Toegangsvereisten
Dit hoofdstuk bevat de vereisten om toegang te bekomen tot het Spaans grondgebied.
22/09/2016

Verblijven in Spanje van minder dan negentig dagen binnen eenzelfde semester zijn onderworpen aan de voorwaarden vervat in Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

 

In het bezit zijn van een geldig en niet vervallen reisdocument

Het document moet geldig blijven tot drie maanden na de datum waarop het vertrek uit het grondgebied van de lidstaten voorzien is. Daarnaast dient het minder dan tien jaar voorheen uitgereikt te zijn. De staatsburgers van elke lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein dienen enkel hun nationale identiteitskaart of een niet vervallen paspoort voor te leggen. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben het Schengenakkoord niet onderschreven, waardoor men een paspoort moet voorleggen. Minderjarigen die met een Spaanse nationale identiteitskaart (DNI) reizen, moeten een ouderlijke toestemming voorleggen.
 

In het bezit zijn van een geldig en niet vervallen visum

Dit geldt voor inwoners van landen op de lijst met derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum, voor zover ze niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning of een visum van lange duur uitgereikt door een andere lidstaat.
Buitenlanders die in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning of van een visum van lange duur uitgereikt door een ander Schengenland mogen zich, binnen een periode van 180 dagen, gedurende max. 90 dagen vrij bewegen op het grondgebied van de andere aan Schengen deelnemende landen op voorwaarde dat ze: 1) in het bezit zijn van een paspoort of een geldig en niet vervallen reisdocument, 2) de reden en de omstandigheden van hun verblijf kunnen rechtvaardigen en 3) tevens over voldoende geldelijk vermogen beschikken om gedurende de verblijfsperiode in Spanje in hun onderhoud te voorzien. Daarnaast moet bewezen worden dat ze geen gevaar inhouden voor de publieke gezondheid, ze de openbare orde niet verstoren, ze de nationale veiligheid of internationale betrekkingen van Spanje of staten waarmee Spanje een overeenkomst heeft niet in het gedrang brengen. Voorts mogen ze niet voorkomen op de nationale lijst van ontoelaatbare personen in de betrokken lidstaat.

Tijdens de politiecontroles kan de toegang tot het grondgebied worden geweigerd (zelfs indien het paspoort en/of visum geldig is) in de volgende gevallen:


-  Toeristische of privé-reizen.
Bij dergelijke reizen kunnen de volgende documenten vereist zijn:

1.  Een document dat aangeeft waar men zal logeren, of een uitnodigingsbrief van een privépersoon, indien men in diens woning zal verblijven, uitgereikt door het politiecommissariaat van zijn verblijfsplaats. BELANGRIJK: In geen enkel geval vervangt de uitnodigingsbrief de accreditatie van de buitenlanders door de andere vereisten voor toegang;
2.   Bevestiging van de reservatie van een georganiseerde reis, met de reisweg;
3.   Retourbiljet of toeristisch circuit.

Om de geldmiddelen te rechtvaardigen wordt rekening gehouden met Order PÇRE/1282/2007 van 10 mei, m.b.t. de geldmiddelen waarover buitenlanders moeten beschikken om toegang tot Spanje te verkrijgen. Het te rechtvaardigen bedrag bedraagt minstens 64,53 euro per persoon per dag, met een minimum van 580,77 euro of de waarde daarvan in buitenlandse valuta.

 - Reizen van professionele, politieke, wetenschappelijke, sportieve of godsdienstige aard, of om andere redenen.
Voorlegging van een der volgende documenten kan vereist worden:


1. De uitnodiging van een onderneming of een officiële instantie om deel te nemen aan vergaderingen, conventies, enz., van commerciële, industriële aard,  en dergelijke;

2. Document dat het bestaan van commerciële, industriële betrekkingen enz.  staaft;

3. Toegangskaarten tot handelsbeurzen, congressen, conventies, enz;

4. Uitnodigingen, toegangskaarten, reservaties of programma’s met, voor zover mogelijk, de naam van het orgaan dat uitnodigt en de duur van het verblijf, of eender welk ander document dat het doel van het bezoek aangeeft.

 
- Reizen voor studies of andere opleidingen.
Voorlegging van een der volgende documenten kan vereist worden:

1. Inschrijvingsdocument van een onderwijscentrum om deel te nemen aan theoretische en praktische vormingscursussen;

2. Getuigschriften over de cursussen die men volgt.

 

Uitzonderlijk: voorlegging van medische getuigschriften vereist door het ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenspraak met de ministeries van Gezondheid en Consumptie, enerzijds, en van Werk en Immigratie, anderzijds, of ter toepassing van de normen van de Europese Unie. Voor zover mogelijk wordt de vereiste van deze getuigschriften tijdig kenbaar gemaakt.
 
