Thị thực lưu trú vì mục đích du học
Thị thực lưu trú vì mục đích du học

Giấy phép lưu trú vì mục đích du học cho phép người nước ngoài lưu trú tại Tây Ban Nha để thực hiện các hoạt động học tập, nghiên cứu, tình nguyện hoặc thực tập không lương tùy vào loại hình giấy phép mà đương sự đã xin.​

10/27/2014

Các hướng dẫn sau đây chỉ được áp dụng duy nhất cho các lưu trú trên 90 ngày. Đối với các lưu trú từ 90 ngày trở xuống đương sự chỉ cần xin thị thực đồng nhất. Nhấp vào đây để xem thông tin tương ứng về thị thực đồng nhất

   ​

Xin thị thực lưu trú vì mục đích du học tại Tây Ban Nha trong các trường hợp nào?  

Các trường hợp cho phép lưu trú tại Tây Ban Nha vì mục đích du học bao gồm:  

 • thực hiện việc học hoặc học chuyên sâu tại một trung tâm giảng dạy hợp pháp tại Tây Ban Nha. Hoạt động học tập này mang tính chất toàn thời gian cho đến khi kết thúc chương trình để được cấp bằng hoặc chứng chỉ,   
 • thực hiện các hoạt động nghiên cứu hoặc đào tạo không nhận lương,   
 • tham gia vào một chương trình lưu động dành cho học sinh theo học các khóa học cấp hai và/ hoặc cấp ba tại một trung tâm giảng dạy hoặc trung tâm khoa học được công nhận chính thức,   
 • thực hiện các hoạt động thực tập không lương tại một cơ quan hoặc đơn vị công lập hoặc tư nhân, 
 • làm công việc theo diện "Au Pair" với điều kiện người xin thị thực ở độ tuổi từ 17 tới 30 tại thời điểm nộp hồ sơ xin thị thực,  
 • thực hiện các hoạt động tình nguyện trong khuôn khổ một chương trình theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích chung.    

 

Cơ chế cấp phép lưu trú vì mục đích du học    

Người nước ngoài muốn lưu trú trên 90 ngày tại Tây Ban Nha với mục đích học tập, nghiên cứu, tình nguyện hoặc thực tập không lương phải được cấp phép cho lưu trú vì mục đích du học trước khi được cấp thị thực. Cơ quan có thẩm quyền cấp loại phép này là Cơ quan Đại diện Chính phủ cấp tỉnh nơi diễn ra các khóa học hoặc các hoạt động nghiên cứu đào tạo, thực tập không lương hoặc chương trình tình nguyện đó.      

Để có được giấy phép nói trên, đương sự chỉ cần nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha.        
Một khi hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ, Đại sứ quán sẽ trực tiếp gửi yêu cầu xin cấp phép về Cơ quan Đại diện Chính phủ có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ đó trong vòng 7 ngày. Nếu cơ quan có thẩm quyền Tây Ban Nha không trả lời trong thời hạn nêu trên, trường hợp này sẽ tự hiểu là được chấp nhận cấp phép.    

 • Trường hợp bị từ chối cấp phép, Đại sứ quán sẽ thông báo cho người xin thị thực biết kết quả cấp phép, các khả năng nộp kháng nghị, cơ quan có thẩm quyền nhận và thời hạn nộp kháng nghị. Sau đó, Đại sứ quán sẽ ra quyết định lưu hồ sơ xin thị thực.     
 • Trường hợp được cấp phép, Đại sứ quán sẽ tiếp tục xét duyệt và giải quyết hồ sơ thị thực đó.     

Thị thực được cấp bao gồm cả phép lưu trú vì mục đích du học. Phép cư trú này có hiệu lực từ ngày đương sự nhập cảnh vào Tây Ban Nha và cho đương sự các quyền sau đây:     

