Đại sứ quán Tây Ban Nha tại La Habana (Cuba)​
Quốc tịch Tây Ban Nha

Mục này miêu tả các phương thức được nhập quốc tịch Tây Ban Nha

5/14/2013

Những người sau đây là công dân gốc Tây Ban Nha

 • Những người có bố hoặc mẹ là người Tây Ban Nha.
 • Những người được sinh ra tại Tây Ban Nha có bố mẹ là người nước ngoài và nếu có bố hoặc mẹ cũng đã được sinh ra tại Tây Ban Nha (trừ trường hợp con cái của các viên chức ngoại giao).
 • Những người được sinh ra tại Tây Ban Nha có bố mẹ là người nước ngoài nhưng cả hai bố mẹ đều không có quốc tịch, hoặc luật pháp của cả hai nước nơi bố mẹ mang quốc tịch đều không cho phép con họ nhập quốc tịch nước đó. Trong trường hợp này có thể tới Phòng Hộ tịch nơi cư trú để khai báo đơn thuần giả định mang quốc tịch Tây Ban Nha.
 • Những người được sinh tại Tây Ban Nha mà không rõ bố mẹ là ai. Những trẻ mà nơi lưu trú đầu tiên được biết là lãnh thổ Tây Ban Nha được coi là sinh tại Tây Ban Nha.
 • Những người dưới 18 tuổi được công dân Tây Ban Nha nhận nuôi cũng mang quốc tịch Tây Ban Nha gốc. Trường hợp người được nhận nuôi trên 18 tuổi, có thể chọn xin nhập quốc tịch Tây Ban Nha trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được nhận nuôi.

Nhập Quốc tịch theo quyền chọn

Quyền chọn quốc tịch là một lợi ích mà luật pháp Tây Ban Nha dành cho những người nước ngoài hội tụ những điều kiện nhất định để họ có thể xin nhập quốc tịch Tây Ban Nha. Những đối tượng sau đây có thể xin nhập quốc tịch Tây Ban Nha theo phương thức này:

 • Những người đã hoặc đang thuộc quyền giám hộ của một công dân Tây Ban Nha
 • Những người có bố hoặc mẹ đã từng là người Tây ban Nha và đã từng sinh ra tại Tây Ban Nha.
 • Những người mà việc xác lập quan hệ cha con/ mẹ con hoặc xác định nơi sinh tại Tây Ban Nha được tiến hành sau 18 tuổi. Trong trường hợp này, thời hạn để lựa chọn quốc tịch là 2 năm kể từ ngày xác lập quan hệ cha con/ mẹ con hoặc xác định nơi sinh.
 • Những người được nhận nuôi con nuôi bởi công dân Tây Ban Nha sau năm 18 tuổi. Trong trường hợp này, quyền được lựa chọn quốc tịch sẽ chỉ có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày được nhận nuôi con nuôi.

Đối tượng có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch theo quyền chọn

 • Người đại diện hợp pháp của trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật có quyền chọn quốc tịch. Trong trường hợp này, người đại diện hợp pháp cần có quyết định đồng ý của Người phụ trách Phòng Hộ tịch nơi người đó sinh sống, sau khi có ý kiến của Công tố viên. 
 • Chính bản thân đương sự trên 14 tuổi, với sự trợ giúp của người đại diện hợp pháp của mình.
 • Chính người khuyết tật, nếu án về khuyết tật cho phép nhập quốc tịch.
 • Chính bản thân đương sự nếu đã hết thời gian bị giám hộ. Việc nhập quốc tịch sẽ hết hạn vào năm tròn 20 tuổi, trừ trường hợp luật cá nhân của đương sự không quy định việc thành niên vào năm 18 tuổi và trong trường hợp đó, việc nhập quốc tịch sẽ có hạn trong vòng hai năm kể từ ngày thành niên.

Nơi nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Phòng Hộ tịch nơi đương sự hoặc người đại diện hợp pháp cư trú, tùy theo từng trường hợp.

