tại bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Tây Ban Nha, làm công việc hay lĩnh vực nào cũng được, với điều kiện đủ tuổi lao động mà không cần thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào.      
Để biết thêm thông tin về việc xin được cấp phép tạm trú, vui lòng tra cứu trang web của Bộ Việc làm và Bảo hiểm xã hội.                      

 
Các quy định riêng đối với loại hình thị thực này                    
Trước khi xem thủ tục chung để xin thị thực quốc gia, đương sự cần đọc kỹ về một vài quy định đặc biệt chỉ áp dụng riêng đối với thị thực đoàn tụ gia đình theo chế độ phổ thông.                     

A) HỒ SƠ KÈM THEO: trước khi nộp đơn xin thị thực, thân nhân đoàn tụ cần phải chuẩn bị một số giấy tờ để nộp kèm đơn xin thị thực này cũng như kèm theo các giấy tờ cần thiết khác cần phải được nộp theo quy định chung cho tất cả các loại thị thực quốc gia:              

 • Quyết định cấp phép cư trú vì lý do đoàn tụ gia đình được cấp bởi Cơ quan đại diện chính quyền trung ương tại khu tự trị nơi người mời đoàn tụ sinh sống. Trên giấy phép đó phải thể hiện ngày nhận thông báo của người mời đoàn tụ. Người xin thị thực có thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận thông báo kể trên để nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán.                  
 • Giấy cam kết do người mời đoàn tụ viết và ký tên, trong đó thể hiện rõ mong muốn được đoàn tụ với người xin thị thực:                      
  • trong trường hợp người đoàn tụ là vợ/chồng hay người chung sống như vợ/chồng của người mời đoàn tụ, bản cam kết còn phải nêu rõ hai bên hiện không đang ly thân về mặt pháp lý và hiện không đang ở trong tình trạng đã kết hôn cũng như sống chung như vợ/chồng với người thứ ba.                               
  • trong trường hợp trước đó đã từng kết hôn, cần phải nộp án ly hôn có định đoạt về tình trạng của vợ/chồng cũ và các thân nhân của mình đối với nơi ở chung, phụ cấp đối với vợ/chồng cũ và phụ cấp nuôi con vị thành niên.                         
 • Chứng minh quan hệ gia đình: các giấy tờ dùng để chứng minh quan hệ gia đình phải được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự vào cả bản gốc lẫn bản dịch.         
  • trường hợp người xin thị thực là vợ hoặc chồng: nếu việc kết hôn được tổ chức tại nước mà người mời đoàn tụ mang quốc tịch thì phải nộp Giấy chứng nhận kết hôn do các cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp. Nếu việc kết hôn được tổ chức tại cơ quan có thẩm quyền của một nước khác thì ngoài giấy chứng nhận kết hôn đó còn phải nộp thêm giấy tờ chính thức do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người mời đoàn tụ mang quốc tịch công nhận giá trị pháp lý của việc kết hôn đó tại nước mà người mời đoàn tụ mang quốc tịch. Trong trường hợp là người sống chung như vợ/chồng thì phải nộp giấy chứng nhận đăng ký tại cơ quan đăng ký công tương ứng về các mối quan hệ chung sống như vợ/chồng hoặc, nếu khônn có loại cơ quan đăng ký này thì có thể chứng minh mối quan hệ bằng bất kỳ hình thức chứng minh nào mà pháp luật cho phép, trong đó các loại giấy tờ do các cơ quan công cấp sẽ có ưu thế hơn.                
  • trường hợp người xin thị thực là con của người mời đoàn tụ hoặc của vợ/chồng hay người sống chung như vợ/chồng của người mời đoàn tụ: nộp giấy khai sinh của người xin thị thực. Nếu là con của vợ/chồng hay người sống chung như vợ/chồng của người mời đoàn tụ thì phải chứng minh thêm về quan hệ hôn nhân hoặc tình cảm của người mời đoàn tụ với bố/mẹ đẻ của mình theo quy định được nêu ở đoạn trên đây và việc họ hiện đang không ly thân về mặt pháp lý, đang không có mối quan hệ vợ/chồng hoặc sống chung như vợ/chồng với người thứ ba, theo như cách thức nêu tại các đoạn trên. Nếu người xin thị thực trên 21 tuổi thì phải nộp các giấy tờ chứng minh việc phụ thuộc kinh thế vào người mời đoàn tụ. Việc phụ thuộc kinh tế có thể được chứng minh bằng các bằng chứng đã chuyển tiền hoặc đã tài trợ chi phí cho người xin thị thực trong vòng ít nhất là một năm trở lại đây, đủ để gợi ý đến việc có sự phụ thuộc kinh tế thực sự.                     
  • trường hợp người xin thị thực là bố/mẹ hay ông/bà hoặc cụ trực hệ của  mời đoàn tụ hoặc của vợ/chồng hay người sống chung như vợ/chồng của người mời đoàn tụ thì phải nộp giấy khai sinh của người mời đoàn tụ hoặc của vợ/chồng của người này, và trong trường hợp trực hệ thứ 2 trở lên thì nộp thêm giấy khai sinh của bố/mẹ ở giữa hai thế hệ đó. Ngoài ra còn cần phải nộp các giấy tờ chứng minh sự phụ thuộc kinh tế của người đoàn tụ. Nếu là bố/mẹ, ông/bà, cụ trực hệ của người mời đoàn tụ hoặc của vợ/chồng hay người sống chung như vợ/chồng của người mời đoàn tụ thì phải nộp thêm giấy tờ chứng minh cuộc hôn nhân của những người này và việc hiện họ đang không ở trong tình trạng ly thân theo luật pháp, thể theo các quy định được nêu trong các đoạn ở trên.                 

