Θεσμική δήλωση του Προέδρου της Κυβερνήσεως μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο
24/06/2016


Μαδρίτη, Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
Θα διαβάσω την κυβερνητική ανακοίνωση:
Η βρετανική Κυβέρνηση μόλις ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του συμβουλευτικού δημοψηφίσματος σχετικά με την παραμονή ή μη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισπανική Κυβέρνηση πληροφορείται με θλίψη της το αποτέλεσμα που ευνοεί την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Εναπόκειται τώρα στη βρετανική Κυβέρνηση να αποφασίσει τον τρόπο και, κατά περίπτωση, τον χρόνο που θα ανακοινώσει επισήμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο μετά από εκείνη τη στιγμή θα τεθεί σε λειτουργία η προβλεπόμενη στο άρθρο 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδικασία που ρυθμίζει την εκούσια έξοδο ενός Κράτους μέλους.
Η πρώτη σύσταση που θέλω να κάνω σχετικά με αυτή την απόφαση είναι ψυχραιμία και ηρεμία. Αν και πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα Κράτος μέλος αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ένωση, οι Συνθήκες προβλέπουν μια τακτική διαδικασία εξόδου μετά από διαπραγμάτευση.
Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον δύο χρόνια από την επίσημη ανακοίνωση και, εν τω μεταξύ,  - και αυτό είναι κάτι που θέλω να υπογραμμίσω ιδιαιτέρως – η νομική κατάσταση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα αλλάξει διόλου. Δηλαδή, οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο το νομικό κοινοτικό κεκτημένο, οι ελευθερίες διακίνησης των εργαζομένων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρώπης και, γενικά, όλο το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπολοίπων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της, εξακολουθεί σε πλήρη ισχύ.  
Γι αυτό, θέλω να μεταδώσω αυτό το μήνυμα ψυχραιμίας και ηρεμίας σε όλους τους Ισπανούς πολίτες και, ειδικά, σε εκείνους που είτε λόγω διαμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε λόγω των δραστηριοτήτων τους σε αυτή τη χώρα, νιώθουν ότι τους επηρεάζει ιδιαίτερα η βρετανική απόφαση.
Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως Ισπανών πολιτών και, ως εκ τούτου, Ευρωπαίων, εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να είναι σε πλήρη ισχύ χωρίς κανένα περιορισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις Συνθήκες. Δηλαδή, οι Ισπανοί πολίτες διατηρούν τα δικαιώματά τους με τους ίδιους όρους σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα δικαιώματά τους να διακινούνται ελεύθερα, να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές και να έχουν σύνταξη. Να επενδύουν, να ψηφίζουν ή να εκλέγονται, κατά περίπτωση, στις τοπικές εκλογές του τόπου διαμονής τους, δεν θα πληγούν καθόλου τα δύο επόμενα έτη σύμφωνα, τουλάχιστον, με τα προβλεπόμενα. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα μας ή στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ψυχραιμία και ηρεμία και για τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς διαχειριστές. Οι ελευθερίες εγκατάστασης, παροχής υπηρεσιών, πρόσληψης εργαζομένων, επενδύσεων, εξαγωγών και εισαγωγών εμπορευμάτων ισχύουν απολύτως.
Και τέλος, όσον αφορά στους Ισπανούς πολίτες που εργάζονται στο Γιβραλτάρ,  ούτε αυτών τα δικαιώματα αλλάζουν στο ελάχιστο, και μπορούν να εξακολουθούν να εργάζονται, να καταβάλουν εισφορές και να  κυκλοφορούν απολύτως κανονικά σε αυτή την επικράτεια.
