Portaalsite Eeuwfeest

 

 
 
 

 

 HONDERD JAAR SPAANSE AMBASSADE IN BELGIË 1921-2021

​​


Twee mijlpalen in de bilaterale betrekkingen

In 2021 is het honderd jaar geleden dat twee mijlpalen in de bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België werden bereikt, namelijk de verheffing tot Ambassade van zowel de Spaanse diplomatieke legatie in Brussel, met de daaruit voortvloeiende benoeming van de Markies van Villalobar tot eerste Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België (op 21 januari 1921), als de Belgische diplomatieke legatie in Madrid (op 24 januari 1921) en de reis van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van België naar Spanje, van 1 tot 4 februari 1921. 

20170206102357_00001.jpgFotografía Residencia (1.1).jpg 

Op 22 januari 1921 publiceerde de Gaceta de Madrid twee Koninklijke Besluiten van 21 januari 1921, waarbij Zijne Majesteit Koning Alfons XIII, op voorstel van de Minister van Staat en in overleg met de Ministerraad, respectievelijk de verhevenheid van de legatie in Brussel tot Ambassade en de bevordering van de Markies van Villalobar tot buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur bij Zijne Majesteit de Koning der Belgen goedkeurde. In de toelichting bij deze koninklijke besluiten wordt verwezen naar de "hartelijke betrekkingen die ons land reeds lang met België verenigt..., waardoor België een hoog bewijs krijgt van de achting en hartelijke eerbied die Spanje voor dat land voelt...", alsook naar de "nabijheid van de reis van de Belgische Vorsten naar dit Hof als de meest geschikte gelegenheid om de tussen beide landen bestaande sterke vriendschapsbanden aan te halen".

Het bezoek van de Belgische vorsten Albert I en Elisabeth aan Spanje vond plaats tussen 1 en 4 februari 1921 en werd uitvoerig belicht door de Belgische en Spaanse media, waarbij de aandacht werd gevestigd op de hartelijke ontvangst door het volk en de hartelijkheid en harmonie tussen beide koningshuizen.

reyes BE ES.jpg ​

Humanitaire hulp WOI - Koning Alfons XIII

De eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog (WOI: 1914-1918) en de eerste jaren na de oorlog vormen ongetwijfeld een van de etappes van grote betrokkenheid en toenadering in de geschiedenis van de bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België. Spanje was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar bleef niet onverschillig voor het conflict en de gevolgen ervan. De Spaanse inspanningen waren gericht op humanitaire diplomatie (Martínez Montes, 2019: 418).

Vooral de humanitaire actie van Koning Alfons XIII op menselijk en diplomatiek vlak, en dan vooral in België samen met Rodrigo de Saavedra y Vinent, de Markies van Villalobar, Ambassadeur van Spanje in België.

In oktober 1914 richtte de koning het Europees Oorlogsbureau op, waarvan het doel was om hulp te bieden aan soldaten en burgers die tijdens de Eerste Wereldoorlog gevangen waren genomen en vermist werden (Martínez Montes, 2019: 421). De koning  installeerde het bureau in het Koninklijk Paleis te Madrid en trachtte via het netwerk van Ambassades en delegaties in de verschillende landen in oorlog de Europeanen bij te staan die hem om hulp vroegen bij het terugvinden van de aan de fronten vermiste soldaten en burgers, bij het contact met de gevangenen of om hun bijstand, kleding, boeken, voedsel of geld te verschaffen.

Op 19 juni 1915 publiceerde de Franse krant "La Petite Gironde" het bericht "Dank zij de koning vindt zij haar man" waarin het verhaal te lezen was van een nederige wasvrouw die aan koning Alfons XIII hulp had gevraagd om haar man terug te vinden, een soldaat die op 28 augustus 1914 gewond was geraakt in de slag bij Charleroi. Dankzij de inspanningen van de koning werd de echtgenoot van de wasvrouw gevonden in Duitsland, waar hij gevangen zat. Vele kranten verspreidden het nieuws en vanaf dan begonnen tienduizenden Europeanen hun brieven te sturen naar het Europees Oorlogsbureau, het "bureau van de hoop".

In de loop van de oorlog en tot aan het einde van het conflict ontving het Europees Oorlogsbureau vele blijken van dankbaarheid van instellingen en personen, waaronder vele ook gericht aan Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, die hun aanwezigheid lieten blijken tijdens hun reizen naar Frankrijk, Italië en vooral naar België in 1923.

In mei 1923 brachten Koning Alfons XIII en Koningin Victoria Eugénie een vierdaags bezoek aan België, waar zij met enthousiasme en dankbaarheid werden ontvangen:

 

Captura.PNG 
foto 2.PNG 
foto1.PNG


België erkende duidelijk de belangrijke rol die Spanje, als neutrale staat, heeft gespeeld bij de bescherming van de integriteit, de belangen en de instellingen van het Belgische volk tijdens de Duitse bezetting gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog. Bovendien leverde het initiatief van Alfons XIII de vorst twee Nobelprijsnominaties op en werd het algemeen erkend in de oorlogvoerende landen (Martínez Montes, 2019: 421).