 • Lưu trú tại Tây Ban Nha để thực hiện các hoạt động theo như được cấp phép, trong khoảng thời gian diễn ra hoạt động đó, với thời hạn tối đa là 1 năm và có thể gia hạn hàng năm nếu đáp ứng được các điều kiện quy định trong điều 40 Sắc lệnh Hoàng gia 557/2011 ngày 20 tháng 4, và qua đó thông qua Quy chế của Luật Tổ chức 4/2000 về các quyền, sự  tự do và hội nhập xã hội của người nước ngoài tại Tây Ban Nha.       
 • Xin giấy phép để được lao động trong khoảng thời gian lưu trú, hình thức làm chủ hoặc làm thuê, theo các điều kiện quy định trong điều 42 của Quy chế nói trên                 
 • Đoàn tụ với vợ/chồng, với người chung sống như vợ/chồng, với con vị thành niên hoặc với các con bị tàn tật và vì tình trạng sức khỏe không thể tự chủ động trong các hoạt động phục vụ nhu cầu cá nhân. Những người này có thể đoàn tụ với người thân tại Tây Ban Nha với các điều kiện lưu trú tương đương như người mời đoàn tụ và do vậy mỗi thành viên trong gia đình được hưởng quyền đó cần phải xin thị thực tương ứng. Nhấp vào đây để xem thông tin về thị thực Đoàn tụ gia đình với Lưu học sinh.           

 

Các quy định đặc biệt đối với thị thực du học     

Trước khi xem thủ tục chung dành cho các loại thị thực quốc gia, đương sự cần chú ý đến các quy định đặc biệt sau đây chỉ áp dụng duy nhất cho trường hợp thị thực du học.           

 

A) GIẤY TỜ BỔ SUNG NỘP KÈM ĐƠN XIN THỊ THỰC          

Ngoài đơn xin thị thực, đương đơn cần nộp các giấy tờ chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện chứng minh thuộc diện được cấp phép lưu trú vì mục đích học tập:                      

 

1.- Sơ yếu lý lịch: Vui lòng tải mẫu tại đây.           

