Lệ phí lãnh sự

Lệ phí lãnh sự có thể được nộp bằng tiền mặt (duy nhất bằng tiền đồng Việt Nam) trực tiếp tại cửa tiếp khách của Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội, hoặc nộp vào ngân hàng thông qua ngân hàng Shinhan.

12/20/2021

Thủ tục có lệ phí             

Các hoạt động lãnh sự như hoạt động chứng nhận công được thực hiện bởi viên chức lãnh sự và các hoạt động hành chính được thực hiện bởi các Văn phòng Lãnh sự của Tây Ban Nha theo quy định tại một số nội dung của Luật được nêu sau đây là các hoạt động có tính phí lãnh sự. Các hoạt động liên quan đến vấn đề hộ tịch đều không phải chịu phí lãnh sự trong bất kỳ trường hợp nào (điều  2 Luật 9/2011 ngày 10 tháng 5 về lệ phí lãnh sự).             

 

Nộp lệ phí khi nào              

Việc nộp lệ phí sẽ phải thực hiện khi đương sự nộp đơn tại Đại sứ quán hoặc được thực hiện vào thời điểm khi Sứ quán cung cấp dịch vụ đối với các hoạt động không cần nộp đơn (điều 3 Luật 9/2011 ngày 10 tháng 5 về lệ phí lãnh sự).                 

 

Hình thức nộp lệ phí             

Đương sự cần nộp trực tiếp tiền mặt, bằng tiền đồng Việt Nam, tại cửa tiếp khách của Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội. Đại sứ quán không chấp nhận nộp tiền mặt bằng ngoại tệ khác hay nộp tại một văn phòng khác.                           

 

  

Mức lệ phí               

Xem thông tin về bảng lệ phí lãnh sự hiện hành tới ngày 31/12/2021 tại đây (chỉ có bằng tiếng Tây Ban Nha).    

Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, áp dụng biểu phí lãnh sự mới.           

 


 

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Marqués de Salamanca
  Plaza del Marqués de Salamanca, 8
  28006 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016