24/10/2018
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ή ΓΛΥΠΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΠΛΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο των  500  χρόνων από τον πρώτο περίπλου της γης (1519 – 1522) και με σκοπό να τιμήσουμε την παρουσία πέντε Ελλήνων/καταγόμενων από την Ελλάδα ναυτικών ανάμεσα στους επιζώντες της αποστολής του Μαγγελάνου/Ελκάνο, η Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο Θερβάντες  της  Αθήνας  προκηρύσσουν  δημόσιο  διαγωνισμό  ιδεών  για  τη  δημιουργία ενός μνημείου ή γλυπτού προς ανάδειξη αυτού του γεγονότος.
ΑΦΟΡΜΗ/ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Στις  10  Αυγούστου 1519  απέπλευσαν από την Σεβίλλη (Ισπανία) πέντε πλοία υπό τις διαταγές του Φερδινάνδου Μαγγελάνου, επανδρωμένα συνολικά με 237 ναυτικούς. Μεταξύ αυτών, υπήρχαν και ‘Έλληνες μέλη του πληρώματος που διέγραψαν διαφορετικές πορείες.
Μόνο 18 ναυτικοί  επέστρεψαν  σώοι στο ίδιο λιμάνι  λίγο μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1522, υπό τις διαταγές του Χουάν Σεμπαστιάν Ελκάνο.
Μεταξύ αυτών, υπήρχαν  πέντε Έλληνες ναυτικοί, τον άθλο των οποίων θέλουμε να αναδείξουμε με την κατασκευή ενός γλυπτού που να τιμά τη μνήμη τους σε δημόσιο χώρο της πόλης της Ρόδου. 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα
Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
·         Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή  Έλληνες και Ισπανοί καλλιτέχνες.
·         Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική, ορίζοντας στη δεύτερη περίπτωση έναν εκπρόσωπο της ομάδας.
·         Καθένας από τους συμμετέχοντες και κάθε μια από τις συμμετέχουσες ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν κατ’ ανώτατο όριο μία πρόταση.
·         Oι συμμετέχοντες εγγυώνται ότι: είναι οι ίδιοι δημιουργοί των σχεδίων/πρότζεκτ, το έργο που παρουσιάζουν είναι πρωτότυπο, κατέχουν  την  πλήρη νομική ικανότητα  να  εκχωρήσουν  τα  έργα  καθώς και την πλήρη κυριότητα αυτών, και ότι αυτά είναι ελεύθερα παντός βάρους και δουλείας. Οι συμμετέχοντας δηλώνουν επίσης την πλήρη συγκατάθεση τους για την απόκτηση αυτών από τους αναθέτοντες φορείς.
·         Οι συμμετέχοντες απαλλάσσουν τους αναθέτοντες φορείς από κάθε ευθύνη σε περίπτωση αντιδικίας ή διένεξης που μπορεί να προκύψει από τη μη τήρηση αυτού του όρου.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Το  επιλεχθέν  γλυπτό  θα  τοποθετηθεί  σε  δημόσιο χώρο στο κέντρο της πόλης της Ρόδου που θα ορισθεί προσεχώς.  Ωστόσο, οι  αναθέτοντες φορείς  διατηρούν  το  δικαίωμα  αλλαγής  τοποθεσίας.
ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
Ο  καλλιτέχνης  ή  η  ομάδα  που  θα  επιλεχθεί,  θα  λάβει  ένα  μοναδικό  βραβείο  2.000 € (καθαρά).  Οι κρατήσεις  που  προβλέπονται  από  την  κατά  περίπτωση  αρμόδια  φορολογική  νομοθεσία  και  αντιστοιχούν  στο  εν  λόγω  ποσόν,   θα  καλυφθούν,  εφόσον  συντρέχει  αυτή  η  περίπτωση,   από τους αναθέτοντες  φορείς.
Στο ποσόν του βραβείου περιλαμβάνεται και η εκχώρηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης του κατατεθέντος πρότζεκτ. Συνεπώς, οι φορείς της προκήρυξης θα μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα το κατατεθέν πρότζεκτ  για εμπορική εκμετάλλευση, έκθεση, αναπαραγωγή, δημόσια κοινοποίηση κλπ.