2.- Thư chấp nhận nhập học       

 • Đối với các trường hợp thực hiện việc học hoặc học chuyên sâu hoặc thực hiện công việc theo diện "Au Pair", người xin thị thực cần nộp thư chấp nhận học của một trung tâm giảng dạy được cấp phép tại Tây Ban Nha để thực hiện một chương trình học tập mang tính chất toàn thời gian cho đến khi kết thúc chương trình để được cấp bằng hoặc chứng chỉ. Trong thư cần nêu rõ các nội dung sau:          
  • Người xin thị thực đã nộp lệ phí nhập học hoặc được miễn lệ phí này, trừ khi có hóa đơn hoặc biên nhận nộp kèm riêng;     
  • Thông tin về loại khóa học, ngày bắt đầu và ngày kết thúc khóa học, chứng chỉ/ bằng cấp sẽ nhận được sau khi kết thúc khóa học, nội dung chương trình học trong đó có nêu rõ tên các môn học, thời gian học, thời gian nghỉ hè/đông, thời khóa biểu và lịch thi.                             
 • Đối với trường hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu hoặc đào tạo tại một trung tâm chính thức được công nhận tại Tây Ban Nha, đương sự cần nộp thư chấp nhận của trung tâm đó. Trong trường hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu, trung tâm nơi thực hiện hoạt động sẽ là một trường Đại học, một trung tâm của Hội đồng cấp cao về Nghiên cứu khoa học (CSIC) hoặc một cơ quan công hoặc tư lập về Nghiên cứu và Phát triển. Trong thư chấp nhận cần nêu rõ các nội dung sau:                              
  • Đương sự không nhận lương để thực hiện hoạt động nghiên cứu đó;            
  • Nội dung dự án nghiên cứu hoặc kế hoạch đào tạo, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, và nêu rõ thông tin nếu có về loại hình đào tạo được nhận, tên các môn học, thời gian học, thời gian nghỉ hè/đông, thời khóa biểu và lịch thi.                   
 • Đối với trường hợp tham gia vào một chương trình lưu động dành cho học sinh, người xin thị thực cần nộp thư chấp nhận của một tổ chức được công nhận chính thức chuyên về các chương trình lưu động cho học sinh. Trong thư chấp nhận cần nêu rõ các nội dung sau:              
  • Người xin thị thực được chấp nhận tại một trung tâm giáo dục cấp hai và/hoặc cấp ba hoặc trung tâm khoa học được chính thức công nhận. Chú ý ghi rõ tên của trung tâm và hoạt động mà đương sự sẽ thực hiện tại trung tâm đó nằm trong chương trình lưu động học sinh của tổ chức nói trên; Cần nộp kèm thư của giám đốc hoặc trưởng phòng đào tạo của trung tâm khẳng định việc chấp nhận cho đương sự thực hiện các hoạt động nói trên tại trung tâm;           
  • Tổ chức nói trên sẽ chịu trách nhiệm về học sinh trong suốt thời gian lưu trú, đặc biệt là về chi phí học tập cũng như các chi phí lưu trú và hồi hương của đương đơn. Ngoài ra, tổ chức sẽ phải ghi rõ việc bảo đảm ăn ở cho học sinh trong khoảng thời gian lưu trú theo đúng như điều khoản về chứng minh khả năng chi trả của đương sự;         
  • Trong khoảng thời gian lưu trú người xin thị thực được tiếp nhận tại một gia đình hoặc một học viện được tổ chức chịu trách nhiệm về chương trình lưu động lựa chọn; cần nộp kèm thư xác nhận của đại diện gia đình hoặc của giám đốc, điều phối viên hoặc người chịu trách nhiệm của học viện nói trên về chương trình lưu động đó.                
 • Đối với trường hợp thực hiện các hoat động thực tập không lương, trong khuôn khổ một hiệp định ký với một tổ chức hoặc cơ quan công hoặc tư nhân, người xin thị thực cần nộp các giấy tờ sau:
  • Đối với trường hợp sinh viên đại học thì ngoài việc phải nộp giấy tờ chứng minh mình là sinh viên đại học, đương sự cần nộp thêm Hiệp định Hợp tác Giáo dục để thực hiện hoạt động thực tập không lương, được ký giữa trường Đại học nơi người xin thị thực đang theo học và một công ty công hay tư nhân hoặc một trung tâm đào tạo nghề được công nhận chính thức. Hiệp định này cần phải được đăng ký tại cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền. Ngoài ra, người xin thị thực cần nộp thêm một giấy chứng nhận của trường Đại học về việc các hoạt động thực tập không lương là một phần của chương trình học tập của người xin thị thực. 
  • Đối với trường hợp sinh viên học nghề thì ngoài việc phải nộp giấy tờ chứng minh mình là sinh viên học nghề, đương sự cần nộp thêm cần nộp Hiệp định ký bởi Cơ quan Công về Việc làm tại trung ương hay tại Khu tự trị.      
 • Đối với trường hợp thực hiện các hoạt động tình nguyện, người xin thị thực cần nộp thư mời của tổ chức phụ trách chương trình tình nguyện, trong đó có miêu tả về chương trình, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, các hoạt động cần thực hiện và ghi rõ việc thực hiện các hoạt động đó không được trả lương, cũng như cần nêu rõ tên các đơn vị công lập và/hoặc tư lập có đóng góp tài chính, tài trợ hoặc cùng hợp tác với chương trình,  nếu có. Ngoài ra đương sự còn cần nộp kèm các giấy tờ sau:                                       
  • Thỏa thuận ký với tổ chức phụ trách chương trình tình nguyện, trong đó có nội dung miêu tả về các hoạt động và các điều kiện thực hiện các hoạt động đó, thời gian thực hiện và các phương tiện sẵn có để chi trả các chi phi ăn ở và đi lại của người xin thị thực. Ngoài ra, tổ chức sẽ phải ghi rõ việc bảo đảm ăn ở cho học sinh trong khoảng thời gian lưu trú  theo đúng như điều khoản về chứng minh khả năng chi trả của đương sự;                
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự có phạm vi đối với các loại hình hoạt động của mình do tổ chức đăng ký mua                             

3.- Chứng minh tình trạng đang là học sinh/sinh viên, nghiên cứu viên, "Au Pair" hoặc tình nguyện viên                        