Martínez Montes, L.F. (2019): La gran aventura de la historia española. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

De Spaanse Vereniging van Weldadigheid in België

In 1927 werd de Société Espagnole de Bienfaisance en Belgique - (de Spaanse Vereniging van Weldadigheid in België) opgericht, een vereniging zonder winstoogmerk die "tot doel heeft hulp en materiële en morele bijstand te verlenen aan alle Spanjaarden die in België in nood verkeren". De raad van bestuur van de vereniging, waarin steeds Belgische en Spaanse persoonlijkheden hebben gezeten, werd in 2020 bekroond met een gedenkplaat van burgerlijke verdienste als erkenning voor hun werk.​


De kinderen van de Spaanse burgeroorlog in België 

In de periode 1936-1939 hebben de Spaanse burgeroorlog en de nasleep daarvan een internationale solidariteitsbeweging op gang gebracht, waaraan de Belgische samenleving niet vreemd was. Verschillende landen waren het decor van de ballingschap van kinderen omdat zij een groot aantal Spaanse kinderen opnamen. Vanaf 1937, en in opeenvolgende fasen tot 1939, kwamen meer dan 5.000 Spaanse kinderen in België aan, "de kinderen van de oorlog", die hun families en sociale organisaties in Spanje probeerden te redden van de oorlog.

Niños de la Guerra Oostduinkerke.png 

De opvang in België was werkelijk efficiënt georganiseerd en werd een voorbeeld van solidariteit en een toonbeeld van succes. Vakbonden, politieke partijen, katholieke organisaties, Belgische comités van internationale organisaties zoals het Rode Kruis, Comités van de Spaanse Republiek en de Spaanse Ambassade in Brussel staan in de frontlinie van de opvang. Het meest opmerkelijke: de sociale en affectieve betrokkenheid van duizenden Belgische gezinnen die zich inzetten voor de Spaanse kinderen door hun eigen huis voor hen open te stellen en hen steun en kansen voor de toekomst te bieden. België werd de nieuwe thuis voor deze Spaanse kinderen.
Velen werden gerepatrieerd na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, maar ongeveer een vijfde bleef in België bij hun gastgezinnen, en toen de oorlog voorbij was keerden veel van die kinderen terug naar België, hun gastland.
Niños de la Guerra.png 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Ambassade van Spanje in België en die van België in Spanje en met als doel onze kennis over ons meer te verdiepen in deze solidaire opvang in België, geleid door de samenleving, organiseert de Ambassade van Spanje in België, in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles (ULB), op 11 maart het seminarie met als titel "De kinderen van de Spaanse burgeroorlog in België: Geschiedenis van een opvangmodel", waarin er dieper wordt ingegaan op het bestaande onderzoek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog die in België werden opgevangen. 
Dit seminarie wordt gehouden als een uitdrukking van dankbaarheid en erkenning naar het Belgische volk toe voor de ontvangst van de Spaanse kinderen.
Het kan rekenen op de deelname van deskundige onderzoekers in deze materie en op de aanwezigheid van enkele van de hoofdrolspelers van deze historische realiteit, die hun getuigenis zullen delen over hoe zij door de families en de Belgische samenleving werden onthaald.
 
Hier vindt u het programma en de presentatie van dit webinar terug:
seminario niños de la guerra.PNG      
- Mevrouw Beatriz Larrotcha Palma, Ambassadeur van Spanje in België
- De Heer Sammy MAHDI, Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
- De Heer Nicolas Verschueren, Université Libre de Bruxelles
- Mevrouw Carmen Calvo Poyato, Viceminister-president van de Spaanse regering.

Frank Caestecker (Centre for the Social Study of Migration and Refugees, Universiteit Gent).

- Víctor Fernández Soriano, onderzoeker Université Libre de Bruxelles 
-Géraldine Berger (Universiteit Bergen),
-Sven Tuytens , correspondent VRT (Belgische televisie) in Madrid,
-Maite Molina Mármol (doctor Universiteit Luik).

-Alicia Alted Vigil (UNED): evacuación de los niños en España,
-Jesús Alonso Carballés (Université de Bordeaux-Montaigne): modelo belga de acogida,
-Andrés Payà (Universitat de València): la acogida en Bélgica, la educación de los niños.