 

B) THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ:                       

Hồ sơ xin thị thực đoàn tụ gia đình được hưởng chế độ ưu tiên và có thời hạn giải quyết cũng như thông báo kết quả tối đa là hai tháng.     

 

C) CÁC NGUYÊN NHÂN CỤ THỂ DẪN TỚI VIỆC KHÔNG TIẾP NHẬN VIỆC XÉT DUYỆT HỒ SƠ                   

Ngoài các nguyên nhân chung dẫn tới việc không tiếp nhận xét duyệt hồ sơ, đơn xin thị thực cũng có thể bị từ chối không xét duyệt khi có bằng chứng cho thấy người xin thị thực, tại thời điểm nộp đơn xin phép lần đầu để tạm trú và đoàn tụ gia đình, đang lưu trú bất hợp pháp tại Tây Ban Nha. Các bằng chứng này có thể có được thông qua các giấy tờ ủy quyền đại diện, các giấy tờ khác nộp trong hồ sơ hoặc qua các dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu của Cơ quan hành chính nhà nước.                                 

D) CÁC NGUYÊN NHÂN TỪ CHỐI THỊ THỰC        

Đại sứ quán sẽ từ chối cấp thị thực trong các trường hợp sau:

 • khi không chứng minh được việc đáp ứng được một trong các yêu cầu được đặt ra để xin được thị thực: nộp đơn xin cấp phép lần đầu cho tạm trú vì lý do đoàn tụ gia đình không đúng thời hạn, không đủ tuổi tư pháp, có tiền án/tiền sự trong vòng năm năm trở lại đây nằm trong các tội danh được quy định bởi luật pháp Tây Ban Nha hay có các bệnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng thể theo Điều lệ Y tế Quốc tế 2005.                      
 • khi nộp các giấy tờ giả hay đưa ra các luận cứ không chứng xác hoặc có ý đồ xấu với mục đích tạo cơ sở cho đơn xin thị thực                 
 • khi có nguyên nhân được quy định trong luật pháp buộc phải không tiếp nhận xét duyệt hồ sơ mà tại thời điểm nhận đơn xin thị thực không nhận ra được nguyên nhân đó                           

VUI LÒNG NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THỦ TỤC XIN THỊ THỰC      

 

Các quy định cụ thể đối với đoàn tụ gia đình nghiên cứu sinh và các chuyên viên cao cấp                      

Ngoài các quy định chung nêu ở các đoạn trên, thân nhân của các nghiên cứu sinh hay của các chuyên viên cao cấp được áp dụng các quy định cụ thể sau:    