Η Κυβέρνηση πραγματοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες διϋπουργικές συντονιστικές συναντήσεις για να είμαστε έτοιμοι μπροστά στο ενδεχόμενο ενός τέτοιου αποτελέσματος. Έχουν δοθεί οδηγίες στις διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο να πληροφορούν και να βοηθούν τους Ισπανούς πολίτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις απορίες που ενδεχομένως τους δημιουργηθούν σχετικά με τις συνέπειες αυτής της απόφασης, αν και, επαναλαμβάνω, τα δικαιώματα και η νομική τους κατάσταση δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Επίσης, η Κυβέρνηση είχε συναντήσεις με τις κυριότερες ισπανικές επιχειρήσεις που δρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους της και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
Θέλω, επίσης, να μεταφέρω ένα μήνυμα ψυχραιμίας και ηρεμίας στις αγορές. Ευτυχώς, η Ισπανία έχει τώρα μια οικονομία με στέρεα θεμέλια. Η τωρινή κατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας απασχόλησης, η ισορροπία των εξωτερικών συναλλαγών, το γεγονός ότι η Ισπανία έχει πια καλύψει ένα μεγάλο μέρος των δημοσιονομικών αναγκών της, κι ένα εξυγιασμένο δημοσιονομικό σύστημα, θα μας επιτρέψουν να ανταπεξέρθουμε σταθερά στις δημοσιονομικές αναταράξεις που ενδεχομένως προκληθούν.
Ένας εξωτερικός παράγοντας όπως αυτός πριν μόλις μερικά χρόνια θα μπορούσε να είχε οδηγήσει την Ισπανία στην πτώχευση ή σε πρόγραμμα διάσωσης. Όμως, τώρα, τα πράγματα διαφέρουν.
Αυτές τις στιγμές είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να σταλεί ένα μήνυμα θεσμικής και οικονομικής σταθερότητας. Δεν είναι καιρός να τραφούν ή να προστεθούν αβεβαιότητες. Την Τρίτη και την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει συνάντηση, όπως προβλέπεται, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πριν παρευρεθώ σε αυτήν τη συνάντηση, θα έρθω σε επαφή με τους αρχηγούς των κυριοτέρων ισπανικών πολιτικών δυνάμεων για να ακούσω τη γνώμη και τα κριτήριά τους, και να μεταφέρω τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσω κατά το διάστημα αυτών των συνομιλιών.
Η συνάντηση αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα δώσει την ευκαιρία να ακούσουμε τα σχέδια του Βρετανού Πρωθυπουργού, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε αναλόγως τα επόμενα βήματα.
Όταν και εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης, η ισπανική Κυβέρνηση θα πρέπει να υπερασπίσει δύο θεμελιώδη συμφέροντα: αυτά του συνόλου των Ισπανών πολιτών και αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως γνωρίζετε, οι Ισπανοί έχουμε ένα σημαντικότατο ραντεβού με τις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα αντιπροσωπεύσω το κοινό αίσθημα της τεράστιας πλειοψηφίας των Ισπανών υπερασπίζοντας τη δέσμευση της Ισπανίας με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη σπουδαιότητα της σταθερότητας και ακεραιότητας της ζώνης του ευρώ, τη συνέχιση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της οικονομικής και νομισματικής μας ένωσης καθώς και τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση.
Όμως, αυτό το αποτέλεσμα πρέπει επίσης να μας κάνει εμάς, όλα τα Κράτη μέλη, να προβληματιστούμε για να προσπαθήσουμε όσο ποτέ άλλοτε να επανακτήσουμε το σφρίγος του ιδρυτικού πνεύματος του σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και να ξαναβρούμε το ενδιαφέρον, τη σύνδεση και την ελκυστικότητά του για τους πολίτες μας.