5.- Bericht van Hana Jalloul
https://www.youtube.com/watch?v=EB2AcJ6uv6k

Getuigenissen/Présentatie Ángeles Muñoz (onafhankelijk onderzoekster )
-Dolores Álvarez: kind van de oorlog 
-Celia Vados: kind van de oorlog
-Pablo Fernández, zoon van Juan Fernández
-Mari Carmen, Rejas dochter van Francisco Rejas
-Maud Aguirre, dochter van Martin Aguirre
-Corine Kraghman, dochter van Celia Vados
-Anne Deboe, dochter van Dolores
-Patrick Fakkel, zoon van Carmen Mirantes
-Lolita Abramovicz, dochter van Pilar Pascual
-Pilar Carreton, dochter van A. Carreton

- Bericht van Carmen Calvo, eerste viceminister-president van de Spaanse regering, ter gelegenheid van het webinar: "Spanje bedankt alle Belgische gezinnen die meer dan 5000 Spaanse kinderen hebben opgenomen die de oorlog, de tragedie en de pijn te boven zijn gekomen" https://www.youtube.com/watch?v=WYplshnKBqA

- Bericht van Hana Jalloul, Spaans Staatssecretaris voor Migratie, ter gelegenheid van het webinar: "Het is belangrijk te onthouden waar we vandaan komen om de wegen van morgen te bouwen" https://www.youtube.com/watch?v=uhMkK70piGA


Republikeins ballingschap

België was het gastland voor vele Spanjaarden die verbannen waren tijdens de Spaanse Burgeroorlog en het Franco-regime. Onder de belangrijkste figuren van het Republikeinse ballingschap, Josep Carner i Puig-Oriol, "de prins der dichters" en Spaans diplomaat. Hij was in 1936-1937 gestationeerd als secretaris van de Ambassade in Brussel, en sinds zijn terugkeer naar België in 1945, reeds als balling, ontwikkelde hij veel van zijn werk als professor aan het Europacollege in Brugge en de Université Libre de Bruxelles (ULB). Na zijn pensioen in 1954 bleef hij eredoctor en directeur van het Instituut voor Spaanse Studies. Carners gedicht "Bèlgica" is een referentie van het poëtische werk van de Spaanse Republikeinse ballingen en de auteur vertegenwoordigt een model van een Spaanse intellectueel die in Belgische academische kringen en universiteiten is geïntegreerd.

 Bèlgica van Josep Carner i Puig-Oriol

Si fossin el meu fat les terres estrangeres,
m’agradaria fer-me vell en un país
on es filtrés la llum, grisa i groga, en somrís,
i hi hagués prades amb ulls d’aigua i amb voreres
guarnides d’arços, d’oms i de pereres;
viure quiet, no mai assenyalat,
en una nació de bones gents plegades,
com cor vora de cor ciutat vora ciutat,
i carrers i fanals avançant per les prades.
I cel i núvol, manyacs o cruels,
restarien captius en canals d’aigua trèmula,
tota desig d’emmirallar els estels.
M’agradaria fer-me vell dins una
ciutat amb uns soldats no gaire de debò,
on tothom s’entendrís de música i pintures
o del bell arbre japonès quan treu la flor,
on l’infant i l’obrer no fessin mai tristesa,
on veiéssiu uns dintres de casa aquilotats
de pipes, de parlades i d’hospitalitats,
amb flors ardents, magnífica sorpresa,
fins en els dies més gebrats.
I tot sovint, vora un portal d’església,
hi hauria, acolorit, un mercat de renom,
amb botí de la mar, amb presents de la terra,
amb molt de tot per a tothom.
Una ciutat on vagaria
de veure, per amor de la malenconia
o per desig de novetat dringant,
cases antigues amb un parc on nien ombres
i moltes cases noves amb jardinets davant.
Hom trobaria savis de moltes de maneres;
i cent paraigües eminents
farien —ai, badats— oficials rengleres
en la inauguració dels monuments.
I tot de sobte, al caire de llargues avingudes,
hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys
per a l’amor, la joia, la solitud i els planys.
De molt, desert, de molt, dejú,
viuria enmig dels altres, un poc en cadascú.
Però ningú
no se’n podria témer en fent sa via.
Hom, per atzar, un vell jardí coneixeria,
ben a recer, de brollador ben clar,
amb peixos d’or que hi fan més alegria.
De mi dirien nens amb molles a la mà:
—És el senyor de cada dia.
Actie tegen het Duitse leger in België 1940
Op 17 mei 1940, toen de Duitse troepen van het Derde Rijk oprukten naar de stad Brussel, ging het personeel van de Spaanse Ambassade in België, waaronder Carlos de Saavedra y Ozores, ere-attaché en 3e markies van Villalobar, de troepen tegemoet in de officiële auto van de Ambassade, in gezelschap van Raymond Delhaye, Secretaris-generaal van Volksgezondheid en Bevoorrading van de Belgische regering. Omdat ze de Duitse taal goed beheersten, was hun opdracht ervoor te zorgen dat Brussel niet gebombardeerd werd. Te midden van het kruisvuur tussen het binnenvallende en het verdedigende leger slaagden zij erin contact te leggen met majoor Weiss, een officier die het bevel voerde over de voorhoede van het aanvallende leger, en na gespannen onderhandelingen slaagden zij erin: de Duitsers bezetten Brussel zonder enig bombardement. Deze heldendaad is vandaag de dag een ijkpunt van diplomatieke bemiddeling, waarbij mogelijk duizenden levens werden gered. Carlos de Saavedra trad twee decennia eerder in de voetsporen van zijn vader, als zoon van Spanjes eerste Ambassadeur in België, Rodrigo de Saavedra y Vinent, IIe markies van Villalobar, die bekend stond als "de verdediger van de Belgen" omwille van zijn diplomatieke en humanitaire werk om het Belgische volk te beschermen tijdens de Duitse bezetting van België tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In La Reddition de Bruxelles 17.05.1940.pdfLa Reddition de Bruxelles 17.05.1940 van Raymond Delhaye, Secretaris-generaal van Volksgezondheid en Bevoorrading van de Belgische regering, kan je meer lezen over deze gebeurtenis (La Reddition de Bruxelles 17.05.1940 (2).pdfLa Reddition de Bruxelles 17.05.1940 (2).