 • Các tình nguyện viên cần nộp giấy chứng nhận xác nhận về việc là tình nguyện viên, được cấp bởi tổ chức quản lý mình tại nước bản địa, cũng như thư giới thiệu của người phụ trách tổ chức xác nhận về việc đã nhận được thư mời dành cho đương sự, và nêu rõ các lợi ích mà tổ chức đó nhận được đối với việc tham gia chương trình của người được tài trợ.
 • Những người thực hiện công việc "Au Pairs", ngoài những giấy tờ nêu ở các điểm tiếp theo, sẽ phải nộp thêm bản GỐC có đầy đủ chữ ký của hai bên của bản Thỏa thuận Sắp xếp "Au Pair" theo tinh thần quy định tại các Điều 6 tới 9 và 11 của  Thỏa thuận của Hội đồng Châu Âu ngày 24/11/1969 về việc sắp xếp "Au Pair", cụ thể trong thỏa thuận này cần nêu rõ:
  • thời hạn của thỏa thuận, tối đa là một năm;   
  • việc thực hiện công việc giúp việc gia đình không quá 5 giờ/ngày;  
  • việc một tuần được nghỉ tối thiểu nguyên một ngày và trong đó ít nhất có một ngày là chủ nhật mỗi tháng và gia đình chủ nhà phải tạo điều kiện cho du học sinh được tham gia vào các hoạt động tôn giáo. 
  • nêu rõ việc người thực hiện công việc "Au Pair", và người này cần " được sắp xếp cùng một nhà với chủ nhà mà mình giúp việc nhưng cũng phải có một mức độ độc lập nhất định;   
  • số tiền công mà người làm công việc "Au Pair" được nhận hàng tháng     
  • các tình huống cho phép bất kỳ bên ký thỏa thuận nào có thể thông báo dừng hợp đồng với thời hạn trước hai tháng.    
 • Đối với các trường hợp còn lại, người xin thị thực cần nộp các chứng nhận bằng cấp có liên quan đến ngành học, nội dung đào tạo, thực tập hoặc hoạt động nghiên cứu cần thực hiện; bảng điểm và thẻ học sinh/sinh viên nơi đương sự đang theo học nếu có. Ngoài ra đương sự cần nộp kèm thư giới thiệu của trưởng phòng đào tạo hoặc giám đốc trung tâm, trong đó có ghi rõ ngành học mà đương sự đang theo học và sự cần thiết hoặc tầm quan trọng của các hoạt động sẽ thực hiện tại Tây Ban Nha đối với ngành học đó hoặc đối với tương lai của đương sự.                    
4.- Chứng minh khả năng chi trả trong khoảng thời gian lưu trú                 

Người xin thị thực cần chứng minh có đủ số tiền tối thiểu để sống trong khoảng thời gian diễn ra khóa học: năm 2019, mức tối thiểu này là  537.84€/tháng. Đây là mức chứng minh tối thiểu cho sinh hoạt phí, không tính phần phải trả cho chi phí các khóa học, chương tình lưu động hoặc thực tập không lương.               

Đương sự có thể chứng minh bằng cách nộp các sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng 3 tháng cuối, séc đảm bảo, séc du lịch, thư xác nhận trả tiền và thẻ tín dụng kèm theo xác minh số dư tài khoản hoặc sổ tiết kiệm hiện có (của chính đương sự, hay của bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự). Nếu nộp giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ hoặc của người đại diện hợp pháp thì phải nộp thêm các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình hoặc đại diện hợp pháp (ví dụ như giấy khai sinh hoặc quyết định công nhận đại diện hợp pháp). Các giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, bản dịch cũng phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Không chấp nhận xác nhận của ngân hàng hoặc sao kê tài khoản cấp qua Internet. Trường hợp người xin thị thực được học bổng, nộp giấy chứng nhận được học bổng và thư chấp nhận học bổng nếu có.                           

Đối với trường hợp tham gia vào một chương trình lưu động dành cho học sinh, thay vì chứng nhận có đủ số tiền tối thiểu nêu trên, đương sự cần nộp giấy tờ chứng nhận chương trình lưu động có dự phòng việc bảo đảm chi phí sinh hoạt cho thành viên tham gia người nước ngoài trong thời gian diễn ra chương trình.

Đối với trường hợp "Au Pair", Thỏa thuận Sắp xếp "Au Pair" là đủ để chứng minh khả năng chi trả nếu thỏa thuận này hội tụ đủ điều kiện nêu ra ở đoạn đầu tiên. Nếu không đủ số tiền tối thiểu, đương sự sẽ phải chứng minh đủ khoản tiền theo quy định bằng các hình thức đã nêu ra tại điều khoản này.          

