ჯანდაცვის ახალი მოთხოვნები ესპანეთში შესასვლელად
21/06/2021

​2021 წლის 7 ივნისის მგრომარეობით, ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების მიერ გამოცემული დებულებები მესამე/ რისკის ქვეშ მყოფი ქვეყნებისათვის

1. მივემგზავრები ესპანეთში საქართველოდან, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ჩემი შესვლა ქვეყანაში?

 

1.1. ვაქცინაციის ცნობა

თუ მიემგზავრებით საქართველოდან 7 ივნისიდან, უფლება გეძლევათ შეხვიდეთ ვაქცინაციის ცნობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება საქართველოს კომპეტენტური უწყებების მიერ, ან იმ ქვეყნის შესაბამისი უწყების მიერ, სადაც ჩაიტარეთ ვაქცინაცია. ვაქცინის მეორე დოზის გაკეთების თარიღიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ, რათა სრულად იყოს ჩატარებული ვაქცინაციის ციკლი.  დაშვებული ვაქცინები იქნება ავტორიზებული ევროპის მედიკამენტთა სააგენტოს მიერ, ან ვინც დაასრულა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანგებო სიტუაციების გამოყენების პროცესი.  ამ დროისთვის ეს ვაქცინებია Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm.

 

ვაქცინაციის ცნობაში, რომელიც იქნება ესპანურ, ინგლისურ, ფრანგულ ან გერმანულ ენაზე, მინიმუმ უნდა ფიგურირებდეს შემდეგი ინფორმაცია:

 1. ვაქცინირებულის სახელი და გვარი.
 2. ვაქცინაციის თარიღი, სადაც მითითებული იქნება, ბოლო დოზის ჩატარების თარიღი.
 3. ვაქცინის სახეობა, სახელი.
 4. მიღებული დოზების რაოდენობა/ სრული რეჟიმი.
 5. ცნობის გამცემი ქვეყანა.
 6. ცნობის გამცემი ორგანოს დასახელება.

ცნობები უნდა იყოს ესპანურ, ინგლისურ, ფრანგულ ან გერმანულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება შესაძლებელი ცნობის წარმოდგენა აღნიშნულ ენებზე, მაშინ უნდა ახლდეს თარგმანი ესპანურ ენაზე, რომელიც იქნება დამოწმებული ოფიციალურად. (საქართველოს შემთხვევაში ეს შეიძლება მოხდეს რომელიმე სათარჯიმნო ბიუროში, ნოტარიული ბეჭდის დამოწმებით)

1.2. ვაქცინაციის ცნობის გარეშე

თუ დაინტერესებულ პირს არ გააჩნია ვაქცინაციის ცნობა, ესპანეთში შესვლას შეძლებს მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში, როგორც აქამდე იყო, გამონაკლისის სახით:

ა) ევროკავშირის, შენგენის ასოცირებული სახელმწიფოების, ანდორას, მონაკოს, ვატიკანის ან სან მარინოს  ამჟამინდელი რეზიდენტები, რომლებმაც უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

ბ)  მათ ვისაც გააჩნია გრძელვადიანი ვიზა, რომელიც არის გაცემული შენგენის წევრი ქვეყნის ან შენგენის ასოცირებული სახელმწიფოების მიერ. 

გ)  ჯანდაცვის სფეროში მომუშავეები, მათ შორის ჯანდაცვის მკვლევარები და მოხუცთა პროფესიონალი მომვლელები, რომლებიც უნდა გაემგზავრონ ან დაბრუნდნენ ქვეყანაში, თავიანთი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესასრულებლად. 

დ)  სატრანსპორტო საქმიანობის პერსონალი, მეზღვაურები და საავიაციო სფეროში დასაქმებული პერსონალი, რომელიც საჭიროა საჰაერო ტრანსპორტის საქმიანობის განსახორციელებლად. 

ე)  დიპლომატიური, საკონსულო და საერთაშორისო ორგანიზაციების პერსონალი, ასევე სამხედროები, სამოქალაქო დამცველები თუ ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წევრები, თავიანთი საქმიანობის განსახორციელებლად. 

ვ)  სტუდენტები, რომლებიც ანხორციელებენ სასწავლო პროცესს შენგენის წევრ ქვეყანაში ან შენგენის ასოცირებულ სახელმწიფოში, რომელთაც გააჩნიათ ნებართვა ან გრძელვადიანი ვიზა, სადაც მითითებული იქნება, თუ რომელ ქვეყანაში უნდა ისწავლონ და ქვეყანაში შესვლა უნდა მოხდეს აკადემიური სასწავლო კურსის გამმავლობაში, ან  სწავლის დაწყებამდე 15 დღის მონაკვეთში.  თუ აღნიშნული ქვეყანა ესპანეთია და ქვეყანაში ყოფნის პერიოდი არ აღემატება 90 დღეს, უნდა აღნიშნოთ, რომ სასწავლო პროცესი ჩატარდება ესპანეთში, ესპანეთის მიერ ავტორიზებულ სასწავლო ცენტრში, სადაც იქნებიან ჩაწერილები და აღრიცხულები ადმინისტრაციული რეესტრის მიერ, რომლის მიხედვითაც სრული პროგრამა საშუალებას მისცემს აიღოს დიპლომი ან სერთიფიკატი.   