Spaanse emigratie 1945 - 1973

Tijdens de jaren 1945-1973 kwamen duizenden Spanjaarden als emigranten naar België op zoek naar levens- en arbeidskansen: ze bekleden functies in de mijn- en industriesector en later begint ook de dienstensector Spanjaarden in dienst te nemen.

Men onderscheidt drie periodes van Spaanse emigratie naar België (Sánchez, 2004: 179):

1. 1945-1956: weinig Spaanse emigratie;

2. 1956-1965: Spanjaarden worden enkel aangenomen in de mijnbouw. Op 28 november 1956 tekenen Spanje en België een akkoord om Spaanse arbeidskrachten aan in dienst te nemen voor de Belgische mijnen (Fernández Asperilla, 2006: 11) en op 25 maart 1957 vertrok de eerste trein met de Spaanse mijnwerkers richting België (Calvo Salgado, L.M. et al, 2009: 212,213);

3. 1965-1974: de Spanjaarden beginnen andere functies te bekleden. In 1962 maakte de Belgische regering het mogelijk dat de buitenlandse werkkrachten een werkvergunning verkregen voor andere arbeidscategorieën, zoals de staalfabrieken of werk in het huishouden (wat zeer belangrijk was voor Spaanse vrouwen, die deze functie al bekleedden, maar dat vanaf dan geregulariseerd werd). De evolutie van de aanwezigheid van Spanjaarden op Belgisch grondgebied is duidelijk (Fernández Asperilla, 2006: 68).

De cijfers van het Belgisch Nationaal Instituut voor Statistiek tonen duidelijk de evolutie van de Spaanse bevolking in België: in 1947: 3.245 Spanjaarden; 1964: 15.787 Spanjaarden; 1970: 67.585 Spanjaarden; 1981:  58.255 Spanjaarden (Sánchez, 2004: 281).

In steden als Luik, Charleroi, Vilvoorde, Hasselt, Sint-Gillis begon men Spaans te spreken. De Spaanse emigranten zijn een nieuwe referentie voor veel Belgen. In die tijd bloeiden sociale en culturele centra zoals de centra van Antonio Machado, Miguel Hernández of García Lorca, en verenigingen zoals het El Hogar español de Vilvoorde (1963) en de Spaans-Belgische Vereniging voor Wederzijdse Hulp (1964), die zich sindsdien blijft inzetten om de integratie van Spanjaarden in België te vergemakkelijken. Restaurants en andere ruimten gewijd aan de gastronomie en de Spaanse cultuur bloeiden eveneens op en zo ontwikkelde zich bijvoorbeeld het fenomeen van de "Spaans-Belgische rumba", met rumba- en flamencomuzikanten die carrière maakten en een school stichtten in hun gastland. 

In 1964 stelde de Agregaduría Laboral (Arbeidskantoor) in Brussel (opgericht in 1958) de aanvullende klassen van Spaanse taal en cultuur in werking voor de kinderen van de emigranten. 

In 1969 steunde de Agregaduría Laboral 26 centra, voetbalploegen en stierenvechtersclub in steden als Brussel, Luik, Gent en nog vele andere (Calvo Salgado, L.M. et al, 2009: 215). 

In 1986 trad Spanje toe tot de toenmalige Europese Economische Gemeenschap, een belangrijke mijlpaal in de bilaterale betrekkingen: een nieuwe band die zal worden versterkt naarmate het integratieproces vordert, waardoor de betrekkingen tussen twee Lid-Staten van de Europese Unie worden geconsolideerd. In dit kader worden er bureaus en delegaties van de 17 autonome gemeenschappen in Brussel geopend.