 • đơn xin chấp phép tạm trú vì lý do đoàn tụ gia đình có thể được nộp cả bởi chính nghiên cứu sinh hoặc chuyên viên cao cấp, cả bởi cơ quan nghiên cứu ký hợp đồng đón tiếp nghiên cứ sinh hoặc bên chủ thuê chuyên viên cao cấp nêu trên. Trong cả hai trường hợp đều có thể nộp đơn này sau hoặc đồng thời với đơn xin phép tạm trú và lao động của chính nghiên cứu sinh hay chuyên viên cao cấp đó.
 • trường hợp chính quyền Khu tự trị nơi nghiên cứu sinh hoặc chuyên viên cao cấp thực hiện các hoạt động nghiên cứu hay chuyên môn của mình có thẩm quyền đối với việc cấp phép lao động lần đầu cho người ngoại quốc và các đơn ngày được nộp song song cùng thời điểm thì có thể nộp cả hai đơn tại cơ quan tự trị có thẩm quyền cấp phép lao động lần đầu cho nghiên cứu sinh hoặc chuyên viên cao cấp, và cơ quan này sẽ chuyển đơn xin đoàn tụ gia đình tới Sở Ngoại kiều tương ứng để giải quyết hồ sơ                    

Chế độ nhập cảnh vào Tây Ban Nha và việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú tại Tây Ban Nha                            

Sau khi lấy thị thực, thân nhân đoàn tụ phải nhập cảnh Tây Ban Nha trong thời hạn có giá trị của hiệu lực là 90 ngày.

Sau ngày nhập cảnh, thân nhân đoàn tụ có thời hạn là một tháng để trực tiếp tới Sở Ngoại kiều hoặc Sở Cảnh sát tương ứng để xin Thẻ chứng minh Ngoại kiều. Thẻ này sẽ có cùng thời hạn giá trị của thẻ cư trú của người mời đoàn tụ đang có tại thời điểm nhập cảnh Tây Ban Nha của thân nhân đoàn tụ. Thẻ của trẻ vị thành niên sẽ do các đại diện hợp pháp của trẻ xin cấp.      

 

Đoàn tụ thân nhân du học sinh                    

Thân nhân của các người nước ngoài đã nộp đơn xin thị thực du học hoặc hiện đang ở Tây Ban Nha với Phép lưu trú vì lý do du học có thể xin thị thực lưu trú để nhập cảnh và ở hợp pháp tại Tây Ban Nha trong thời hạn có hiệu lực của phép lưu trú này và thời hạn này cũng trùng khớp với thời hạn phép lưu trú của du học sinh mời đoàn tụ. Việc lưu trú tại Tây Ban Nha của thân nhân này, trong mọi trường hợp, là phụ thuộc vào tình trạng lưu trú của du học sinh.           

Các quy định được áp dụng là các quy định chung đối với việc đoàn tụ gia đình theo chế độ phổ thông hay còn gọi là chế độ chung được mô tả tại đoạn trên, trừ các trường hợp được nêu sau đây:                 