5.- Bảo hiểm y tế           

Người xin thị thực cần mua bảo hiểm sức khỏe của một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Tây Ban Nha. Bảo hiểm du lịch không được chấp nhận. Bảo hiểm này cần bao gồm việc đi kiểm tra sức khỏe cũng như đi khám bác sĩ vì bệnh tật hay cấp cứu.

Dưới đây là danh sách một số công ty bảo hiểm được hoạt động tại Tây Ban Nha. Danh sách này không phải là duy nhất và không phải là danh sách Đại sứ quán khuyên dùng.

ADESLAS
AEGON
ASEFA
ASISA
AXA
BUPA
CASER
DKV
FIATC
MAPFRE
NECTAR
SANITAS
SANTA LUCIA
VIATAL SEGUROS

 

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:  

Người được học bổng có kèm bảo hiểm có ý định lưu trú trong lãnh thổ Schengen ngoài thời gian được học bổng cần mua thêm bảo hiểm cho thời gian ở thêm và bảo hiểm đó phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nêu trên. Đối với trường hợp "Au Pairs", gia đình chủ nhà sẽ chịu trách nhiệm chi trả một nửa số chi phí mua bảo hiểm.    

6.- Chứng minh chỗ ở trong khoảng thời gian lưu trú              

Người xin thị thực chỉ cần nộp thư xác nhận chấp nhận học hoặc thư chấp nhận cấp học bổng trong đó nêu rõ thông tin về việc đảm bảo chỗ ở. Đối với trường hợp "Au Pairs", chỉ cần nêu rõ địa chỉ của gia đình chủ nhà trong Thỏa thuận Sắp xếp "Au Pair".               

 

B) CÁC LÝ DO TỪ CHỐI TIẾP NHẬN ĐƠN XIN THỊ THỰC               

• Không nộp hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn hiệu lực ít nhất đến ngày dự kiến rời khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha, còn ít nhất hai trang trắng và được cấp trong vòng 10 năm trước thời điểm nộp đơn xin thị thực,                         

• Không có ảnh của người xin thị thực                            

• Không nộp lệ phí xét duyệt thị thực                     

 

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THỦ TỤC XIN THỊ THỰC                     

 

Các quy định nhập cảnh vào Tây Ban Nha và việc hợp pháp hóa tình trạng cư trú                         

Người mang thị thực cần nhập cảnh vào lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời hạn được ghi trên thị thực. Thời hạn thị thực được tính như sau:                

• 90 ngày nếu được cấp phép cho lưu trú vì mục đích du học trong khoảng thời gian trên 6 tháng. Phép lưu trú nằm trong bản thân thị thực và có hiệu lực kể từ ngày nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Thị thực cho phép đương sự nhập cảnh và ở lại Tây Ban Nha theo hình thức lưu trú vì mục đích du học cho đến khi hết hạn. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Tây Ban Nha, đương sự cần trực tiếp đến Lữ đoàn Ngoại kiều và Biên giới (Brigada Provincial de Extranjeria y Fronteras) của tỉnh nơi mình cư trú để xin cấp Thẻ Chứng minh thư cho người nước ngoài. Thẻ này được cấp theo thời hạn hiệu lực của phép cho lưu trú vì mục đích du học, với thời hạn tối đa cho phép là 1 năm, có thể được gia hạn hàng năm khi đương sự vẫn chứng minh được mình hội tụ đủ các yêu cầu về mặt pháp lý và quy định để được cấp phép lưu trú trước đó;        

• Nếu chỉ được cấp phép cho khoảng thời gian ít hơn 6 tháng, thời hạn thị thực sẽ bao gồm toàn bộ số ngày được cấp trong phép. Trong trường hợp này, thị thực sẽ cho phép đương sự nhập cảnh và ở lại Tây Ban Nha dưới hình thức lưu trú với mục đích du học đến khi thị thực hết hạn. Thị thực sẽ là giấy tờ đảm bảo cho việc cư trú hợp pháp tại Tây Ban Nha trong khoảng thời gian cho phép mà không cần phải xin bất cứ loại thẻ cư trú nào.                    

   

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016