Het wederzijdse lidmaatschap tot de EU heeft een nieuwe uitoefening van het gedeelde burgerschap mogelijk gemaakt en het vrije verkeer heeft deze relatie alleen maar versterkt. Bovendien heeft de EU gezorgd voor een nieuw profiel van Spaanse inwoners in België: die van honderden ambtenaren en andere Spaanse burgers die werkzaam zijn op gebieden en in sectoren die verband houden met de EU, en die een hooggekwalificeerde groep vormen die nog steeds zeer sterk verbonden is met de Spaanse realiteit.   

Bronnen:

BASTENIER, Albert (1992): L’État belge face à l’immigration. Les politiques sociales jusqu’en 1980. Louvain-la-neuve, Academia/SYBIDI 

CALVO SALGADO, Luís M.; FERNÁNDEZ VICENTE, María José; KREIENBRINK, Axel; SANZ DÍAZ, Carlos; SANZ LAFUENTE, Gloria. (2009):  Historia del Instituto Español de Emigración. La política migratoria exterior de España y el IEE del franquismo a la transición. Universidad de Zurich.

FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana (2006): Mineros, sirvientas y militantes. Medio siglo de emigración española en Bélgica. Madrid, Fundación 1º de Mayo.

SÁNCHEZ, María-José (2004²): «Les espagnols en Belgique au XXe siècle» en MORELLI, Anne (ed.): Histoire des étrangers et de l’immigration en Belgique de la préhistoire à nos joursBruxelles, Couleur livres, pp. 279-296.​


Spanje op de Wereldtentoonstelling van Brussel 1958

Het Paviljoen van Zeshoek won in 1956 een ideeënwedstrijd om de kandidaat van Spanje te zijn op de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1958. In dat jaar won het Paviljoen van Spanje de eerste prijs van de Tentoonstelling, voor andere karakteristieke gebouwen, zoals het Atomium, de gigantsiche metalen atoom dat een icoon was van de Belgische hoofdstad.
Het gebouw, gekenmerkt door zijn zeshoekige vormen, is een werk van de architecten José Antonio Vázquez en Ramón Vázquez Molezún. Het Paviljoen is als een bos van paraplu’s: het is samengesteld op een zeshoek die het regenwater opvangt als structureel element en wordt ondersteund door een schacht waardoor het kan worden afgevoerd naar het sanitaire netwerk.

pabellonhexagonos.jpg 
Een van de voorwaarden van het ontwerp van het Paviljoen was dat het demonteerbaar was. In 1959, toen de Tentoonstelling eindigde, werd het werk gedemonteerd en overgebracht naar Madrid en herbouwd in het Casa de Campo.
40 jaar lang had deze parel van de hedendaagse Spaanse architectuur geen nut en werd het verlaten achtergelaten in het Casa de Campo, maar nu is er een plan om het gebouw te restaureren: het zou het nieuwe Museum voor Architectuur van de 20e eeuw in Madrid kunnen worden wanneer het gerestaureerd zou zijn.​

Spaanse dienst voor Toerisme in België 

In de jaren vijftig en zestig kwamen duizenden Spanjaarden als emigranten naar België op zoek naar mogelijkheden om te leven en te werken, en vandaag is België nog steeds een van de aantrekkelijkste landen voor Spanjaarden als we denken aan nieuwe mogelijkheden om in het buitenland te wonen en te werken. Ook de Spaanse Dienst voor Toerisme in België herdenkt dit jaar 2021 de 70e verjaardag van zijn aanwezigheid in België, die in 1950 werd opgericht, maar in 1951 operationeel werd. Dit fenomeen is van groot belang in de bilaterale betrekkingen en heeft bijgedragen tot het weven van een hechte band tussen België en Spanje, met als hoogtepunt, in 2019, het bezoek aan ons land van meer dan 2,5 miljoen Belgen (bijna 25% van de Belgische bevolking!).


