Làm việc tại Tây Ban Nha

Sau đây là một số các định hướng cho những người có ý định làm việc tại Tây Ban Nha

​Công dân nước ngoài có ý định thực hiện bất kỳ hoạt động nào mang tính lợi nhuận, công việc hoặc nghề nghiệp tại Tây Ban Nha cần phải hội tụ các điều kiện sau:

 1. Lớn hơn 16 tuổi, trừ khi công việc mang tính chất tự túc thì tuổi tối thiểu đòi hỏi là 18 tuổi.
 2. Được cấp phép trước cư trú và làm việc tại Tây Ban Nha. Giấy phép này do chủ lao động xin cấp.
 3. Được cấp thị thực sau khi đã có giấy phép cư trú và làm việc.

Người lao động nước ngoài cần làm gì khi đến Tây Ban Nha?

Sau khi đến Tây Ban Nha, người lao động cần:

 1. Đăng ký tại Hệ thống Bảo hiểm Xã hội tương ứng
 2. Xin cấp thẻ chứng minh thư dành cho người nước ngoài

Công dân thuộc Liên minh Châu Âu và thân nhân của họ, nếu đi cùng hoặc đi đoàn tụ với các công dân đó được hưởng cơ chế pháp luật đặc biệt dựa trên quyền lợi được các Hiệp ước công nhận.

Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Marqués de Salamanca
  Plaza del Marqués de Salamanca, 8
  28006 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016