Evrak Tasdiki

Evrak tasdiki, belgedeki imzanın doğruluğunu ve belgeyi imzalayanın sıfatını onaylamak suretiyle yabancı bir resmi belgeye geçerlilik kazandıran idari bir işlemdir. ​

6/28/2013

​Bu yükümlülüğü muaf kılan herhangi bir hukuki belge yoksa her türlü resmi belgenin İspanya’da geçerli olması için tasdik edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, İspanya menşeli her türlü resmi evrakın yurtdışında geçerli olması için tasdik edilmesi gerekmektedir. Aşağıda sıkça sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Hangi durumlarda tasdik gerekli değildir? 
Dünyanın farklı ülkeleri arasındaki mübadelenin her geçen gün artması sebebiyle, aralarında İspanya’nın da bulunduğu birçok Devlet, bu tür işlemlerde vatandaşlarına kolaylık sağlamaya yönelik anlaşmalar imzalamıştır.

Bu hususta hâlihazırda yürürlükte olan en önemli anlaşma, 5 Ekim 1961 tarih ve XII sayılı Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması ile ilgili Lahey Sözleşmesi, ya da daha bilinen adıyla Apostil Sözleşmesi’dir.

Sayısız ülke, alıcı ve verici için işlemleri kolaylaştırmak için bu anlaşmaya katılmıştır. Söz konusu metin, üye Devletler arasında karşılıklı olarak belgelerin tanınması için tasdike gerek olmadığını, sadece bir damga veya apostilin gerekli olduğunu öngörmektedir. Bunun için Adalet Bakanlığı’ndan bilgi alınmalıdır (Plaza de Jacinto Benavente, nº 3. 28071 Madrid Tel. 902.007.214). Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz LAHEY SÖZLEŞMESİ.docLAHEY SÖZLEŞMESİ.doc.
 
Ayrıca, bazı belgelerin tasdik edilme gerekliliğinden muaf kılan başka anlaşmalar da vardır. Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından hazırlanan bu metinde hangi ülkelere ve belge türlerine uygulandığını görebilirsiniz.
 
Además existen otros convenios que eximen de la necesidad de legalizar algunos documentos. En este texto informativo elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación puede consultarse a qué países y tipos de documentos se aplican.
 
Yukarıda bahsedilen iki anlaşmada da yer almayan durumlarda tasdik işlemi yapılması gerekmektedir.

Hangi belgeler tasdik edilebilir?
Kamu İdareleri makamları tarafından verilmiş olan belgelerin hem orijinalleri hem resmi kopyaları, aynı şekilde noter tarafından yapılan aslı gibidir onayları tasdik edilebilir. 
    

Belge tasdik ücreti ne kadardır?
Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi’nin yaptığı tasdik (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55). İspanya’nın bir büyükelçiliği veya konsolosluğunda yapılması halinde bir harç ödenir. Daha detaylı bilgi için İspanya’nın yurtdışındaki ilgili temsilciliği ile doğrudan bağlantıya geçilmesi tavsiye edilir.

Tasdiklerin belli bir süresi var mı?
Hayır. Tasdikin geçerlilik süresi yoktur. Ancak, eğer belgenin sınırlı bir süresi varsa, bu belge üzerinde yapılan tasdikin de sınırlı bir süresi olacaktır. Aynı şekilde, bir belgenin tasdik edilmesi için başvuruda bulunmak için de hiçbir zaman sınırı yoktur. İlgili istediği zaman bunun için başvuruda bulunabilir.

İspanyol makamları tarafından verilen hangi belgeler yurtdışında kullanılmaya yöneliktir?
Ülkemizin makamları tarafından verilen bütün belgelerden aşağıda belirtilen belgeler yurtdışında kullanılabilir:  
 
Devlet Genel İdaresince verilmiş belgeler
Bu kategoriye, bünyesindeki yetkililer ve memurlar, kamu kurum ve kuruluşları ve sosyal sigortalar idare birimleri tarafında verilen belgeler girer.

Tasdiki öncelikle Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi’nde (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55), daha sonra da belgenin kullanılacağı ülkedeki İspanya büyükelçiliği ve konsolosluğu tarafından yapılmalıdır.    
 
Özerk Bölgeler tarafından verilen belgeler
Özerk Bölge kamu yetkilileri, memurları ve kuruluşları tarafından verilen belgelerdir.
 