Betrekkingen op cultureel, wetenschappelijk en onderwijsgebied

Op cultureel, wetenschappelijk en onderwijsgebied zijn de betrekkingen tussen Spanje en België ook zeer nauw en vruchtbaar. Het Instituto Cervantes in Brussel viert zijn 30-jarig bestaan in België, en het Departement Onderwijs van de Ambassade bevordert al tientallen jaren de onderwijsbetrekkingen tussen de twee landen. Van bijzonder belang zijn de Spaanse Taal- en Cultuurklassen (Aulas de Lengua y Cultura Españolas, ALCE​) die over heel België verspreid zijn en waar duizenden kinderen van Spaanse afkomst contact hebben kunnen houden met de Spaanse taal en cultuur. Op deze manier onderhouden zij de aanwezigheid van en de belangstelling voor onze taal en cultuur in de Belgische scholen die hen ontvangen.
De Vereniging Karel van Antwerpen is in 2020 gereactiveerd om de culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Spanje en België te bevorderen, nauw verbonden met de gelijknamige Stichting met zetel in Madrid, een van de langstbestaande Europese culturele instellingen, die in 2019 425 jaar bestond, en met nauwe banden met de BENELUX-landen.  De Vereniging van Spaanse Wetenschappers in België (CEBE) heeft de afgelopen jaren belangrijk werk verricht om de banden tussen beide landen op dit gebied aan te halen, vooral bij de nieuwe generaties wetenschappers.
imagen.jpg 
Op het gebied van het Hispanisme, dat over een belangrijk netwerk van onderzoekers en verenigingen beschikt, zijn noemenswaardig de Duques de Soria-prijzen voor Hispanisme, die om de twee jaar worden uitgereikt. Ze belonen de beste masterscripties in filologie of letterkunde van deze die aan een van de zeven grote Belgische universiteiten zijn uitgevoerd met studies over taal, letterkunde of geschiedenis van Spanje. De laatste editie vond plaats in het Paleis der Academiën in Brussel op 29 februari 2020, onder het voorzitterschap van Z.Exc. de hertog van Soria. In België studeren jaarlijks gemiddeld meer dan vijftigduizend Belgische studenten Spaans. Alsook, het Casal Català en de Euskal Etxea in Brussel bieden respectievelijk Catalaanse en Baskische lessen aan honderden Belgische studenten per jaar. Bovendien biedt het Casal Català sinds 2020 ook lessen Aranees aan.
imagen.jpg.png 

Goya zaal in het Koninklijk Paleis van Brussel
Het Koninklijk Paleis van Brussel, de zetel van de Belgische monarchie, wordt momenteel niet meer gebruikt als koninklijke residentie, maar is de plaats waar koning Filip zijn ambt van staatshoofd uitoefent.
Het is een van de belangrijkste monumenten van de Belgische hoofdstad en daarom zeker niet te missen op een reis naar Brussel. Het paleis telt enkele prachtige zalen waar diverse activiteiten van de koning en de koningin worden georganiseerd. Elke zomer, en dit al sinds 1965, wanneer de vorst op vakantie gaat, is het traditie dat het Koninklijk Paleis zijn deuren opent en het publiek de gelegenheid biedt deze prachtige historische zalen te bewonderen.
Tijdens zo'n uniek bezoek is het aan te bevelen om naar de Goya-zaal te gaan, waar je wandtapijten kunt bewonderen die in Spanje geweven zijn naar de ontwerpen van de schilder Francisco de Goya (1746-1828), zoals "De Dans", "Blindemannetje" en "De Waterdraagster", die koningin Isabella II van Spanje als geschenk aan koning Leopold I gegeven heeft.
GoyaSalon.PNG 
 
 
Mis deze geweldige kans niet en breng een bezoek aan het Paleis vanaf de Belgische Nationale Feestdag van 21 juli tot begin september.

Real Fábrica de tapices bekroond door de Koning Boudewijnstichting
In 2018 reikten de Koning Boudewijnstichting en de Belgische FOD Buitenlandse Zaken de Prijs Belgisch erfgoed in het buitenland 2017 uit aan de Real Fábrica de Tapices in Madrid.
De Belgische Ambassade in Spanje heeft de kandidatuur van de koninklijke fabriek voorgelegd aan de Koning Boudewijnstichting en de Belgische FOD Buitenlandse Zaken. Deze prijs erkent de historische band tussen de Spaanse manufactuur en België en haar erfgoed.
image.jpg

De Fundación Real Fábrica de Tapices in Madrid is het boegbeeld van de Vlaamse wandtapijtindustrie tijdens de Spaanse overheersing, maar ook in latere tijden. In 1720 stichtte Filips V deze koninklijke manufactuur. Vlaamse ambachtslui werden aangetrokken om ter plaatse wandtapijten te maken. De onderneming werd jarenlang geleid door Vlamingen. De Fundación produceert en restaureert nog steeds wandtapijten en is actief als opleidings- en documentatiecentrum. Het historisch archief is één van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van het Vlaamse wandtapijt in Spanje. 
De Prijs Belgisch erfgoed in het buitenland is een initiatief van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Koning Boudewijnstichting en heeft als hoofddoel lokale investeringen in het behoud van het Belgische erfgoed in het buitenland te bekronen. 

RV Belgica II, een Belgisch oceanografisch schip, gebouwd in Spanje

De eerste "Belgica" werd gebouwd in 1884 in Svelig (Noorwegen) en heette oorspronkelijk "Patria". In 1896 kocht de Belgische poolreiziger Adrien de Gerlache het schip "Patria" om het als onderzoeksschip te gebruiken op zijn Antarctica-expeditie en doopte het om tot "Belgica". Honderd jaar na de bouw van de eerste 'Belgica' werd de huidige 'Belgica' gebouwd die, gedoopt door koningin Fabiola, op 5 juli 1984 operationeel werd.

