Thị thực đồng nhất (Thị thực ngắn hạn hoặc Thị thực Schengen loại C)

Người mang thị thực ngắn hạn được phép lưu trú tối đa 90 ngày trong một kỳ sáu tháng trên toàn bộ lãnh thổ Schengen​

2/25/2014
Nếu dự định nhập cảnh vào một hoặc nhiều Nước thành viên thuộc lãnh thổ Schengen với mục đích lưu trú tối đa 90 ngày trong một kỳ sáu tháng, bạn cần xin loại thị thực đồng nhất. Đây cũng là loại thị thực cần xin khi bạn quá cảnh qua khu vực Schengen trên đường đến một nước thứ ba, trừ phi bạn không có ý định ra khỏi khu vực quá cảnh quốc tế của sân bay, vì rằng trong trường hợp này bạn sẽ cần tham khảo hướng dẫn dành cho thị thực quá cảnh sân bay (thị thực Schengen loại A). Nếu bạn không rõ về sự khác nhau giữa hai trường hợp này, vui lòng nhấn vào đây.
 
Thị thực đồng nhất là thị thực Schengen loại C, được điều chỉnh bởi luật cộng đồng (Liên minh Châu Âu), theo đó thị thực này được phép sử dụng tại bất cứ nước thành viên Schengen nào.
 
Trước khi xin thị thực đồng nhất tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, vui lòng làm theo các bước sau đây.
 
1.- Để xác định xem bạn có nằm trong diện phải xin loại thị thực này hay không, nhấn vào lựa chọn sau đây tùy theo quốc tịch.
 
Công dân Việt Nam
Theo quy định chung, các công dân Việt Nam cần phải có thị thực đồng nhất để nhập cảnh vào lãnh thổ Schengen. Quy định này chấp nhận một số ngoại lệ, theo đó, một số công dân Việt Nam nằm trong các trường hợp sau đây sẽ được miễn thị thực nhập cảnh vào Tây Ban Nha:
 
 • Những người mang giấy phép cư trú được cấp bởi một Nước thành viên
 • Những người được áp dụng chế độ cộng đồng và mang thẻ cư trú được cấp bởi Vương quốc Anh, Ai-len, Rumani, Bun-ga-ri hoặc Đảo Síp dựa trên các điều số 10 hoặc 20 của Chỉ thị số 2004/38/CE (những người mang giấy phép cư trú được cấp bởi các nước này dựa trên luật quốc gia của họ không được miễn trừ yêu cầu phải có thị thực đồng nhất)
 • Những người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam,
 • Những người mang hộ chiếu của Liên hợp quốc và của Khối quân sự Bắc Đại tây dương
 • Những người không quốc tịch, những người tị nạn được công nhận, hoặc những người không mang quốc tịch của bất kỳ nước nào nhưng đang cư trú tại một Nước thành viên và mang giấy thông hành được cấp bởi nước này,
 • Các thành viên phi hành đoàn dân dụng nếu như họ được cấp giấy phép hành nghề và các chứng chỉ dựa trên các phụ lục từ 1 đến 9 của Hiệp ước Chicago về Hàng không Dân dụng quốc tế,
 • Các thành viên thủy đoàn dân dụng nếu họ được cấp Sổ Thuyền viên trên cơ sở các Công ước về Tổ chức Lao động Quốc tế (Số 108 năm 1958 và số 185 năm 2003) hoặc Công ước (FAL) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về hỗ trợ giao thông hàng hải quốc tế (Luân đôn, 9 tháng 4 năm 1965).
 
Công dân các nước khác
Những người cần xin thị thực là những người mang quốc tịch nằm trong danh sách A(bản tiếng Anh), trừ phi họ thuộc trong một trong các trường hợp sau đây:
 
 • Mang giấy phép cư trú có giá trị được cấp bởi một Nước thành viên,
 • một số thân nhân nhất định của các công dân thuộc Liên minh Châu Âu, Na-uy, Ai-xơ-len, Liechtenstein hoặc Thụy sỹ được áp dụng chế độ của Cộng đồng Châu Âu và mang thẻ cư trú được cấp bởi Vương quốc Anh, Ai-len, Rumani, Bun-ga-ri hoặc Đảo Síp dựa trên các điều số 10 hoặc 20 của Chỉ thị số 2004/38/CE (những người mang giấy phép cư trú được cấp bởi các nước này dựa trên luật quốc gia của họ không được miễn trừ yêu cầu phải có thị thực đồng nhất)
 • Những người không quốc tịch, những người tị nạn được công nhận, hoặc những người không mang quốc tịch của bất kỳ nước nào nhưng đang cư trú tại một Nước thành viên và mang giấy thông hành được cấp bởi nước này,
Những người mang quốc tịch nằm trong danh sách B (bản tiếng Anh) không cần xin thị thực, trừ phi họ thuộc trong một trong các trường hợp sau đây:
 