Geen onderwerp uitmaken van een verbod op toegang (ingeschreven in het S.I.S. [Schengen Information System] of in het Nationale Register).

Toegang kan verboden worden om volgende redenen:


1.  Eerdere uitwijzing of terugwijzing door Spanje of een ander aan Schengen deelnemend land;

2. Uitdrukkelijk verbod van toegang wegens activiteiten die indruisen tegen de belangen van Spanje, tegen de mensenrechten of wegens een klaarblijkelijke band met misdadige organisaties;

3. Internationaal opsporingsbevel wegens criminele feiten;

4. Geen gevaar betekenen voor de openbare gezondheid, de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van Spanje of van andere Staten waarmee Spanje een verdrag ondertekend heeft;

5. Binnen een periode van 180 dagen langer dan 90 dagen op het grondgebied verblijven.

 

Twitter@EmbEspBelgica

 • 29 dic @EmbEspBelgica * Op 17 december vond de slotceremonie plaats van de herdenkingen van Honderd jaar Spaanse Ambassade in België 1921-2… https://t.co/8QDU335v7g
 • 29 dic @EmbEspBelgica * El 17 de diciembre tuvo lugar el acto de clausura de las conmemoraciones de los Cien Años de Embajada de España en… https://t.co/fcR6t5w3Q8
 • 29 dic @EmbEspBelgica * Le 17 décembre, la cérémonie de clôture des commémorations des Cent ans de l'Ambassade d'Espagne en Belgique 1921-2… https://t.co/vPvTIxn6AT
 • 27 dic @EmbEspBelgica * Hoy se celebra el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias Nous célébrons aujourd'hui la Journée inte… https://t.co/aKt4Nnnwmt
 • 23 dic @EmbEspBelgica * Con nuestros mejores deseos...🎄🇪🇸🇧🇪 https://t.co/1v93x6MuHn
 • 22 dic @EmbEspBelgica * El Ministro @jmalbares recibió ayer, martes, al Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo 🇱🇺, Jean As… https://t.co/k3Pq2ASAm8
 • 22 dic @EmbEspBelgica * Minister @jmalbares ontving gisteren, dinsdag, de Luxemburgse Minister van Buitenlandse en Europese Zaken 🇱🇺, Jean… https://t.co/U71DqEp0Qo
 • 22 dic @EmbEspBelgica * Le Ministre @jmalbares a reçu hier, mardi, le Ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg 🇱🇺, Jea… https://t.co/IHs7FVaFpn
 • 21 dic @EmbEspBelgica * La Región de Murcia es la mayor productora de belenes de toda España, sus artesanos cuentan con una larga tradición… https://t.co/qsDatamXpU
 • 21 dic @EmbEspBelgica * De regio Murcia is de grootste producent van kerststallen in Spanje, de ambachtslieden hebben er een lange traditie… https://t.co/ExPb5LhFNq
 • 21 dic @EmbEspBelgica * La région de Murcie est la plus grande productrice de crèches de Nöel de toute l’Espagne, ses artisans ont une lon… https://t.co/wDQJSqUGnA
 • 20 dic @EmbEspBelgica * Hoy el Secretario de Estado para la Unión Europea @JuanGBarba ha participado en la inauguración de la V Edición de… https://t.co/TP7Nqp8LBx
 • 20 dic @EmbEspBelgica * Aujourd'hui, le Secrétaire d'État pour l´Union européenne @JuanGBarba a participé à l'inauguration de la Vème éditi… https://t.co/U4Jdw2lLD2
 • 20 dic @EmbEspBelgica * Vandaag heeft de staatssecretaris voor de Europese Unie @JuanGBarba deelgenomen aan de inauguratie van de V-editie… https://t.co/SCVQuCOz6E
 • 20 dic @EmbEspBelgica * Vandaag, 20 december, is de Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit 👐 #DagVanSolidariteit… https://t.co/s3F01lWZcX

Destacados

 • De Ambassade
 • Bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België
 • De markies van Villalobar, eerste ambassadeur van Spanje in België
 • Marca España
 • Spain Culture
 • Instituto Cervantes Bruselas
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Marqués de Salamanca
  Plaza del Marqués de Salamanca, 8
  28006 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016