Για την παραλαβή του βραβείου, ο καλλιτέχνης θα πρέπει προηγουμένως να υπογράψει με τους αναθέτοντες φορείς   συμβόλαιο  συνεργασίας και εκχώρησης  των  δικαιωμάτων  ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης του πρότζεκτ και του έργου  που  από αυτό  θα  προκύψει.  Στην περίπτωση που ο καλλιτέχνης δεν υπογράψει το συμβόλαιο ή δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το βραβείο  ακυρώνεται και η Επιτροπή Επιλογής θα προχωρήσει σε αξιολόγηση άλλων  πρότζεκτ που θα έχουν παρουσιαστεί στον διαγωνισμό.
Το βραβείο θα παραδοθεί μετρητοίς σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία επιλογής του έργου.
Ο επιλεχθείς καλλιτέχνης θα συμμετέχει  στην υλοποίηση, τον συντονισμό της διαδικασίας παραγωγής και  την εγκατάσταση του έργου. Επίσης, ο καλλιτέχνης θα πρέπει να συνεργαστεί  στη διάδοση του έργου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (για παράδειγμα μέσω συνεντεύξεων σε διάφορα μέσα), καθώς και με τη συμμετοχή του στα εγκαίνια του ίδιου.
ΥΛΙΚΑ
Θα αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αντοχή των υλικών στο χρόνο καθώς και η εύκολη συντήρησή τους, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση του έργου σε εξωτερικό χώρο και την συνεχή του έκθεση στις κλιματικές εναλλαγές.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Την παραγωγή του έργου (υλοποίηση του τελικού έργου, εκτέλεση, μεταφορά και εγκατάστασή του) θα αναθέσουν οι φορείς του διαγωνισμού, οι οποίοι θα αναλάβουν και το αντίστοιχο κόστος. Κατά συνέπεια, η επιλογή  του  ιδιώτη  ή της εταιρείας που θα πραγματοποιήσει τις προαναφερόμενες εργασίες θα είναι ευθύνη των φορέων που θα αναθέσουν το έργο.
Οι φορείς του διαγωνισμού θα λάβουν υπόψη τη γνώμη του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της παραγωγής του έργου, διατηρώντας το δικαίωμα να έχουν ιδία άποψη σχετικά με την προθεσμία και τον τρόπο παραγωγής του.
Για την παραγωγή του βραβευμένου έργου προβλέπεται  ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός των 3.000 €.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο  βραβευμένος  καλλιτέχνης  θα  εκχωρήσει  στους  φορείς  που  προκηρύσσουν  τον  διαγωνισμό  ή  στον  φορέα που αυτοί που θα ορίσουν, την κυριότητα του πρότζεκτ και του τελικού έργου, καθώς και όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσής του,  μεταξύ των οποίων  είναι  και  αυτά της αναπαραγωγής, διανομής και δημόσιας κοινοποίησης.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρουσιάσουν ένα μόνο φάκελο σε μορφή PDF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
(Α) Προσωπικά στοιχεία κατ’ αυτή τη σειρά:
Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο/Όνοματεπώνυμο/Ημερομηνία και τόπος γέννησης/Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου/Τηλέφωνο επικοινωνίας/Ταχυδρομικός κώδικας/Ηλεκτρονική διεύθυνση/Ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχει/Ψηφιοποιημένη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Κατά περίπτωση, στοιχεία των υπολοίπων μελών της ομάδας:
Ονοματεπώνυμο/Ημερομηνία και τόπος γέννησης/Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου/Ψηφιοποιημένη αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
(Β) Δικαιολογητικά:
Βιογραφικό σημείωμα ή βιογραφία (μέγιστο Α4 μιας όψης για κάθε άτομο)
(Γ) Τίτλος σχεδίου
- Κείμενο επεξήγησης του έργου (μέγιστο όριο 800 λέξεις)
- Οποιοδήποτε  υλικό   βοηθάει  στην καλύτερη κατανόηση της ιδέας, για παράδειγμα:  σκίτσα - σχέδια,  σύνδεσμοι  βίντεο,  φωτογραφίες,  μακέτες  και  πρωτότυπα  (μόνο φωτογραφημένα  σε  αυτήν  την πρώτη φάση της επιλογής).
- Πιθανοί συντελεστές για την εκτέλεση του έργου και προϋπολογισμοί τους.
(Δ) Προθεσμία παραλαβής των φακέλων
Από 1 Δεκεμβρίου 2018 έως και 31 Μαρτίου 2019.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των φορέων προκήρυξης του διαγωνισμού,  θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή του καλλίτερου πρότζεκτ.
