​Sân bay Barajas, Madrid
Thị thực

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: kể từ ngày 06/11/2020, tất cả các đơn thị thực (ngắn hạn hay dài hạn) đều phải được nộp trực tiếp tại trụ sở của Đại sứ quán Tây Ban Nha theo quy trình đặt hẹn trước thông qua việc gửi thư xin lịch hẹn tới hòm thư emb.hanoi.vis@maec.es. Các văn phòng tiếp nhận thị thực tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty BLS International tạm thời ngưng cung cấp dịch vụ tiếp nhận thị thực cho tới khi có thông báo mới.

 

Trước khi xin thị thực, người xin thị thực cần phải rà soát các vấn đề sau:

 • bảo đảm loại hình lưu trú phù hợp với mục đích chuyến đi,  
 • kiểm tra chắc chắn thông tin về việc mình có cần thị thực hay không (có một số trường hợp không cần xin thị thực để vào Tây Ban Nha),
 • đảm bảo mình cần xin thị thực tại một Đại sứ quán hoặc một Lãnh sự quán của Tây Ban Nha chứ không phải của bất kỳ một nước thành viên Schengen nào khác và,
 • bảo đảm rằng chính Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam chứ không phải bất kỳ Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Tây Ban Nha nào khác là cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ xin thị thực của mình.

Vui lòng nhấn vào đường link này để rà soát các vấn đề trên cũng như để biết thêm thông tin theo từng bước một về thị thực.

O nếu bạn đã biết các thủ tục thị thực hoặc nếu bạn chắc chắn rằng để nhập cảnh Tây Ban Nha bạn bắt buộc phải xin thị thực  tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, vui lòng theo các đường dẫn tương ứng tùy theo loại thị thực định xin:

Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016