Sao y bản chính
Sao y bản chính

Lệ phí lãnh sự của hoạt động sao y bản chính được tính theo đơn vị trang

10/28/2014

​Để xin dấu sao y bản chính đương sự cần khai đơn xin sao y bản chính và sau đó nộp cùng các giấy tờ gốc cần xin dấu.          

Lệ phí lãnh sự của thủ tục này được tính theo đơn vị trang. Mức lệ phí của thủ tục này được nêu tại điểm số 31 trong bảng các lệ phí lãnh sự (định dạng PDF). Nhấp vào đây để xem thông tin về các lệ phí lãnh sự.              

Đơn xin sao y bản chính có thể được nộp trực tiếp tại Bộ phận lãnh sự Đại sứ quán tại Hà Nội, gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh hoặc thông qua Văn phòng Kinh tế thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh.                

 

Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016