Solicitarea vizei pentru reîntregirea familiei în regim comunitar la aceasta Ambasada
Rezidenţii legali (cetăţeni moldoveni sau extracomunitari) în Republica Moldova pot solicita acest tip de viză atât la Ambasada Spaniei la Bucuresti, cât şi la Ambasada Spaniei la Kiev.
Se aplică regimul comunitar următoarelor categorii de membri de familie ai cetăţenilor din Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Elveţia :
 • Soţului/soţiei.
 • Partenerului, atunci când perechea este recunoscută legal (în contextul reîntregirii familiei, nu se accepta ca legală situaţia în care unul dintre parteneri ar fi căsătorit încă şi, în acelaşi timp, ar fi înscris ca partener într-o pereche recunoscută legal).
 • Descendenţilor direcţi ai cetăţeanului din U.E. şi/sau ai soţului/soţiei sau a partenerului perechii recunoscute legal şi care să fie:
    1. Mai mici de 21 de ani sau
    2. mai mari de 21 de ani dar se află în întreţinerea lor sau
    3. sunt fără putere de exercitiu.
 • Ascendenţilor direcţi ai cetăţeanului din U.E. şi /sau ai partenerului perechii recunoscute legal care depind economic de acesta.
 • În mod exceptional, unei alte rude care, aflată în ţara de provenienţă, să poată dovedi prin documente că:
    1. Depinde economic sau  locuieşte cu cetăţeanul care solicită reintregirea,
    2. Are probleme grave de sănătate sau este invalid.
Cerinţe:
1. Prezenţa personală a solicitantului.
2. Cererea de viză semnată de către interesat (2exemplare). Pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, trebuie semnată de către reprezentantul legal al minorului, identificându-se în calitate de tată, de mamă sau de tutore, cu copia Cărţii de Identitate sau a paşaportului. Formularul se poate obtine de la Sectia Consulara a acestei Ambasade sau poate fi descarcat mai jos:
 - formular în limba engleza
3. 2 fotografii tip paşaport.
4. Paşaportul (care să nu expire în următoarele 4 luni).
5. Permisul de rezidenţă (românesc sau moldovenesc) în cazul în care solicitantul este rezident în una din cele doua ţări.
6. Cererea de reîntregire familială pe care cetăţeanul din U.E. o poate face personal la Ambasada Spaniei sau la notariat în Spania, specificând în cerere datele de identificare al persoanelor cu care urmează să se facă reîntregirea familială.
7. Copia paşaportului sau a Cărţii de Identitate a cetăţeanului din U.E.
8. Dovada că este rezident în Spania, din partea cetăţeanului din U.E.
9. Documente relevante prin care să demonstreze legătura de familie.
10. Dacă celor cărora li se face reîntregirea familială sunt ascendenţi sau sunt fii/fiice care au împlinit vârsta de 21 de ani, sunt necesare documente prin care să demonstreze ca se află în întreţinerea cetăţeanului din U.E.
11. În cazul în care solicitantul de viză este minor, este necesar acordul pentru reîntregirea familială al ambilor părinţi ce deţin autoritatea parentală, document pe care îl pot face la notariat sau prezentându-se la Consulat.
 
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII, CONSULTAŢI NORMATIVA ÎN VIGOARE:

 • DECRETUL REGAL 240/2007, DIN 16 FEBRUARIE, DESPRE INTRAREA, LIBERA CIRCULAŢIE ŞI REZIDENŢA ÎN SPANIA A CETĂŢENILOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ŞI AI ALTOR STATE PARTE A ACORDULUI PRIVIND SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN.

 • LEGEA ORGANICĂ 4/2000, DIN 11 IANUARIE, DESPRE DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE STRĂINILOR ÎN SPANIA (SE ÎCADREAZĂ AICI, PERSOANELE INCLUSE ÎN SFERA DE APLICARE A DECRETULUI REGAL 240/2004 PRIVIND ACELE ASPECTE CARE LE-AR PUTEA FI MAI FAVORABILE).

TREBUIE SĂ SE PREZINTE COPII XEROX ALE TUTUROR DOCUMENTELOR ORIGINALE.
 
DOCUMENTELE EMISE DE CĂTRE ALTE STATE, PENTRU A FI RECUNOSCUTE DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA SPANIOLĂ, TREBUIE TRADUSE ÎN LIMBA SPANIOLĂ DE CĂTRE UN TRADUCATOR AUTORIZAT.
DE ASEMENEA, ORIGINALUL ŞI TRADUCEREA TREBUIE SĂ FIE LEGALIZATE SAU APOSTILATE.
PENTRU INFORMAŢII DESPRE APOSTILA DE LA HAGA PUTEŢI SĂ CONSULTAŢI PAGINA WEB A MINISTERULUI DE JUSTIŢIE DIN ROMÂNIA SAU DIN REPUBLICA MOLDOVA.
 
CERTIFICATELE DE REGISTRU CIVIL (CĂSĂTORII, NAŞTERI, DECESE, ETC) TREBUIE SĂ AIBĂ O VECHIME DE MAXIM TREI LUNI DE LA DATA ELIBERARII SAU ÎN CAZUL ÎN CARE AU FOST EMISE CU MAI MULT TIMP ÎN URMĂ, TREBUIE SĂ FIE ACTUALIZATE.
ÎN CAZUL ÎN CARE SE VA CONSIDERA NECESAR, AUTORITĂŢILE CONSULARE ÎI POT CERE SOLICITANTULUI DE VIZĂ SĂ SE PREZINTE PENTRU UN INTERVIU SAU SĂ ADUCĂ DOCUMENTE SUPLIMENTARE.
 
PREZENTAREA TUTUROR DOCUMENTELOR NU GARANTEAZĂ OBŢINEREA VIZEI.
 
VIZELE PENTRU CEI CARE BENEFICIAZĂ DE REÎNTREGIREA FAMILIEI ÎN REGIM COMUNITAR SUNT GRATUITE.
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016