Nhập quốc tịch vì lý do cư trú

Để được nhập quốc tịch theo cách này, đương sự phải cư trú tại Tây Ban Nha hợp pháp trong vòng 10 năm liên tục và ngay trước khi xin nhập quốc tịch. Các trường hợp được giảm yêu cầu về thời gian cư trú như sau:

 • Năm năm cho những người đã được công nhận là người tị nạn
 • Hai năm: cho các công dân các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, công dân Andorra, Phi-líp-pin, Ghi-nê Xích đạo, Bồ Đào Nha và những người Do thái gốc Tây Ban Nha (sefardi).
 • Một năm cho:
  • Người sinh ra tại Tây Ban Nha.
  • Người có quyền chọn quốc tịch nhưng không thực hiện quyền đó
  • Người đã từng được nằm dưới sự giám hộ, bảo vệ hoặc nuôi dưỡng hợp pháp (việc nuôi dưỡng này phải có quyết định cho phép của cơ quan công quyền thuộc lĩnh vực bảo vệ trẻ em ở từng địa phương hoặc được thừa nhận bằng các bản án tư pháp) của công dân hoặc một thể chế Tây Ban Nha trong vòng hai năm liên tiếp, kể cả khi đương sự vẫn tiếp tục ở trong tình trạng này vào thời điểm nộp đơn.
  • Người mà vào thời điểm nộp đơn đã có một năm kết hôn với công dân Tây Ban Nha và không ly thân hợp pháp hoặc trên thực tế.
  • Chồng hoặc vợ góa của công dân Tây Ban Nha, nếu không ly thân thực tế hoặc hợp pháp với người này tại thời điểm người này mất.
  • Người không sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng có bố hoặc mẹ (cũng không sinh ra tại Tây Ban Nha), ông hoặc bà có thể có quyền mang quốc tịch Tây Ban Nha gốc.

Ngoài ra, đương sự còn phải chứng minh có đạo đức tốt và đủ mức độ hòa nhập xã hội Tây Ban Nha.

 

Đối tượng có thể xin nhập quốc tịch theo quyền cư trú

 • Chính bản thân đương sự nếu trên 18 tuổi hoặc đã được giải phóng để tự lập.
 • Người trên 14 tuổi, có sự hỗ trợ của người đại diện hợp pháp.
 • Người đại diện hợp pháp của người trên 14 tuổi.
 • Chính bản thân người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật, tùy theo quyết định của tòa án về mức độ khuyết tật.

Nơi nộp đơn

Nộp hồ sơ tại Phòng Hộ tịch nơi đương sự cư trú.

 

Nhập quốc tịch Tây Ban Nha theo Sắc chỉ nhập tịch

Phương thức nhập quốc tịch này mang tính tùy ý và không lệ thuộc vào các quy định chung về thủ tục hành chính. Việc nhập quốc tịch sẽ được Chính phủ tự do cho phép thông qua Nghị định Hoàng gia, sau khi đã đánh giá tất cả những hoàn cảnh đặc biệt của đương sự.
Người nhập quốc tịch Tây Ban Nha theo phương thức quyền chọn, quyền cư trú hay Sắc chỉ nhập tịch sẽ phải:

 • Tuyên thệ hoặc hứa trung thành với Nhà vua và tuân thủ Hiến pháp và pháp luật (đối với người trên 14 tuổi và có năng lực để tự tuyên thệ)
 • Tuyên bố từ bỏ quốc tịch cũ, trừ phi đương sự mang quốc tịch của một nước nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha hoặc là công dân của Andorra, Phi-líp-pin, Ghi-nê Xích đạo hoặc Bồ Đào Nha.

Nhập quốc tịch Tây Ban Nha vì đã từng mang quốc tịch Tây Ban Nha

Những người đã từng mang và sử dụng quốc tịch Tây Ban Nha trong vòng mười năm liên tiếp một cách thiện ý, dựa trên cơ sở đăng ký tại Phòng hộ tịch Tây Ban Nha sẽ có quyền xin nhập quốc tịch Tây Ban Nha. Quốc tịch Tây Ban Nha không mất đi kể cả khi việc đăng ký bị hủy tại Phòng Hộ tịch. Trong thời gian từng mang quốc tịch Tây Ban Nha, đương sự phải có thái độ chủ động đối với việc mang và sử dụng quốc tịch Tây Ban Nha, có nghĩa là đương sự phải ứng xử trên tư cách là người Tây Ban Nha trong việc thực hiện quyền cũng như nghĩa vụ của mình đối với các cơ quan của Nhà nước Tây Ban Nha.