In 2016 besloot de Belgische federale regering om een nieuw onderzoeksschip te bouwen als opvolger van de RV Belgica. De scheepswerf van Vigo, Freire Shipyard, heeft samen met de scheepsarchitect Rolls-Royce Marine AS dit nieuwe oceanografisch schip voor de Belgische marine gebouwd, de RV Belgica II. Ze zijn in juni 2018 met de bouw begonnen.

Het multidisciplinaire oceanografisch schip, dat als voornaamste taken nationale monitoring, verkenning van de zee en inspectie van de kwaliteit van de oceaanwateren heeft, werkt samen met Belgische universiteiten en instellingen. Het operationeel beheer wordt gevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (IRSNB) in samenwerking met het Belgische Ministerie van Defensie.

belgica II.PNG 

Op 11 februari 2020 werd het te water gelaten bij Vigo en het zal de komende 30 jaar ten dienste staan van de gemeenschap voor marien onderzoek. De aankomst in Zeebrugge (België) is gepland voor 1 juni 2021.

In september 2021 zal de RV Belgica II worden gedoopt in aanwezigheid van Prinses Elisabeth van België, de meter van dit onderzoeksschip. De doop vindt plaats in Gent, de geboorteplaats van keizer Karel V en peterstad van het schip.


Sint-Jacobsroute in België
De Sint-Jacobsroute is een reeks middeleeuwse christelijke pelgrimsroutes die leiden naar de kathedraal van Santiago de Compostela (Galicië), waar het graf van Jakobus de apostel, of Jakobus de Meerdere, is gelegen. Santiago de Compostela is het derde centrum van de middeleeuwse bedevaart, na Rome en Jeruzalem.
In heel Europa zijn er verschillende routes, waaronder ook enkele die beginnen in grote steden in België.
Een van de belangrijkste Belgische bedevaartswegen is de Via Brabantica, die in Brussel begint: op de Grote Markt in Brussel bevindt zich een van de gouden sint-jakobsschelpen die de Jacobsroute markeren. De weg brengt je naar het zuiden van Brussel, naar de wijk Sint-Gillis, waar je de Hallepoort vindt, een voormalige gevangenis die nu dienst doet als museum. Het is het vertrekpunt van de Jakobsroute in Brussel. Naast de Hallepoort staat het beeldhouwwerk Pelgrim (Peregrino) van de Spaanse beeldhouwer Manolo Paz. Het beeldhouwwerk, 11 meter hoog, werd door de Xunta de Galicia geschonken aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Via Brabantica loopt onder andere door steden als Leuven, Gent, Brugge, Antwerpen. In Antwerpen heb je de kans om de Sint-Jacobskerk te bezoeken, die in de Middeleeuwen een pelgrimshospitaal was. In Nijvel gaat de Via Brabantica gaat over in de Via Gallia Belgica.
 camino santiago belgica.jpg
Laat de zoektocht naar de typische sint-jakobsschelpen maar beginnen...

Hotel Amigo in Brussel
Hotel Amigo is een beroemd vijfsterrenhotel, gelegen op enkele meters van de Grote Markt in Brussel. Niet te missen als je op weg bent om Manneken Pis te zien. De geschiedenis is een beetje merkwaardig, vroeger was het namelijk een gevangenis.
In de 16e eeuw was het gebouw een gevangenis en daaraan dankt het zijn naam. Er zijn twee versies van de geschiedenis van zijn naam. De eerste is dat de gevangenen probeerden de aandacht van de Spaanse cipiers te trekken en om genadigheid te vragen door "Amigo” te roepen, het enige woord dat ze kenden. De andere versie zegt dat de Spanjaarden het Vlaamse woord voor "gevangenis" verward hadden en het uitspraken als "amigo".
Een nieuwe anekdote om te onthouden als je volgende keer naar het centrum van Brussel gaat.

Belgische multinational Solvay in Spanje

De Belgische multinational Solvay werd opgericht door de Belgische chemicus Ernest Solvay (1838-1922). De oprichter gaf niet enkel zijn naam aan het bedrijf maar ook aan zijn ontdekking, het is te zeggen, de methode voor het verkrijgen van natriumcarbonaat door middel van het ammoniakproces, nu eerder bekend als het Solvayproces. Hij is ook bekend als promotor en beschermheer van de beroemde Solvay-congressen, belangrijke wetenschappelijke conferenties die werden bijgewoond door belangrijke natuur- en scheikundigen van die tijd.

De Belgische multinational is actief in de chemische sector en dit op internationaal niveau. Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel en er zijn meer dan 400 werkcentra in zo’n 56 landen, waaronder Spanje, waar ze in 1904 de eerste en grootste fabriek in Torrelavega (Cantabrië) zijn beginnen bouwen. In die regio worden er ook nog andere strategische installaties geëxploiteerd. 


Het beeld Nuestra Señora de la Soledad - Kapellekerk Brussel

Het predikherenklooster van Brussel​ bestond van 1465 tot 1796 en was een initiatief van hertogin Isabella van Portugal, de echtgenote van Filips de Goede. 