Tasdik prosedürü şu sırayla gerçekleştirilmelidir: İlgili Özerk Bölge’nin Tasdik Birimi (tümünün adres ve iletişim bilgilerine bu listeden ulaşabilirsiniz); Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) ve belgenin kullanılacağı ülkedeki İspanya büyükelçiliği ve konsolosluğu.   

Yerel birimler tarafından verilen belgeler (Belediyeler, Temsilciler Heyetleri, Şehir Meclisleri ve diğerleri)
Bu belgelerin tasdiki, iki istisna dışında, öncelikle Hazine ve Kamu İdareleri Bakanlığı tarafından yapılır. Bu istisnaların ilki, Madrid Belediyesi kaynaklı belgelere uygulanır ve bu belgeler doğrudan Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından tasdik edilebilir. İkinci istisna ise genel niteliktedir ve herkes için hukuki veya noter yolunu açar.
 
Daha sonra, Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) ve son olarak belgenin kullanılacağı ülkedeki İspanya büyükelçiliği ve konsolosluğu tarafından tasdik edilir.    
 
Noter belgeleri
Sözleşme, beyanname, tasdikli suretler, onay belgeleri, vs. gibi bir noterin tanıklık ettiği belgelerdir.  
 
Noter vasıtasıyla şu sıralamaya göre tasdik edilmeleri gerekir: noterler, noterler odaları (İspanya’daki noterler odalarına bu listeden ulaşabilirsiniz), Adalet Bakanlığı – Tasdikler (Plaza de Jacinto Benavente, 3 - 28071 Madrid Tel. 902007214), Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) ve son olarak belgenin kullanılacağı ülkedeki İspanya büyükelçiliği ve konsolosluğu.

Hukuki Belgeler
Doğum, evlenme veya ölüm belgeleri, evlenme ehliyet belgesi, hayatta belgesi, medeni hal belgesi, adli kararlar, vs gibi belgeler bu kategoriye girer.

Bütün bu belgelerin adli yolla tasdik edilmesi gerekir. Bu işlemi şu sıralamaya göre yapılmalıdır: ilgili özerk bölgenin adalet yüksek mahkemeleri (adreslerine bu listeden ulaşabilirsiniz); Adalet Bakanlığı – Tasdikler (Plaza de Jacinto Benavente, 3 - 28071 Madrid Tel. 902007214), Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) ve son olarak belgenin kullanılacağı ülkedeki İspanya büyükelçiliği ve konsolosluğu.
 
Ticari belgeler
Menşe belgeleri, serbest satış belgeleri, şirket faturaları ve çok sayıda ticari belge bu kategoriye girer. Tasdik işlemi belgenin türüne göre farklı birimler tarafından yapılır:

 - İhracatla ilgili belgeler ilgili şehrin Ticaret Odası, yoksa Ticaret, Sanayi ve Denizcilik Odaları Yüksek Kurulu tarafından (C/ Ribera del Loira 12 – 28042 Madrid. Tel: 91 590 69 00) tasdik edilmelidir.

- Bankacılıkla ilgili belgeler farklı birimler tarafından tasdik edilebilir. Banco de España tarafından verilmişse, şubelerinden herhangi birisinde tasdik işlemi yaptırılabilir (Şubeler). Ulusal bankacılık birimleri tarafından verilen belgeler bu bankanın merkez hizmet birimleri veya Madrid’deki şubesi tarafından tasdik edilebilir. Son olarak, başkentte merkez hizmet birimi bulunmayan yerel bankalar tarafından verilen belgeler ise, Banco de España’nın bölgesel delegasyonlarında tasdik edilebilir. Bankacılık belgelerinin tasdiki noter aracılığıyla da yapılabilir.

Her halükarda, tasdik işleminin tamamlanması için ticari belgelerin her zaman Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi’nden (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) ve belgenin kullanılacağı ülkedeki İspanya büyükelçiliği ve konsolosluğundan geçmesi gerekir.

İspanyolca’dan diğer dillere yeminli tercümeler
Bunların, Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından tayin edilmiş yeminli mütercim veya tercüman tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Her durumda, belgenin kullanılacağı ülkenin büyükelçilik veya konsolosluğuna resmi İspanyolca çevirinin o ülkede geçerli olup olmayacağı danışılmalıdır. Aksi takdirde, Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı’nda tasdik edilmesi gerekecektir.

Akademik belgeler
Her bir dosya veya sertifika tasdiki için farklı bir yol izlenmelidir.  
 