 • Nhập cảnh vào Tây Ban Nha để thực hiện một bất kỳ hoạt động mang tính lợi nhuận nào và trong trường hợp này sẽ bắt buộc phải xin thị thực tương ứng. Có một ngoại lệ áp dụng cho các công dân Andorra: các công dân nước này chỉ cần xin thị thực nếu hoạt động sẽ thực hiện mang đúng tính chất của nghề nghiệp tự do,
 • Các công dân Hoa Kỳ mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ nhập cảnh vì lý do công tác hoặc thăm chính thức, trừ phi việc nhập cảnh được thực hiện dựa trên việc áp dụng Công ước Tây Ban Nha – Bắc Mỹ ngày mùng 1 tháng 5 năm 1988.
 
2.- Xác định Nước thành viên có thẩm quyền
 
Lưu ý rằng thị thực đồng nhất cho phép lưu thông trên tất cả lãnh thổ Schengen, và do đó nếu bạn phải đi đến nhiều nước thành viên thì việc đầu tiên là phải xác định nước nào là nước có thẩm quyền xét duyệt thị thực của bạn, có nghĩa là một khi đã xác nhận rằng bạn nằm trong diện phải xin thị thực nhập cảnh vào lãnh thổ Schengen, thì Tây Ban Nha, chứ không phải một nước thành viên khác, là nước có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ của bạn.
 
Trường hợp chỉ có một đích đến duy nhất
Nếu đích đến của chuyến đi chỉ là Tây Ban Nha, bạn cần làm thủ tục tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Tây Ban Nha.
Nếu đích đến duy nhất là một Nước thành viên khác, bạn sẽ phải làm thủ tục tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán của Nước đó.
 
Trường hợp nhiều đích đến
Nếu đích đến của chuyến đi bao gồm nhiều Nước thành viên, cần phải xác định xem nước nào là nước có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ của bạn.
 
Trường hợp một lần vào duy nhất
 
 • Lãnh sự quán của nước đến chính sẽ xét duyệt hồ sơ của bạn, nghĩa là nước nơi người xin thị thực có ý định ở lại lâu nhất hoặc nơi mà người xin thị thực sẽ thực hiện mục đích chính của chuyến đi. Ví dụ: một công dân Việt Nam muốn đi Tây Ban Nha với mục đích thương mại (6 ngày) và muốn tranh thủ đi thăm họ hàng tại Pháp (6 ngày). Người này sẽ đến và rời đi từ Frankfurt (Đức). Thời gian tại Pháp và Tây Ban Nha là như nhau, do đó có thể làm thủ tục tại Lãnh sự quán Pháp hoặc Đại sứ quán Tây Ban Nha, vì lý do cả hai nước đều là nước đến chính. 
 • Nếu không xác định được nước đến chính, Lãnh sự quán của Nước thành viên nơi người xin thị thực có ý định nhập cảnh đầu tiên sẽ là nơi xét duyệt hồ sơ. Ví dụ: một công dân Việt Nam đi du lịch bằng ô tô khách đến Ba lan, Đức và Tây Ban Nha. Người này sẽ ở tại Ba Lan 4 ngày, Đức 4 ngày và Tây Ban Nha 3 ngày. Trong trường hợp này, đương sự cần làm thủ tục tại Lãnh sự quán Ba lan, do Ba lan là nước nơi người xin nhập cảnh đầu tiên.
 
Trường hợp nhiều lần vào
 
 • Đơn xin thị thực đồng nhất sẽ được xin tại Nước thành viên của đích đến chính thường xuyên, có nghĩa là, nước Thành viên của đích đến thường xuyên nhất. Ví dụ: một công dân Phi-lip-pin thường xuyên đi thăm gia đình của mình tại Pháp, nhưng cũng đi đến các nước thành viên khác vì lý do thương mại một hoặc hai lần một năm. Đích đến của chuyến đi đầu tiên của người này là Thụy sỹ. Trong trường hợp này, đương sự sẽ phải làm thủ tục tại Lãnh sự quán Pháp, vì đây là đích đến thường xuyên nhất.
 • Trong trường hợp không thể xác định được đích đến chính, nước có thẩm quyền sẽ là Nước thành viên nơi là đích đến của chuyến đi đầu tiên dự kiến. Ví dụ: một công dân U-crai-na là lái xe tải của một công ty vận tải của nước này thường xuyên đi giao hàng cho khách tại Áo, do đó nước này đã cấp cho đương sự nhiều thị thực nhiều lần vào. Khi thị thực hết hạn, người này xin một thị thực mới để đi giao hàng liên tục tại nhiều nước thuộc lãnh thổ Schengen, mà không đi nước nào thường xuyên hơn, và Tây Ban Nha là điểm giao hàng đầu tiên. Trong trường hợp này, Lãnh sự quán Tây Ban Nha phải làm thủ tục cho đương sự, vì khi không thể xác định được đích đến chính thì sẽ tính đến điểm đến đầu tiên là Tây Ban Nha.
 
