Dịch thuật

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam không cung cấp dịch vụ dịch thuật ​

​Theo quy định chung, các giấy tờ của một nước muốn có hiệu lực tại một nước khác cần phải được dịch ra ngôn ngữ chính thức của nước đó. Việc này đòi hỏi phải có dịch vụ dịch thuật của một phiên dịch viên được công nhận hợp pháp, theo đó các bản dịch của người này được công nhận một cách chính thức.

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội không cung cấp dịch vụ dịch thuật từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt hay ngược lại.

Để tìm kiếm thông tin liên hệ với dịch vụ dịch công chứng Tây Ban Nha – Việt hoặc Việt – Tây Ban Nha vui lòng liên hệ Ủy ban nhân dân Quận, nơi có danh sách các dịch vụ dịch nhiều thứ tiếng khác nhau.

Tại các Ủy ban Nhân dân cấp quận/huyện của Việt Nam có danh sách các phiên dịch viên chính thức đối với nhiều loại ngoại ngữ khác nhau. Tại Hà Nội, bạn cũng có thể tìm tới dịch vụ dịch thuật của Trường Đại học Hà Nội (HANU), với các thông tin liên lạc như sau:

Số điện thoại cố định:   (+84) (0)4 3554 1794
Số điện thoại di động:   (+84) (0) 986 376 664
e-mail:                         translation.khoatbn@gmail.com

Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016