Resmi yüksek öğretim belgeleri
Ulusal toprakların tamamında geçerli olan belgelerdir. Üniversite diplomaları, Diplomalar ve Yeterlilik Belgelerinin Tanınması Genel Müdür Yardımcılığı (Paseo del Prado, Nº 28 Entreplanta - 28014 Madrid) tarafından tasdik edilmelidir. Üniversite dışı olanlar, Üniversite dışı Diploma ve Yurtdışı Eğitimi Onaylama Servisi’nde (C/ Los Madrazo, nº 15 3ª planta - 28071 Madrid) tasdik edilmelidir. Her ikisi de Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın bölümleridir.
 
Yüksek öğretim dışındaki resmi belgeler
Özerk bir bölgenin eğitim kurumları tarafından verilen belgelerdir. Tasdik işlemi söz konusu bölenin Eğitim Müşavirliği veya dengi tarafından yapılır.  
 
Özel kuruluşlar tarafından verilen resmi olmayan belgeler
Bu durumlarda, tasdik işleminin bir noter, noterler odası (İspanya’daki noterler odalarına bu listeden ulaşabilirsiniz) veya Adalet Bakanlığı Sicil ve Noterlik Genel Müdürlüğü (Plaza de Jacinto Benavente, 3 - 28071 Madrid) tarafından yapılması gereklidir.

Her halükarda, Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) ve belgenin kullanılacağı ülkedeki İspanya büyükelçiliği ve konsolosluğu tarafından onaylanan kadar belgenin tasdik işlemi tamamlanmaz.

Dini birimler tarafından verilen belgeler
Katolik Kilisesi’nin verdiği belgeler Vatikan ve/veya Piskoposluk Temsilciliği ve Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi’nden (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) tarafından tasdik edilmelidir. Bu belgelerin tasdiki noter aracılığıyla da yapılabilir.

Diğer dini makamlar tarafından verilen belgeler ikiye ayrılır:
 
- İslami, Musevi veya Protestan dini nikâhları gibi İspanya Nüfus Sicil kayıtları, evlilik belgesini veren nüfus dairesinin bağlı olduğu özerk bölgenin adalet yüksek mahkemesi, Adalet Bakanlığı Tasdik Birimi (C/ San Bernardo, nº 45 – 28071 Madrid. Tel: 91 390 20 10) ve Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi (C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid Tel: 91 379 16 55) tarafından tasdik edilmektedir.

- İspanya nüfus kaydına geçirilmeyenler noter yolu ile tasdik edilecektir.
 
Her iki durumda da, belgenin kullanılacağı ülkedeki İspanya temsilciliği tarafından onaylanan kadar belgenin tasdik işlemi tamamlanmaz.
 
Sağlık belgeleri
Yetkilinin bu amaçla basılmış olan resmi matbu yazıyı doldurması, imzalaması ve kendi mührü ile damgalaması gerekmektedir.  Daha sonra, bu belgenin tasdik edilmesi için ilgili kişinin İspanya Resmi Tabip Odaları Genel Kurulu’na (Plaza de las Cortes, 11 4º - 28014 Madrid. Tel: 91 431 77 80) veya bölgesindeki Tabipler Odası’na başvurması gerekmektedir.


Veteriner belgeleri
Bu amaçla basılmış olan resmi matbu yazının doldurması, veteriner tarafından imzalaması ve kendi mührü ile damgalaması gerekmektedir.  Daha sonra, bu belgenin tasdik edilmesi için ilgili kişinin İspanya Veteriner Odaları Genel Kurulu’na (C/Villanueva 11 -28001 Madrid) veya bölgesindeki Veterinerler Odası’na başvurması gerekmektedir.

 

Bir belgenin tasdiki reddedilebilir mi?
Evet. Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı aşağıdaki durumlarda belgeleri tasdik etmemektedir: 
 
- İbraz edilen orijinal belgenin resmi bir belge veya noter yoluyla resmileştirilmiş bir belge olmaması halinde. 
- Mevzuatın gerektirdiği şekilde önceden diğer makamlar tarafından tasdik edilmemişse.
- Tasdik edilecek imzaların Bakanlık Tasdik Şubesi kayıtlarında bulunmaması halinde. 
 
Bununla birlikte, ret durumunda itiraz için İspanyol kanunlarının bunun için belirlediği yollara başvurulabilir (30/1992 sayılı Kamu İdareleri Hukuk Rejimi ve Umumi İdari Prosedürler Kanunu).
 
