Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Các nhà chức trách Việt Nam yêu cầu các công dân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam và muốn kết hôn theo luật pháp Việt Nam phải nộp Giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn​

Giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn là gì?        

Nếu nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu đương sự kết hôn người Tây Ban Nha phải nộp Giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn thì đương sự phải xin các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha cấp giấy này. Đó có thể là cơ quan hộ tịch tương ứng với nơi cư trú của đương sự ở Tây Ban Nha, hoặc đó có thể là Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận này chứng minh đương sự hội tụ đủ điều kiện năng lực vŕ quyền pháp lý cần thiết để kết hôn thể theo luật pháp của Tây Ban Nha
Sau khi đã có giấy chứng nhận này, đương sự phải xin kết hôn trước các nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam trong khoảng thời gian sáu tháng kể từ ngày giấy chứng nhận này được cấp.    

Điều 252 Quy chế Luật Hộ tịch quy định: Nếu hai bên đương sự định kết hôn tại nước ngoài theo luật pháp của nước sở tại và Luật nước này yêu cầu phải có giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn thì sau khi đã hoàn tất hồ sơ với quyết định đồng ý của người phụ trách, người thụ lý hồ sơ sẽ giao cho đương sự giấy chứng nhận này. Giấy chứng nhận này có thời hạn sáu tháng kể từ ngày được cấp.   

Phòng Hộ tịch Lãnh sự Đại sứ quán Tây Ban Nha không thể thụ lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn nếu không bên đương sự nào thường trú tại Việt Nam.       

                

Tôi phải nộp hồ sơ gì để xin giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn?     

 1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn, do đương sự là công dân Tây Ban Nha ký tên. Đơn này phải được nộp đủ thời gian trước ngày dự định kết hôn trước các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
 2. Hộ chiếu hoặc chứng minh thư của cả hai bên đương sự, kèm theo bản phô tô các giấy tờ này.
 3. Các giấy chứng nhận nơi cư trú trong vòng hai năm trở lại đây của công dân Tây Ban Nha.
  1. Trường hợp đã từng cư trú tại Tây Ban Nha thì phải nộp các giấy chứng nhận nơi cư trú của các cơ quan cấp quận tương ứng (certificados de empadronamiento en los Municipios correspondientes).
  2. Trường hợp đã từng cư trú tại nước ngoài thì phải nộp giấy chứng nhận nơi cư trú do các Lãnh sự quán hoặc các Bộ phận lãnh sự của các Đại sứ quán tương ứng cấp.
  3. LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong trường hợp bên kết hôn người Tây Ban Nha không thường trú tại Việt Nam thì ngoài những giấy tờ nêu tại điểm 3.1 và 3.2 trên đây, sẽ phải nộp thêm giấy chứng nhận cư trú tại Việt Nam của bên kết hôn không phải là người Tây Ban Nha để chứng minh một trong hai bên đương sự thường trú tại Việt Nam và vì vậy có thể xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn tại Phòng Hộ tịch Lãnh sự của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội. 
 4. Giấy chứng nhận khai sinh của cả hai bên đương sự. Trong trường hợp của công dân Tây Ban Nha thì phải nộp loại giấy chứng nhận khai sinh (bản đầy đủ) do Cơ quan Hộ tịch nơi đăng ký khai sinh cấp.
 5. Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của hai bên đương sự. Đối với đương sự người Tây Ban Nha thì nộp Giấy chứng nhận còn sống và tình trạng hôn nhân (fe de vida y estado). Đại sứ quán cũng chấp nhận cho cả hai bên đương sự tuyên thệ về tình trạng hôn nhân trước viên chức phụ trách Bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán.
 6. Trường hợp một trong hai bên đương sự đã ly hôn:
  1. Nếu là đương sự người Tây Ban Nha thì phải nộp Giấy chứng nhận kết hôn (bản đầy đủ) hoặc Giấy khai sinh (bản đầy đủ), trong cả hai trường hợp đều phải có ghi chú bên lề về việc kết thúc cuộc hôn nhân trước đó. Trường hợp việc ly dị này có liên quan tới công dân Tây Ban Nha nhưng lại do một cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ra quyết định và đương sự không thể nộp Giấy khai sinh hay Giấy chứng nhận kết hôn có ghi chú về việc ly hôn này thì phải nộp Quyết định công nhận ly hôn (exequátur) do Bộ Tư pháp của Tây Ban Nha cấp.
  2. Nếu người đã ly hôn là đương sự người Việt Nam thì phải nộp án ly hôn. Nếu án ly hôn này không phải do tòa án có thẩm quyền của Tây Ban Nha ra quyết định thì phải nộp thêm Quyết định công nhận ly hôn (exequátur) do Bộ Tư pháp của Tây Ban Nha cấp.
 7. Nếu một trong hai bên đương sự là người góa vợ/chồng:
  1. Nếu là đương sự người Tây Ban Nha thì phải nộp Giấy chứng nhận kết hôn (bản đầy đủ) của cuộc hôn nhân trước đó hoặc giấy chứng nhận khai sinh (bản đầy đủ). Cả hai giấy tờ này đều phải có ghi chú về việc tử của người chồng hoặc vợ trước đây. Nếu giấy chứng nhận này không có ghi chú về việc tử này thì phải nộp thêm giấy chứng tử của người vợ hoặc chồng trước đây.
  2. Nếu đương sự là người Việt Nam thì phải nộp giấy chứng nhận kết hôn trước đó kèm theo giấy chứng tử của người chồng hoặc người vợ trước đây.