 

Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp và giải quyết tại Phòng Hộ tịch nơi đương sự cư trú.

 

Mất quốc tịch: Mất quốc tịch như thế nào?

Công dân Tây Ban Nha bị mất quốc tịch khi:

 • Được giải phóng để sống tự lập, cư trú tại nước ngoài và tự nguyện nhập quốc tịch khác. Có thể tránh việc mất quốc tịch này bằng cách tuyên thệ giữ quốc tịch Tây Ban Nha trong vòng ba năm kể từ thời điểm hết thời hạn giám hộ hợp pháp. Việc nhập quốc tịch các nước nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha hoặc các nước Andorra, Phi-líp-pin, Ghi-nê Xích đạo hoặc Bồ Đào Nha không đủ cấu thành lý do mất quốc tịch.
 • Được giải phóng để sống tự lập, cư trú tại nước ngoài và chỉ sử dụng quốc tịch đã có trước thời gian hết giám hộ trong vòng ba năm liên tiếp. Có thể tránh việc mất quốc tịch này bằng cách tuyên thệ giữ quốc tịch Tây Ban Nha trong vòng ba năm kể từ thời điểm hết thời hạn giám hộ hợp pháp.
 • Những công dân Tây Ban Nha đã được giải phóng để sống tự lập, mang quốc tịch khác, thường trú tại nước ngoài và tự nguyện từ bỏ quốc tịch Tây Ban Nha.
 • Trường hợp công dân Tây Ban Nha sinh ra tại nước ngoài và có quốc tịch Tây Ban Nha theo quốc tịch của bố hoặc mẹ cũng sinh ra ở nước ngoài sẽ mất quốc tịch Tây Ban Nha nếu không tuyên thệ giữ quốc tịch Tây Ban Nha trong thời han ba năm kể từ ngày thành niên hoặc được giải phóng để tự lập.

Những người mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng không phải là công dân Tây Ban Nha gốc (ví dụ, những người nhập quốc tịch theo quyền cư trú) cũng sẽ mất quốc tịch Tây Ban Nha nếu:

 • Sau khi nhập quốc tịch Tây Ban Nha vẫn sử dụng trong vòng ba năm quốc tịch mà mình đã từ bỏ khi nhập tịch Tây Ban Nha
 • Khi chính phủ Tây Ban Nha đã cấm rõ ràng nhưng vẫn tự nguyện gia nhập quân đội hoặc giữ vị trí chính trị trong một chính phủ nước ngoài
 • Khi có bản án tuyên bố đương sự đã gian dối, che giấu hoặc có gian lận trong việc nhập quốc tịch Tây Ban Nha.

 

Trở lại quốc tịch: Trở lại quốc tịch như thế nào

Khi đã mất quốc tịch Tây Ban Nha vẫn có cơ hội được trở lại quốc tịch Tây Ban Nha. Các điều kiện để trở lại như sau:

 • Đương sự có cư trú hợp pháp tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên quy định này không áp dụng cho những người Tây Ban Nha di cư và con của họ. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng có thể miễn yêu cầu này đối với những trường hợp thật đặc biệt.
 • Đương sự phải tuyên thệ trước người Phụ trách Phòng Hộ tịch ý nguyện được trở lại quốc tịch Tây Ban Nha.
 • Việc trở lại quốc tịch cần phải được ghi chú hộ tịch.

Khi nào cần có sự cho phép của Chính phủ để trở lại quốc tịch Tây Ban Nha?

Những người đã từng mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng không phải là công dân Tây Ban Nha gốc mất quốc tịch Tây Ban Nha trong những hoàn cảnh sau cần phải có sự cho phép của Chính phủ để trở lại quốc tịch Tây Ban Nha:

 • Những người chỉ sử dụng trong vòng ba năm quốc tịch mà họ đã tuyên thệ từ bỏ khi nhập quốc tịch Tây Ban Nha.
 • Khi chính phủ Tây Ban Nha đã cấm rõ ràng nhưng vẫn tự nguyện gia nhập quân đội hoặc giữ vị trí chính trị trong một chính phủ nước ngoài
 • Khi có bản án tuyên bố đương sự đã gian dối, che giấu hoặc có gian lận trong việc nhập quốc tịch Tây Ban Nha.

Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016