İspanya’da kullanılmak üzere hangi yabancı belgeler tasdik ettirilebilir?
Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi sadece aşağıdaki belgeleri kabul edecektir:
 
- Orijinal resmi belgeler
- Bunların, veren makam tarafından verilmiş kopyaları
- Diplomatik veya apostil yoluyla önceden tasdik edilmiş belgelerin İspanya’nın yurtdışındaki temsilcilikleri tarafından onaylanmış kopyaları
- Noter kopyaları
 
Tasdik edilecek belgenin tercüme ettirilmesi gerekli midir?
İspanyol makamları tarafından verilmiş olup yurtdışında kullanılacak belgeler için ilgilinin tercüme gerekip gerekmediği konusunda yerel mevzuata danışması gerekir. Genellikle ülkelerin büyük çoğunluğu sadece kendi dilinde veya resmi dillerde belgeler kabul etmektedir.

İspanya’da kullanılacak belgelerin İspanyolca’ya tercüme edilmesi gerekir. Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı sadece aşağıda belirtilen resmi çevirileri kabul etmektedir: 
 
- Bakanlık tarafından tayin edilmiş bir tercüman veya mütercim tarafından İspanya’da yapılmış olanlar (bu çeviriler tasdikten muaf olup herhangi ilave bir işlem gerekmeksizin geçerli sayılmaktadır).
 
- İspanya’nın yurtdışındaki bir temsilciliğinde yapılmış olanlar (bu çevirilerin Bakanlığın ilgili birimi tarafından tasdik edilmesi gerekir).
 
- Belgeyi veren Devlet’in İspanya’daki diplomatik veya konsüler temsilciliği tarafından yapılanlar (bu çevirilerin Bakanlığın ilgili birimi tarafından tasdik edilmesi gerekir).

Diplomatik yolla tasdik nedir ve hangi durumlarda kullanılır?
Diplomatik yolla tasdik, bu işlemi kolaylaştırmaya yönelik anlaşmaya taraf olmayan devletler tarafından verilen yabancı resmi belgelerin tasdik edilmesi için uygulanan bir prosedürdür. Genel olarak, dâhil olan makamların her birinin belgeyi tek tek tasdik etmesinden ibarettir. Normalde aşağıdaki üç makam tarafından tasdik edilir:

- İlgili Devlet’in Dışişleri Bakanlığı
- İspanya’nın ilgili Devlet’teki konsüler veya diplomatik temsilciliği
- İspanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı (Tasdik Şubesi)
 
Diplomatik yolla tasdiklerin içinde, Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı aşağıdaki yabancı belgeleri kurum tarafından tasdik edilme zorunluluğundan muaf tutar:

- İspanya büyükelçilikleri veya konsolosluklarına ibraz edilen ve giriş kaydı yapılan akademik belgeler.
- Eğitim Bakanlığı’na ibraz edilen ve giriş kaydı yapılan akademik belgeler.
- İspanya nüfus kaydına ibraz edilmesi gereken belgeler ki bu belgeler İspanya temsilciliği tarafından ilgili Devlet’te tasdik edilebilir; belgeyi veren ülkenin temsilciliği tarafından İspanya’da tasdik edilebilir.

Bununla birlikte, sonraki işlemlerde oluşabilecek olası aksilikleri önlemek amacıyla tüm bu durumlar için belgenin Tasdik Şubesi tarafından tasdik edilmesi tavsiye edilir.

Silah veya benzeri malzemeyle ilgili belgeler nasıl tasdik edilir?
Savunma ve çift yönlü kullanım (hem askeri hem sivil kullanımı olan) malzemeleriyle ilgili muameleler üzerine yabancı belgeler, belgeyi veren ülkedeki İspanya temsilciliği ve/veya belgeyi veren ülkenin İspanya’daki temsilciliği tarafından tasdik edilebilir. Her iki durumda da tasdik işlemi İspanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Tasdik Şubesi’nde imza örneği bulunan bir diplomat tarafından yapılmalıdır.

Bu tür belgelerin ayrıca Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından da tasdik edilmesi gerekmektedir.

İspanya’daki yabancı ülke büyükelçilikleri ve konsoloslukları tarafından verilen hangi belgeler doğrudan Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından tasdik edilir?
Bu listede bulunan İspanya’daki yabancı temsilcilikler, adli sicil kaydı ve yerel nüfus sicillerinde kayıtlı işlemlerle ilgili belgeler gibi birtakım belgeler vermektedir. Bu tip belgeler, Tasdik Şubesi tarafından doğrudan tasdik edilerek vatandaşın zaman kaybı önlenmektedir.