Τώρα που, επιτέλους, βγαίνουμε από την κρίση, πρέπει να φέρουμε κοντά στις ανάγκες των πολιτών τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας  κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση ως τρόπο εγγύησης και βελτίωσης του Κράτους Προνοίας που είναι ένα από τα θεμέλια του οικονομικού και κοινωνικού ευρωπαϊκού μοντέλου. Ενός μοντέλου που αναμφίβολα έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια και ευμάρεια ιστορικά στους Ευρωπαίους πολίτες.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ισπανία πρέπει να συνεχίσει στην εμπροσθοφυλακή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ότι αυτό είναι το κοινό αίσθημα όλων των Ισπανών. Με προόδους αλλά και με κακοτυχίες, η Ευρωπαϊκή  Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί το σχέδιο με τη μεγαλύτερη ιστορική σπουδαιότητα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε λίγο περισσότερο από μισό αιώνα, οι Ευρωπαίοι οικοδομήσαμε τον μεγαλύτερο χώρο ειρήνης, ελευθερίας και ευημερίας σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, και παρά τις σοβαρές αντιξοότητες, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα, ας μην αμφιβάλλει κανείς ότι θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση του αύριο.
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ.
 

Twitter@EmbEspAtenas

 • 17 jul @EmbEspAtenas * RT @WhyAthens: The Museum of Cycladic Art in #Athens features a highly prized collection of antiquities dating from 3200-2000BC that have i…
 • 17 jul @EmbEspAtenas * RT @ICEXATENAS: 📢 📈 En la página web de @ICEXATENAS, se encuentra la última #noticia sobre la #coyuntura #económica en #Grecia 🇬🇷 💡📌Más in…
 • 16 jul @EmbEspAtenas * La compañía española low-cost @volotea, con sede en Barcelona, transporta 100.000 pasajeros a Grecia en lo que va d… https://t.co/Gq8owe41iu
 • 14 jul @EmbEspAtenas * RT @panoramagriego: Verano en la capital griega con visitas guiadas organizadas por el Departamento de Historia y Arqueología de la Univers…
 • 14 jul @EmbEspAtenas * RT @UEmadrid: El #112 es el número de emergencias universal📞🆘 en toda la UE ¿Problemas? No dudes ni un segundo a qué teléfono llamar👌👉https…
 • 14 jul @EmbEspAtenas * Recomendaciones de viaje para #Grecia 🇬🇷 https://t.co/bZa6OOCrz3 https://t.co/ycG1BNduYk
 • 12 jul @EmbEspAtenas * RT @ICEXATENAS: 📢 🇪🇸 España ofrece una buena percepción para el comprador griego, sus productos son un ejemplo de equilibrio entre precio…
 • 12 jul @EmbEspAtenas * RT @ICEXATENAS: 📢 🇬🇷En la página web de @ICEXATENAS, se encuentra la última #noticia sobre la #coyuntura #económica en #Grecia 📌 Más info…
 • 11 jul @EmbEspAtenas * RT @pasiongriega: Una placa de arcilla encontrada en el sitio arqueológico de #Olimpia, en el Peloponeso, podría ser la inscripción más ant…
 • 11 jul @EmbEspAtenas * Roadis se lanza a comprar la mayor autopista de Grecia https://t.co/zHzCtZzAEr via @elEconomistaes
 • 10 jul @EmbEspAtenas * RT @ICEXATENAS: 💡📢El Informe económico y comercial de #Chipre 2018 se encuentra disponible en nuestra página web https://t.co/mO45pWRxy8
 • 10 jul @EmbEspAtenas * RT @UEmadrid: Desde abril puedes tener acceso a los contenidos de plataformas online que hayas contratado legalmente en España. ¡No te pier…
 • 10 jul @EmbEspAtenas * RT @DiplomatinSpain: Spain holds 25th position in the world ‘ranking’ of #Agenda2030 https://t.co/BwJprPSU3V @AECID_es @MAECgob @reds_sdsn…
 • 09 jul @EmbEspAtenas * RT @eviguera: Vienes de vacaciones a @Grecia? Este es un país bastante seguro, pero no está de más consultar nuestras recomendaciones de vi…
 • 09 jul @EmbEspAtenas * RT @MAECgob: Colabora en la solución a los grandes retos globales y obtén la experiencia que te aporta trabajar en el exterior, consulta la…
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • Twitter
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016