ზ) მაღალი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლები, რომლების საქმიანობაც მნიშვნელოვანია და რომლებიც, ვერ განახორციელებენ თავიანთ სამუშაოს დისტანციურად, მათ შორის სპორტის წარმომადგენლები, რომლებიც ესპანეთში გაივლიან კონკურსებს. აღნიშნული საკითხი უნდა იყოს დამოწმებული დოკუმენტალურად.

თ) ადამიანები, ვინც მიემგზავრება ოჯახური მოტივებით და წარმოადგენენ შესაბამის დოკუმენტაციას.  

ი) ადამიანები, რომლებიც დაასაბუთებენ წასვლის აუცილებლობას და წარმოადგენენ შესაბამისი საჭიროების დამადასტურებელ დოკუმენტს, ან რომელი დამადასტურებელი საბუთითაც ექნება შესაძლებლობა ჰუმანიტარული მიზეზებით შევიდეს ქვეყანაში.

კ) მესამე ქვეყნების რეზიდენტები, რომლებიც ჩამოთვლილია დანართში, იმ პირობით, რომ ისინი პირდაპირ მოდიან, გამოიარეს ტრანზიტული რეისი სხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის რაც არის სიაში ან განახორციელეს მხოლოდ საერთაშორისო ტრანზიტები იმ აეროპორტებში, რომლებიც არ არის მოცემულ დანართში. იმ შემთხვევაში, თუ არიან ჩინეთის, სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის  (RAE),  ჰონგ კონგის და მაკაოს სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის რეზიდენტები,  გადამოწმდება და მხედველობაში მიიღება  რეციპროკულობა.

 

ყველა ამ შემთხვევაში, ანუ, ა)-დან კ)-მდე, ასევე უნდა წარმოადგინონ ორიდან ერთერთი შემდეგი ცნობებიდან:

ა) დიაგნოსტიკის ცნობა: PCR-ის ტესტის უარყოფითი პასუხი ან რამე მსგავსი  (NAAT), ან ანტიგენის უარყოფითი ტესტი, ევროკომისიის საერთო ჩამონათვალში შეტანილი :


(https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content), რომელიც გაცემული იქნება ესპანეთში ჩასვლამდე  48 საათით ადრე, შემდეგი ინფორმაციის დართვით:

 1. სახელი და გვარი
 2. ანალიზის აღების თარიღი.
 3. ტესტის ტიპის სახელწოდება.
 4. ცნობის გამცემი ქვეყანა.

 

a) გამოჯანმრთელების ცნობა (დოკუმენტი, რომელიც ასახავს, რომ დაამარცხეთ ეს დაავადება) : აღნიშნული ცნობა, უნდა იყოს გაცემული კომპეტენტური ორგანოების მიერ, ან სამედიცინო სერვისის მიერ, მინიმუმ 11 დღის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ჩატარდება დიაგნოსტიკა  NAAT (PCR, TMA, LAMP და მსგავსი) პოზიტიური პასუხით. ცნობის ვალიდურობა გასტანს აღნიშნული სადიაგნოსტიკო ანალიზის დღიდან 180 დღის მანძილზე. ცნობა უნდა შეიცავდეს მინიმუმ შემდეგ ცნობებს:

 1. სახელი და გვარი
 2. პირველი ტესტის პოზიტიური პასუხის SARS-CoV-2.
 3. NAAT ტესტის სახეობა.
 4. ცნობის გამცემი ქვეყანა.

 

ცნობები უნდა იყოს ესპანურ, ინგლისურ, ფრანგულ ან გერმანულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება შესაძლებელი ცნობის წარმოდგენა აღნიშნულ ენებზე, მაშინ უნდა ახლდეს თარგმანი ესპანურ ენაზე, რომელიც იქნება დამოწმებული ოფიციალური ორგანოს მიერ.

 

2. რა დოკუმენტები/ ანკეტა უნდა შევავსო?

ყველა მგზავრი, რომელიც გაემგზავრება ესპანეთში საჰაერო, საზღვაო თუ ტრანზიტული გზით, ასევე როცა მგზავრი 6 წელზე პატარა ასაკისაა უნდა შეავსონ ქვეყნიდან გასვლამდე, ჯანდაცვის კონტროლის ანკეტა, რომელიც არის განთავსებული ვებ გვერდზე www.spth.gob.es ან აპლიკაციის მეშვეობით, რომლის სახელწოდებაცაა Spain Travel Health. ანკეტის შევსებისას მოგენიჭებათ სპეციალური, ინდივიდუალური QR  კოდი, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ  სატრანსპორტო კომპანიასთან ჩასხდომამდე და ესპანეთში ჩასვლისას კონტროლის პუნქტთან.

3. რაში მდგომარეობს ჯანდაცვის კონტროლი ქვეყანაში ჩასვლისას?

