Số định danh người nước ngoài (N.I.E.)

Những người nước ngoài có mối quan hệ ràng buộc với Tây Ban Nha vì lý do lợi ích kinh tế, nghề nghiệp hoặc xã hội có thể xin cấp số NIE.

​Điều 206 trong Quy định của Luật Tổ chức số 4/2000 về quyền và sự tự do của người nước ngoài tại Tây Ban Nha và việc hòa nhập xã hội của họ, được thông qua bởi Nghị định Hoàng gia số 557/2011 ngày 20 tháng 4, có nêu rõ những người nước ngoài có mối quan hệ ràng buộc về lợi ích kinh tế, nghề nghiệp hoặc xã hội với Tây Ban Nha sẽ được cấp một số cá nhân, duy nhất và có tính tuần tự với mục đích chứng minh nhân thân.     

Do đó, những người này có thể xin cấp số NIE trực tiếp tại Tổng vụ Cảnh sát của Tây Ban Nha hoặc thông qua các Phòng Lãnh sự của Tây Ban Nha tại nước ngoài.     

 

Hồ sơ cần nộp bao gồm những gì?     

 • Mẫu đơn EX-15, được điền đầy đủ, đúng quy cách và ký bởi công dân nước ngoài.     
 • Nộp lệ phí lãnh sự tương ứng với thủ tục này (vui lòng xem quy trình nộp lệ phí thị thực tại đường dẫn này). Đương sự cũng cần điền mẫu 790-012 về việc nộp loại lệ phí này.     
 • Bản gốc và bản phô-tô (trang thông tin cá nhân) của hộ chiếu hiện hành.   
 • Các giấy tờ chứng minh sự ràng buộc về kinh tế, nghề nghiệp hoặc xã hội với Tây Ban Nha.  

 

Nộp hồ sơ bằng cách nào?     

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Nếu được nộp theo diện ủy quyền, người được ủy quyền phải nộp Giấy Ủy quyền trong đó nêu rõ việc được ủy quyền để nộp đơn này. Trường hợp Giấy Ủy quyền được lập trước công chứng viên không phải là viên chức có thẩm quyền của Tây Ban Nha thì văn bản này cần được hợp pháp hóa lãnh sự trước đó. Nếu văn bản không được lập bằng tiếng Tây Ban Nha thì phải nộp kèm bản dịch công chứng sang tiếng Tây Ban Nha và bản dịch này cũng phải được hợp pháp hóa lãnh sự.     

 

Nộp hồ sơ tại đâu?  

Hồ sơ có thể được nộp tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội trong khung giờ tiếp khách.   


 

Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Marqués de Salamanca
  Plaza del Marqués de Salamanca, 8
  28006 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016