 • chỉ có thể đoàn tụ với vợ/chồng hoặc người sống chung như vợ/chồng và các con dưới 18 tuổi hay không đủ năng lực tự lo cho các nhu cầu tối thiểu của bản thân do tình trạng sức khỏe không cho phép;               
 • Phép cư trú vì lý do đoàn tụ gia đình với du học sinh không có phép thân nhân đoàn tụ được làm việc hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động có lợi nhuận nào khác;                            
 • Ngoài các giấy tờ bắt buộc phải nộp dành cho bất kỳ đơn xin thị thực quốc gia nào, thân nhân đoàn tụ với du học sinh còn phải nộp thêm các loại giấy tờ sau đây:               
  • Thẻ cư trú tại Tây Ban Nha của du học sinh ngoại quốc. Trường hợp du học sinh này vẫn chưa tới Tây Ban Nha vì vẫn còn chờ kết quả xin thị thực thì nộp biên lai chứng minh đã nộp đơn xin thị thực du học;                    
  • giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình với du học sinh: giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy khai sinh, tùy theo từng trường hợp. Các giấy tờ này phải được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự vào cả bản gốc lẫn bản dịch.              
  • chứng minh có đủ khả năng chi trả tài chính trong thời gian lưu tru tại Tây Ban Nha. Đương đơn phải chứng minh có một số tiền tối thiểu đủ để trang trải chi phí ăn ở trong thời hạn du học của du học sinh mời đoàn tụ. Số tiền tối thiều này là 399.38€/tháng cho thân nhân đoàn tụ thứ nhất và 266,26€ cho mỗi thân nhân đoàn tụ tiếp theo của du học sinh đó. Để chứng minh điều này, Đại sứ quán chấp nhận các bản sao kê tài khoản trong vòng ba tháng trở lại đây, séc bảo đảm, séc du lịch, ủy nhiệm chi hay thẻ tín dụng nộp kèm với bản sau kê tài khoản cập nhật (các chứng minh này phải mang tính đích danh, không được là các giấy tờ mang tên người thứ ba, trừ trường hợp đối với trẻ vị thành niên thì chấp nhận chứng minh của bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ). Không chấp nhận các thư xác nhận số dư của ngân hàng hay các bản sao kê tải về từ Internet. Trong trường hợp du học sinh có học bổng và số tiền học bổng này đủ để đáp ứng các khoản chi trả tối thiểu cho việc ăn ở theo quy định ở trên thì chỉ cần nộp giấy tờ liên quan đến việc cấp học bổng và thư chấp nhận học bổng, nếu có. Nếu số tiền học bổng này không đủ thì phải nộp giấy tờ chứng minh có đủ số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền học bổng.                  
  • chứng minh có nơi lưu trú trong suốt thời gian ở tại Tây Ban Nha
  • bảo hiểm phải có giá trị chi trả tối thiểu là 30.000€, có hiệu lực với tất cả các nước Schengen và bao phủ suốt thời hạn lưu trú, có nghĩa là từ khi nhập cảnh vào bất kỳ một nước thành viên Schengen nào cho tới khi xuất cảnh ra một nước thứ ba khác ngoài khối Schengen (tính cả hai ngày nhập và xuất cảnh). Bảo hiểm phải bao gồm các chi trả cho việc hồi hương vì lý do y tế hay tử vong, cấp cứu y tế hay nhập viện cấp cứu y tế trong thời hạn lưu trú tại lãnh thổ các nước thành viên khối Schengen. Các du học sinh được nhận học bổng bảo gồm cả bảo hiểm muốn ở lại lãnh thổ Schengen quá thời hạn có giá trị của baor hiểm trên cần phải mua một bảo hiểm riêng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên cho thời hạn lưu trú quá ngày bảo hiểm cho phép theo học bổng.             

 

 

 

Chế độ nhập cảnh vào Tây Ban Nha và việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú tại Tây Ban Nha      
Sau khi lấy thị thực, thân nhân đoàn tụ phải nhập cảnh Tây Ban Nha trong thời hạn có giá trị của hiệu lực:               
 • thời hạn này là 90 ngày nếu là phép cho thời hạn lưu trú trên 6 tháng. Thị thực cho phép đương sự được nhập cảnh và lưu trú tại Tây Ban Nha vì mục đích du học cho tới khi hết hạn thị thực.
 • thời hạn này là số ngày của phép cư trú và làm việc nếu muốn lưu trú trong thời hạn dưới 6 tháng. Trong trường hợp này, thị thực sẽ cho phép đương sự nhập cảnh và lưu trú tại Tây Ban Nha với mục đích du học cho tới thời điểm hết giá trị của thị thực mà không cần phải làm thêm bất kỳ thủ tục gì sau đó tại Tây Ban Nha.                 
Sau ngày nhập cảnh:                
 • Nếu phép là cho thời hạn trên sáu tháng thì thân nhân đoàn tụ có thời hạn là một tháng để trực tiếp tới Sở Ngoại kiều hoặc Sở Cảnh sát tương ứng để xin Thẻ chứng minh Ngoại kiều. Thẻ này sẽ có cùng thời hạn giá trị của thẻ cư trú của người mời đoàn tụ đang có tại thời điểm nhập cảnh Tây Ban Nha của thân nhân đoàn tụ. Thẻ của trẻ vị thành niên sẽ do các đại diện hợp pháp của trẻ xin cấp.              
 • Nếu phép là cho thời hạn dưới sáu tháng thì đương sự không cần xin thẻ nói trên vì bản thân thị thực trong trường hợp này đã kèm theo phép lưu trú chứng minh tình trạng cư trú hợp pháp của đương sự tại Tây Ban Nha trong suốt thời hạn được cấp phép.             