Bazı durumlarda evrak tasdik işlemi karışık, uzun ve yorucu olabilmektedir. Bunun bilincinde olarak, Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı, vatandaşların konuyla ilgili sorularını iletmeleri için 91 379 16 55 numaralı telefonu ve legalizaciones@maec.es elektronik posta adresini faaliyete geçirmiştir. Gönderilen elektronik posta mesajlarına isim, soyadı ve iletişim bilgilerinin yazılması rica olunur.

Twitter@EmbEspTurquia

 • 15 Oct @EmbEspTurquia * @edemiguel_ @EMADmde @COM_SNMCMG2 @NATO @Defensagob Buenas tardes. No es una máscara de válvula, es una máscara de filtro ffp2.
 • 15 Oct @EmbEspTurquia * Check it out! https://t.co/kvs0nuA39i
 • 13 Oct @EmbEspTurquia * Istanbul never revealed project. Check it out!!👍 https://t.co/r85pTRg5Tf
 • 12 Oct @EmbEspTurquia * RT @tcmadridbe: Felicitamos la Fiesta Nacional de España, el pais amigo y aliado. ¡Viva España! Dost ve müttefik İspanya’nın Milli Günü’nü…
 • 12 Oct @EmbEspTurquia * RT @patrullaguila: Desde la cabina del Aguila1 sobrevolando nuestra querida capital. Muchas gracias a todos por el cariño que nos habéis de…
 • 12 Oct @EmbEspTurquia * Desde Ankara mandamos un saludo muy cordial y esperamos que el control de la pandemia continúe mejorando para que e… https://t.co/gCgy5RunQE
 • 12 Oct @EmbEspTurquia * La Embajada de España se une a las celebraciones de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre y felicita a la Comunidad… https://t.co/KWckYcvK4U
 • 04 Oct @EmbEspTurquia * Wonderful children's book in #Ladino, a true treasure. https://t.co/64nNQhSWkA
 • 04 Oct @EmbEspTurquia * Mas una persona melda en una lingua, mas se ambeza i perfeksiona su avla. Komo siempre, para merkar este livro mara… https://t.co/tqwtuYpDGs
 • 04 Oct @EmbEspTurquia * Muevo Livro de Matilda Koen-Sarano Un livro yeno de kuentos maraviyozos kon un kapitolo entero sovre los kuentos de… https://t.co/RpfkWaH16Y
 • 04 Oct @EmbEspTurquia * Muevo Livro de Matilda Koen-Sarano KUENTOS DEL FOLKLOR DE LA FAMIYA DJUDEO-ESPANYOLA El Sentro Sefaradi de Estambol… https://t.co/mvEjky14GC
 • 04 Oct @EmbEspTurquia * The Ambassador of the Republic of Turkey🇹🇷, H.E. Burak Akçapar, presented today his Letters of Creedence to H.M the… https://t.co/8OmAE9fI9j
 • 02 Oct @EmbEspTurquia * The mistery of the Mona Lisa of the Prado Museum in Madrid🕵‍♂️ https://t.co/5Asx07qYpY
 • 02 Oct @EmbEspTurquia * New wonders every day! https://t.co/vnzaMZRF8y
 • 02 Oct @EmbEspTurquia * Charles Laughton came back! https://t.co/uvnZnYcDT9
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Embajada en Ankara
  Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. nº 8 - Çankaya
  06680 Ankara
  Tel: 0312 440 17 96 / 21 69
  Fax: 0312 442 69 91
 • Consulado General en Estambul
  Karanfil Aralığı Sokağı nº 16 - 1.Levent - Beşiktaş
  34330 Estambul
  Tel: 0212 270 74 10 / 74 14
  Fax: 0212 270 74 84
 • Instituto Cervantes en Estambul
  Tarlabaşı Bulvarı Zambak Sokak nº25
  34435 Estambul
  Tel: 0212 292 65 36
  Fax: 0212 292 65 37
 • Oficina Comercial en Ankara
  And Sokak nº 8 / 14-15 - Çankaya
  06680 Ankara
  Tel: 0312 468 70 47
  Fax: 0312 468 69 75
 • Oficina Comercial en Estambul
  Cumhuriyet Caddesi nº 42 Piso 4º Dörtler Apt. - Elmadağ
  80200 Estambul
  Tel: 0212 296 61 61
  Fax: 0212 296 88 30
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016