Trường hợp thị thực đồng nhất với mục đích quá cảnh
 
Nếu chỉ quá cảnh tại một Nước thành viên, Lãnh sự quán nước này sẽ là nơi xét duyệt hồ sơ của bạn. Nếu quá cảnh qua nhiều Nước thành viên, nơi xét duyệt hồ sơ sẽ là Lãnh sự quán của Nước thành viên đầu tiên người xin thị thực có ý định nhập cảnh. Ví dụ: một công dân U-crai-na muốn đi máy bay từ Kiev (U-crai-na) đến Luân-đôn (Vương quốc Anh) qua Viên (Áo) và Frankfurt (Đức) và khi kết thúc chuyến đi Vương quốc Anh người này lại muốn trở về U-crai-na bằng đường khác qua Béc-lin (Đức) và Bu-đa-pét (Hung-ga-ri). Trong trường hợp này, vì đương sự sẽ nhập cảnh vào Áo trước nên Lãnh sự quán Áo sẽ là nơi xét duyệt hồ sơ.
Nếu đây chỉ là quá cảnh sân bay đơn thuần, bạn cần tham khảo phần thông tin tương ứng qua đường dẫn này.
 
Trong mọi trường hợp, Lãnh sự quán (hoặc Đại sứ quán) nơi nộp hồ sơ xin thị thực có quyền quyết định họ có phải là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hay không. Trường hợp bạn nộp đơn xin tại Đại sứ quán Tây Ban Nha và cơ quan này tuyên bố không có thẩm quyền dựa theo các quy định này, bạn sẽ được thông báo ngay lập tức và được hoàn trả hồ sơ, giấy tờ bổ sung và lệ phí xét duyệt thị thực, cũng như được chỉ dẫn về Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán nơi bạn cần phải nộp hồ sơ.
 
3.- Xác định Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Tây Ban Nha nào có thẩm quyền.
 
Khi chắc chắn cần xin thị thực và Tây Ban Nha là nước có thẩm quyền để xét duyệt hồ sơ, bạn cần khẳng định rằng Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam mà không phải Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Tây Ban Nha nào khác là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.
 
Theo quy định chung, cơ quan có thẩm quyền là Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Tây Ban Nha tương ứng với nơi cư trú của người xin thị thực, chứ không phải cơ quan tương ứng với quốc tịch của người này. Ví dụ: một công dân Việt Nam cư trú tại Fort Worth (Mỹ) muốn đi Tây Ban Nha và nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội nhân dịp nghỉ phép tại đây. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tuyên bố không có thẩm quyền vì người xin thị thực không cư trú tại Việt Nam, và hướng dẫn người này nên xin thị thực tại Lãnh sự quán của Tây Ban Nha tại Houston (Mỹ).
 
Trong một số trường hợp ngoại lệ, có thể chấp nhận đơn xin thị thực của một người không cư trú tại Việt Nam, nhưng hiện đang có mặt một cách hợp pháp tại đây, nếu có thể giải trình việc mình đã không thể nộp hồ sơ tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Tây Ban Nha tại nơi mình cư trú. Chỉ có Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Tây Ban Nha mới có thể quyết định xem giải trình đó có thể chấp nhận được hay không. Ví dụ 1: một giáo viên Ấn độ, cư trú tại Australia đến Thành phố Hồ Chí Minh để dạy học hè tại một trường đại học. Trong khoảng thời gian ở đây, bố của người này đang sống tại Tây Ban Nha bị ốm nặng, và do vậy người này phải xin thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt nam sang Tây Ban Nha. Đại sứ quán sẽ tiếp nhận hồ sơ, vì việc bắt đương sự quay trở lại Australia để xin thị thực là một yêu cầu hơi quá.
Ví dụ 2: một công dân Indonesia trong một chuyến thăm thương mại đến Đà Nẵng (Việt Nam) muốn xin thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt nam để sang Tây Ban Nha, với lý do rằng thời gian chờ cần thiết để có hẹn nộp thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Jakarta (Indonesia) là quá lâu. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt nam sẽ từ chối nhận hồ sơ vì giải trình này thiếu cơ sở.
 
Nếu bạn cần làm thủ tục thị thực đồng nhất tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TIẾP TỤC.

Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016