 

Đoàn tụ gia đình với trẻ được nhận làm con nuôi tại Việt Nam     

Mặc dù việc nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam có tính hiệu lực pháp lý toàn diện tại Tây Ban Nha, trẻ sau khi được nhận nuôi vẫn phải rời Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam và vì vậy, trẻ cần phải có thị thực đoàn tụ gia đình để có thể nhập cảnh vào Tây Ban Nha và trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh, bố mẹ nuôi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ tại phòng hộ tịch tương ứng với nơi cư trú của mình.            

Các giấy tờ đi kèm theo hồ sơ xin thị thực loại này bao gồm:           

 • Giấy chứng nhận / báo cáo có đủ điều kiện để xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của Vùng tự trị nơi bố mẹ nuôi cư trú cấp      
 • Quyết định cho phép đoàn tụ gia đình, cấp bởi Cơ quan chính phủ tại vùng tự trị nơi người nhận nuôi trẻ sinh sống.                    
 • Hộ chiếu/ Chứng minh thư của (những) người nhận nuôi trẻ.           
 • Bản sao giấy khai sinh của (những) người nhận nuôi trẻ.                
 • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ nuôi trẻ hoặc giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp người đơn thân nhận nuôi trẻ.               
 • Công văn của Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp Việt Nam) gửi cơ quan có thẩm quyền về nuôi con nuôi của Tây Ban Nha thông báo về các đặc điểm của trẻ được đề nghị cho gia đình nhận nuôi.   
 • Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.       
 • Biên bản giao nhận con nuôi.         
 • Giấy khai sinh của trẻ.                  
 • Giấy chứng nhận sức khỏe của trẻ, trong đó, đúng trước phần chữ ký của người cấp giấy chứng nhận này, có đoạn viết chính xác như sau: “người xin thị thực không mắc bệnh bất cứ loại bệnh nào có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, thể theo quy định tại Điều lệ Y tế Quốc tế năm 2005”.       

Lưu ý các giấy tờ của Việt Nam đều phải được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự vào cả bản gốc lẫn bản dịch.

 

VUI LÒNG NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THỦ TỤC XIN THỊ THỰC

 

Chế độ nhập cảnh vào Tây Ban Nha và việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú tại Tây Ban Nha                            
Sau khi lấy thị thực, trẻ được nhận làm con nuôi phải nhập cảnh Tây Ban Nha trong thời hạn có giá trị của hiệu lực là 90 ngày.          
Bố mẹ nuôi cần xin đăng ký khai sinh cho trẻ tại cơ quan hộ tịch tương ứng với nơi cư trú của mình trong thời hạn có giá trị của thị thực.     
 

     

 

 

   

     

                  

  Featured

  • Atlas Redes Sociales
  • Embajadas y Consulados
  • Sede Electrónica
  • Página de Participación Ciudadana
  • Página Portal de Transparencia
  • Sede Palacio de Santa Cruz
   Plaza de la Provincia, 1
   28012 MADRID
   Tel: +34 91 379 97 00
  • Sede Palacio de Viana
   Duque de Rivas, 1
   28071 MADRID
   Tel: +34 91 379 97 00
  • Sede Torres Ágora
   Serrano Galvache, 26
   28033 MADRID
   Tel: +34 91 379 97 00
  • Sede Pechuán
   C/ Pechuán, 1
   28002 MADRID
   Tel: +34 91 379 17 00
  • AECID
   Avda. Reyes Católicos, 4
   28040 MADRID
   Tel: +34 91 583 81 00 / 01
   Fax: +34 91 583 83 10 / 11
  Gobierno de España
  ©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
  Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
  Premio Ciudadanía 2016
  Premio Ciudadanía 2016