აღნიშნული პროცედურა მოიცავს ტემპერატურის გაზომვას უკონტაქტო თერმომეტრით ან თერმული კამერებით; დოკუმენტების შემოწმება და მგზავრის ვიზუალური დათვალიერება.  ევროკავშირის COVID ციფრული სერთიფიკატის მქონე მგზავრები და იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც სარისკოდ არ მიიჩნევიან (როგორც ევროპული, ასევე მესამე ქვეყნები) მიიღებენ FAST CONTROL QR კოდს, რომელიც საშუალებას მისცემს უფრო ჯანსაღ სამედიცინო კონტროლს, მათ არ დასჯირდებათ ცნობის წარგენა არც ჩასხდომის წინ არც ჩასვლისას. იმ შემთხვევაში, თუ გაჩნდება ეჭვი ან დადასტურდება მგზავრის  COVID-19 გააქტიურდება პროტოკოლის დაწესებული წესები, ავტონომიური საზოგადოების ჯანდაცვის სამსახურებთან რეფერალური მონიტორინგის მიზნით.

Twitter@EmbEspTurquia

 • 15 oct @EmbEspTurquia * @edemiguel_ @EMADmde @COM_SNMCMG2 @NATO @Defensagob Buenas tardes. No es una máscara de válvula, es una máscara de filtro ffp2.
 • 15 oct @EmbEspTurquia * Check it out! https://t.co/kvs0nuA39i
 • 13 oct @EmbEspTurquia * Istanbul never revealed project. Check it out!!👍 https://t.co/r85pTRg5Tf
 • 12 oct @EmbEspTurquia * RT @tcmadridbe: Felicitamos la Fiesta Nacional de España, el pais amigo y aliado. ¡Viva España! Dost ve müttefik İspanya’nın Milli Günü’nü…
 • 12 oct @EmbEspTurquia * RT @patrullaguila: Desde la cabina del Aguila1 sobrevolando nuestra querida capital. Muchas gracias a todos por el cariño que nos habéis de…
 • 12 oct @EmbEspTurquia * Desde Ankara mandamos un saludo muy cordial y esperamos que el control de la pandemia continúe mejorando para que e… https://t.co/gCgy5RunQE
 • 12 oct @EmbEspTurquia * La Embajada de España se une a las celebraciones de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre y felicita a la Comunidad… https://t.co/KWckYcvK4U
 • 04 oct @EmbEspTurquia * Wonderful children's book in #Ladino, a true treasure. https://t.co/64nNQhSWkA
 • 04 oct @EmbEspTurquia * Mas una persona melda en una lingua, mas se ambeza i perfeksiona su avla. Komo siempre, para merkar este livro mara… https://t.co/tqwtuYpDGs
 • 04 oct @EmbEspTurquia * Muevo Livro de Matilda Koen-Sarano Un livro yeno de kuentos maraviyozos kon un kapitolo entero sovre los kuentos de… https://t.co/RpfkWaH16Y
 • 04 oct @EmbEspTurquia * Muevo Livro de Matilda Koen-Sarano KUENTOS DEL FOLKLOR DE LA FAMIYA DJUDEO-ESPANYOLA El Sentro Sefaradi de Estambol… https://t.co/mvEjky14GC
 • 04 oct @EmbEspTurquia * The Ambassador of the Republic of Turkey🇹🇷, H.E. Burak Akçapar, presented today his Letters of Creedence to H.M the… https://t.co/8OmAE9fI9j
 • 02 oct @EmbEspTurquia * The mistery of the Mona Lisa of the Prado Museum in Madrid🕵‍♂️ https://t.co/5Asx07qYpY
 • 02 oct @EmbEspTurquia * New wonders every day! https://t.co/vnzaMZRF8y
 • 02 oct @EmbEspTurquia * Charles Laughton came back! https://t.co/uvnZnYcDT9

Destacados

 • Registro de viajeros
 • Fichapaisturquía
 • Marca España
 • Ankaravisa
 • IV Centenario de la muerte de Cervantes
 • Newsletter Cultura
 • Turismo de España
 • Museos verano
 • Ministerio de educación, cultura y deporte
 • Instituto Cervantes en Estambul
 • Universidades en España
 • Españolenespaña
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Embajada en Ankara
  Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. nº 8 - Çankaya
  06680 Ankara
  Tel: 0312 440 17 96 / 21 69
  Fax: 0312 442 69 91
 • Consulado General en Estambul
  Karanfil Aralığı Sokağı nº 16 - 1.Levent - Beşiktaş
  34330 Estambul
  Tel: 0212 270 74 10 / 74 14
  Fax: 0212 270 74 84
 • Instituto Cervantes en Estambul
  Tarlabaşı Bulvarı Zambak Sokak nº25
  34435 Estambul
  Tel: 0212 292 65 36
  Fax: 0212 292 65 37
 • Oficina Comercial en Ankara
  And Sokak nº 8 / 14-15 - Çankaya
  06680 Ankara
  Tel: 0312 468 70 47
  Fax: 0312 468 69 75
 • Oficina Comercial en Estambul
  Cumhuriyet Caddesi nº 42 Piso 4º Dörtler Apt. - Elmadağ
  80200 Estambul
  Tel: 0212 296 61 61
  Fax: 0212 296 88 30
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016