Η τελική απόφαση θα είναι τελεσίδικη και θα γνωστοποιηθεί στον βραβευμένο καλλιτέχνη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το όνομα  του  νικητή  θα  δημοσιευτεί  στις ιστοσελίδες  των εν λόγω φορέων,  στους λογαριασμούς τους κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε άλλα μέσα.
Σε περίπτωση που η επιτροπή  αξιολόγησης θεωρήσει ότι οι  προτάσεις που θα κατατεθούν δεν ανταποκρίνονται στο επιθυμητό ποιητικό επίπεδο, ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
- Έναρξη ημερομηνίας για αποστολή προτάσεων:   1 Δεκεμβρίου 2018
- Λήξη προθεσμίας για αποστολή προτάσεων:        31 Μαρτίου 2019
- Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ενημέρωση του βραβευμένου καλλιτέχνη, υπογραφή συμβολαίου, παράδοση του βραβείου: κατά προσέγγιση ένα μήνα μετά τη λήξη του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση μεταβολών των παραπάνω ημερομηνιών, θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την συγκατάθεση στις αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 

Twitter@EmbEspAtenas

 • 30 jun @EmbEspAtenas * 📣AVISO IMPORTANTE📣 CORONAVIRUS (COVID-19): SITUACIÓN ACTUAL EN GRECIA ​Requisitos de entrada en Grecia 👇 https://t.co/az7iuHh1QT
 • 30 jun @EmbEspAtenas * El 28 de junio se celebrο el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Con ocasión de la efeméride, hablamos con varios… https://t.co/dzk6tx31Gv
 • 30 jun @EmbEspAtenas * RT @MAECgob: A través de su acción exterior, #España lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.…
 • 30 jun @EmbEspAtenas * Las empresas españolas contribuyen a la sostenibilidad en #Iberoamérica a través de más 148 millones de euros de in… https://t.co/DkcHax6wWA
 • 29 jun @EmbEspAtenas * RT @ICAtenas: Cine en español este verano en Calithea. ¡No te lo pierdas! Con subtítulos en griego y entrada libre. Ισπανόφωνος κινηματογρά…
 • 26 jun @EmbEspAtenas * RT @ICAtenas: En el marco de los encuentros literarios en línea del Festival #LEAenCasa nos conectamos esta noche, 26 de junio, a las 20.00…
 • 26 jun @EmbEspAtenas * RT @MAECgob: El 26 de junio se cumple el 75.º aniversario de la firma de la Carta de San Francisco, por la que se creó la @ONU_es 🇺🇳. ¿Sab…
 • 26 jun @EmbEspAtenas * 10 λόγοι για να επισκεφτείς την Ισπανία 🇪🇸 https://t.co/lsHnpILSyZ
 • 26 jun @EmbEspAtenas * #España 🇪🇸, entre los países que mejor protege los derechos de la comunidad LGTBI 🏳️‍🌈@ThessPride https://t.co/9jFFBBkPSf a través de @20m
 • 25 jun @EmbEspAtenas * RT @eviguera: Emotiva videoconferencia con Ricardo Trujillo, Gerente del @HospitalManises de Valencia, y el Dr. Dimitrios Maliaritsis, en…
 • 25 jun @EmbEspAtenas * RT @ICAtenas: En el marco de los encuentros literarios en línea del Festival #LEAenCasa nos conectamos mañana, 26 de junio, a las 20.00h. d…
 • 25 jun @EmbEspAtenas * RT @ICAtenas: Στο πλαίσιο των λογοτεχνικών συναντήσεων ονλάιν του Φεστιβάλ #ΛΕΑστοΣπίτι θα συνδεθούμε αύριο 26 Ιουνίου στις 8 μμ ώρα Ελλάδο…
 • 24 jun @EmbEspAtenas * RT @MAECgob: 🏳️‍🌈La lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la po…
 • 22 jun @EmbEspAtenas * Συνάντηση του Πρέσβη της 🇪🇸 Ισπανίας @eviguera με τον 🇬🇷Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο… https://t.co/YWEBExJHZr
 • 21 jun @EmbEspAtenas * RT @MAECgob: 😷¿Deberé llevar mascarilla en mi país de destino? 🏖️¿Estarán abiertas las playas? 🛬¿Cuando regrese debo guardar cuarentena? E…
 • Sede Electrónica
 • Embajadas y Consulados
 • Atlas Redes Sociales
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016