Tất cả các giấy tờ được nộp cấu thành bộ phận của hồ sơ và sẽ được lưu trữ tại Phòng Hộ tịch Lãnh sự, trừ các giấy tờ về nhân thân. Các giấy tờ còn lại sẽ được trả lại cho đương sự nếu có yêu cầu và nếu đương sự nộp kèm theo hồ sơ một bản phô tô hoàn chỉnh của tất cả các giấy tờ trên.    

 

Xin lưu ý rằng:   

 • Đại sứ quán chỉ chấp nhận các loại giấy chứng nhận hộ tịch như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân, v.v., nếu các giấy tờ này được cấp trong vòng 3 tháng trước khi nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn.
 • Tất cả các giấy tờ công không phải do Tây Ban Nha cấp đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự và sau đó dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Bản dịch này cũng phải được hợp pháp hóa lãnh sự

Sau khi xem xét hồ sơ, Đại sứ quán có thể yêu cầu nộp thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết.         

      

Các thủ tục sau khi nộp đơn   

Sau khi đã đủ hồ sơ, hồ sơ sẽ được thụ lý và Đại sứ quán sẽ hẹn đương sự ngày đến phỏng vấn riêng từng người, sau đó sẽ yêu cầu đương sự ký xác nhận một lần nữa đơn xin được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn.

Tiếp đó Đại sứ quán sẽ tiến hành thủ tục niêm yết trong vòng 15 ngày tại tất cả các nơi có số dân dưới 25.000 người mà đương sự người Tây Ban Nha đã từng sinh sống trong vòng hai năm trở lại đây. Nếu là các nơi có trên 25.000 người dân sinh sống thì thủ tục niêm yết sẽ được thay thế bằng thủ tục phỏng vấn ít nhất một người họ hàng, bạn bè hoặc người quen của một trong hai bên đương sự, do người thụ lý hồ sơ lựa chọn.

Tiếp đó, hồ sơ sẽ được chuyển cho bên Công tố viên để ra báo cáo. Sau khi có báo cáo của bên Công tố viên, viên chức phụ trách lãnh sự sẽ ra quyết định đối với hồ sơ, đồng ý hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện kết hôn.
Đương sự có thời hạn là 15 ngày để nộp đơn kháng nghị tại Tổng vụ Đăng ký và Công chứng của Tây Ban Nha.
Thủ tục này có thể kéo dài tới vài tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ, tùy vào các nơi cần phải dán niêm yết và/hoặc phỏng vấn đương sự và tốc độ liên lạc giữa các cơ quan có thẩm quyền của các nơi này với Phòng Hộ tịch Lãnh sự.

Tất cả các thủ tục liên quan tới Hộ tịch đều miễn lệ phí.    

    

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ QUAY TRỞ LẠI TRANG XIN CÔNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

 

 


Featured

 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016