Solicitarea vizei pentru reîntregirea familiei în regim general la aceasta Ambasada
Rezidenţii legali (cetăţeni moldoveni sau extracomunitari) în Republica Moldova pot solicita acest tip de viză atât la Ambasada Spaniei la Bucuresti, cât şi la Ambasada Spaniei la Kiev.
 
Reîntregirea familială se poate face pentru:
 • Soţul/soţia.
 • Partener, atunci când perechea este recunoscută legal (în contextul reîntregirii familiei, nu se accepta ca legală situaţia în care unul dintre parteneri ar fi căsătorit încă şi, în acelaşi timp, ar fi înscris ca partener într-o pereche recunoscută legal).
 • Descendenţii direcţi ai cetăţeanului din U.E şi/sau ai soţului/soţiei sau a partenerului perechii recunoscute legal şi care să fie:
     1. Mai mici de optsprezece ani sau
     2. Prezintă un handicap şi nu se pot întreţine singuri .
 • Ascendenţii direcţi ai cetăţeanului din U.E şi /sau ai partenerului perechii recunoscute legal care depind economic de acesta.
     1. Se află în grija lor şi
     2. au împlinit vârsta de saizeci şi cinci şi
    3. când există motive care să justifice necesitatea autorizării rezidenţei în Spania.
 • Minorii sau cei fără capacitate de exerciţiu reprezentaţi legal de către persoana care solicită reîntregirea familială
   
Cerinţe:
1. Prezenţa personală a solicitantului.
2. Cererea de viză semnată de către interesat (2exemplare). Pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, trebuie semnată de către reprezentantul legal al minorului, identificându-se în calitate de tată, de mamă sau de tutore, cu copia Cărţii de Identitate sau a paşaportului. Cererea de viza se poate solicita la Sectia Consulara a acestei Ambasade sau se poate descarca de aici:
3. 2 fotografii tip paşaport.
4. Paşaportul (care să nu expire în următoarele 4 luni).
5. Permisul de rezidenţă (românesc sau moldovenesc) în cazul în care solicitantul este rezident în una din cele doua ţări.
6. Copia permisului sau a autorizaţiei de rezidenţă în Spania a persoanei care solicită reîntregirea familială .
7. Copia autorizaţiei de rezidenţă pentru regrupare familială în favoarea rudei, eliberată în Spania celui care solicita reîntregirea.
8. Documente relevante prin care să demonstreze legătura de familie.
9. Certificat medical  în care să se specifice următoarele: „Acest CERTIFICAT MEDICAL dovedeste că Dnul/Dna [...] nu suferă de niciuna din bolile care ar putea să aibă repercursiuni grave asupra sănătăţii publice, în conformitate cu prevederile Regulamentul Sanitar Internaţional din 2005”.
10. Cazier judiciar sau un document echivalent eliberat de autorităţile ţării sau ţărilor în care a fost rezident în ultimii cinci ani.
11. În cazul ascendenţilor (peste 65 de ani), solicitantul de viză trebuie să dovedească prin documente faptul că depinde din punct de vedere economic de persoana care a solicitat reîntregirea familiei în Spania.
12. În cazul în care solicitantul de viză este minor, este necesar acordul pentru reîntregirea familială al ambilor părinţi ce deţin autoritatea parentală, document pe care îl pot face la notariat sau prezentându-se la Consulat.
 
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII, CONSULTAŢI NORMATIVA ÎN VIGOARE:  
• LEGEA ORGANICĂ 4/2000, DIN 11 IANUARIE, DESPRE DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE STRĂINILOR ÎN SPANIA ŞI INTEGRAREA LOR SOCIALĂ.
• DECRETUL REGAL 557/2011, DIN 20 APRILIE, PRIN CARE SE APROBĂ REGLEMENTĂRILE LEGII ORGANICE 4/2000, DIN 11 IANUARIE, DESPRE DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE STRĂINILOR ÎN SPANIA ŞI INTEGRAREA LOR SOCIALĂ.
 
TREBUIE SĂ SE PREZINTE COPII XEROX ALE TUTUROR DOCUMENTELOR ORIGINALE. 
 
DOCUMENTELE EMISE DE CĂTRE ALTE STATE, PENTRU A FI RECUNOSCUTE DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA SPANIOLĂ, TREBUIE TRADUSE ÎN LIMBA SPANIOLĂ DE CĂTRE UN TRADUCATOR AUTORIZAT.
DE ASEMENEA, ORIGINALUL ŞI TRADUCEREA TREBUIE SĂ FIE LEGALIZATE SAU APOSTILATE.  
PENTRU INFORMAŢII DESPRE APOSTILA DE LA HAGA PUTEŢI SĂ CONSULTAŢI PAGINA WEB A MINISTERULUI DE JUSTIŢIE DIN ROMÂNIA SAU DIN REPUBLICA MOLDOVA. 
 
CERTIFICATELE DE REGISTRU CIVIL (CĂSĂTORII, NAŞTERI, DECESE, ETC) TREBUIE SĂ AIBĂ O VECHIME DE MAXIM TREI LUNI DE LA DATA ELIBERARII SAU ÎN CAZUL ÎN CARE AU FOST EMISE CU MAI MULT TIMP ÎN URMĂ, TREBUIE SĂ FIE ACTUALIZATE. 
 
ÎN CAZUL ÎN CARE SE VA CONSIDERA NECESAR, AUTORITĂŢILE CONSULARE ÎI POT CERE SOLICITANTULUI DE VIZĂ SĂ SE PREZINTE PENTRU UN INTERVIU SAU SĂ ADUCĂ DOCUMENTE SUPLIMENTARE.
 
PREZENTAREA TUTUROR DOCUMENTELOR NU GARANTEAZĂ OBŢINEREA VIZEI. 
 
TAXA CORESPUNZATOARE ACESTUI TIP DE VIZĂ ESTE DE 60 € ŞI VA FI ACHITATĂ ÎN MOMENTUL PREZENTĂRII CERERII DE VIZĂ, ÎN RON ŞI NUMERAR.
 
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016