De geleerde dominicanen genoten groot prestige en Isabella kocht voor hen het Hof van Rummen aan de Schildknaapstraat. 

IMG-20210527-WA0002.jpg 

Op 22 april 1581 werden de Brusselse dominicanen uit de stad verdreven. Hun klooster werd in 1583 afgebroken op de kerk na. In 1585 maakte Alexander Farnese een einde aan het calvinistische bewind over de stad en zo konden de dominicanen terugkeren en aan de heropbouw beginnen. Het predikherenklooster was populair bij de grote Spaanse populatie van Brussel, voor wie een eigen kapel werd opgetrokken (1594). Het beeld Nuestra Señora de la Soledad, de rouwende Onze-Lieve-Vrouw der Eenzaamheid, door de Spanjaarden naar Brussel meegebracht in de 16e eeuw, stond er centraal en kan nu bewonderd worden in de Kapellekerk. De Onze-Lieve-Vrouw van Eenzaamheid, gehuld in een zwarte mantel, met een droevige blik naar beneden gericht, is een Maria die zich vereenzelvigt met het lot van hen die treuren omdat zij ziek of arm zijn, of omdat zij niet gekend worden of zich verstoten voelen. 

 

IMG-20210527-WA0001.jpg 
 

 

 
 

Twitter@EmbEspBelgica

 • 20 oct @EmbEspBelgica * L'@ULBruxelles et l'@EmbEspBelgica présentent un séminaire et événement d’hommage consacré au poète et diplomate ca… https://t.co/k0WVj2DFy3
 • 20 oct @EmbEspBelgica * La @ULBruxelles y la @EmbEspBelgica presentan un seminario y acto de homenaje dedicado al poeta y diplomático catal… https://t.co/tHumTZ3ssQ
 • 20 oct @EmbEspBelgica * De @ULBruxelles en de @EmbEspBelgica organiseren een seminarie en eerbetoon gewijd aan de Catalaanse dichter en dip… https://t.co/XnftETKnmm
 • 19 oct @EmbEspBelgica * Vandaag heeft Staatssecretaris voor Europese Unie, @JuanGBarba, deelgenomen aan de Raad Algemene Zaken in Luxemburg… https://t.co/zdY5MjRMD9
 • 19 oct @EmbEspBelgica * Aujourd'hui, le Secrétaire d'État à l'Union Européenne, @JuanGBarba, a assisté au Conseil des Affaires Générales au… https://t.co/UF38IjihJ5
 • 19 oct @EmbEspBelgica * Hoy, el Secretario de Estado para la Unión Europea, @JuanGBarba, ha asistido al Consejo de Asuntos Generales, en Lu… https://t.co/PPhCNBz8Am
 • 18 oct @EmbEspBelgica * RT @BelgiumEU: 🤝 Tonight 🇧🇪 Belgian PM @alexanderdecroo & 🇪🇸 Spanish PM @sanchezcastejon met in #Madrid, strengthening 🇧🇪🇪🇸- bonds. Durin…
 • 18 oct @EmbEspBelgica * RT @alexanderdecroo: Bon entretien avec le Premier ministre @sanchezcastejon à Madrid. La Belgique et l'Espagne ont noué des liens sur l'i…
 • 18 oct @EmbEspBelgica * RT @sanchezcastejon: España y Bélgica tienen una relación firme, basada en la confianza. En la reunión con su PM, @alexanderdecroo, hemos t…
 • 18 oct @EmbEspBelgica * RT @desdelamoncloa: El PG, @sanchezcastejon, ha visitado junto al PM de Bélgica, @alexanderdecroo, las instalaciones de @IndraCompany en Ma…
 • 18 oct @EmbEspBelgica * Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking, neemt vandaag deel aan de Raad Buitenlandse Zaken i… https://t.co/zDD50zQZtQ
 • 18 oct @EmbEspBelgica * Le Ministre des Affaires Étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, @jmalbares, assiste aujourd'hui au… https://t.co/UG829yjjg1
 • 18 oct @EmbEspBelgica * El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, @jmalbares, asiste hoy al Consejo de Asuntos Exteri… https://t.co/yGhvWt7PQC
 • 18 oct @EmbEspBelgica * @EUNIC_Brussels presentará los 19 y 20 de octubre en @BozarBrussels el seminario 𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘓𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨, sobre el fut… https://t.co/GZRZwJvq1B
 • 17 oct @EmbEspBelgica * El 17/10 ha sido declarado Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza @ONU_es #AcabarConLaPobreza Le 17/1… https://t.co/PokAilBLZL

Destacados

 • De Ambassade
 • Bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België
 • De markies van Villalobar, eerste ambassadeur van Spanje in België
 • Marca España
 • Spain Culture
 • Instituto Cervantes Bruselas
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016